ДПА з географії, 9 клас

Про матеріал
Матеріал для державної підсумкової атестації з географії для учнів 9 класу на чотири варіанти.
Перегляд файлу

 Варіант 1

 

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

1. Назвіть чинник, що визначає рівнинний характер течії більшості річок України.

 

    А  переважаючий тип клімату

    Б  особливості геологічної будови території

    В  характер рельєфу

    Г  особливості рослинного покриву території України

 

2. Укажіть найбільший залізорудний басейн в Україні.

 

    А  Білозерський

    Б  Керченський

    В  Кременчуцький

    Г  Криворізький

 

3. Надзвичайну сухість тропічних повітряних мас можна пояснити:

 

    А випадінням дощів біля екватора

 Б переважанням низхідних потоків повітря в тропічних широтах

    В впливом рельєфу  

    Г особливостями океанічних течій

 

4. Укажіть корисну копалину, що належить до рудних.

  

    А                                 Б                              В                               Г                    

 

5. Укажіть, який метод вивчення полягає у відрядженні групи людей для
    дослідження певних об’єктів чи явищ на місцевості:
 

А історичний                        В картографічний               

Б експедиційний                   Г аерокосмічний

 

6. Назвіть мореплавця, який першим здійснив навколосвітнє плавання.

 

    А  Фернан Магеллан

    Б  Юрій Лисянський

    В  Христофор Колумб

    Г  Джеймс Кук

 

7. Оберіть міста України, у яких є найбільші річкові порти.

 

    А  Ясинувата, Лозова, Ковель

    Б  Одеса, Іллічівськ, Миколаїв 

    В  Київ, Дніпро, Херсон

    Г  Київ, Одеса, Сімферополь

 

8. Назвіть країни, які входять до складу Євросоюзу, але не входять до НАТО

 

    А  Франція, Німеччина, Польща

    Б  Швеція, Швейцарія, Норвегія

    В  Греція, Італія, Іспанія

    Г  Фінляндія, Австрія, Ірландія

 

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

 

   9. Встановіть відповідність між річками та формами рельєфу, у межах яких 

       вони протікають.

 

    А  Ворскла                                1   Подільська височина

    Б  Збруч                                    2   Причорноморська низовина

    В  Інгулець                               3   Закарпатська низовина 

    Г  Прип’ять                              4   Полтавська рівнина

                                                                5   Поліська низовина                                

 

10. Установіть відповідність між умовними знаками топографічної карти та       

      об’єктами на місцевості, які їм відповідають.    

     А                                                1   вітряк

      Б                                       2   рідколісся               

                                                                   3   поодиноке дерево                                                                                      

      В                                              4  чагарники  

      Г                                            5   горб

 

 11. Визначте відповідність між азимутами та напрямками, що їм відповідають. 

 

    А  90                                        1   Північ

    Б  270                                      2   Південь

    В  135                                      3   Захід

    Г  360                                      4   Схід

                                                               5   Південний схід

 

 12. Установіть відповідність між формою суспільної організації виробництва та
     її визначенням.
 


 


А концентрація         1 установлення виробничих зв’язків між підприємствами, що
                                     спільно виробляють складну продукцію

Б спеціалізація         2 випуск на одному підприємстві певного виду продукції

В кооперування       3 поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної   

                                     сировини

Г комбінування        4 процес кількісного та якісного урізноманітнення виробництва
                                 5 зосередження виробництва на окремих підприємствах


 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи

 

 13. Назвіть види економічної діяльності господарства України, які мають

       достатню кількість вітчизняної сировини для власного розвитку.

 

    1  виробництво алюмінію                       5  паливно-змащувальних речовин

    2  виробництво сталі                               6  виплавка чавуну

    3  виробництво цукру                             7  виробництво бавовняних тканин 

    4  виробництво лляних тканин


 


14. До молодих складчастих гір належать.

 

    1  Альпи                             5  Гімалаї

    2  Кавказ                            6  Саяни

    3  Тянь-Шань                    7  Урал


    4  Аппалачі

 

15. Оберіть правильні пари.

 

    1  1: 200 – в 1см 2м                           5  1: 200000 – в 1см 2км

    2  1: 20000 – в 1см 2км                     6  1: 2000 – в 1см – 2 км

    3  1: 2000000 – в 1см  20км              7  1: 200 – в 1см 20м


  1. 1: 2000 – в 1см 200м

 

16.  Оберіть прикордонні області України.

 

    1  Вінницька                              5  Дніпропетровська

    2  Кіровоградська                     6  Харківська

    3  Тернопільська                       7  Донецька


4  Черкаська

 

ІV. Завдання відкритого типу

 

17. Накресліть схему структури рослинництва світу, позначте на ній 2 галузі  

      спеціалізації країн помірного і 2 галузі спеціалізації країн тропічного клімату. 

 

18. Коротко опишіть події, які відбувалися в межах сучасної території України в  

      період материкового зледеніння.

 

V. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

19. Скориставшись статистичними даними таблиці (на 1 січня 2017 року),

      розрахуйте густоту населення Вінницької області.

Область

Сукупна кількість населення

Міське населення

Сільське населення

Площа в тис. км ²

Вінницька

1 590 357

810 124

780 233

26,5

 

20. На плані місцевості відстань від села Лісне до села Прибережне дорівнює 10 см.   

      Дійсна відстань між цими пунктами - 500 м. Який масштаб плану?

 

VІ. Завдання на контурній карті

 

21. Підпишіть на контурній карті країни «Великої сімки» і їх столиці (G - 7).

 

 

 

Варіант 2

 

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

1. Укажіть територію України, де можна помилуватися мальовничим водоспадом

    Учан-Су.

 

    А  пороги Дністра

    Б  Кримські гори

    В  Карпати

    Г  Пороги Дніпра

 

2. Оберіть перелік річок, які впадають безпосередньо в Чорне море Україні.

 

    А  Південний Буг , Дністер

    Б  Інгулець, Ворскла

    В  Прут, Тиса

    Г  Західний Буг, Сейм

 

3. Укажіть країни, які, як і Україна, найбільшу долю електроенергії виробляють

    на теплових електростанціях.

 

    А  Канада, Норвегія, Бразилія

    Б  Китай, Росія, Польща

    В  США, Китай, Франція

    Г  Ісландія, Швеція, Фінляндія

 

4. Укажіть корисну копалину, що належить до паливних.

  

    А                                  Б                             В                               Г                    

 

5. Назвіть головну причину розміщення підприємств з виробництва

    залізобетонних конструкцій у великих містах.

 

    А  значні родовища сировини

    Б  велика кількість споживачів готової продукції

    В  велика кількість металургійних підприємств, відходи яких використовує ця галузь

    Г  необхідність залучення великої кількості висококваліфікованих працівників

 

6. Виберіть твердження, у змісті якого проявляється сутність поняття широтної        

    зональності.

 

    А  зміна рівнин і гір із заходу на схід

    Б  зміна природних зон рівнинної частини із півночі на південь

    В  зміна природних комплексів в горах від підніжжя до вершини

    Г  поширення континентальності клімату із заходу на схід

 

7. Яке походження мають найбільші за площею острови земної кулі?   

 

    А  вулканічне

    Б  намивне 

    В  материкове

    Г  коралове

 

8. Укажіть,  до виникнення яких об’єктів і явищ не причетний вітер.

 

    А  течії

    Б  хвилі 

    В  припливи

    Г  дюни

 

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

 

  9. Встановіть відповідність між тектонічними структурами та формами

      рельєфу у межах України.

 

    А  Східноєвропейська платформа                1   Придніпровська височина

    Б  Український щит                                       2   Донецький кряж

    В  Воронезький кристалічний масив           3   Східноєвропейська рівнина

    Г  Донецька складчаста область                  4   Українські Карпати                                                                 

                                                                                          5   схили Середньоросійської височини                                

 

  10. Установіть відповідність між умовними знаками топографічної карти та       

        об’єктами на місцевості, які їм відповідають.    

 

   А                                       1   вітряк

                                                             2   улоговина               

   Б                                      3  чагарники                               

   В                                              4  фруктовий сад

    Г                             5  вирубаний ліс     

 

11. Встановіть відповідність між географічними об’єктами та їх розташуванням.  

 

    А  р. Міссісіпі                                                 1   Австралія

    Б  влк. Фудзіяма                                             2   Африка

    В  вдсп. Анхель                                               3   Євразія

    Г  оз. Вікторія                                                 4   Південна Америка

                                                                                           5   Північна Америка

 

   12. Встановіть відповідність між промисловим підприємством та основним

        принципом його розміщення.

 

    А  меблева фабрика                                   1   у місцях наявності сировини

    Б  алюмінієвий завод                                 2   у місцях, де розвинена металургія

    В  цукровий завод                                      3   ближче до джерел дешевої енергії  

    Г  верстатобудівний завод                        4   у містах, де наявні кваліфіковані кадри

                                                                                     5   у містах, де є споживачі готової продукції

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи

 


13. Укажіть правильні твердження, що стосуються залізничного транспорту

      України.  

 

    1  забезпечує найбільший пасажирообіг           5  має найбільшу швидкість

    2  залежить від погодних умов                            6  найбільша щільність залізниць на

    3  має найбільший вантажообіг в Україні             Донбасі та Придніпров’ї

    4  найдорожчий вид транспорту                         7  має високу маневреність

 

14. Оберіть річки, що належать до басейну Атлантичного океану.

 

    1  Волга                                      5  Амур

    2  Дунай                                     6  Єнісей

    3  Об                                           7  Дністер

    4  Рейн                                       

 

15. Визначте гірські породи осадового походження.

 

    1  торф                                      5  мармур

    2  граніт                                    6  графіт

    3  вапняк                                   7 кам’яне вугілля

    4  базальт                                       

 

16. Назвіть природоохоронні території, розташовані в природній зоні степів.

 

    1  Єланецький степ                                            5  Подільські Товтри

    2  Шацький національний парк                        6  Дунайський біосферний заповідник

    3  біосферний заповідник Асканія-Нова         7  національний парк Синевир

    4  природний заповідник Медобори                                     

 

ІV. Завдання відкритого типу

 

17. . Накресліть схему структури енергетичного комплексу України. Наведіть

        приклади найбільших електростанцій.

 

18. Чим відрізняється природний рух від механічного руху населення? Назвіть їх

       основні складові.

 

V. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

19. Скориставшись статистичними вданими таблиці (на 1 січня 2017 року),

      розрахуйте густоту міського населення Київської області.

Область

Сукупна кількість населення

Міське населення

Сільське населення

Площа в тис. км²

Київська

1 734 471

1 077 880

656 591

26,5

20. Температура повітря біля земної поверхні становить +25 °С. Визначте

      температуру повітря на вершині гори, висота якої — 1500 м.

 

VІ. Завдання на контурній карті

 

21. Позначте умовними знаками та підпишіть басейни і регіони України, багаті на 

      паливні корисні копалини: нафти й газу(3), кам’яного(2) та  бурого(1) вугілля.

 

 

 

 

 Варіант 3

 

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

1. Назвіть найбільші озера, що розташовані в басейні річки Дунай поблизу Чорного

    моря.

 

    А  Світязь і Синевір

    Б  Синевір і Бребенескул

    В  Бребенескул і Ялпуг

    Г  Кагул і Ялпуг

 

2. Назвіть тектонічну структуру України, в межах якої розташовані значні

    родовища залізних і марганцевих руд .

 

    А  Волино-Подільська плита

    Б  Український кристалічний щит

    В  Дніпровсько-Донецька западини

    Г  Причорноморська западина

 

3. Оберіть перелік приладів, які використовують для спостереження за погодою.

 

    А  батискаф, батисфера, ехолот

    Б  планшет, глобус, сейсмограф

    В  барометр, флюгер, гігрометр

    Г  компас, курвіметр, нівелір

 

4. Укажіть корисну копалину, що належить до рудних.

      А                              Б                      В Г                                                                                                                                     

5. До якої людської раси належать араби?

 

    А  європеоїдної

    Б  монголоїдної 

    В  негроїдної

    Г  перехідної

 

6.  Більша частина Австралії знаходиться в кліматичному поясі:

А субтропічному;

Б субекваторіальному;

В тропічному;

Г помірному.

 

7. Назвіть  промислові вузли, які входять до складу Придніпровського

    металургійного району.

 

    А  Алчевський і Маріупольський

    Б  Кременчуцький і Криворізький

    В  Маріупольський і Запорізький

    Г  Костянтинівський і Запорізький

 

8. Оберіть із запропонованих видів економічної діяльності ті, що належать до

    інфраструктури.

 

    А  сільське і лісове господарство

    Б  легка і харчова промисловість

    В  транспорт і зв’язок

    Г  лісова і деревообробна промисловість

 

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

 

9. Установіть відповідність між умовними знаками топографічної карти та

    об’єктами на місцевості, які їм відповідають.                                                        

 

  А                                   1   вітряк

                                                         2   хвойне дерево               

  Б   Картинки по запросу умовний топографічний знаки яр                      3   яр                               

                                                         4   башта 

  В                                           5   луки  

 Г                               

 

10. Встановіть відповідність між озерами та  походженням їхніх улоговин.      

 

    А  Ялпуг                               1 тектонічне

    Б  Байкал                              2 льодовикове

    В  Світязь                             3 заплавне

    Г  Балхаш                             4 залишкове

                                                           5 карстове

 

11. Встановіть відповідність між видами економічної діяльності промисловості та

      основними центрами, у яких вони розміщені.

 

    А  Армянськ, Красноперекопськ, Калуш, Стебник         1 машинобудування

    Б  Харків, Запоріжжя, Дніпро, Лубни                              2 меблева промисловість

    В  Київ, Житомир, Івано-Франківськ, Львів                    3 хімічна промисловість 

    Г  Амвросіївка, Кривий Ріг, Балаклія, Здолбунів           4 кольорова металургія

                                                                                                                  5 цементна  промисловість                              

 

12. Встановіть відповідність між озера природоохоронними територіями та їх

      розташуванням.

 

    А  заповідник Асканія-Нова                  1 мішані ліси

    Б  національний парк Синевир             2 лісостеп

    В  Шацький національний парк            3 степ

    Г  Канівський заповідник                      4 Кримські гори

                                                                                 5 гори Карпати

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи

 

 13. Виберіть три правильних твердження.   

      

    1  Існує чимало країн, що досягли високого рівня соціально-економічного розвитку за     

        майже повної відсутності природних ресурсів.                                             

  1. Природні умови не впливають на спеціалізацію господарства різних країн світу.
  2. Оскільки природні ресурси розміщені на планеті дуже нерівномірно, ресурсозабезпеченість країн неоднакова.
  3. За сферою використання ресурси поділяються на вичерпні та невичерпні.
  4. Природно-ресурсний потенціал не впливає на розміщення продуктивних сил.
  5. Ресурсозабезпеченість країн повністю залежить від кількості наявних ресурсів.
  6. Природні ресурси класифікують переважно за походженням, характером їх відновлення та способом використання в господарстві.

 

14. Укажіть характеристики спільні для двох природних зон України –  

      лісостепової та степової.

 

    1   територія виходить до морського узбережжя країни                       

    2   абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м                              

    3   для річок характерна весняна повінь                            

    4   у ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів

    5  в поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів

    6  в межах кожної зони виокремлюють кілька підзон

     7  збереглася незначна частка природних ландшафтів

 

15. Оберіть правильні твердження.

 

    1  Бартоломеу Діаш досяг берегів Індії, обігнувши Африку з півдня                       

    2  в 1820 році Фадей Беллінсгаузен досяг берегів Антарктиди                             

    3  Норвежець Руаль Амундсен вперше досяг берегів Австралії в 1911р.                          

    4  Марко Поло – перший європеєць, який дослідив Східну Азію

    5  в 1492 р. Христофор Колумб відкрив Америку

    6 першу навколосвітню подорож здійснив Амеріго Веспуччі

     7 Мартін Бегайм  створив першу карту

 

16. Оберіть природні зони, які поширені в помірному поясі Північної  півкулі.
 

    1 тайга                                                           5 мішані ліси  
    2 тундри                                                        6 савани і рідколісся
    3 перемінно-вологі ліси                              7 твердолисті ліси й чагарники
    4 лісостеп

 

V. Завдання відкритого типу

17. Накресліть схему структури паливного комплексу України. Укажіть назви

      основних районів видобутку паливних ресурсів. 

 

18. Що таке «Червона книга України»? Поясність її значення.

 

VІ. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

19. На кінець 2016 року населення Китаю складало 1 382 494 824. За допомогою

      таблиці розрахуйте чисельність населення країни на кінець 2015 року.

 

Народжених

Померлих

Міграційний приріст

17 175 472

9 859 738

41 254

 

20. Визначте атмосферний тиск на вершині г. Роман-Кош (1545 м), якщо біля

      підніжжя (абсолютна висота - 75 м) він складає 740 мм рт.ст.

 

VІІ. Завдання на контурній карті

 

21. Вам відомо, що Україна – приморська країна. Позначте та підпишіть на

      контурній карті Європи країни світу, які є  також приморським (5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Варіант 4

 

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

1. Визначте, які з перелічених гірських порід утворюються під дією вивітрювання.

 

    А  магматичні

    Б  осадові

    В  метаморфічні

    Г  глибинні

 

2. Оберіть сферу людської діяльності, яка належить до первинного сектору

    економіки.

 

    А  виробництво деревини і паперу             

    Б  м’ясна галузь

    В  транспорт

    Г  лісове господарство

 

3. Оберіть правильне твердження, що характеризує повітряний транспорт світу.

 

    А  забезпечує найбільший пасажирообіг             

    Б  не залежить від погодних умов

    В  забезпечує найбільший вантажообіг             

    Г  найдорожчий вид транспорту  

 

4. Укажіть корисну копалину, що належить до не рудних.

 

  А                                   Б                           В                 Г                    

 

5. Назвіть головний в Україні район осушувальної меліорації.

 

    А  Закарпаття

    Б  Поліська низовина

    В  Волинь

    Г  Прикарпаття

 

6. Назвіть форми мікрорельєфу, що є найбільш поширеними на території     

    Подільської височини.

 

    А  карстові печери

    Б  терикони 

    В  яри та балки

    Г  дюни та бархани

 

7. Північний тропік має географічні координати:

 

    А  6030 пн.ш.                                   В  0 довготи                                        

    Б  23 30 пн.ш.                                  Г  90 пн.ш.                                                                                                                                           

8. Наймолодшою епохою горотворення є:

 

    А  Альпійська                                 

    Б  Герцинська                                      

    В  Байкальська                                      

    Г  Каледонська                                                                                                                   

 

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

 

   9. Установіть відповідність між видами економічної діяльності та сировиною,

       яку вони використовують.

 

    А  кольорова металургія             1   уранові руди

    Б  атомна енергетика                   2   марганцеві руди  

    В  основна хімія                           3   калійні солі

    Г  чорна металургія                     4   олов’яні руди

                                                                     5   граніти

 

  10. Установіть відповідність між типами вітрів та їх характеристиками

 

    А  мусони                                   1  слабкий вітер, що дме вдень з моря на суходіл

    Б  пасати                                    2   сезонні вітри, які дмуть влітку з моря на суходіл  

    В  західні вітри                          3   вітри, які діють у помірних широтах

    Г  бриз                                        4   сильний вітер у горах

                                                                  5   постійні вітри

 

  11. Установіть відповідність між умовними знаками топографічної карти та       

      об’єктами на місцевості, які їм відповідають.    

 

    А                                     1  стежка

                                                          2  фруктовий сад               

    Б                                  3  болото                            

                                                              4   залізниця

    В                                      5  горб     

    Г                              

 

   12. Установіть відповідність між найвищими точками та відповідними формами    

         рельєфу

 

    А  г. Берда                                  1   Приазовська височина

    Б  Могила-Мечетна                   2   Придніпровська височина  

    В  Роман-Кош                            3   Донецька височина

    Г  г. Бельмак-Могила                4   Хотинська височина

                                                                  5   Кримські гори

ІІІ. Завдання з вибором правильної відповіді із семи


 


13. Оберіть серед запропонованих теплі течії Світового океану.

 

    1  Перуанська течія                                     5  Каліфорнійська течія

    2  течія Західних вітрів                               6  Лабрадорська течія

    3  течія Гольфстрім                                     7  Бразильська течія

    4 течія Куросіо

 

14. Назвіть підприємства різних видів економічної діяльності господарства   

      України, які працюють переважно на імпортній сировині.

 

    1  бавовняний комбінат                                5  алюмінієвий завод

    2  сталепрокатний завод                               6  крохмальний завод

    3  цукрова фабрика                                       7  меблева фабрика 

    4  нафтопереробний завод

 

15. Який вплив матиме на природу схилів Українських Карпат будівництво

      гірськолижних трас, що супроводжуватиметься вирубуванням лісу?

 

    1  зменшиться інтенсивність паводків                     6  збільшиться кількість опадів

    2  розпочнеться активна вулканічна діяльність      7  активізуються зсуви, обвали

    3  зросте загроза снігових лавин і селів                 

    4  збільшиться кількість заболочених територій

    5 прискориться розвиток ерозії та змив ґрунтів

 

16. Які із запропонованих морів належать до внутрішніх?

 

    1  Червоне                                5  Норвезьке

    2  Аравійське                           6  Середземне

    3  Чорне                                    7  Жовте 

    4  Японське

 

 V. Завдання відкритого типу

 

17. Накресліть схему рельєфу України. Наведіть приклади різних форм

 

18. Коротко опишіть сільськогосподарську спеціалізацію степової зони України.

 

VІ. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

 

 19. Скориставшись статистичними даними таблиці (на січень 2016 р.), визначте

      частку ( у %)  міських жителів у загальній кількості населення України.

 

Загальна кількість

Міське населення

Сільське населення

 42 929 298

 29 673 113

 13 256 184

 

20. На місцевості відстань від пункту А до пункту Б становить 1 км. Визначте                

      відстань між пунктами на плані місцевості, якщо масштаб плану місцевості        

      становить 1: 20000.

 

VІІ. Завдання на контурній карті

 

21. Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять центрів машинобудування

      України: літакобудування (2), автомобілебудування(3).

 

Бали

1-6

7-12

13-18

19-24

25-30

31-36

37-42

43-48

49-54

55-60

61-66

67-72

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

Номер завдання

Тип завдання

 

№ 1- 8

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1 завдання – 1 бал. Разом – 8 балів

№ 9-12

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

 

1 завдання – 4 бали. Разом – 16 балів

№ 13- 16

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей     із семи

1 завдання – 3 бали. Разом – 12 балів

№ 17-18

ІV. Завдання відкритого типу

 

1 завдання – 6 балів. Разом – 12 балів

№ 19-20

V. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

1 завдання – 6 балів. Разом – 12 балів

№ 21

VІ. Завдання на контурній карті

 

            12 балів

 

 

doc
До підручника
Географія 9 клас (Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б., Гринюк Т. А., Смаль І. В., Харенко І. М.)
Додано
13 вересня 2019
Переглядів
1297
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку