24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Дидактичні ігри на уроках навчання грамоти

Про матеріал

Ігрова діяльність- один з ефективних засобів підвищення якості сприймання молодшими школярами художніх творів на уроці читання. У структурі уроку читання ігрова діяльність має форму дидактичної гри, ігрової ситуації,ігрового прийому, ігрової вправи. Видами дидактичних ігор є: сюжетно-рольові, ігри - драматизації, ігри-конструювання. Дидактичні ігри набувають різних форм. Вони можуть бути тільки в словесній формі; поєднувати слово й практичні дії.Тому і пропоную свою роботу-"Дидактичні ігри на уроках навчання грамоти".

Перегляд файлу

“Дидактична гра як метод формування навичок читання першокласників”

   Гра є провідною діяльністю для дітей шестирічного віку . Майже все життя дитини проходить в ігровій діяльності. Весь урок дітей пронизаний грою. Але грою не заради розваги . а грою навчальною що вимагає складних розумових операцій, аналізу й синтезу.   Кількість ігор на уроці повинна відповідати принципу доцільності. Доречно продумати і поетапний їх розподіл :  на початку уроку гра має допомогти зацікавити , організувати дитину; в середині гра повинна націлити на засвоєння теми ;наприкінці уроку вона може мати пошуковий характер . Але на кожному етапі уроку гра повинна бути цікавою, доступною, включаючи різні види діяльності учнів. При організації гри на уроці важливо продумати й те, в якому темпі вона буде проведена.                                                       Гра дасть змогу дитині опанувати також основи грамоти. Враховуючи складність ігрових звукових спостережень, навчання у добукварний період слід організувати так, щоб шестилітки сприймали його в ігровій формі, щоб воно не викликало негативних емоцій.

Уся навчально – виховна робота з рідної мови з дітьми -  шестилітками повинна ґрунтуватися на принципі, гра – навчання ,  гра – виховання, оскільки вданому віці гра для дітей – серйозна діяльність

Читання має стати стежкою , що веде до вершини розумового, морального, й естетичного виховання.Навчаючи своїх вихованців читати , прагну домогтися, щоб вони вправно володіли технікою , тобто читали в міру швидко і правильно. Але техніка сама собою – не самоціль.Це засіб правильного сприймання змісту прочитаного. Засіб, без якого неможливий вплив мистецтв слова на формування особистості молодшого школяра.

 Отже, інтерес до читання виховую в учнів не лише тому , щоб вони стали освіченими людьми, а головним чином для того, щоб росли добрими , відкритими , вміли розуміти іншого співчувати йому ,допомогти.

  Я, прагну щоб уроки читання залишили помітний слід у свідомості кожного учня, просували дітей в ідейно - моральному ,емоційному  й естетичному розвитку , щоб у них розвився почитати недостатньо сьогодні лише кілька разів потяг до книги , любов до читання, прищеплювалися вміння і навички , корисні для життя і дальшого навчання.

    Я прагну будувати уроки читання так , щоб дітям було цікаво, щоб кожен учень 25-30 хвилин на уроці був зайнятим читанням і читав із задоволенням : це участь комбінованому читанні, в читанні ланцюжком , у вибірковому читанні за особами  та інших видах читання.

 

 Наведу  приклади декількох ігор добукварного періоду.

                 1.Ігри добукварного періоду:                     

                                     «Скільки речень»

Учитель читає речення. Учні на ральцях показують, скільки речень у даному тексті. Виграє той , хто менше припуститься помилок.

«Скільки слів у реченні»

 Учитель читає речення .  Учасники гри  на пальцях або картками з цифрами показують скільки в ньому слів . Виграє той ,хто менше припуститься помилок.

 «Злови п’ять слів»

  Учитель називає п’ять слів (наприклад :олівець, зошит, ручка, вчитель,навчання) з тим ,щоб. учні зловили ці слова (плеснути у руки ) у реченнях . які він буде проказувати.    

«Збери урожай овочів»

 Починаємо гру з вірша-зачину.

 Ходить сонях долом,долом                                                                              

 Зелен – полем ходить сонях                                             

                            З парасолем                                            

                             А за соняхом рядочком :

                             Морква ,дині, огірочки,

                             Буряки, горох, квасоля,-

                              Все квітує серед поля.

- Що виросло влітку на полі?Як назвати ці предмети одним словом? Вам треба овочі зібрати в два кошики.У перший кошик збираємо овочі з двома складами ,а в другий – з трьома.

- Слова «буряки, огірочки» перебудовуємо так ,щоб, вони були  з двома складами.

- Скільки  приголосних звуків у словах «морква,квасоля»?

Який овоч із перелічених закінчується на приголосний?

«Впізнай слова»

Читаємо дітям вірш М Стельмаха «Дятел»

                    По рецепту на базарі

                     Дятел вибрав окуляри

                     Натягнув собі на ніс .

                     По летів у ліс,

                     У осінню хмуру пору

                     Хитрий жук заривсь під кору.

                     Дятел глянув ,сів на сук ,

                     Носом тук – і згинув жук

                     От які то окуляри

                     Вибрав дятел на базарі.

- Назвіть  слова, якими передаються дії дятла. Вкажіть кількість складів у словах ,на пальцях покажіть порядковий номер складу. На який падає наголос.

- У вірші є слова, які різняться між собою одним звуком. Назвіть  та поясніть значення цих слів. Охарактеризуйте звуки, якими різняться слова «ліс-ніс,сук-жук-тук, кора пора».

 

«Допоможи ведмедику»

Ведмедику – учневі лісової – вчителька Сова  задала завдання відгадати загадки й звукову модель слів – відгадок.

Ведмедик записував схеми слів на листочках клена ,аж ось дмухнув вітер і деякі листочки поніс за собою. Давайте допоможемо Ведмедику поновити записи.

Має роги ноги, а держиться підлоги.(Стіл).

І - = О І


Чого не вистачає в цій схемі?

Поля скляні , дороги дерев’яні?(Вікна)

І = О І = О І

- Де тут помилка?

 - Не кінь і не пес , їсть дрова ,а не овес.(Пес)

І = = І

 

  • Що тут пропущено?

Що за гість . що тепло їсть?(Мороз)

І – О - І

 

  • Чи відповідає звукова модель слову – відгадці? 

 

                   2.Ігри букварного періоду.

«Мильні бульбашки»

Каченятко пускало мильні бульбашки. Ці бульбашки були не прості, а з буквами. Спробуй прочитати утворені слова.

Безымянный.png 

 

 

 

 

 

 

«Одягни мишку»

 

Гра починається з вірша зачину:

                       Спала мишка під мостом

                       Укривалася хвостом

                       Стала мерзнути мала-

                       До ялиночки прийшла.

                       Тут чудові подарунки .

                       Із цукерками пакунки…

                       Та не хоче брати мишка

                       Ні цукерок. Ні горішків.

                            Хоче шапку і пальто

                            Щоб не мерзнуть під мостом.

 

 

 

 

На таблиці написані назви предметів. Серед них треба вибрати слова ,що означають назву одягу.

Сир

Шапка

Пальто

Костюм

Горіхи

Шуба

Цукерки

Чоботи

 

«Вісники зими»

У кросворді   знаходяться такі вісники бабусі: зима. сніг. хуртовина. холод. лід,лавина. санки. гірка . лижі, ковзани, іній. заметіль. мороз, ялинка. Різдво. коляда . ожеледиця, сніжки. Бурульки . крига. Намет.    

з

с

н

і

в

и

с

а

в

а

о

х

и

х

г

о

н

а

л

и

н

л

і

м

л

а

у

р

т

а

н

к

и

д

о

ж

і

д

г

і

а

м

е

м

о

р

л

и

о

к

і

н

з

і

т

л

я

о

з

р

в

з

р

і

й

л

н

и

с

о

к

і

н

а

к

а

б

ь

к

і

н

л

о

з

и

о

ж

е

у

р

а

ж

д

я

в

т

и

д

е

л

л

у

и

к

а

к

р

и

ц

я

и

к

ь

н

а

м

е

т

а

г

 

 

«Додай склад»

Показую перший склад і встановляю у кишеньку таблиці .а учні додають наступні. Перемагає той. Хто перший скаже слово.

«Чарівні сніжинки»

На малюнку усміхнені сніжинки з казковими іменами :

КА  ТА  РА  СЕ  МА  ЛО

Зима послала на урок  кругленьких  « сніговичків» із подружками сніжинками. Кожна сніжинка має чарівне ім’я. Прочитаймо всі разом:

КЕ  ТА  РА  СЕ

«Знай «МОЗАЇКА»

Учням роздаються картки зі складами червоного, синього, зеленого кольору. Склади перемішані. З них треба скласти слова, де перший склад червоного кольору, другий – синього, третій – зеленого. Н – д: руч, ка; О, ля; ма, ши, на; бі, лоч, ка; пар, та; квіт.

                 «НУМО ПРОЧИТАЙ»

 Складіть слова, переставивши букви.

Трфуки мьіфл олбтуф іфніш

 (фрукти) (фільм) (футбол) (фініш)

«ПРОЧИТАЙ СЛОВА»

 Розв’яжи «грамотні» приклади і намалюй відповіді.

 ЯР+БЛУ+КОМА-РМА=

 =ЯК+КІВІ+РИС-ВІК-ИС

 ГОЛ+РОМА+ХА-МАЛА=

 =СІК+ДОН+ЦЕ-ДІК

«МОЛОКА КОМУ?»

 Промовля корівка: «Му-у-у!»

 Діти, знаєте чому

 Молочко вам треба пити?

 Щоб ніколи не хворіти!

 З букв складіть слова і дізнаєтеся, кого діти пригостили молочком:

 б а с о к а к и о т к к а

«ДИВО – ДЕРЕВО»

 Загадка

 Що за дерево в палаці?

 Дві на ньому срібні паці,

 Ослик, поні, котик, слон,

 Білка, бублик, телефон…

 А під стелею вгорі –

 Різнобарвні ліхтарі.

 Ні для кого не новинка,

 Що це дерево - …

 Потім вивішується макет ялинки, де намальовані всі згадані предмети. Вчитель називає предмет і показує його на ялинці, а діти шукають картку із написом цього предмета. Таких карток у кожного учня дев’ять штук.

«ПОДОРОЖ У ВЕСНУ»

 Чому навесні найбільше мандрівників? Окрім людей, які подорожують увесь рік, вирушають у мандри птахи, комахи, риби, звірі. Здогадайтеся, які птахи вирушили у мандри, для цього вилучіть зайву літеру із слів:

 Журпавлі, лелгеки, гусви, ластівкра, сноловей, лебкеді.

 «НАЙКРАЩА ІГРАШКА»

 - Не вгадать тобі нізащо,

 Котра з іграшок найкраща!

 -Знаю! Трактор заводний!

 - Зовсім ні!

 - Електрична залізниця!

 - Помилився.

 - Ну, тоді це пароплав!

 - Не вгадав!

 - Зрозуміло: це – літак!

 - Знов не так. Добре,

 Відповідь я дам -

 Та, яку зробив ти сам!

 Відгадай за початком і кінцем слова, які іграшки зробив хлопчик:

 М – на, л – так, к – бель, ч – ен, п – воз.

«СЛОВА З ЛЕВОМ»

 Лев уміє стрибати, як в цирку, з одного слова в інше. Відгадайте в які слова стрибнув лев. На місці запису «лев» зображена тварина. Діти читають слова.

 СТАЛЕВАР, ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ЛЕВАДА.

 

«З ПЕРШИХ ЛІТЕР»

 Учитель називає будь – яке слово, наприклад «літо». Учні записують це слово по букві в кожному рядку, вертикально.

 Л

 І

 Т

 О

 Задача учнів: у кожному рядку дописати до поданих букв інші букви, щоб вийшли слова, які складатимуться не менше ніж з 4 букв. Коли один із гравців першим допише слова в усіх рядках, він сповіщає про це іншим, і всі припиняють складання слів. Учасник, що закінчив складання першим, зачитує свої слова. Якщо якесь із названих слів є в інших гравців, вони його викреслюють. Виграє той у кого залишиться найбільша кількість не викреслених слів.  

 

«ПОДОРОЖ НА ПОВІТРЯНІЙ КУЛІ»

 Вирушимо сьогодні у цікаву подорож по Містечкознавству на повітряній кулі. Вперед до пригод!

 У небі над нами птахи пролітали!

 (А ви здогадайтесь, як кожного звали).

 Несли ті птахи нам від когось привіт,

 Ім’я ви його прочитайте як слід:

 Позичте по букві у кульок легеньких…

 Неважко це навіть для діток маленьких.

 

 «СКЛАДИ СЛОВО ЗА ОСТАННІМИ БУКВАМИ»

 Прочитайте за останніми літерами слова. Що вони означають, як пишуться?

 СІК КОЛЕСО СТЕП КОВБАСА ОДУД

 ОСА ОРЕЛ МОРЕ ДРАКОН СОМ

 КІТ ПОЛЕ ЛИСТ МЕД СИНИ

 ЗОЛОТЕ КЛЕН СКВЕР ТРАКТОР ТОРТ

 УДАР ВЕСНА СЕЛО ЗВІРІ ХОР

 ЯГОДИ ЗМІЙ ЗЕРНО

 ЕКРАН

 ФІАЛКА

«БУДУЄМО БУДИНОК»

     Уявімо, що будуємо будинок. Стіни і дах є. Домальовуємо частини будинку, в яких є звуки [р], [р’] – двері, рами, труба, ручка, перила, веранда…

    Посадимо дерева і квіти у назвах яких є ці звуки. Учні називають слова і викладають з розрізної азбуки: береза, горобина, груша, ромашка, троянда, чорнобривці.

«НАВАНТАЖТЕ МАШИНУ»

    На таблиці посередині намальована буква «П», поряд з нею розташовано три машини.

    Учні поділені на три групи. Першій групі треба навантажити на машину овочі, другій – фрукти, третій – будівельні матеріали, у назвах яких є буква «П». В учнів роздаткові картки лежать на парті, серед них є й зайві, що не мають цієї букви.

«ЗНАЙДИ БУКВУ «О»»

 За завданням учителя діти знаходять предмети, які нагадують букву «О». Предметів зображено значно більше, тобто не лише ті, що за формою схожі на «О».

«ВПИШИ БУКВИ»

     Учитель дає завдання учням вписати в пусті клітинки букви, щоб вийшли слова з м’яким знаком.

 1. Встав букви, щоб у першому рядку вийшла назва свійської тварини, у другому і третьому - назви диких тварин, у четвертому – назва шкідливої комахи. (Кінь, лань, лось, міль).

 К Ь

 Л Ь

 Л Ь

 М Ь

«РОЗУМНИКИ»

 Здогадатись, якого слова не вистачає у римованому рядку.

 Сійся жито і пшениця, - Виросте всього доволі

 Буде дітям - … (паляниця) На широкім житнім …(полі)

 Для веселої малечі Запеклося сонце в хлібі,

 Бублик вигляне із … (печі) Хто зростив його - …(спасибі).

 А рум’яний …(колобок)

 Скочить прямо на зубок.

 

 

 

3.Ігри  післябукварного періоду.

« Плутанка»

Діти ви вже вмієте читати і знаєте , що в різних словах кожна має

певне місце . А буває . що букви . так само. як і діти . раптом стають неслухняними і починають пустувати :штовхаються . бігають навипередки . граються в схованки. І тоді виникає кумедна плутанка.

 

Вам треба повернути букви на свої місця.

В полі комашки  білі- біленькі ,

Над ними літають ромашки дрібненькі.

З комашок плету я матусі віночок .

Ромашки танцюють свій дивний таночок .

 

Змолов мірошник якось сито.

Насипав борошна у жито,

Пиріг солодкий спік із міста

І на базар повіз у тісто.

 

Рибу в морі ловлять майки ,

Познімали діти чайки,

В хвилі весело пірнають

І на сонці засмагають.

 

В океані плава кіт ,

Чеше хвилями живіт.

А в коморі кит вуркоче –

Він з мишами не жартує.

 

Буратіно довгий ліс

У чорнилицю заліз.

Про халепу цю сорока

Скрекотала на весь ніс.

Сіла пташка на козу.

Задивилась на лозу.

А лоза козу кусає ,

Пташка ту не помічає.

 

На вогні стояв козел,

Кашу в нім варив котел.

Пахне смачно від козла -

Гарна каша у котла.

 

У садку стояла качка,

У дворі гуляла тачка.

Захотілася тій тачці

Покататися на качці.

 

Булку щеняті робили робили хлоп’ята.

Як потомились , пішли спочивати.

Сіли під деревом , будку жують,

Втомлені бджоли над ними гудуть.

 

Без кавунів уже каштан ,

Бо осінь . Звісно так.

Під ноги котиться баштан-

Колючий , мов їжак.

 

Вийшла галочка на ранок.

- Ой який чудовий ганок.

Все прокинулось навколо,

Лиш заснули матіоли.

 

 

«Кросворд Б-Н»

Перед тобою ряд слів ,що починаються однаково й так само однаково закінчуються.

 

1

Б

 

 

 

Н

2

Б

 

 

 

Н

3

Б

 

 

 

Н

4

Б

 

 

 

Н

5

Б

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

Це назва квітки , яка не розпустилась.

Це надувна куля.

Це свійська тварина ,в якої калачиком роги.

Це довгастий , із товстою шкіркою заморський плід.

Пекарський виріб.

«Чотири оси»

На цій осі в жовтні позолота.

О

С

 

 

А

 

Ця оса в космосі літа. 

 

О

С

 

 

 

А

 

 

 

Ця оса є деревом.

 

О

С

 

А

 

З цією спить в колисці дитя .

 

О

С

 

А

 

«Знайди взуття»

Гра починається з вірша – зачину.

     Перехожий брів понуро,

                           Настрій , мов шкарпетка, змок,

                             Був це Парамон Петрович

                             І , між іншим , педагог.

                             Бій удома розпалився

                             Не на смерть , а на життя

Черевики посварились

Через щітку для взуття.

Мудрий Парамон Петрович

Їм обом носи утер:

«Жити будете у мене

Тільки порізно тепер»

Ходить Парамон Петрович,

Хоч іще , мабуть , не звик:

А на лівій – зовсім не було черевика.

 

м

о

к

а

с

и

н

и

п

щ

і

т

к

а

п

в

о

т

у

ф

л

і

о

а

с

щ

і

т

к

а

т

л

т

б

у

т

с

и

у

я

о

щ

і

т

к

а

р

н

л

и

ч

а

к

и

н

к

и

щ

і

т

к

а

и

и

к

р

о

с

і

в

к

и

 

Бешкетниця щітка . Мало їй сварки між черевиками  Парамона Петровича – вона ще й інших вирішила пересварити. Забралася в клітинки – годі щось прочитати. Тож беріть олівець , викресліть слово «щітка» ,а назви взуття обведіть синім. Слово , що залишилося – це теж вид взуття : так

  «Склади лист»

Ця гра використовується для розширення кругозору та розвитку антипатій (передбачення наступного слова).

Створюємо казкову ситуацію, білочка отримала листа від своєї подруги з іншого лісу. Пролітала сорока і порвала листа. Треба допомогти  прочитати  лист. Пропонуємо читання сторінки, розірваної вертикально на дві половинки,  які розсовуються на максимальну відстань і читаються вголос.

 

 

docx
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
2226
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку