Доповідь «Порядок розгляду спеціалістами психологічної служби, звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми та загрози його вчинення»

Про матеріал
Доповідь «Порядок розгляду спеціалістами психологічної служби, звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми та загрози його вчинення»
Перегляд файлу

 

Доповідь «Порядок розгляду спеціалістами психологічної служби,

звернень та повідомлень

з приводу жорстокого поводження з дітьми та загрози його вчинення»

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1047 від 02 жовтня 2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» керівник та працівники закладу освіти для профілактики та у разі виявлення ознак домашнього насильства повинні

- керівник закладу освіти забезпечує реалізацію заходів у сфері запобігання та протидії насильству:

1) проведення з учасниками освітнього процесу роботи щодо запобігання та протидії насильству;

2) організацію інформаційно-просвітницьких заходів із учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей;

3) організацію соціально-психологічного супроводу постраждалих;

4) визначення уповноваженої особи з-поміж працівників закладу освіти для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб.

- уповноважена особа закладу освіти:

У разі виникнення підозри щодо домашнього насильства, жорстокого поводження з дитиною або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) уповноважена особа зустрічається із дитиною, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження щодо неї, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надає емоційну підтримку; проявляє інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, дитина має відчути, що її дійсно чують і розуміють. Дотримуватись принципу конфіденційності щодо постраждалої особи.

У процесі розмови, якщо дитина підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з'ясувати терміни подій, які відбулися з дитиною, та можливості отримати їх опис.

Уповноважена особа закладу освіти повідомляє  працівників психологічної служби закладу освіти, а працівник психологічної служби за потреби складає план корекційної роботи та здійснює соціально-педагогічний супровід з жертвою та ії кривдником, особливо, якщо останнім є інший учень (учні) закладу, та у разі необхідності перенаправляє до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо).

- педагогічні працівники, медичний та господарсько-обслуговуючий персонал закладу освіти у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, передають уповноваженій особі закладу освіти, а у разі її відсутності - безпосередньо керівникові закладу освіти (директорові) чи заступнику директора інформацію про дитину з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

Згідно спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоровя України№ 564/836/945/577 від 19.08.2014 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» заклади освіти повинні:

- здійснювати приймання звернень та повідомлень про випадки жорстокого поводження щодо дитини;

- терміново (протягом однієї доби) передавати повідомлення у письмовій формі до служби у справах дітей, органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи загрозу його вчинення;

- у межах компетенції вживати заходів щодо виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення в закладах освіти;

- організовувати роботу психологічної служби системи освіти з дітьми, які постраждали від жорстокого поводження;

- проводити роз’яснювальну роботу з батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу із запобігання, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми.

Міністерством освіти і науки України були розроблені Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей (Лист МОНУ № 1/9-557 від 28.10.2014) згідно яких працівник психологічної служби (практичний психолог, соціальний педагог) може запросити на зустріч дитину, стосовно якої поступила інформація про жорстоке поводження щодо неї. Зустріч може проходити у кабінеті психолога, соціального педагога чи в окремому приміщенні.

При зустрічі, варто познайомити дитину з темою сьогоднішньої розмови, уникаючи таких сугестивних слів як: «важкий», «страшний», «насильство» і т.д.

Основною метою бесіди з дитиною - є отримання повного обсягу інформації про те, що відбулося в ході спонтанної розповіді дитини.

Під час розмови фахівець має сидіти поруч із дитиною, не допускаючи розділення столом; спілкуючись з дитиною необхідно демонструвати повагу щодо неї, намагатись створити атмосферу довіри (наприклад пригостити дитину чаєм).

У процесі розмови фахівець повинен з’ясувати терміни подій які відбулися з дитиною та отримати їх опис для цього варто ставити цілеспрямовані запитання про насильство:

a. про характер насильства, якщо воно було;

b. часу і обставин;

c. про людину, що заподіяла насильство;

d. з’ясувати місце події;

e. опис оточення;

f. коли це трапилося, у який час - уранці, вдень, увечері, вночі, у яку пору року і т.д.

Якщо дитині важко розказувати про події, які вона пережила, необхідно запропонувати відтворити травмуючу ситуацію за допомогою, наприклад, малюнку; за допомогою предметів, наприклад, ляльок.

На при кінці бесіди необхідно емоційно підтримати дитину (заспокоїти), подякувати за розповідь, не зважаючи на отримані результати.

Якщо дитина підтвердила, що пережила жорстоке ставлення, необхідно провести документування отриманих від неї фактів за протоколом (додаток 1-Н).

Після заповнення протоколу, працівнику психологічної служби необхідно віддати його оригінал директору навчального закладу чи його заступнику, копію протоколу необхідно залишити у себе.

Працівник психологічної служби повинен дотримуватись принципу конфіденційності щодо дитини-жертви, особливо у межах навчального закладу.

Працівнику психологічної служби необхідно провести зустріч з батьками (чи опікунами) постраждалої дитини, провести зустріч з батьками учнів-кривдників (якщо інцидент насильства відбувся серед учнів).

Скласти план психологічної реабілітації жертви та її кривдника, особливо, якщо останнім виступає інший учень (учні) закладу. За необхідності потрібно залучити фахівця з місцевого центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Додаток 1

Протокол про отримання відомостей 
про вчинення насильства над дитиною або реальну загрозу його вчинення

№ п/п

Зміст інформації

Заповнюється працівником психологічної служби

1.

Дата і точний час події:

(короткий опис)

2.

Місце події:

- було вчинено насильство в сім’ї, 
- було вчинено насильство в умовах навчального закладу 
- існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, 
- існує реальна загроза вчинення насильства в умовах навчального закладу 
(необхідне підкреслити)

3.

Учасники події:

 

4.

Жертва (жертви):

(стать, ПІП, клас, школа, навчальний заклад)

4.1.

Нападник (и), кривдник:

(стать, ПІП, клас, школа, навчальний заклад; якщо - дорослий - описати прикмети)

4.2.

Співучасники

(ПІП, клас, школа, навчальний заклад; якщо - дорослий - описати прикмети, стать)

4.3.

Свідки:

(стать, ПІП, клас, школа, навчальний заклад; якщо - дорослий - описати прикмети)

5.

Вид насильства

- Фізичне 
- Психологічне 
- Сексуальне 
- Економічне 
(необхідне підкреслити)

6.

Потерпіла (лий, лі) потребує допомоги

- Медичної 
- Психологічної 
- Психолого-соціальної реабілітації 
- Юридичної 
- Відвідування працівника соціальної служби 
- інше (вказати) _______________________ 
(необхідне підкреслити)

7.

Ужиті заходи

- надано медичну, психологічну, юридичну допомогу; 
- рекомендовано направити до центру медико-соціальної реабілітації, кризового центру для жертв насильства в сім’ї. дітей та молоді та інше вказати); 
(необхідне підкреслити)

8.

Про цей випадок проінформовано:

 

8.1.

Директора навчального закладу або його заступника:

(ПІП, посада, дата, час)

 

З цим протоколом ознайомлений, копію одержав:

(підпис, дата, час)

8.2.

Батьки або особи що їх замінюють:

(ПІП, дата, час, телефон)

 

З цим протоколом ознайомлений, копію одержав:

(підпис, дата, час)

8.3.

Копію протоколу надіслано:

(міліція у справах дітей, опікунська рада і т.п.; точна назва, дата)

9.

Цей протокол зберігається у працівника служби і не підлягає знищенню чи вилученню протягом п’яти років

(дата і час складання протоколу; особистий підпис працівника служби)

 

У випадках, коли працівник психологічної служби став свідком жорстокого поводження з дитиною в умовах навчального закладу (з боку однолітків, з боку інших працівників навчального закладу або інших осіб), рекомендується наступний порядок дій.

Вжити заходів для припинення насильства або жорстокого поводження.

Забороняється застосовувати фізичну силу до учасників інциденту.

Якомога швидше повідомити представника служби охорони навчального закладу, вчителів, інших дорослих.

Після припинення інциденту у разі необхідності необхідно надати постраждалому першу медичну допомогу: супроводити дитину для обстеження стану її здоров’я до медичного пункту закладу, а у разі необхідності - до відповідного закладу охорони здоров’я з метою надання медичної допомоги і документування фактів жорстокого поводження.

В кабінеті психолога чи соціального педагога (в окремому приміщенні) провести первинне опитування учасників інциденту: жертви, кривдника чи (кривдників), свідків (Додаток 2).

З метою надання первинної психологічної допомоги, з’ясування обставин ситуації жорстокого поводження і документування фактів, спочатку необхідно провести зустріч з постраждалою дитиною якщо її фізичний стан це дозволяє. Фахівцеві слід терпляче вислухати розповідь дитини та запротоколювати її інтерпретацію подій.

Працівнику психологічної служби в цій ситуації недоречно:

бути нетерплячим та перебивати опитуваних;

намагатися завершити думки учасників інциденту, їх висловлювання;

втрачати зоровий контакт з учасниками інциденту, жестами та рухами тіла демонструвати неуважність;

відповідати недоладно;

змінювати предмет розмови;

залякувати постраждалу дитину ( в тому числі тим, що її родичів буде суворо покарано, якщо дитина постраждала від жорстокого поводження з боку рідних людей);

залякувати інших учасників інциденту - нападника, свідків;

критикувати учасників інциденту або глузувати з них;

виносити оцінні судження на адресу учасників інциденту.

Після проведеного опитування постраждалого не залишати його наодинці (доручити постраждалого до приходу батьків класному керівнику, вихователю, іншому педагогічному працівнику).

Провести бесіду з кривдником дитини і внести його бачення подій  до протоколу (Додаток 2).

При спілкуванні з кривдником фахівцю психологічної служби доречно представитися, пояснити доцільність даної бесіди; попередити про необхідність складення протоколу; розмовляти спокійно, демонструючи врівноваженість; дотримуватися позиції: «Я виконую свої обов’язки»; уникати оцінних суджень, засуджувати, намагатися «виховувати».

Розмову слід проводити таким чином, щоб вона була для винуватця (винуватців) сигналом, що він не може розраховувати на подальшу безкарність.

Провести співбесіду (співбесіди) з учасниками (свідками) інциденту. Співбесіди відбуваються з кожним учасником окремо. Їх результати заносяться до протоколу.

Оформлений належним чином протокол (Додаток 2) з підписом працівника психологічної служби подається керівництву навчального закладу і підписується. У разі відмови від підпису працівник психологічної служби у графі 6.1 фіксує: «від підпису відмовився (відмовилась)», ставить дату і час.

Копію цього протоколу працівник психологічної служби надає за вимогою батькам або особам, що їх замінюють, законним представникам всіх учасників інциденту або представникам правоохоронних органів фіксуючи дату і час видачі копії.

Протокол зберігається у працівника служби протягом п’яти років і є документом суворої звітності.

Якщо дитина зазнала жорстокого поводження з боку працівників закладу, з боку учнів закладу - адміністрація навчального закладу на цій підставі зобов’язана провести службове розслідування, притягнути до дисциплінарної відповідальності винних і обов’язково повідомити про виявлений факт насильства.

У навчальних закладах із означеної проблеми ведеться відповідна документація, зразки бланку повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення та журналу обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення, затверджені наказом від 19.08.2014 № 564/836/945/577, який направлений для впровадження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення.( лист МОН від 29.09.14 № 1/9-498).

Працівнику психологічної служби (практичному психологу, соціальному педагогу) необхідно скласти план роботи з психологічної реабілітації постраждалих та кривдника (кривдників), якщо останнім є інший учень або співробітник навчального закладу.

Додаток 2

Протокол
дій працівника психологічної служби 
у випадку, коли він стає свідком насильства або жорстокого поводження з дитиною

Зміст інформації

Заповнюється працівником психологічної служби

1.

Що спостерігав працівник служби особисто в якості свідка події:

(короткий опис)

2.

Дата і точний час події:

 

3.

Місце події:

 

4.

Учасники події:

-------------

4.1.

Жертва (жертви):

(стать, ПІП, клас, школа, навчальний заклад)

4.2.

Нападник (и), кривдник:

(стать, ПІП, клас, школа, навчальний заклад; якщо - дорослий - описати прикмети)

4.3.

Співучасники

(стать, ПІП, клас, школа, навчальний заклад; якщо - дорослий - описати прикмети)

4.4.

Свідки:

(ПІП, клас, школа, навчальний заклад; якщо - дорослий - описати прикмети, стать)

5.

Що зробив працівник служби для припинення насильства або жорсткого поводження і це можуть підтвердити свідки:

(короткий опис)

6.

Про цей випадок проінформовано:

------------------

6.1.

Директора навчального закладу або його заступника:

(ПІП, посада, дата, час)

 

З цим протоколом ознайомлений, копію одержав:

(підпис, дата, час)

6.2.

Батьки або особи що їх замінюють:

(ПІП, дата, час, телефон)

 

З цим протоколом ознайомлений, копію одержав:

(підпис, дата, час)

6.3.

Копію протоколу надіслано:

(міліція у справах дітей, опікунська рада і т.п.; точна назва, дата)

7.

Цей протокол зберігається у працівника служби і не підлягає знищенню чи вилученню протягом п’яти років

(дата і час складання протоколу; особистий підпис працівника служби)

 

Алгоритм дій працівників закладів освіти у виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми або загрози їх вчинення

У випадках, коли Ви маєте підозри у тому, що по відношенню до дитини вчинено жорстоке поводження або є реальна загроза його вчинення (вдома з боку батьків, піклувальників, з боку однолітків, з боку інших працівників навчального закладу або інших осіб):

Варіант І: Ви можете повідомити про це в усній чи письмовій формі адміністрацію навчального закладу.

II: Ви можете самостійно письмово повідомити про це територіальний підрозділ Служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

Варіант III: Ви можете самостійно повідомити про виявлений факт жорстокого поводження кримінальну міліцію у справах дітей або будь-якого працівника органів внутрішніх справ.

У випадках, коли до Вас звернулась дитина з усною скаргою щодо жорстокого поводження з нею:

Варіант І: оформіть звернення дитини у письмовій формі та передайте його до адміністрації навчального закладу.

Варіант II: оформіть звернення дитини у письмовій формі та передайте його до територіального підрозділу служби у справах дітей.

Варіант III: оформіть звернення дитини у письмовій формі та передайте його до органу внутрішніх справ.

Варіант IV: повідомте про це в усній чи письмовій формі від свого імені перелічені органи.

У випадках, коли Ви стали свідком жорстокого поводження з дитиною якомога швидше повідомте про цей факт міліцію в усній чи письмовій формі. Одночасно можете повідомити територіальний підрозділ служби у справах дітей, адміністрацію закладу. Яким чином відбувається документування Вашого звернення чи повідомлення, або звернення дитини У разі звернення або повідомлення до адміністрації закладу Якщо звернення (повідомлення) усне, то адміністрація закладу зобов'язана оформити це повідомлення письмово з позначкою, від кого та коли (дата, час) отримано повідомлення Адміністрація закладу зобов'язана терміново (протягом однієї доби) передати цей документ територіальному підрозділу Служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Служба у справах дітей повинна належним чином зареєструвати це повідомлення відповідно до законодавства України.

У разі звернення або повідомлення до територіального підрозділу служби у справах дітей Ваше звернення має бути належним чином оформленим відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Зокрема стаття 5 цього Закону передбачає такі вимоги до звернення: «...У зверненні має бути зазначено прізвище; ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. ... Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати». Закон України «Про звернення громадян» допускає й усну форму звернення. При цьому посадова особа, яка приймає усне звернення повинна вчинити ті самі дії, що й у разі письмового звернення. Однак письмова форма звернення зменшує ризик ймовірного недбалого ставлення з боку посадової особи.

У разі звернення або повідомлення до органу внутрішніх справ повідомити можна в письмовій чи усній формі, зокрема телефоном. У разі усного звернення або телефонного повідомлення працівник органу внутрішніх справ складає протокол цього звернення чи повідомлення. Письмове звернення орган внутрішніх справ реєструє належним чином передбаченим законодавством України.

Чого не треба робити: не треба намагатися самотужки розв'язати проблему. Це може призвести до порушення законодавства та бути небезпечним для Вас особисто. Наприклад, не треба самостійно приймати рішення щодо відвідування сім'ї, де, Ви підозрюєте, вчинено жорстоке поводження по відношенню до дитини. Ваші дії припиняються у той час, коли звернення або повідомлення передано компетентним органам. На наступних етапах Ви можете бути залучені до розв'язання ситуації як фахівець, дії якого погоджено з міжвідомчою командою та внесені до спільного плану дій надання допомоги дитині (та її сім'ї). Далі справа є компетенцією установ, організацій і посадових осіб, яким передано звернення чи повідомлення. Але, звичайно, що Вас турбуватимуть результати розгляду звернення чи повідомлення (складеного Вами особисто або за зверненням дитини). Порядок дії відповідних служб та посадових осіб, до яких було передано звернення або повідомлення з приводу жорстокого поводження з дитиною або реальної загрози його вчинення та механізми взаємодії, визначає законодавство України. Законодавство передбачає інформування заявника (особи, яка здійснила повідомлення або звернення). Також у самому зверненні (повідомлені) може бути зазначено, що заявник бажає бути поінформованим про подальший перебіг справи, бути присутнім під час розгляду звернення тощо.

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
10 квітня 2020
Переглядів
207
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку