«Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4. Розв’язування рівнянь. Обернені задачі».

Про матеріал
Тип уроку: комбінований. Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа. Міжпредметні зв’язки: природознавство, літературне читання, українська мова. Обладнання: обчислювальні таблиці, картки для самостійної роботи, таблиця «математичні дії», схеми-опори, підручник «Математика» (автор М.В.Богданович, Г. П. Лишенко с.10-11).
Перегляд файлу

Управління освіти адміністрації

Холодногірського району Харківської міської Ради

Харківська гімназія № 152

                    Харківської міської ради Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Конспект уроку з математики в 3 класі

 

Тема. «Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4. Розв’язування рівнянь. Обернені задачі».

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Підготувала

вчитель початкових класів

вищої категорії

методист

Бацула Наталія Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

Тема. «Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4. Розв’язування рівнянь. Обернені задачі».

Мета:

 • формування предметних компетентностей:

актуалізувати знання учнів з теми «Нумерація чисел у межах 100», формувати  навички додавати та віднімати двоцифрові числа різними способами; вдосконалювати вміння  розв’язувати вирази , рівняння та складати обернені задачі ; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

 • формування ключових компетентностей:
 • уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;
 • комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;
 • соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;
 • ціннісно-смислової: через розуміння учнем застосування алгоритму розв’язання рівняння, який він може використовувати у подальшому при вивченні нових тем у старшій школі;
 • інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт;
 • громадянської:виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати здатність екологічно мислити;
 • загальнокультурної: через розкриття значення «працелюбна команда», що є символом працелюбності в українців.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв’язки: природознавство, літературне читання, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці, картки для самостійної роботи, таблиця «математичні дії», схеми-опори, підручник «Математика» (автор М.В.Богданович, Г. П. Лишенко с.10-11).

ХІД УРОКУ

І. Вступна частина

1. Організація класу

 -Нас чекає велика праця.

-Що для роботи візьмемо в помічники?(Уважність, працелюбність, знання.)

-Знаю, що ви любите працювати.

-І по секрету скажу, що коли ви працюєте, то схожі на одну маленьку  комашку, що є навіть символом працелюбності в українців……(Бджілка)

Інформаційна хвилинка.

-Які прислів’я про неї знаєте?

 Землю красить сонце, а людину - праця.

Бджола мала, а й та працює

Маленька праця краща за велике безділля

-Ви обізнані в багатьох науках. Тож вирушаймо у космічний простір….

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування  (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»)

 •                   Результат дії додавання.
 •                   У квадрата вершин.
 •                   В трьох трикутників кутів.
 •                   Як називається результат дії віднімання?
 •                   Назви числа при відніманні.
 •                   Що називається рівнянням?
 •                   Що означає «розв’язати рівняння»?
 •                   Скільки прямих можна провести через одну точку?
 •                   Назви найбільше двоцифрове число.
 •                   Найменше двоцифрове число.
 •                   Переставний закон додавання.
 •                   Навіщо потрібен літр ?
 •                   Яка дія обернена до дії додавання?
 •                   У бджілки стільки очей, скільки у тебе та ще стільки, та ще півстільки, як у    тебе(5)

-Вирушаємо. На старт! Відлік рахунку : 50,45,40,35,30,25,20,15,10,5…..Полетіли!

2)Усна лічба. Гра «Задумай число».

Хід гри

Присутні діляться на дві команди. Спочатку гру проводить учитель.

– Задумайте яке – не будь число, менше 10. Відніміть задумане число від 15. Скільки у вас вийшло?(6)

Ви задумали число 9.

Так учитель запитує в кількох учнів з однієї і другої команди. Потім учитель виявляє тих учнів, які зрозуміли « секрет» відгадування, і пропонує їм провести гру, але з учнями іншої команди.

Виграє та команда, в якої більше учнів не допустили помилки при відгадуванні задуманих чисел.

3)Каліграфічна хвилинка.

-Ми з вами дійсно працюємо, як бджілки. Відкрийте бортові журнали. Наші наступні координати….

 

- Каліграфічна хвилинка нашого уроку – числа 5 та 8.

-Запишіть можливі варіанти двоцифрових чисел (50,55,80,85,58)

ІІ. Основна частина

1.Повідомлення теми та мети уроку (з використанням методу «Коло ідей»)

У космічному просторі якась небезпека.

SOS!     SOS!      SOS!

-Що це таке?

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником.(або інформація з інтернету :Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.)

SOS (СОС) — міжнародний сигнал лиха в ефірі (з використанням азбуки Морзе) зв'язку. Сигнал являє собою послідовність «три крапки, три тире, три крапки», передану без будь-яких літер, інтервалів (Звук· · · - - - · · · ).

-Поясніть розв’язування задач.( робота в парах з використанням прийому «Навчаючи – учусь»)

Задача 1 .

У дівчинки було 80 цукерок. Вона з’їла 4 цукерки. Скільки цукерок залишилось?

Було – 80ц.  -     зменшуване

З’їла – 4 ц.   -     від’ємник

Залишилось -?       -   різниця

Розв’язок:  80– 4 = 70+ (10-4)= 70+6=76 (ц.)

Задача 2 – обернена:

Було - ?

З’їла – 4 ц.

Залишилось – 76 ц.

Розв’язок: 76+4=70+(6+4)=80 (ц.)

-Який висновок можна зробити?(Відповіді учнів)

-Яка тема нашого уроку? (Відповіді учнів)

Висновок. Якщо одне числове дане стає шуканим, а шукане стає даним, то такі задачі називають  оберненими. Задача 1 – пряма задача. Задача 2 – обернена.

В розв’язанні прикладів використовуємо порозрядне віднімання та додавання.

2.Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

-Чи необхідні у житті нам ці знання ? Для чого? (Відповіді учнів.)

3. Вивчення нового матеріалу.

-Координати невідомого нам космічного зорельоту розкодували. Ідемо на допомогу.

1) Робота за підручником с.10

а) Розв’язування прикладів на с.10 № 53 .(Фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «Коментування»)

-Випиши вирази зі значеннями : 30, 47, 60, 88.

Варіант 1.

15+14=      33+33=      55+5=        50-3=      90-8=

Варіант 2.

27+3=        66+6=        14-7=          77+7=      90-2=

б) Складання ,порівняння та розв’язування задач на с.10, №54 (робота в міні – групах з використанням  прийому «Два – чотири – всі – разом»)

 • Складіть задачу за першим малюнком.
 • Банка вміщує 3л води, а самовар – 5л. Скільки літрів води вміщують банка і самовар разом? (3 + 5 = 8 (л))
 • Складіть задачу за другим малюнком.
 • Банка і самовар разом вміщують 8л води. Скільки літрів води вміщує банка, якщо самовар вміщує 5л води?(8 – 5 = 3(л)
 • Що спільного і відмінного в цих задачах?
 • Як склали другу задачу з першої?
 • Якою є  друга задача по відношенню до першої?
 • Друга задача є ………. до першої.
 • Пригадайте, як скласти обернену задачу?
 • Щоб скласти обернену задачу, потрібно ввести в умову число, яке було невідомим у першій задачі, а одне з відомих у першій задачі чисел  зробити невідомим.
 • Складіть ще одну задачу, обернену до розв’язаних.
 • Банка і самовар разом вміщують 8л води. Скільки літрів води вміщує самовар, якщо банка вміщує 3л води?
 • 8 – 3 = 5(л)
 • Самовар  вміщує 5л води.

Висновок.  Щоб скласти обернену задачу, слід виписати числа задачі, пояснити їх і припустити, що одне із даних в умові задачі чисел є невідомим. Скласти задачу в якій запитується про це число.  Обернених задач може бути стільки, скільки числових даних є в задачі.

-Моїм маленьким бджілкам треба перепочити....

2)Фізкультхвилинка (під пісню Аліни Гросу «Бджілка»).

3) Розв’язування рівнянь (з використанням прийому «Інтрига»). Самостійна робота.

-Корені рівнянь відкриють вам таємницю….

Завдання для дівчаток.

10-Х=6                    Х +3 =20                   28-Х=10         46-Х=33

Завдання для хлопчиків.

Х+6=30                   81-Х=80                     59-Х=40         Х+46=50

Поясніть, як розв’язали вираз «20 – 3».

20 розклали на 10 і 10, потім від 10 відняли 3, дістали 7. До10 додати 7 буде 17.

 

                                         Гра «Шифрувальник»

А     Б     В     Г     Ґ     Д     Е     Є     Ж     З     И     І     Ї     Й     К     Л     М

1      2     3      4     5     6      7     8      9     10    11   12  13   14   15    16    17

Н     О     П     Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц     Ч     Ш     Щ     Ь     Ю     Я

18   19    20   21    22    23   24    25    26    27    28    29     30     31   32     33

-Ми зустрілися з гуманоїдами.

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником.(або інформація з інтернету :Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.)

Гуманоїд (лат. humanoides — подібний до людини) — людиноподібна істота. До гуманоїдів прийнято відносити не всіх людиноподібних істот, а лише тих, що невідомі науці, хоча в англійській мові під словом «humanoid» маються на увазі також людиноподібні мавпи, роботи, міфологічні та фантастичні істоти, що схожі на людину.

ІІІ. Заключна частина

 1. Домашнє завдання

С. 11, № 58, 59.

2.    Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв’ю »)

 • Чого навчились на уроці? Які поняття повторили?
 • Що таке обернена задача?
 • Як можна скласти таку задачу?
 • Що цікавого дізналися на уроці?
 • Чи хотіли б ви дійсної зустрічі з гуманоїдами?
doc
Додано
27 липня
Переглядів
131
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку