Дидактичні ігри на уроках української мови

Про матеріал
Гра - найбільш важливий помічник у розумовій роботі. Використання на уроках дидактичних ігор та ігрових моментів робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий творчий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу.
Перегляд файлу

Дидактичні ігри на уроках української мови

   Ігри на уроках української мови можна використовувати для ознайомлення дітей з новим матеріалом та для його закріплення, для повторення раніше набутих уявлень і понять, для повнішого і глибшого їх осмисленого засвоєння, формування графічних умінь та навичок, розвитку основних прийомів мислення, розширення кругозору. Систематичне використання ігор підвищує ефективність навчання.

«Асоціації»

Вчитель називає 10-15 слів повільно. Діти повинні кожне почуте слово позначити якимось значком, щоб потім глянувши на нього пригадати його.

 

«Знайди букву»

Роздається друкований текст. За командою вчителя треба знайти та підкреслити задану  букву. Після кількох тренувань кількість букв для підкреслювання збільшувати до 2, 3, 4.( Знайди і підкресли в кожному слові букву Р і т.д.)

 

«Що змінилось?»

Вчитель виставляє таблички із словами. За 1 хвилину учні мають запам’ятати порядок їх розміщення. Вчитель міняє місцями таблички, а діти повинні вказати, що змінилось.

 

«Продовж ряд»

Називається ряд слів, який потрібно продовжити.

(Айстра, пролісок, тюльпан…

Собака, корова, кіт,…)

Різновид цієї гри:

« Одним словом»

(шафа, стілець, ліжко -…)

 

«Фотографія»

Показуємо дитині набір букв ( починати з трьох) протягом 1 хвилини. Потім дитина має відтворити побачене. Далі збільшуємо кількість букв.

 

«Злови слово»

 Читається текст, із якого треба вибрати слова на задану тему і плеснути в долоні.

 

«За складом – слово»

Пропонується склад. Діти придумують слова із цим складом. Переможе той ряд, на якому придумано найбільше слів.

 

 

 «Виростимо речення»

Дається одне слово, діти добавляють до нього по одному слову так, щоб вийшло поширене речення.

Аналогічно можна проводити гру на скорочення речення.

«Утвори нове слово»

а) В запропонованих словах замінити одну букву так, щоб вийшло нове слово: Даша ( Маша, каша, Саша, наша…)

б)перестав букви, щоб утворилось нове слово: село ( осел), лісок ( сокіл), ручка ( курча)…

в) поміняй місцями склади, щоб утворилось нове слово:

банка - кабан, сосна – насос, нора – рано,  рама – мара...

г) Додай до слова суфікс (префікс), щоб утворилось нове слово.

 

«Полий квіти»

На краплинках написані відмінки ( можна роди, числа, дієвідміни, особи). Діти повинні з’єднати краплинку з відповідною квіткою.

 

«Добери риму »

Листок - молоток, колобок….

Оса – коса, роса …

 

«Два – один»

Утворювати складні іменники з двох простих:

Небо і схил – небосхил;

Ліс і смуга – лісосмуга;

Птах і ферма – птахоферма;

 

«Навпаки»

(Підібрати антоніми до даних слів)

Низький – високий;

Холод – тепло;

 

«Такий самий»

(Підібрати синоніми до заданих слів)

Дім – хата, приміщення, будинок…

Штани – шорти, брюки, джинси…

 

«Знавець слів»

 За певний проміжок часу  назвати якнайбільше слів із заданої теми ( іменники чоловічого роду, займенники 3 особи, дієслова 1 дієвідміни). За кожне слово – фішка. Переможець той, хто набере найбільшу кількість фішок.

 

 

«Є, було чи буде»

Гра на засвоєння часу дієслова. Вчитель називає дієслова, діти визначають, коли відбувається дія.

 

«Добери предмет»

Навчає -                грає -

Лікує –                  співає –

Пече –                   гуде –

Малює –               пиляє –

 

“Мовчанка”

На набірному полотні  надруковано склад, а учні мають додати ще такі склади, щоб утворилось певне слово. Виграє той, хто складе більше слів.

 

 “Ніч-день”

 Учні вголос чи самостійно читають слова з дошки. Потім по команді вчителя “ніч”, діти  закривають очі. У цей час вчитель змінює слово. По команді “День”, діти читають нове слово. Кажуть, що в ньому змінилося порівняно з попереднім.

Слова для гри: голова (голови), рак (лак), голуб (голуби), голос (колос), рана ( рама).

 “Чарівні клітинки”

Всі учні одержують аркушики паперу з накресленими клітинками. У клітинки учні вставляють букви, щоб вийшли слова. Виграє той, хто першим правильно складе потрібні слова.

 

«Звільни слово»

Злий чаклун зачаровує слова у своєму замку. Щоб їх звільнити  треба зробити звуковий аналіз  слова в той час, поки немає чаклуна.

 

«Який звук загубився?»

 Вчитель називає слово без одного звука  та демонструє малюнок із зображенням цього предмета ( далі без малюнка). Діти називають пропущений  звук.

 

«Естафета»

Вчитель називає слово, а діти продовжують ланцюжок слів, починаючи нове слово із останнього звука попередньго.( Мак –каша -абрикос- сон -намисто-…)

 

«Змійка»

Кожний член групи по черзі виходить до дошки, записує по одному словниковому слову і підкреслює орфограму в ньому.

 

«Букви-близнюки».

Школярі пригадують і записують якомога більше слів, до складу яких входять дві однакові букви.

(дідусь,сосна, парасолька, Україна, молоко…)

 «Відшукай помилку».

Кожна група дітей отримує набір карток словникових слів. Потрібно відшукати помилки в цих словах.

 

 «Покажи»

 За допомогою сигнальних карток (цифри 1, 2, 3) указати наголошений склад у прочитаному вчителем словниковому слові або кількість складів.

 

«Ігри Діда-Буквоїда»

Діти намагаються відгадати словникове  слово за приголосними (голосними, першим або останнім складом).

К..м..б..й..н..р – комбайнер,..о..и..о..- горизонт.

 «Вилучи зайву літеру».

Дітям пропонуються словникові слова з помилками, учень повинен знайти помилку, користуючись  орфографічним словником. (Вурлиця — вулиця, зайєць — заєць, килдим — килим)

 

«Аукціон».

Учитель пропонує назвати слова, що починаються, наприклад, складом «за» — загадка, завдання, заєць. Виграє той, хто називає останнє слово.

 

«Хто (що) заховалося?»

 На  дошці висять малюнки предметів зворотною стороною до дітей. На зворотній стороні записано кілька ознак предмета, який «заховався».  За даними ознаками слід розпізнати предмет.

(Хижий, маленький, сірий, безхвостий, колючий... (їжак). Легкий, дерев'яний, кольоровий... (олівець).

 «Редактор»

Учитель записує на дошці неправильно побудоване речення. Діти самостійно редагують вирази, записують у зошит правильні.

 

«Пошук».

За текстом-підказкою, що надається учням, потрібно вставити пропущені букви в слова, що знаходяться на контрольному аркуші у кожного учня( прислівники, числівники та ін..)

В.... і, лі.... ч, н... д, в.... у

( вранці, ліворуч, назад,вгору)

 

 “Хто швидше?”.

Учні одночасно починають і пишуть протягом умовного часу  слова, що відповідають на питання що? (назви предметів у класній кімнаті або назви меблів чи одягу). Скільки слів запише учень - стільки дістає очок. Віднімається  очки за допущені помилки.

 

«Хто це? Що це?»

На дошці записані слова: слон, вовк, лисиця, клен, осика, береза, лев, горобина, дуб. Діти повинні розділити слова на 2 групи (тварини, рослини)

 

“Один - багато”.

На дошці записуються слова або промовляються вчителем. Діти ділять їх на 2 колонки та записують в зошити за зразком:

Один                        Багато

Парта                        Парти

 “Наше слово”.

Учні поділяються на три групи: чоловічий, жіночий та середній (частини мови, дієвідміни, особи і т. д.) Учитель проказує іменники.  Група, плескає у долоні, якщо названий іменник відповідає її роду.

 

 «Утвори ознаку»

Дуб (дубовий, дубова, дубове); холод (холодний, холодна, холодне); сонце (сонячний, сонячна, сонячне);

 

“Це  наш час”.

Учні поділяються на три групи: теперішній, минулий, майбутній час. Учитель проказує слово. Групи повинні впізнати слово і підняти руку, якщо слово належить до їхньої групи. Коли у реченні є дієслова двох часів, то руки піднімають обидві групи. Виграє та група, учні якої допустять найменше помилок.

 

 “Дивись, не помились”

Вчитель називає дієслова, учні на пальцях показують до якої дієвідміни належать ці слова. Виграє той, хто найменше помилиться.

 

«Підбери  займенник».

На дошці написано речення з пропущеними в них займенниками. Учні списують ці речення, вставляючи займенник.

 

 «Я – найпрудкіший»

Хто швидше зможе написати три займенники з двома е. Наприклад: мене, тебе, себе.

 

 

 «Добери прийменник».

Усі одержують картки, на яких написано слова, а також набір прийменників. До кожного слова, треба добрати та поставити відповідні прийменники.

(до) школи, (у) лузі, (на) дереві…

 « Хто це робить?»

Літає…, плаває…, лікує…,співає…,дзижчить…

 

 «Я знаю»

Вчитель починає речення «Я знаю, що іменники відповідають на питання…», а учні повинні його закінчити.

 

 «Новосілля»

Розподілити букви ( слова) в «будиночки» згідно завдання. Наприклад, кількісні та порядкові числівники, іменники в однині та множині і т.д.

 

 «Підбери слово»

Називаю склади, а діти добирають за ними слова: МА – мама, малина, мак, машина, Марія…

 

 

docx
Додано
8 лютого 2021
Переглядів
2155
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку