7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Екологічні проблеми України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття

Про матеріал
Урок з історії України на тему "Екологічні проблеми України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття".
Перегляд файлу

Розділ програми: Україна в умовах незалежності (від 1991 р. до сьогодення)

Тема уроку: Екологічні проблеми України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Тип уроку: повідомлення нових знань, формування (розвиток) умінь і навичок.

Вид уроку: практичне заняття.

Мета:

 • навчальна:
 • Повідомити учням нові знання; формувати (розвивати) уміння і навички, формувати (виховувати) ціннісні орієнтації, зокрема:
 • називати події за датами та дати подій, що стосуються екологічних проблем України наприкінці ХХ – на початку XXI століть;
 • називати, упізнавати та показувати на карті історично-географічні об’єкти, пов’язані з екологічними проблемами України наприкінці ХХ – на початку XXI століть; використовувати карту як джерело інформації;
 • називати, упізнавати історичні джерела; застосовувати їх для характеризування причин, сутності та наслідків екологічних проблем України наприкінці ХХ – на початку XXI століть;
 • визначати причини і наслідки впливу екологічних проблем на розвиток України наприкінці ХХ – на початку XXI століть;
 • встановлювати взаємозв’язки між політичною, економічною ситуацією в незалежній Україні та проблемами, що стосуються подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • висловлювати особисті ставлення щодо екологічних проблем України наприкінці ХХ – на початку XXI століть, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • розвиваюча:
 • формувати вміння аналізувати вплив екологічної ситуації на здоров’я населення,  відбирати необхідну інформацію, висловлювати свої думки та ідеї, захищати свою позицію, формувати проблемні ситуації способи їх вираження;
 • виховна:
 • виховувати усвідомлення особистої причетності до подій, що відбуваються в навколишньому світі;
 • пробуджувати почуття відповідальностілюдства за збереження навколишнього середовища;
 • виховувати екологічну культуру учнів, дбайливе ставлення  до природи рідного краю.

Форма роботи: групова.

Міжпредметні зв’язки: географія, біологія, екологія.

Матеріально-технічне забезпечення уроку:

 • дидактичне забезпечення: роздатковий матеріал;
 • технічні засоби навчання: проектор, медіа-презентація;
 • Використані джерела інформації:

1. Кульчицький С. В. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / С. В. Кульчицький, Ю. Г. Лебедєва. – К. : Генеза, 2011. – 302 с. : іл.

2. Пометун О. І. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (рівень стандарту, акад. рівень) / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – К. : Освіта, 2011. – 336 с. : іл.

3. Струкевич О. К. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, акад. рівень) / О. К. Струкевич, І. М. Романюк, С. І. Дровозюк. – К. : Грамота, 2011. – 319 с. : іл.

4. Турченко Ф. Г. Історія України. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 2011. – 400 с. : іл.

5. Власов В. С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – К. : Центр навчально-методичної літератури, 2014. – 128 с. : іл.

6. Довідник з історії України (А–Я) : посібн. для серед. загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – 1136 с.

7. Дидактичний та роздавальний матеріал, писемне та наочне приладдя.

Хід уроку

 1. Організаційний момент уроку. Актуалізація опорних знань.

Розповідь вчителя.

Спочатку створив Бог небо і землю. І темно було над безоднею. І створив Бог світло. І сказав він: «Хай збереться вода, яка під небом, в одне місце і стане суша». І сталося за словом Божим. І сказав Бог: «Хай проросте усяка трава і дерево плодове, і хай дає воно плід із насінням своїм і родиться на землі». І сталося так. І побачив Бог, що це добре. І сказав Бог: «Нехай населяться води рибою усякою, і птахи полетять під небом, і породить земля душу живу: звірів, плазунів і комах». І сталося так, і благословив їх Бог, говорячи: «Плодіться і множтеся». І сказав Бог: «Створимо людину за образом Нашим і подобою. І хай володіє вона і рибами в морі, і птахами в небі, і звіриною на землі». І сталося так. І побачив Бог, щоце добре.Так розпочався коло обіг життя... Коло – це символ сонця. Коло – це символ єдності. Коло – це суспільство людей, серед яких ми живемо. У природі все пов'язано і розвивається по колу. Всі важливі для людей питання прийнято вирішувати за «круглим столом». Коло – це символ дружби і того, що тільки спільно, всі разом ми зможемо вистояти. Коло – це наша планета, наша Земля, і саме її проблеми стають сьогодні предметом нашої пильної уваги.

 

Запитання

 1. Як ви вважаєте, у який спосіб сьогодні можна схарактеризувати взаємини між людиною і природою — посилення чи послаблення залежності людини від навколишнього середовища?

 

 1. Мотивація навчальної діяльності

Розповідь вчителя.

Сьогодні тема нашого уроку «Екологічні проблеми України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття» і це останній урок з розділу 6 «Україна в умовах незалежності (від 1991 р. до сьогодення). Метою уроку є з’ясувати які події стосуються екологічних проблем України наприкінці ХХ – на початку XXI століть; упізнавати на карті об’єкти, які пов’язані з ними; з’ясувати причини, сутність та наслідки екологічних проблем; встановлювати взаємозв’язки між політичною, економічною ситуацією в незалежній Україні та проблемами, що стосуються подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Також формувати вміння аналізувати вплив екологічної ситуації на здоров’я населення та виховувати усвідомлення особистої причетності до подій, що відбуваються в навколишньому світі.

 

Запитання

 1. Які, на вашу думку, екологічні проблеми є  в світа та в Україні, зокрема?

 

Розповідь вчителя.

Отже, наше з вами завдання розібратись які ж екологічні проблеми є в Україні, які їх причини, наслідки та можливості подолання. І щоб робота була більш продуктивною я вас об’єднаю у 5 груп.

1 група працюватиме з картою, 2 – з хронологічною таблицею , 3 – з науково-популярними текстами підручника, 4 – з науково-популярними текстами та світлинами із засобів масової інформації, а 5– з таблицями та інфографікою.

 

 1. Сприйняття нового матеріалу.

Робота в групах

 

І. Розвиток умінь і навичок орієнтування в історичному просторі.

C:\Documents and Settings\БНВО-33\Рабочий стол\image001.jpg

Джерело 1. 

Карта «Промисловість України»

 

Режим доступу: http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/10068/mod_resource/content/2/image001.jpg

 

Завдання для групи №1:

 •   Розгляньте карту, покажіть території розвитку видобувної промисловості.
 •   Назвіть місця розташування нафтопереробних заводів, нафтових і газових терміналів, газових сховищ.
 •   Чи можна за допомогою цієї карти визначити перелік основних екологічних проблем сучасної України? Поясніть свої міркування.

 

ІІ. Розвиток умінь і навичок орієнтування в історичному часі.

 

Джерело 2.Хронологічна таблиця.

 

 

 

 

 

 

 

Турченко Ф. Г. Історія України. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 2011. – С. 389–390.

 

 

Завдання для групи №2:

 •   Розгляньте хронологічну таблицю. Назвіть основні події періоду незалежності України.
 •   Чи є в переліку події, пов’язані з екологічними проблемами? Чому?
 •   Чи є логічний зв’язок між політичними, економічними подіями та екологічною ситуацією в Україні?
 •   Як держава повинна вирішувати екологічні проблеми? Яка роль громадян у цьому процесі?

 

ІІІ. Розвиток умінь і навичок використання понять у мовленні, опрацювання історичних джерел, зіставлення і порівняння, виявлення ціннісних орієнтацій.

 

Джерело 3. Науково-популярні тексти з підручників.

 

Турченко Ф. Г. Історія України. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 2011. – С. 353.

Завдання для групи №3:

 •   Прочитайте текст підручника.
 •   Що в тексті сказано про екологічну ситуацію в Україні?
 •   Які наслідки екологічних проблем в Україні?

 

Джерело 4. Науково-популярні тексти та світлини із засобів масової інформації.

 

29 листопада [2016 р.] на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС завершили насування на зруйнований четвертий енергоблок арки нового укриття – так званого «нового безпечного конфайнменту». Відкривали новий конфайнмент керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та представники держав-донорів, представники компаній, які вели будівництво, та особисто президент України Петро Порошенко. Цю подію висвітлювали кількасот журналістів з різних країн світу. Новий безпечний конфайнмент вважають найбільшою у світі рухомою наземною спорудою, її проектувальники розраховують, що вона повністю ізолює радіоактивні речовини четвертого енергоблоку ЧАЕС від довкілля щонайменше на сто років, і дасть змогу за цей час розібрати зруйнований реактор і захоронити його по частинах.

250px-New-safe-confinement-April-2015-IMG_8575

Новий саркофаг станом на квітень 2015 р.

Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Новий_чорнобильський_саркофаг

Посли держав «Групи семи» в Україні, керівники ЄБРР, концерну «Новарка» та інших організацій, причетних до проектів з ліквідації Чорнобильської аварії, взяли участь в урочистостях 29 листопада з нагоди переміщення нового укриття (конфайнменту) на старий саркофаг 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Арка конфайнменту, спорудження якого тривало з 2012 року, обійшлася донорам приблизно у півтора мільярди євро. Використання коштів контролював ЄБРР, він же виступив одним з основних донорів. Окрім нього, кошти на нову захисну споруду над зруйнованим реактором виділяли країни-члени «Групи семи» та інші держави, яких станом на 2016 рік стало 28. Ще більше країн долучилися до спорудження нового безпечного конфайнменту, надаючи обладнання та спеціалістів, заявив, вітаючи учасників проекту, Президент України Петро Порошенко. За його словами, насування арки над четвертим енергоблоком Чорнобильської ЧЕС гарантують світові 100 років радіаційної безпеки.

«40 країн брали участь у цьому будівниці. Окрема подяка – країнам Великої сімки, посли яких представляють їх тут. Величезну роль відіграв ЄБРР, президент якого, великий друг України, перебуває разом з нами. Але головну роль відіграли українці, та представники інших країн, які взяли участь у будівництві», – наголосив президент.

Окрім того, П. Порошенко згадав компанії, що входять до концерну «Новарка», який виграв тендер та здійснював проектування і будівництво конфайнменту. «Сьогодні вони гарантують нам 100 років радіаційної безпеки», – сказав П. Порошенко. – «Нехай сьогодні весь світ бачить, що може Україна і світ, коли вони об’єднаються. Як ми здатні захистити світ від ядерного забруднення і ядерної загрози. І було дуже добре, якби ми тримали цю солідарність заради миру», – наголосив він.

Конфайнмент, який споруджували, починаючи з 2012 року, на спеціальному майданчику біля будівель ЧАЕС, очищеному від радіації, за задумом проектувальників, має герметично накрити старе, недостатньо надійне укриття зруйнованого вибухом у квітні 1986 року четвертого енергоблоку ЧАЕС. Однак після того, як арку конфайнменту насунули з будмайданчика на старий об’єкт «Укриття», проект не може вважатися завершеним.

250px-New_Safe_Confinement

Комп’ютерне зображення нового саркофагу четвертого енергоблоку ЧАЕС

Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Новий_чорнобильський_саркофаг

Ще близько року конфайнмент налагоджуватимуть, герметизуватимуть його примикання до будівель ЧАЕС, запускатимуть та перевірятимуть систему кондиціонування та очищення повітря та інше обладнання. Це все відбуватиметься коштом донорів, які контролює Європейський банк реконструкції та розвитку, розповів журналістам під час презентації арки конфайнменту президент ЄБРР Сума Чакрабарті.

Він додав, що конфайнмент над ЧАЕС є унікальним (чимало технологій під час його спорудження застосували вперше), і що він означає новий етап у дотриманні ядерної безпеки у світі: «ЄБРР надзвичайно пишається тим, що бере максимальну участь у реалізації цього історичного проекту. Ми беремо участь у проектуванні та спорудженні укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС із 1997 року. Нас захопила складність та значущість цього завдання, а ще більше – ентузіазм українського народу в реалізації цього проекту, важливого і для України, і для всього світу».

Налагодження та підготовка конфайнменту до експлуатації має тривати до листопада 2017 року. Після цього, очікують в ЄБРР, утриманням нового укриття опікуватиметься український уряд. На Чорнобильській АЕС вже припускають, що переорієнтують роботу цього підприємства та значну частину його персоналу на обслуговування арки. Утім, розробники говорять, що після налагоджувальних робіт обслуговувати конфайнмент будуть 100–200 фахівців.

Новий безпечний конфайнмент – це арка, внутрішня площа якої – два футбольні поля, висота прольоту – близько 109 метрів, а ширина – майже 260 метрів. Зовнішня та внутрішня обшивки є нержавіючими та утепленими, а проміжок між ними – опалюватимуть для уникнення конденсату. На постійне місце над старим саркофагом 4-го енергоблоку арку рухали 56 потужних домкратів по спеціальних фундаментах та прокладках зі слизьким покриттям.

300px-Urkyttya

Пілони нового саркофагу, травень 2013 р.

Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Новий_чорнобильський_саркофаг

Генеральний директор концерну «Новарка» Ніколя Кай пояснює ціну та складність проекту тим, що конфайнмент має функціонувати безперервно щонайменше 100 років і повністю захищати довкілля від шкідливих викидів. Він підтверджує, що наявність у конструкції арки потужних кранів та іншого обладнання дає змогу безпечно розбирати старе укриття для утилізації та захоронення радіоактивних речовин…

…Міністр екології України Остап Семерак визнає, що відповідальність за це ляже на Україну. Однак наголошує, що проекти з розбирання та утилізації частин зруйнованого енергоблоку можуть відбуватися з залученням міжнародної допомоги, в ЄБРР також висловлюють готовність до переговорів щодо такої співпраці.

Окрім того, Остап Семерак, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, висловив упевненість, що конфайнмент відкриває можливості для безпечного господарського використання зони відчуження, а відтак і для наповнення українського ВВП: «Щороку зона відчуження, і ЧАЕС зокрема, споживають близько двох мільярдів гривень, сюди входить і український внесок у будівництво нового конфайнменту. Водночас, коли ми унеможливимо викиди радіації зі старого саркофагу, в тому числі й під час його демонтажу, можна говорити про інвестиції у господарське використання зони відчуження. Рослинництво на цих забруднених територіях неможливе… Але ми розглядаємо можливість використання території для виробництва електроенергії з альтернативних джерел, оскільки електричні комунікації, пов’язані з ЧАЕС, повністю збереглися. Один з варіантів – це проект сонячної електростанції, який може давати близько чверті генерації, яку до аварії забезпечувала Чорнобильська АЕС». За словами міністра, уряд нині розглядає пропозиції щодо цього і китайських, і європейських інвесторів.

Новий безпечний конфайнмент почали рухати 14 листопада зі швидкістю кілька метрів на годину. Наразі спеціалісти герметизують примикання арки до її опор та до будівель ЧАЕС.

Солонина Є. Новий конфайнмент вважають гарантією безпеки ЧАЕС на 100 років. [Електронний ресурс] / Євген Солонина // Радіо Свобода. – Режим доступу: http://radiosvoboda.org/a/28146811.html

Завдання для групи №4:

 •   Прочитайте текст із ЗМІ.
 •   Що яку екологічну проблему йде мова в тексті? Прокоментуйте її.
 •   Яких заходів уживала й уживає українська влада для подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС? Чому зарубіжні країни долучилися до вирішення цієї проблеми?

 

Джерело 5. Таблиці. Інфографіка.

 

 

 

Струкевич О. К. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч.закл. (рівень стандарту, акад. рівень) / О. К. Струкевич, І. М. Романюк, С. І. Дровозюк. – К. : Грамота, 2011. – С. 290.

 

image002

 

 

 

Режим доступу: http://eco.com.ua/content/stan-zabrudnennya-prirodnogo-seredovishcha-na-teritorii-ukraini-za-danimi-sposterezhen-organ

 

C:\Documents and Settings\БНВО-33\Рабочий стол\images.png

 

 

Режим доступу: http://eco.com.ua/content/stan-zabrudnennya-prirodnogo-seredovishcha-na-teritorii-ukraini-za-danimi-sposterezhen-organ

 

 

 

Режим доступу: http://eco.com.ua/content/stan-zabrudnennya-prirodnogo-seredovishcha-na-teritorii-ukraini-za-danimi-sposterezhen-organ

Завдання для групи №5:

 •   Розгляньте світлини, таблиці та діаграми.
 •   Зіставте і порівняйте погляди «старих» (антиекологічних) та «нових» (екологічних) філософів. Які з тих поглядів близькі вам? Поясніть чому?
 •   Назвіть основні екологічні проблеми сучасної України. Складіть свій «небезпечний» список. Доберіть відповідні цифрові докази.

 

 1. Узагальнення та систематизація знань.

Робота з картою

«Мапа екологічних негараздів України»

http://cripo.com.ua/i/Map%20Ekolog%20copy_v.jpg

 

 

 

 

 

Режим доступу: http://tarikk61.blogspot.com/

 

 

Завдання:

 •   Охарактеризуйте участь людини у створенні і вирішенні екологічних проблем.
 •   Що ви робите для збереження довкілля міста, в якому живете?

 

Тест

 1.  У якому році сталася трагедія, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?

«У ніч з 25 на 26 квітня відбувся вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, який зруйнував його. На момент аварії в реакторі було 200 тонн радіоактивного урану і плутонію. Радіоактивна хмара накрила велику територію. Вибух викликав велику пожежу, яка була погашена лише завдяки самовідданості пожежних, які своїм життям врятували світ від більшої трагедії. Налякана влада спочатку намагалася приховати цю жахливу трагедію.»

А. 1985 р.

Б. 1986 р.

В. 1991 р.

 1. Що таке природоохоронна політика?

А. – це сукупність заходів держави, спрямованих на збереження безпечного навколишнього середовища, захист життя і здоров´я населення від негативного впливу забруднення, досягнення гармонії у взаємодії суспільства і природи, охорону і раціональне використання природних ресурсів.

Б. – це систематичний збір, обробка та аналіз даних про негативні впливи на довкілля, прогнозування та формування політики щодо захисту природного середовища.

В.  – це відомості про наявність та стан природних ресурсів.

 1. У 24 великих містах України (Київ, Харків, Одеса, Севастополь та ін.) шкідливі викиди у повітря від транспорту перевищили … % загального забруднення.

А. 50%

Б. 10%

В. 80%

 1. З 2000 р. координуючу доль у розв’язанні екологічних проблем здійснює…?

А. Комісія з розв’язання екологічних проблем

Б. Міністерство екології та природних ресурсів

В. Міністерство охорони довкілля

 1. В якому році Верховна Рада України прийняла постанову «Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»?

А. 1996 р.

Б. 1997 р.

В. 1998 р.

Правильні відповіді. 1б, 2а, 3а, 4б, 5в.

Розповідь вчителя. Будь-яке забруднення викликає у природи захисну реакцію, направлену на її нейтралізацію. Цю здатність природи довгий час експлуатувала людина бездумно і по хижацькому. Відходи виробництва викидались у повітря з розрахунку на є, що будуть знешкоджені та перероблені самою природою. Проте здатність атмосфери до самоочищення має певні межі. Уже через декілька років ми всі ризикуємо опинитися в незнайомому і жахливому світі.

Любімо і цінуймо природу! Адже світ довкола нас прекрасний! Збережімо те, що у нас ще залишилось! Адже зберігаючи світ довкола нас, ми зберігаємо себе.

 Антуан де Сент Екзюпері у казці «Маленький принц» писав: «Піднявся зранку, вмився, привів себе до ладу – одразу ж приведи до ладу свою планету».

 

Виставлення оцінок за роботу на уроці.

 1. Домашнє завдання

Прочитати ст. 300 – 303 в підручнику.

Виконати завдання на картках.

Підготуватись до контрольної роботи за ст. 242 – 319 (теми 32 – 40).

 

docx
Додано
5 листопада 2019
Переглядів
152
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку