Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників

Про матеріал
Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників утворюються за такою схемою: Одно- чи двоскладовий, наприклад, fast faster (the) fastest У якому два чи більше складів, наприклад, carefully more carefully (the) most carefully
Перегляд файлу

Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників

Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників утворюються за такою схемою:

Одно- чи двоскладовий, наприклад, fast

faster

(the) fastest

У якому два чи більше складів, наприклад, carefully

more carefully

(the) most carefully

 

Запам’ятай!
Ці прислівники утворюють ступені порівняння не за загальною схемою:
well (добре) better best
badly (погано) worse worst
far (далеко) farther/ farthest/
further furthest


 

Farther/further або farthest/furthest

Прислівник far має дві форми ступенів порівняння: farther/further та farthest/furthest. 
Further вживається в абстрактному розумінні, а farther — у конкретному:
Who can jump the farthest/furthest? (Хто може стрибнути якнайдалі?)
Сlosed until further notice.(Зачинено до подальших розпоряджень.)
Farthest і furthest — синоніми: 
The subject farthest/furthest removed from my comprehension. (Я не міг зрозуміти те, про що йшлося далі.
 

No longer чи any longer/any more

Прислівник no longer означає, що щось скінчилося і вживається всередині речення:
You can’t buy these sweets in our supermarket. They no longer sell them. (Ти не можеш купити ці цукерки в супермаркеті. Вони їх більше не продають.)
No longer є трохи формальним. У розмовній мові зазвичай вживають not … any longer та not … any more:
They do not sell these sweets any longer/any more. (Вони більше не продають ці цукерки.)
Any longer та any more вживають у кінці речення.