20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 4)

Про матеріал
Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 4). Діагностична тестова робота розрахована на 30 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.
Перегляд файлу

Добірка тестових завдань

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 4)

 

Підготувала Дикань Алла Василівна,

заступник директора з навчальної роботи,

вчитель історії та правознавства

Комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

Діагностична тестова робота може бути проведена на першому, вступному, або на будь-якому занятті (індивідуальні та групові заняття з історії України) з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з метою визначення рівня засвоєння учнями 11-го класу навчального матеріалу з курсу «Історія України» та виявлення прогалин у знаннях учнів з метою їх усунення і окреслення траєкторії руху вчителя й учнів щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Робота розрахована на 30 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.

 

 

 

Добірка тестових завдань

для для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

 

Завдання з однією правильною відповіддю

Завдання 1-16 мають по чотири варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Обери та познач правильний, на твою думку, варіант відповіді.

 

1. Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче:

А  група професійних воїнів на чолі з князем

Б  об’єднання ремісників міста

В  збори вільного населення міста для вирішення громадських справ

Г  народне ополчення під час війни

 

2. Незалежність Кримського ханства проголошено

А  1446 р.           

Б  1448 р.             

В  1447 р.               

Г  1449 р.

 

 

3. Яка подія пов’язана із зображеним на гравюрі діячем?


Подпись отсутствует

А  Хотинська війна

Б  укладення Куруківської угоди

В  відкриття Києво-Могилянського колегіуму

Г  видання «Оринації війська Запорозького…»


 

4. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного «Чорною радою» в Ніжині, який підписав Московські та Батуринські статті, що значно обмежили автономію Гетьманщини.

А  І. Виговський               Б  Ю. Хмельницький                 В  Я. Сомко               Г  І. Брюховецький

 

5. Визначте, з якими подіями пов’язаний уривок з історичного джерела. "Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: «Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй». На раді були Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславович Галицький – вони були старійшими князями Руської землі."

А  битвою на річці Альті                           Б  битвою під Ярославлем

В  битвою під Дорогочином                      Г  битвою на річці Калці

6. Наслідок селянської реформи в Російській імперії 1861 р.:

А  збільшення селянських наділів за рахунок відрізків

Б  селяни отримали особисту свободу й право укладати договори, протягом 49 років мали

     виплачувати державі її позику з відсотками

В  отримання селянами земельних наділів за справедливою ціною

Г  селянство позбулось обов’язку сплачувати подушний податок і відбувати рекрутчину

7. Запорозькі козаки на чолі з П. Сагайдачним здобули Кафу:

А  у 1606 р.           Б  у 1614 р.             В  у 1608 р.           Г  у 1616 р.

8. З ім’ям Іллі Мечнікова пов’язано

А  створення першої в Росії (другої у світі) бактеріологічної станції

Б  винайдення ліків проти інфекційних хвороб – пеніциліну

В  відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини

Г  відкриття Новоросійського університету

 

9. Формування легіону Українських січових стрільців відбулося внаслідок

А  початку Першої світової війни.

Б  окупації російською армією Галичини.

В  Брусиловського прориву та поразки австрійської армії.

Г  захоплення російською армією Карпатських перевалів.

 

10. Створення яких губерній у складі Російської імперії стало наслідком третього поділу Речі Посполитої?

А  Бессарабської, Холмської, Полтавської                   

Б  Чернігівської, Полтавської, Харківської

В  Херсонської, Таврійської, Катеринославської         

Г  Подільської, Волинської, Київської

11. Вкажіть, коли відбувся бій під Крутами:

А  4-5 липня 1917 р.          Б  25 жовтня 1917 р.           В  16 січня 1918 р.           Г  26 січня 1918 р.

 

12. Зростання обсягів промислового виробництва в Україні часів НЕПу було забезпечено завдяки :

А  залучення іноземних інвестицій, централізація управління

Б  зниження цін на сільськогосподарську продукцію, допомога з-за кордону

В  націоналізація підприємств важкої промисловості, запровадження загальної трудової

     повинності

Г  скасування заборон на приватне підприємництво, економічні методи господарювання,

     запровадження оренди

 

13. Якою цифрою на карті позначено землі, українське населення яких влада вважала «громадянами румунського походження, які забули рідну мову»?

 

Подпись отсутствует

А  2                       Б  4                  В  3                    Г  1

 

14. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945–початок 1950-х років) характеризувався

А  відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з

     використанням західної фінансової та технічної допомоги.

Б  наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної

     частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери.

В  першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні

     сили та ресурси Радянського Союзу.

Г  поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацією на базі

     обладнання, що СРСР отримував як репарації.

 

15. Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими даними? «У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. …частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше»

А  посилення економічної самостійності                   

Б  деформованість структури економіки

В  зростання конкурентоспроможності продукції

Г  зниження матеріало- та енергомісткості виробництва


16. Прочитайте уривок з документа й укажіть явище, про яке йдеться в тексті: «Найбільшим негативом 1990-х років було «вимивання» активної, продуктивної частини населення – людей молодого та середнього віку – за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила близько 3,5 мільйона осіб, третина з яких – кваліфіковані фахівці»

А  трудова міграція                                          

Б  дефіцит робочої сили          

В  депопуляція                                                  

Г  соціальна диференціація

 

Завдання на встановлення відповідності

Завдання 17--18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного

ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

 

17. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.

1. М. Костомаров

А  Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери,

     Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за

     Дунаєм»

2. М. Максимович

Б  Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу

     «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.),

     член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).

3. С. Гулак-Артемовський

В  Працював викладачем Московського університету, директором

     ботанічного саду, перший ректор Київського університету Св.

     Володимира (1834 – 1835 рр.).

4. В. Каразін

Г  Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.),

    створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику

    існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці

    (1820 р.).

 

Д  Організатор і голова Київської громади, головний редактор

    Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.),

    професор Київського університету (з 1878 р.)

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___

 

18. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1  Ідеологія

 

А  Стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, що визначають устремління людей, виявляють національний характер

2  Лібералізм

Б  Суспільно-політична течія, що обстоює свободу підприємництва, парламентський лад, демократичні права та свободи людини

3  Консерватизм

 

В  Політична концепція, що пов’язує політику держави зі співвідношенням географічних чинників (розташування країни, наявність природних ресурсів, густота населення тощо).

4  Геополітика

Г  Суспільно-політична течія, що прагне поєднати зміни в суспільстві зі збереженням традиційних, перевірених досвідом минулого цінностей і форм життя суспільства

 

Д  Система політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, філософських і релігійних поглядів, що виражає інтереси певних соціальних груп суспільства

 

1 - ___  2 - ____  3 - ____  4 - ____

19. Завдання на встановлення послідовності

Завдання 19 має на меті встановлення хронологічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати обрана тобою перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта.

 

19. Установіть послідовність подій

1  Державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського

2  Укладення Брест-Литовського мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками

3  Проголошення Центральною Радою Четвертого Універсалу

4  Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР

 

1 - ___  2 - ____  3 - ____  4 - ____

 

Завдання 20 містить сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Обери та познач правильні, на твою думку варіанти відповідей

 

20. Укажіть наслідки битви на річці Сині Води (1362 р.).

1  ліквідація удільного устрою українських земель у складі Великого князівства Литовського

2  суттєве послаблення політичного впливу в Золотій Орді татарських орд, що кочували на захід

    від Дніпра

3  ліквідація васальної залежності Галицько-Волинської держави від Золотої Орди

4  значна частина українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського

5  територіальні межі Золотої Орди було відсунуто в пониззя Дністра й Південного Бугу, а на

    Дніпрі - до порогів

6  укладення польсько-литовської між династичної Кревської унії

7  посилення утисків православного населення в межах Великого князівства

 

 

Відповіді:

1 - А;  2 - Г;  3 - А;  4 - Г;  5 - Г;  6 - Б;  7 - Г; 

8 – А;  9 – А;  10 – Г;  11 – В;  12 – Г;  13 – Б;  14 – В;  15 – Б;  16 – А;

17 – 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г; 

18 – 1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-В;

19 – 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г;

19 – 2, 4, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк

аналізу діагностично-корекційної тестової роботи

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

№ завдання

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 квітня
Переглядів
113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку