14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Дистанційний курс "Україна - співзасновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах."

Про матеріал
Методична розробка дистанційного курсу з історії України для учнів 11 класу
Перегляд файлу

Дистанційний курс

УКРАЇНА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

(1945 – 1955)

Заняття 2

 

Тема: Україна - співзасновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах.

 

Мета:

 • формувати уявлення про адміністративно-територіальні зміни після Другої світової війни;
 •  створити умови для розуміння причин змін території України в післявоєнний період;
 •  розглянути формування території України наприкінці 1940-х – на початку 1950-х рр.;
 • розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки;
 • удосконалювати вміння працювати з текстом підручника та Інтернет-ресурсами;
 • формувати повагу до історичного минулого України.

 

Обладнання:

 

 • підручник В. Власов, С. Кульчицький  “Історія України”, 11 кл.

          [ Розділ   I, § 1, стор.11 -19]

 • Електронна версія підручника:

  https://pidruchnyk.com.ua/1260-istoriya-ukrainy-11-klas-vlasov.html

https://naurok.com.ua/test/ukra-na---spivzasnovnicya-oon-vstanovlennya-kordoniv-ursr-u-mizhnarodnih-dogovorah-121577.html

 

 

Під час вивчення курсу  ви:

 дізнаєтесь про:

 • причини змін території України в післявоєнний період;
 • про адміністративно-територіальні зміни після Другої світової війни;
 • причини та наслідки передачі Кримської області УРСР.

 

Алгоритм вивчення курсу:

 1. Читайте  уважно теоретичний матеріал.
 2.  Переглядайте запропоновані відеоматеріали.
 3.  Опрацюйте основні терміни (глосарій курсу).
 4.  Намагайтеся запам'ятати основні дати з теми.
 5.  Спробуйте правильно виконати завдання для перевірки.
 6.  Будьте наполегливими у досягнені мети.  

Глосарій

 

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — глобальна міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 на конференції у Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

Рада економічноївзаємодопомоги (РЕВ) – міжнародна економічна організація країн «народної демократії», створена в Москві в 1949 р.

Основні дати:

29.06.1945 – підписання Договору між СРСР і Чехословацькою Республікою про возєднання Закарпатської України з УРСР

16.08.1945 – підписання Договору про радянсько-польський державний кордон

24.10.1945 – День заснування ООН

10.02.1947 – підписання мирних договорів представниками УРСР з Румунією, Угорщиною, Фінляндією, Болгарією та Італією

19.02.1954 – Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР

План:

 

1. Вихід УРСР на міжнародну арену.

2. Україна – співзасновниця ООН. Участь УРСР у міжнародних організаціях.

3. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах.

4. Передача Кримської області до складу УРСР.

 

 

 

 

1. ВИХІД УРСР НА МІЖНАРОДНУ АРЕНУ

 

 Період післявоєнної відбудови був одним із найбільш активних з огляду участі України у між­народних відносинах. Але УРСР, залишаючись однією з республік СРСР, не була суб'єктом міжна­родного права і не мала власної зовнішньої політики. Йшлося не про зовнішню політику України, а про Україну на міжнародній арені. Органи державної влади УРСР, серед них і ті, що займалися питаннями зовнішніх відносин, були і залишалися інструментами проведення радянської політики в цілому і зовнішньої політики СРСР зокрема.

 Разом із тим, незважаючи на свої вкрай обмежені можливості, УРСР тією чи іншою мірою була причетна до світової політики, а її дипломати накопичували досвід, якого не мали відтоді, як Москва 1922 р. відібрала зовнішньополітичні повноваження у союзних республік. Сталін, що був зацікавле­ний у розширенні радянського політичного впливу у світі і зокрема в ООН, зміг виторгувати в цій організації місця не тільки для СРСР, а й для України і Білорусії як республік, що найбільш постраж­дали під час війни і зробили вагомий внесок у перемогу над фашизмом. Тому 1944 р. був створений наркомат (з 1946 р. міністерство) закордонних справ УРСР, очолений спочатку О. Корнійчуком, а згодом Д. Мануїльським.

Важливими проявами присутності УРСР на міжнародній арені стали її участь у заснуванні ООН та прийняття України у 1945—1949 рр. до 17 міжнародних організацій. Делегація Української РСР брала участь у роботі Паризької мирної конференції (липень 1946 — лютий 1947 р.), зокрема у під­готовці договорів з країнами — колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.

Але республіка практично не мала власної позиції і виконувала московські директиви. Почи­наючи з 1950-х рр. Москва дедалі більше усувала Українську РСР від міжнародної діяльності.

Прочитайте матеріал підручника

https://history.vn.ua/pidruchniki/vlasov-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/2.php

Перегляньте відеоуроки

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ISc5PUjVgk

 

https://www.youtube.com/watch?v=3YLWFZwicRE

 

2. УКРАЇНА – СПІВЗАСНОВНИЦЯ ООН.

УЧАСТЬ УРСР У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

 

Передумови участі УРСР в ООН

Українська радянська соціалістична республіка з 1922 до 1990 року була справжньою квазідержавою. Тобто маючи ознаки державності, вона не стала повноцінним суб’єктом міжнародного права. Така собі недодержава.

Тому участь Радянської України в ООН випливала з планів союзного центру.

Цілі, які переслідувала Москва, розширюючи права окремої республіки:

 • отримати додаткові голоси в ООН (вплив на міжнародну політику);
 • нейтралізувати український національно-визвольний рух і його підтримку з боку третіх держав;
 • обґрунтувати приєднання Західної України та Білорусії до СРСР (акт возз’єднання)
 • розколоти українських діаспорян;
 • продемонструвати «реальність» національно-політичних прав у союзних республіках (пропаганда, спрямована на власних громадян і світову спільноту).

Що зроблено, щоб залучити республіки до ООН:

 • пленум ЦК ВКП(б) ухвалив розширити зовнішньополітичні права усіх республік (27.01.1944);
 • загальносоюзний Наркомат закордонних справа (НКЗС) перетворено на союзно-республіканський;
 • з’явився НКЗС УРСР (очолює Дмитро Мануїльський).

Під час конференції в Думбартон-Оксі (серпень 1944), СРСР запропонував вважати всі свої республіки співзасновниками ООН. Москві відмовили. Проте на Ялтинській конференції (4–11 лютого 1945) Ф. Рузвельт і В. Черчилль погодилися прийняти до ООН Українську та Білоруську республіки за внесок у боротьбу з гітлерівською Німеччиною.

 

Україна та організація ООН

У травні 1945 року делегація Д. Мануїльського (всього 12 представників УРСР) прибула до Сан-Франциско. А вже 6 травня вона почала працювати в комітетах і комісіях Конференції Об’єднаних Націй.

Д. Мануїльський очолив Перший комітет з розробки преамбули та першого розділу Статуту майбутньої організації. Сам Статут було підписано 26 червня за участю української делегації.

У вересні Д. Мануїльський як 1-й заступник голови Підготовчої комісії розробляв в Лондоні порядок денний майбутньої ООН і її спеціалізованих установ.

10 січня 1946 року стартувала сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Україна в ООН: перші роки

Протягом 1946 року УРСР стала членом низки спеціалізованих установ:

 • Економічна та соціальна рада;
 • Комісія з прав людини;
 • Статистична комісія;
 • «Комісія народонаселення»;
 • Фіскальна комісія;
 • тощо.

28.03.1947 року республіка ввійшла до Європейської економічної комісії (ЄЕК), головним завданням якої була повоєнна відбудова континенту.

13.11.1947 року Україна вперше стала непостійним членом Ради безпеки ООН на 1948–1949 рр. За участю нашої республіки відбувалися дискусії довкола встановлення миру на Близькому Сході, в Індонезії тощо.

1948 року УРСР прийняли до:

 • Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ);
 • Всесвітнього поштового союзу (ВПС);
 • Міжнародної організації праці (МОП);
 • Міжнародного союзу електрозв’язку;
 • Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

Звісно, дії УРСР в ООН, як і в міжнародній політиці в цілому, було підпорядковано зовнішній політиці СРСР. Київ не мав самостійності щодо власних ініціатив і ухвалення рішень.

Примітний факт: англійський уряд запропонував УРСР налагодити прямі дипломатичні зв’язки (травень 1947). Проте відповіді не отримав.

Висновки

1. Зародилася сучасна українська дипломатія, яка розвивалася за радянськими лекалами та жорстко обмежувалася союзним центром. Однак новітню дипломатичну школу було започатковано.

Вітчизняні дипломати «практикувалися» в окремих посольствах СРСР, секретаріатах міжнародних організацій, генеральних консульствах, відкритих у Києві тощо.

2. УРСР перестала бути об’єктом в зовнішньополітичних іграх. Вона ввійшла до повоєнної системи міжнародних відносин. Українська державність стала певним доконаним фактом, який допоміг Україні швидко влитися в міжнародну спільноту після 1991 року.

 

 

3. ВСТАНОВЛЕННЯ КОРДОНІВ УРСР У МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ

 

Дата укладення дого­вору; держава, з якою СРСР укладав договір

Результати і наслідки договору

16 серпня 1945 p., Поль­ща

• Визнання входження до складу УРСР областей, що відійшли від Польщі у 1939—1940 pp., документ встановлював кордон по «лінії Керзона» з відхиленнями на схід (тобто на користь Польщі) на 5—8 км, а на окремих ділянках — на 17 км (район Немирів — Ялівка) і ЗО км (район р. Солокії і м. Крилува)

• Протягом 1945—1948 pp. здійснювався обмін населенням: з України до Польщі виїхало майже 1 млн поляків, з Польщі в Україну — 520 тис. українців

• У квітні—травні 1947 р. польський уряд здійснив операцію «Вісла» — насильницьке виселення українців (понад 140 тис. осіб) з українських етнічних земель, які опинилися в складі Польщі

• Процес україно-польських територіальних домовленостей завершився 1951 p., коли на прохання Польщі відбувся обмін прикордонними ділянками, у результаті якого до Львівської області відійшли землі в районі м. Кристинополя (перейменованого на Червоноград), а до Польщі відійшли території довкола м. Нижні Устрики Дрогобицької області

29 червня 1945 р., Чехословаччина

• Визнання факту входження Закарпатської України до складу УРСР, який ліквідовував Закарпатську Україну як державне утворення

• Радянське керівництво отримало важливий стратегічний плацдарм для посилення свого впливу в Центральній і Південно-Східній Європі

10 лютого 1947 р.,

Руму­нія

• Відмова Румунії від претензій на Буковину

• До УРСР відійшли Північна Буковина, Хотинщина, Ізмаїльщина, тобто юридично закріплювалися кордони, встановлені в червні 1940 р.

 

 

4. ПЕРЕДАЧА КРИМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО СКЛАДУ УРСР

 

 

19 лютого 1954 року президія Верховної Ради СРСР видала указ, яким затвердила спільні подання президій Верховних Рад УРСР та РРФСР про передачу Кримської області до складу Української РСР. 26 квітня він був підтверджений відповідним законом та постановою ВР СРСР про внесення змін до статей Конституції СРСР.

 

 

 

 

 

 

Опрацюйте матеріал за посиланням:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0

 

Домашнє завдання:

 

 • підручник В. Власов, С. Кульчицький  “Історія України”, 11 кл.

          [ Розділ   I, § 1, стор.11 -19]

 • Електронна версія підручника:

  https://pidruchnyk.com.ua/1260-istoriya-ukrainy-11-klas-vlasov.html

https://naurok.com.ua/test/ukra-na---spivzasnovnicya-oon-vstanovlennya-kordoniv-ursr-u-mizhnarodnih-dogovorah-121577.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
2 квітня 2020
Переглядів
1113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку