Ділова гра «Право та гідність»

Про матеріал
Ділова гра має на меті: формувати у здобувачів освіти почуття людської гідності, свободу особистості, міжособистісні стосунки у дусі толерантності, дружби, миролюбності, доброти; надати загальне поняття про моральні норми, загальнолюдські цінності; передати знання про права людини в національному вимірі, про взаємозв'язок прав людини та громадянина; прищеплювати почуття поваги до прав та свобод людини; виховувати почуття правової самосвідомості, уміння дотримуватися правових свобод та обов’язків дитини, пошану до законів України.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Харківське державне вище училище фізичної культури №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

відкритого виховного заходу

«Право та гідність»

(ділова гра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

Амеліна Зоя Іллівна,

вихователь

 

 

 

 

Харків

2013-2014

Мета:

  • формувати в учнів почуття людської гідності, свободу особистості, міжособистісні стосунки у дусі толерантності, дружби, миролюбності, доброти;
  • надати загальне  поняття про моральні норми, загальнолюдські цінності;
  • передати знання про права людини в національному вимірі, про взаємозв'язок прав людини та громадянина;
  • прищеплювати почуття поваги до прав та свобод людини;
  • виховувати почуття правової самосвідомості, уміння дотримуватися правових свобод та обов’язків дитини, пошану до законів України.

 

Обладнання:

  • на дошці плакати із висловами «10 грудня – Всесвітній день прав людини», тексти привітань зі святом, Конституція України, Закон України  „Про освіту”, витяг із Конвенції прав дитини;
  • інтерактивна дошка;
  • презентація «Права дитини».
  • мультимедійний проектор;
  • музикальне супроводження;

 

 

 

Епіграфи до виховного заходу:

 

Твоя діяльність визначає твою цінність.

(Й. Фіхте)

 Ти знаєш, що ти людина?

 Ти знаєш про це чи ні?

 Усмішка твоя єдина,

 Мука твоя єдина,

 Очі твої одні.

                                        (В. Симоненко) 

 

 

Дата проведення: 11 грудня 2013 року.

 

 

Місце проведення: конференцзала

Анотація

У заході висвітлено актуальні проблеми громадянського виховання дітей та молоді, формування в них національної самосвідомості, характеру, почуття належності до українського народу, патріотичних поглядів і переконань, любові до своєї Батьківщини – незалежної України, прагнення жити, дотримуючись законів та поважаючи їх, гідно себе тримати в суспільстві, відчувати відповідальність за свої вчинки перед людьми.

Розглянуто сутність громадянськості, психолого-педагогічні основи її формування, а також вікові особливості розвитку їх у школярів; обґрунтовано ефективні форми і засоби правознавчої роботи з виховання громадянських якостей. Містить витяги з документів, нормативних актів України про права та обов’язки громадян,  на основі яких організовано гру-вікторину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь

Країна сьогодні живе і розвивається в дуже складних умовах політичної та економічної нестабільності, реформ, що проводяться в усіх сферах суспільного життя. Але ніколи не потрібно забувати про правильне виховання гідного громадянина України, про його розвиток. Одним із аспектів всебічного розвитку особистості дитини і підлітка є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину всебічно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони. Людина, її права і свободи проголошені стратегічним конституційним пріоритетом Української держави. Захищаючи права дітей, дорослі захищають своє майбутнє. Права дитини визначено у Конституції України – Основному Законі нашої держави, а також Конвенцією ООН про права дитини. Учні отримують потрібні знання на заняттях з права, а закріпити їх можна за допомогою різних виховних заходів, одним з яких є ділова гра.

Пропоную до Вашої уваги ділову гру за темою «Право та гідність». Її мета - звернути увагу дітей до законів, допомогти оцінити свої вчинки, підвищити загальний рівень правової грамотності, ознайомити з нормами права і навчити їх користуватись ними.

 

Фоном звучить музика «Фон1.mp3»

Під музику читці декламують вступні вірші

 

Читець 1

Давно, в какой уж не упомнишь год,

В краю, китайский где живёт народ,

История вот эта приключилась:

На белом свете совесть зародилась.

Читець 2

Едва родилась, по Земле пошла,

И дело важное себе нашла:

По вечерам с беседой откровенной

Всех обойти в округе непременно.

И если человек творил добро

То было на душе его тепло,

А если мерзости, какие совершал -

То сон его уже не посещал.

Читець 1

И не один бесчувственный богач

Терзал себя, как ревностный палач.

Затем, раскаявшись в бездумье и корысти,

Обет давал забыть о грешной жизни.

Отшельником в леса он уходил

И всё, что он годами находил,

Соседям обездоленным дарил.

Читець 2

Не всем такая жизнь пришлась по нраву.

Вот как на совесть отыскать управу?

Сидели, думали при солнце и луне,

Затем отправились к мудрейшему в стране.

 

Читець 1

Пришли с зарёй и пали на колени.

День миновал, сошлись на землю тени,

И дал философ им такой совет:

"Тогда вы избежите бед,

Когда свои законы сочините,

И им, конечно, совесть подчините".

Читець 2

Так по преданию законы появились,

И с совестью они не расходились.

 

Фонова музика стихає, з'являються ведучі.

 

Ведучий 1

Людина – то найбільша цінність. Принаймні, так прийнято вважати в цивілізованому світі. Тому людська особистість повинна бути в повній безпеці, яку їй зобов'язана надати держава. Для цього державі необхідно мати спеціальні закони, що забезпечують захист честі, гідності, доброго імені, здоров'я і життя людини.

Ведучий 2

Ми раді вітати всіх учнів, вчителів, гостей, які знаходяться в цьому залі, є глядачами і учасниками нашої ділової гри «Право та гідність». У грі беруть участь 2 команди, учасники яких ознайомилися з різними галузями права: трудовим, кримінальним, сімейним і адміністративним, ознайомилися з актуальними проблемами сучасного суспільства: куріння, алкоголізм, наркоманія.

Ведучий 1

Так, проблеми є, і їх треба вирішувати тільки за допомогою закону. За допомогою нашої гри, ми спробуємо з'ясувати які закони повинні знати підлітки, щоб не зробити правопорушень та стати гідним громадянином України.

Ведучий 2

Оголошується перший конкурс, який називається «Секунда на роздуми». Шановні гравці, вам необхідно без обговорення дати відповідь на поставлені, питання. Кожна команда отримує по 10 запитань і по 1 балу за кожну правильну відповідь.

 

Запитання для першого конкурсу

1. Назвіть основний нормативний документ школи, регулюючий права та обов'язки учнів. (Статут школи)

2. Розшифруйте абревіатуру КЗпП. (Кодекс законів про працю)

3. Угода між працівником і роботодавцем. (Трудовий договір)

4. Яка тривалість робочого тижня для підлітків. (24 години)

5. Союз осіб, заснований на шлюбі. (Родина)

6. Яке покарання передбачається за куріння в громадському місці. (Штраф)

7. Очевидець злочину - це ... (Свідок)

8. Доказ у кримінальному та цивільному процесі - це ... (Уліка)

9. Місце, де суперечки вирішують цивілізованим шляхом. (Суд)

10. Людина, яка у суді виступає захисником звинуваченого. (Адвокат)

11. Особа, наділена державою, юридичними правами та обов’язками. (Громадянин)

12. Повна незалежність держави. (Суверенітет)

13. Автор першої в історії українського народу справді демократичної Конституції. (Пилип Орлик)

14. Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни України, які досягли… (18-річного віку)

15. Максимальна тривалість робочого часу в Україні. (40 год. на тиждень)

16. Суспільно небезпечна дія або бездіяльність, за які передбачено кримінальне покарання. (Злочин)

17. Кримінальна відповідальність неповнолітніх за особливо тяжкі і небезпечні злочини настає з…(14 років)

18. Найпоширеніший вид адміністративного стягнення. (Штраф)

19. Не допускається прийом на роботу осіб, які не досягли… (16 років)

20. Вид, міра поведінки особи щодо використання та здійснення прав. (Обов’язок)

Оголошуються результати першого конкурсу

Після цього починає грати музика «Фон2.mp3»

Під музику виходить Феміда та починає декламувати вірш

Після вірша музика стихає

Феміда

Мой долг - Законы сохраняя,

На лица сильных не взирая,

Заботы прилагать не мало,

Чтоб справедливость воссияла.

Мой долг спасать от бед невинных,

Пороки в людях истреблять;

От сильных защищать бессильных

И добродетель утверждать.

Ведучий 1

Хто ви, найвродливіша з богинь?

Феміда

А ви мене ще не впізнали? Це дійсно складно. Я допоможу вам. Це мої найдорожчі речі. Ваше завдання визначити чому вони мені любі ті вгадати моє ім'я.

Реквізит: Меч, пов'язка, ваги

Команди по черзі розповідають про значення кожної речі у Феміди.

Журі оцінює правильність та повноту відповідей за 10-бальною шкалою.

Феміду зображують з пов'язкою на очах, що символізує її неупередженість, з вагами в одній руці і мечем в іншій. Ваги - стародавній символ міри та справедливості. На терезах правосуддя зважуються добро і зло, вчинки, скоєні смертними за життя. Посмертна доля людей залежала від того, яка чаша переважить. Меч в руці Феміди - символ відплати або не відплати присутньому на її суді.

Феміда

А дуже задоволена вашими відповідями. Але я хочу пограти з вами ще в одну гру. Ви всі ще діти, але кожна дитина вже має свої права та обов’язки, як закріплені в Конвенції ООН з прав дитини. Конвенція ООН про права дитини визнає дитиною кожну людську особу до досягнення 18-річного віку, якщо за законом повноліття не настає раніше. Права дитини – це можливості (свободи) неповнолітньої дитини, необхідні для її існування, виховання та розвитку. Численні права дитини співпадають з правами людини (право на життя, ім’я, отримання громадянства, вільне висловлювання думки та ін.). Отож я пропоную вам отримати додаткові бали для своїх команд. Для цього я дам вам по три прислів’я, а ви спробуєте знайти статтю у Конвенції, яка відповідає цьому прислів’ю.

 

Прислів’я:

«Правда суду не боїться». (Стаття 12. Право на захист своїх інтересів і свобод у суді)

«Всякому мила своя сторона».  (Стаття 7. Право на громадянство)

«Грамоті вчитися – завжди знадобиться». (Стаття 28. Право на освіту)

«Добре діло втіха, як ділові не поміха». (Стаття 31. Право на відпочинок і дозвілля)

«Сім’я сильна, коли над нею дах один». (Стаття 8. Право на збереження сімейних зв’язків)

«Здоров’я – найдорожчий скарб». (Стаття 24. Право на користування послугами системи охорони здоров’я)

Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали

Після гри Феміда підводить результати конкурсу та уходить

 

Ведучий 1

А тепер мі перевіримо, як ви засвоїли отримані знання.

Ведучий 2

Кожна команда зараз отримає аркуш, на якому надруковано 10 тверджень. За дві хвилини ви повинні помітити які твердження є правильними, а які – ні. Команда, яка надасть найбільше правильних відповідей отримає 10 балів, а інша команда – лише 5.

 

Твердження для першої команди:

1. Усі діти мають право на любов і турботу.

2. Кожна дитина може вдосталь їсти чіпси і хот-доги.

3. Усі діти рівні у своїх правах.

4. Діти, які добре відносяться до своїх батьків, мають  право на особливе ставлення.

5. Жодна дитина не повинна бути жертвою насилля та  війни.

6. Особлива увага – дітям-інвалідам!

7. Усі діти мають право на повноцінне харчування.

8. Діти мають право на свободу совісті, думок та релігії.

9.  Жодна дитина не повинна мити посуд.

10. Усі діти мають право на освіту.

 

Твердження для другої команди:

1. Усі діти мають право на відпочинок.

2. Жодна дитина не повинна прибирати власну кімнату.

3. Кожна дитина може дивитися телевізор та грати за  комп’ютером скільки і коли заманеться.

4. Особлива увага – дітям-сиротам!

5. Діти можуть мати свої погляди на життя і висловлювати думки.

6. Усі діти мають право на медичну допомогу.

7. Діти мають право на інформацію.

8. Жодна дитина не повинна бути скривдженою.

9. Кожна дитина повинна отримувати сніданок у ліжко.

10. Діти мають право на таємницю кореспонденції.

Через дві хвилини журі підбиває результати конкурсу та оголошує їх.

 

 

 

Ведучий 1

А тепер давайте перейдемо до останнього конкурсу та спробуємо застосувати отримані знання на практиці. Для цього ми запропонуємо Вам декілька життєвих ситуацій та контрольних запитань до них.

Ведучий 2

Кожна команда повинна надати правову оцінку ситуації та відповісти на контрольні запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 5 балів.

 

Перша ситуація (команда 1)

Робочий без поважної причини не вийшов на роботу. Який вид відповідальності він понесе? (Дисциплінарна, цивільна, адміністративна)

 

Перша ситуація (команда 2)

Пішохід перейшов вулицю в забороненому місці. Який вид відповідальності він понесе? (Адміністративна).

 

Друга ситуація (команда 1)

По вулиці йшла група молодих людей. Вони куражилися, приставали до перехожих, нецензурно лаялись. Наздогнали дівчину з перевантаженою продуктами сумкою. Але не для того, щоб допомогти донести важку ношу. Один з веселунів несподівано штовхнув її в спину. Сумка відлетіла убік. Продукти випали з неї та покотилися по тротуару. Хлопці реготали. Перелічіть види юридичної відповідальності. До якого виду юридичної відповідальності будуть притягнуті підлітки? Визначте міру покарання підліткам.

Друга ситуація (команда 2)

16 - річний підліток зламав ящик письмового столу, витягнув пістолет батька і поніс зброю у двір, щоб показати своїм приятелям. Думаючи, що в пістолеті немає патрона, хлопець прицілився і натиснув пусковий гачок. Прогримів постріл. Один з друзів хлопця отримав смертельну рану. З якого віку настає кримінальна відповідальність неповнолітніх? Перелічіть ряд злочинів, за які кримінальна відповідальність настає з 14 років. Хто буде покараний?

 

Після конкурсу журі оцінює відповіді команд та підбиває підсумки всієї гри.

Оголошуються переможці.

 

Вихователь

Ми дякуємо всім учасникам та гостям за увагу. Сподіваюся, що всі учасники нашої ділової гри додали собі корисних знань, які допоможуть їм у майбутньому стати гідними  громадянами нашої країни. Дякуємо за увагу.

Учениця

Хочеш Людиною справжньою стати,

Наші закони навчись поважати.

Навчись їх виконувать завжди і всюди,

Тоді і тебе поважатимуть люди!

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
6 травня 2019
Переглядів
1341
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку