Дидактична ділова гра з бухгалтерського обліку (Розробка уроку)

Про матеріал

Дидактична ділова гра на уроках бухгалтерського обліку

Дидактична ділова гра на наочній основі – особливий варіант рольової гри в умовах класно-урочного одночасного навчання великих груп учнів. Вана може проводитися в теоретичному і практичному варіантах або в їх комбінаціях.

Специфіка теоретичного варіанта – орієнтація переважно на формування первісних виробничих умінь учнів на теоретичній базі. В результаті такої гри учень осмислює теоретичні основи виробничих навичок, навчається об'єктивно оцінювати правильність виконання виробничих дій іншими учнями, їхнє вміння передбачити свої дії на основі натуральної наочності і теоретичного обґрунтування. На думку П.Підкасистого «…дидактична ділова гра – це така колективна, цілеспрямована навчальна діяльність, коли кожен учасник і команда в цілому об'єднані виконанням одного завдання і орієнтують свою поведінку на позитивний успішний результат».

Ділова гра є активною формою навчання, яка надає можливість змоделювати виробничі, професійні ситуації, аналізувати їх, виробляти оптимальні дії для розв'язання певних проблем.

Ознаки ділової гри:

- наявність проблеми, мети, завдань;

- скорочення масштабу часу;

- розподіл та розігрування ролей;

- наявність ситуації, що послідовно розв'язується;

- формування самостійних рішень учнів;

- наявність системи стимулювання;

- об'єктивність оцінки результатів гри;

- підбиття підсумків.


Ю.Бабанський розглядає дидактичну гру як «…цілісний метод стимулювання інтересу до навчання; як засіб, що збуджує інтерес до навчання».

До початку гри всі її учасники повинні бути на місцях, які позначені певними табличками. Проведення гри починається з того, що викладач повідомляє мету та завдання гри, умови, в яких вона проводиться. (до початку гри підготовлена таблиця для зазначення результатів кожного учасника групи). Гра аналізується по її завершенню.

Запропонована форма ділової гри проводиться на етапі закріплення навчального матеріалу програми розділу «Теорія бухгалтерського обліку».

Перегляд файлу

Міністерство освіти та науки України

Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

Арбузинський професійний аграрний ліцей

 

 

 

Дидактична ділова гра

на уроках  професійно – теоретичної підготовки з професії

«Офісний службовець (бухгалтерія)»

 

 

Підготувала

викладач професійно –

теоретичної підготовки

Димова Т.В.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQg3B9iN-eTkLtU1jcXJK18Ig5fHkinRfem7Ct5f9ORlsYSzCQpaA

Арбузинка

Дидактична ділова гра на уроках бухгалтерського обліку

         Дидактична ділова гра на наочній основі – особливий варіант рольової гри в умовах класно-урочного одночасного навчання великих груп учнів. Вана може проводитися в теоретичному і практичному варіантах або в їх комбінаціях.

     Специфіка теоретичного варіанта – орієнтація переважно на формування первісних виробничих умінь учнів на теоретичній базі. В результаті такої гри учень осмислює теоретичні основи виробничих навичок, навчається об'єктивно оцінювати правильність виконання виробничих дій іншими учнями, їхнє вміння передбачити свої дії на основі натуральної наочності і теоретичного обґрунтування. На думку П.Підкасистого «…дидактична ділова гра – це така колективна, цілеспрямована навчальна діяльність, коли кожен учасник і команда в цілому об'єднані виконанням одного завдання і орієнтують свою поведінку на позитивний успішний результат».

         Ділова гра є активною формою навчання, яка надає можливість змоделювати виробничі, професійні ситуації, аналізувати їх, виробляти оптимальні дії для розв'язання певних проблем.

 

Ознаки ділової гри:

 • наявність проблеми, мети, завдань;
 • скорочення масштабу часу;
 • розподіл та розігрування ролей;
 • наявність ситуації, що послідовно розв'язується;
 • формування самостійних рішень учнів;
 • наявність системи стимулювання;
 • об'єктивність оцінки результатів гри;
 • підбиття підсумків.
 •  

 Ю.Бабанський розглядає дидактичну гру як «…цілісний метод стимулювання інтересу до навчання; як засіб, що збуджує інтерес до навчання».

        До початку гри всі її учасники повинні бути на місцях, які позначені певними табличками. Проведення гри починається з того, що викладач повідомляє мету та завдання гри, умови, в яких вона проводиться. (до початку гри підготовлена таблиця для зазначення результатів кожного учасника групи). Гра аналізується по її завершенню.

       Запропонована форма ділової гри проводиться на етапі закріплення навчального матеріалу програми  розділу «Теорія бухгалтерського обліку».

 

 

 

 

Мета:

Навчальна:

повторити і закріпити вміння і навички учнів по теорії бухгалтерського обліку, навчитись застосовувати набуті знання при вирішенні практичних ситуацій.

Розвиваюча:

розвивати логічність і послідовність дій, орієнтуватись в практичних ситуаціях, вміння спілкуватися з колегами та грамотно і професійно висловлювати свої думки.

Виховна:

виховувати інтерес до професії, уважність, зосередженість, працездатність, старанність.

Засоби навчання: відео проектор, ПК, презентація №1, схеми і таблиці в презентації (схематичне зображення бухгалтерського балансу, реєстру господарських операцій, бухгалтерських рахунків).

Ролі, які виконуватимуть учні:

 • Ревізор (буде перевіряти стан ведення бухгалтерського обліку на підприємстві)
 • Головний бухгалтер (буде повідомляти про стан господарських засобів та  джерел їх утворення  уявного підприємства на дату перевірки)
 • Касир (буде доповідати про касові операції на підприємстві)
 • Решта учнів – бухгалтери дільниць

У грі відображається порядок ведення бухгалтерського обліку на уявному підприємстві. Ревізор, перевіряючи кожну ланку обліку, ставить запитання бухгалтерам:

 • стан господарських засобів і джерел їх утворення

(головний бухгалтер розповідає про будову бухгалтерського балансу і про суми, які в ньому відображені);

 • звіряння даних балансу із залишками на бухгалтерських рахунках (бухгалтер розповідає про будову активного, пасивного і активно – пасивного рахунках);
 • ревізор спів ставляє залишки по рахунках і по балансу, констатує їх відповідність.

  Сценарій гри поділений умовно на 8 ланок перевірки. На кожне питання ревізора учні (бухгалтери) дають вичерпні відповіді. Цим самим учні, які добре володіють матеріалом, його закріплюють, а учні, які мають прогалини в знаннях, - їх ліквідують.

      Для перевірки знань – самостійна робота.

Гра допомагає активізувати роботу учнів, занурити їх в професію та безпосереднє виконання обов'язків, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Таким чином закладаються основи майбутнього професійного зростання учнів, їх фахової майстерності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План уроку

Предмет: бухгалтерський облік

Спеціальність: «Офісний службовець (бухгалтерія)»

Викладач: Димова Т.В.

Тема уроку: Теорія бухгалтерського обліку

Мета:

Навчальна:

повторити і закріпити вміння і навички учнів по теорії бухгалтерського обліку, навчитись застосовувати набуті знання на вирішенні практичних ситуацій.

Розвиваюча:

розвивати логічність і послідовність дій, орієнтуватись в практичних ситуаціях, вміння спілкуватися з колегами та грамотно і професійно висловлювати свої думки.

Виховна:

виховувати інтерес до професії, уважність, зосередженість, працездатність, старанність.

Вид уроку: ділова гра

Тип уроку: узагальнення знань

Засоби навчання: відео проектор, ПК, презентація №1, схеми і таблиці в презентації (схематичне зображення бухгалтерського балансу, реєстру господарських операцій, бухгалтерських рахунків).

 

Хід уроку:

 1. Організаційна частина
 1. перевірка відвідування учнями занять;
 2. перевірка підготовленості учнів до заняття.
 1.  Мотивація навчальної діяльності учнів.

          Вивчення даної теми дозволить зрозуміти  організацію роботи бухгалтерії підприємства в комплексі і в розрізі окремих ділянок.

 

 

 1. Актуалізація опорних знань

Перевірка знань  вивченого матеріалу (у формі ділової гри)

 • бухгалтерський баланс;
 • бухгалтерські рахунки та їх застосування;
 • характеристика активних, пасивних, активно – пасивних рахунків;
 • взаємозв'язок між бухгалтерським балансом і синтетичними рахунками;
 • характеристика первинних документів;
 • зміст реєстрів господарських операцій і їх призначення;
 • суть подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку;
 • способи виправлення помилок.
 1. Самостійна робота.

Учні самостійно виконують комплексні завдання

 1. Підведення підсумків заняття.
 2. Домашнє завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгорнутий конспект уроку з предмета «Бухгалтерський облік»

Тема уроку: Теорія бухгалтерського обліку

Викладач:

Повторення і закріплення матеріалу по темі «Теорія бухгалтерського обліку» буде здійснено на прикладі сільськогосподарського підприємства «Надія». Підприємство спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур, відгодівлі тварин, переробці сільськогосподарської продукції, виконанні робіт та наданні послуг стороннім організаціям, окремим особам. Для того, щоб підприємство працювало і мало прибутки, керівник повинен досконало знати стан справ на кожному об'єкті і в будь – який момент часу. Тому на підприємствах, в організаціях і установах всі господарські засоби, джерела їх утворення, господарські процеси і фінансові результати підлягають обліку. Веденням бухгалтерського обліку займаються бухгалтери.

         В бухгалтерії підприємства «Надія» працюють:

- головний бухгалтер,

- касир,

- бухгалтери – обліковці.

Завдяки бухгалтерському обліку є можливим  спостереження за роботою підприємства в будь – який період часу. І не тільки спостерігати, а й контролювати роботу підприємства.

Зауваження:

Всі дані, якими ми будемо оперувати – умовні (надумані). Їх не можна застосовувати до діючих підприємств.

 • На підприємство «Надія» приїхав ревізор.

Ревізор:

 • Я ревізор контрольно – ревізійного управління, уповноважена перевірити роботу вашого підприємства. Представте документи про фінансовий стан підприємства станом на 1 березня…..р.

Головний бухгалтер:

 • Погляньте, ось баланс нашого підприємства станом на 1 березня поточного року.

Баланс – це двостороння таблиця. Ліва частина – актив, відображає джерела утворення засобів і цільове призначення.

 

Баланс

АКТИВ

Сума, грн..

ПАСИВ

Сума,

грн.

Основні засоби

55500

Знос основних засобів

44000

Виробничі запаси

800000

Статутний капітал

846700

Виробництво

15000

Розрахунки з постачальниками

20500

Каса

230

Розрахунки за податками

2300

Рахунки в банку

56000

Розрахунки з оплати праці

13050

БАЛАНС

926730

БАЛАНС

926730

Ревізор:

 • Перевіримо, чи відповідають дійсності ці данні. Для цього звертаємося до бухгалтерських рахунків.

Викладач:

 • Що ви знаєте  про бухгалтерські рахунки?

Бухгалтер 1:

 • Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою контролю за наявністю і змінами засобів та джерел в процесі господарської діяльності.

Викладач:

 • Поясніть, будь ласка, як класифікують бухгалтерські рахунки по відношенню до балансу?

Бухгалтер 2:

 • Бухгалтерські рахунки класифікують на активні (відображаються в активі балансу) і пасивні (відображаються в пасиві балансу)

Наприклад:

Активний рахунок № 30 «Каса»

Залишок (сальдо) на кінець звітного періоду = сальдо початкове по дебету + оборот по дебету – оборот по кредиту

Пасивний рахунок № 66 «Розрахунки з оплати праці»

Залишок початковий відображається по кредиту, по кредиту відображається нарахування заробітної плати, по дебету – виплата. Залишок (сальдо) на кінець звітного періоду = сальдо початкове по кредиту + оборот по кредиту – оборот по дебету.

 

Викладач:

 • Поясніть взаємозв'язок між бухгалтерським балансом і бухгалтерськими рахунками.

Бухгалтер 3:

 • Між балансом і рахунками існує тісний взаємозв'язок. Баланс відображає наявність господарських засобів та джерел їх формування на звітну дату. Для відображення змін у господарських засобах та джерелах їх формування призначені бухгалтерські рахунки. В бухгалтерському обліку їх 99.

Бухгалтер 4:

 • Для одержання різнобічної інформації, необхідної для управління і контролю, велике значення має застосування науково обґрунтованого плану рахунків. Під планом рахунків розуміють систематизований перелік рахунків, який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку  на підприємствах, в організаціях з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю.

Ревізор:

 • Зіставимо залишки на початок: 1 березня поточного року по балансу і по бухгалтерських рахунках:

«Каса»

«Розрахунки з оплати праці»

(ПОРІВНЮЄ) 

 

Баланс

підприємства  «Надія»

станом на 1 березня поточного року

АКТИВ

Сума, грн.

ПАСИВ

Сума,

грн.

Основні засоби

55500

Знос основних засобів

44000

Виробничі запаси

800000

Статутний капітал

846700

Виробництво

15000

Розрахунки з постачальниками

20500

Каса

230

Розрахунки за податками

2300

Рахунки в банку

56000

Розрахунки з оплати праці

13050

БАЛАНС

926730

БАЛАНС

926730

 

 

Дт                         30  «Каса»                    Кт

Дт    66 «Розрахунки з оплати праці»      Кт

С- до на 01.03

230 - 00

 

 

С- до на 01.03

13050-00

 

 

 

 

Ревізор:

 • Всі дані відповідають дійсності. Залишки по балансу відповідають залишкам по рахунках. Перевіримо, як підприємство працювало в березні.

Головний бухгалтер:

 • Кожна господарська операція, здійснена на підприємстві, оформляється первинними документами.

Викладач:

 • Що таке документ?

Бухгалтер 5:

 • Документ – це письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції або письмове розпорядження на право її здійснення.

Головний бухгалтер:

 • На основі первинних документів в бухгалтерії складають реєстри господарських операцій.
 •  

Викладач:

 • Розкажіть про будову реєстрів.

Бухгалтер 1:

 • В реєстрі вказується дата проведення операції, зміст і сума; кореспонденція рахунків (показує схематичне зображення Реєстру господарських операцій)

 

 

 

 

Реєстр

господарських операцій СП «Надія»

за березень місяць поточного року

№ з/п

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Надійшли кошти в касу з поточного рахунку в банку

301

311

3000-00

2

З каси виплачена заробітна плата

661

301

2000-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач:

 • Що означає кореспонденція рахунків?

Головний бухгалтер:

- взаємопов'язані подвійні зміни у складі засобів та їх джерелах у процесі діяльності підприємства зумовлюють необхідність відображення господарських операцій на рахунок способом подвійного запису, суть якого полягає в тому, що господарську операцію в одній і тій самій сумі записують двічі:

- по дебету одного рахунку і по кредиту іншого.

Ревізор:

 • Розглянемо порядок рознесення господарських операцій на рахунки бухгалтерського обліку.

(звертається: до схеми «Реєстр господарських операцій», до господарських операцій 1 і 2; зіставляє їх із записами на бухгалтерських рахунках (схема рахунків «Каса» і «Рахунки в банках»)

 

Дт                         30  «Каса»                    Кт

Дт    66 «Розрахунки з оплати праці»      Кт

С- до на 01.03

 1. - 00

2)2000 - 00

2)2000 - 00

С- до на 01.03

13050-00

 1. 3000 - 00

 

 

Дт           31  «Поточний рахунок в банку»           Кт

С- до на 01.03

56000 - 00

 1. 3000 - 00

 

 

 

Ревізор:

 • Згідно першої операції: на дебет рахунку 301 рознесено суму 3000 грн.

і на кредит рахунку 311 «Рахунки в банку» - 3000 грн.

 • Згідно другої операції: на дебет рахунку 661 рознесено 2000 грн. і на кредит рахунку 301 – 2000 грн.

Записи господарських операцій на рахунки бухгалтерського обліку виконано вірно, але під час перевірки первинних документів я виявила помилку.

Головний бухгалтер:

 • Помилилися!Не карайте! Ми помилку виправимо.

Бухгалтер 5:

 • Для цього в бухгалтерському обліку передбачено три способи виправлення помилок:
 • коректурний,
 • «червоне сторно»,
 • доповнюючи проводка.

Викладач:

 • Охарактеризуйте коректурний спосіб виправлення помилок.

Бухгалтер 4

 • Коректурний спосіб виправлення  помилок – неправильний запис закреслюється однією рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильну суму (або текст). Виправлення помилки повинно бути застережене надписом «Виправлено» і підтверджене підписом особи, що зробила виправлення.
 •  

Викладач:

 • Дати характеристику способу виправлення помилок «Червоне сторно».

Бухгалтер 2:

 • «Червоне сторно» - неправильний бухгалтерський запис роблять повторно в тій самій кореспонденції рахунків, що й помилковий запис але червоним кольором, що означає від'ємні числа. При підбитті підсумків, суми, записані червоним кольором, віднімаються. Одночасно звичайним чорнилом роблять другий запис із зазначенням правильної кореспонденції рахунків і суми.

Викладач:

 • Що вам відомо про спосіб доповнюючи проводок?

Бухгалтер 3:

 • Його застосовують у тих випадках, коли в облікових записах кореспонденцію рахунків вказано правильно але операцію записано в меншій сумі ніж потрібно. У цьому випадку складають доповнюючу проводку в тій самій кореспонденції рахунків, що й початковий запис, на різницю між правильною і зменшеною сумою операції.

Ревізор:

 • Добре, на основі перевірки буде складено Акт і направлено вам для ознайомлення.

Викладач:

 • Дякую всім учасникам. А тепер для перевірки того, наскільки уважно присутні нас слухали пропоную виконати комплексне завдання по темі «Теорія бухгалтерського обліку»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота.

Тема: Теорія бухгалтерського обліку

Завдання 1

Послідовність виконання:

 1. На підставі залишків по рахунках бухгалтерського обліку станом на 28 лютого поточного року скласти баланс початковий СП «Старт» і відкрити синтетичні рахунки.
 2. На підставі журналу реєстрації господарських операцій СП «Старт» за березень місяць проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні суми.
 3. Рознести господарські операції на синтетичні рахунки, підрахувати обіги і обчислити залишки по синтетичних рахунках на 31 березня п.р.
 4. На основі даних синтетичних рахунків скласти обігову відомість за березень місяць п.р. СП «Старт».
 5. Скласти Баланс СП «Старт» на 31 березня п.р.

 

Умова для виконання

 

Залишки по рахунках

На 28.02.п.р.

Шифр рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Дебет

Кредит

103

Будівлі та споруди

50000

 

104

Машини та обладнання

10800

 

131

Знос основних засобів

 

2000

201

Сировина і матеріали

1770

 

207

Запасні частини

520

 

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

100

 

301

Каса в національній валюті

110

 

311

Поточний рахунок в банку в національній валюті

33000

 

163

Інша дебіторська заборгованість

1000

 

40

Статутний капітал

 

75700

42

Додатковий капітал

 

2000

501

Довгострокові кредити банків у національній валюті

 

15000

643

Розрахунки за податками та платежами

 

1450

66

Розрахунки з оплати праці

 

1150

 

 

 

 

Журнал реєстрації господарських операцій

СП «Старт»

за березень п.р.

№ оп.

Дата

Первинний документ

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

03.03

Платіжне доручення

Перераховано аванс з поточного рахунку під поставку сировини (цукор) Лановецькому цукровому заводу

1000-00

2

03.03

Податкова накладна

Нараховане податкове зобов'язання

200-00

3

04.03

Рахунок-фактура, податкова накладна

Оприбутковано на склад цукор від Лановецького цукрового заводу

600-00

4

04.04

ВКО

Видано кошти з каси у підзвіт технологу Кравченку К.О. на витрати по відрядженню до м. Київ

400-00

5

05.03

ПКО, виписка банку

Отримано готівку з банку на господарські потреби

1550-00

6

07.04

ВКО

Видано з каси начальнику цеху Клименко К.О. безпроцентну позику на індивідуальне житлове будівництво

2000-00

7

08.03

Платіжне доручення

Перераховано кошти з поточного рахунку в погашення заборгованості перед постачальником

500-00

8

10.03

Рахунок – фактура, податкова накладна

Оприбутковано сировину від постачальника СП «Обрій»

1200-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

Носаченко І.М. Диференційований підхід до навчання учнів за допомогою ігрових методів: Наук.-метод. збірник /відповідальний редактор Ничкало Н.Г. – К: НДІ педагогіки, 1992./

Підкасистий П.І. Педагогіка: підручник, М:2006

Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник – К: А.С.К., 2002

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник – Житомир: ЖІТІ. 2001

 Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарськиї операцій в бухгалтерських проводках: навч. посібник – К:А.С.К., 2001

Шваб Л.І. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.:Каравела,2006

docx
Додано
21 березня 2018
Переглядів
2744
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку