26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Підсумковий тест з теми УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ

Про матеріал
Підсумковий тест з історії України для 11-го класу з теми "Україна в умовах десталінізації"
Перегляд файлу

Історія України, 11 клас

 

Підсумковий тест з теми

Україна В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ

 

Варіант 1

 

1. Укажіть дату смерті Й. Сталіна:

А – 12 березня 1950 року.

Б – 5 жовтня 1952 року.

В – 5 березня 1953 року.

Г – 19 лютого 1954 року.

 

2. Яка нова область була створена у складі УРСР 1954 року?

А – Закарпатська.

Б – Кримська.

В – Івано-Франківська.

Г – Черкаська.

 

3. Укажіть, яке твердження є хибним:

А – повний текст доповіді М. Хрущова на закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС не публікувався в радянських засобах масової інформації аж до 1989 року.

Б – доповідь М. Хрущова на закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС містила детальний аналіз причин культу особи.

В – повість І. Еренбурга «Відлига» була написана у 1954 році до річниці смерті Й. Сталіна.

Г – висловлена М. Хрущовим критика культу особи Й. Сталіна сприяла політичному і морально-психологічному оздоровленню радянського суспільства.

 

4. Укажіть, яка подія сталася того ж року, що й святкування 300-річчя Переяславської ради:

А – ХХ з’їзд КПРС;

Б – смерть Й. Сталіна;

В – передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР;

Г – усунення М. Хрущова від влади.

 

5. Як називали молодих людей, які намагалися відрізнятися від інших стилем свого одягу, зачісками та уподобаннями?

А – «шістдесятниками».

Б – стилягами.

В – комсомольцями.

Г – ударниками.

 

6. Вкажіть місто, у якому у 1963 році протестні акції робітників проти політики влади призвели до встановлення на тиждень воєнного стану:

А – Краматорськ.

Б – Кривий Ріг.

В – Харків.

Г – Черкаси.

 

7. У якому році були створені ради народного господарства (раднаргоспи)?

А – у 1956 році.

Б – у 1957 році. 

В – у 1958 році.

Г – у 1959 році.

 

8. Якого року було прийнято Закон УРСР «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР», котрий надавав право батькам учнів шкіл України обирати мову навчання для своїх дітей?

А – 1956 року.  

Б – 1957 року.   

В – 1958 року.   

Г – 1959 року.

 

 

9. Укажіть представників покоління «шістдесятників»:

А – І. Драч, Л. Костенко, В. Симоненко.

Б – О. Гончар, О. Довженко, Л. Первомайський.

В – В. Сосюра, П. Тичина, М. Рильський.

Г – Є. Сверстюк, І. Світличний, М. Стельмах.

 

10. За фактами з біографії встановіть прізвище особи: «Визначний український поет, прозаїк, журналіст. Як журналіст, у своїх статтях показував хиби партійно-бюрократичного апарату, через що зазнавав систематичного цькування з боку офіційних владних структур. У 1963 році був жорстоко побитий на вокзалі у Черкасах, після чого невдовзі помер».

А – М. Вінграновський.

Б – І. Драч.

В – Л. Костенко.

Г – В. Симоненко.

 

11. У якому місті діяв клуб творчої молоді «Пролісок»?

А – Дніпропетровськ.

Б – Київ.

В – Львів.

Г – Черкаси.

 

12. Укажіть прізвище одного із засновників Української робітничо-селянської спілки:

А – І. Дзюба.  

Б – Л. Костенко.   

В – Л. Лукяненко.   

Г – М. Косів.

 

13. Де було збудовано перший в Україні шинний завод?

А – Дніпропетровськ.

Б – Донецьк.

В – Лисичанськ.

Г – Черкаси.

 

14. Про кого з політичних діячів іде мова: «У 1961 році заарештований і засуджений до страти, яку замінено 15-річним ув’язненням. Після відбуття покарання оселився в Чернігові»?

А – І. Дзюба.

Б – М. Косів.

В – Л. Лук’яненко.

Г – Є. Сверстюк.

 

15. Укажіть, яку посаду не обіймав М. Хрущов:

А – перший секретар ЦК КПРС.

Б – член Президії ЦК КПРС.

В – Голова Президії Верховної Ради СРСР.

Г – Голова Ради Міністрів СРСР.

 

16. Хто очолив Академію наук УРСР у 1962 році?

А – М. Амосов.

Б – М. Боголюбов.

В – В. Глушков.

Г – Б. Патон.

 

17. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А – початок освоєння цілинних земель;

Б – обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК КПУ;

В – зміна назви ВКП(б) на КПРС;

Г – звільнення Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦК КПУ.

 

18. Укажіть заходи, які проводилися на селі у роки «відлиги» (три):

1 – запровадження виплати пенсій колгоспникам;

2 – розширення посівів кукурудзи;

3 – приватизація житла;

4 – відкриття перших приватних шкіл;

5 – укрупнення колгоспів;

6 – зміцнення матеріально-технічної бази машинно-тракторних станцій;

7 – ліквідація обмежень щодо розмірів присадибних ділянок колгоспників.

 

19. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

1. Десталінізація

А – процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

2. Реабілітація

Б – злиття одного народу з іншим (як правило, більш численним) шляхом засвоєння його мови, звичаїв тощо.

3. Асиміляція

В – політика відходу від негативних рис сталінізму як крайньої форми більшовизму.

4. Лібералізація

Г – послаблення державного контролю над різними видами діяльності.

 

Д – виправдання, поновлення доброго імені чи репутації несправедливо обвинуваченої, обмовленої або засудженої особи.

 

20. Установіть відповідність між містом розташування підприємства та продукцією, яку воно випускає:

1. Запоріжжя

А – автобуси.

2. Кременчук

Б – легкові автомобілі.

3. Луцьк

В – вантажні автомобілі.

4. Львів

Г – авторефрижератори.

 

Д – трактори.

 

21. Установіть відповідність між митцем та галуззю культури, у якій він відзначився:

1. Т. Яблонська

А – живопис.

2.  Л. Костенко

Б – музика.

3.  Г. Майборода

В – архітектура.

4. Н. Ужвій

Г – театр.

 

Д – література.

 


Варіант 2

 

 

1. Про кого мова: «став першим українцем, який очолив Комуністичну партію України»?

А – про М. Хрущова.

Б – про Л. Кагановича.

В – про Л. Мельникова.

Г – про О. Кириченка.

 

2. На якому з’їзді КПРС була прийнята нова програма Комуністичної партії, у якій містилася теза, що «теперішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі»?

А – на ХІХ з’їзді КПРС.

Б – на ХХ з’їзді КПРС. 

В – на ХХІ з’їзді КПРС. 

Г – на ХХІІ з’їзді КПРС.

 

3. П’ятиповерхові, як правило, панельні та цегляні будинки без технічного поверху, ліфту і сміттєпроводу, які споруджувалися за типовими проектами, «без надмірностей» у народі отримали назву …

А – «коробки».

Б – «сталінки».

В – «хрущовки».

Г – «комуналки».

 

4. Якому поняттю відповідає визначення: «територіальні органи управління, створені замість галузевих міністерств, які помітно поліпшили керування економікою регіонів, але призвели до розриву зв’язків між окремими галузями»?

А – радгоспи.

Б – раднаргоспи.

В – економічні райони.

Г – місцеві державні адміністрації.

 

5. Який пасажирський літак виробляли на Київському авіаційному заводі?

А – Ту-104.   

Б – Ту-124.   

В – Ту-134.   

Г – АН-24.

 

6. Про кого мова: «Один з найяскравіших представників покоління «шістдесятників» у літературі, «лицар українського відродження». Як журналіст, у своїх статтях показував хиби партійно-бюрократичного апарату, через що зазнавав систематичного цькування з боку офіційних владних структур. У 1963 році його жорстоко побили на вокзалі в Черкасах (винуватців так і не знайдено), після чого він невдовзі помер»?

А – І. Драч.

Б – Д. Павличко.

В – В. Симоненко.

Г – І. Світличний.

 

7. Яка подія відбулася найпізніше?

А – скасування оплати навчання у середній та вищій школі;

Б – створення Інституту кібернетики АН УРСР;

В – впровадження обов’язкової восьмирічної освіти;

Г – наукова конференція з питань культури української мови у Києві.

 

8. Про кого з політичних діячів іде мова: «У 1961 році заарештований і засуджений до страти, яку замінено 15-річним ув’язненням. Після відбуття покарання оселився в Чернігові»?

А – І. Дзюба.

Б – М. Косів.

В – Л. Лук’яненко.

Г – Є. Сверстюк.

 

9. Який обов’язковий предмет було введено у вищих навчальних закладах СРСР з 1959 року?

А – історія КПРС.

Б – політична економія.

В – науковий атеїзм.

Г – науковий комунізм.

 

10. Як називали молодих людей, які намагалися відрізнятися від інших стилем свого одягу, зачісками та уподобаннями?

А – «шістдесятниками».

Б – стилягами.

В – комсомольцями.

Г – ударниками.

 

11. Яка подія відбулася найпізніше?

А – святкування 300-річчя Переяславської ради;

Б – початок V п’ятирічки;

В – смерть Й. Сталіна;

Г – ХІХ з’їзд ВКП(б).

 

12. Хто очолював клуб творчої молоді «Супутник» у Києві?

А – І. Драч.

Б – А. Горська. 

В – Є. Сверстюк.

Г – Л. Танюк.

 

13. Укажіть дату смерті Й. Сталіна:

А – 12 березня 1950 року.

Б – 5 жовтня 1952 року.

В – 5 березня 1953 року.

Г – 19 лютого 1954 року.

 

14. Укажіть, яка подія сталася того ж року, що й святкування 300-річчя Переяславської ради:

А – ХХ з’їзд КПРС;

Б – смерть Й. Сталіна;

В – передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР;

Г – усунення М. Хрущова від влади.

 

15. Як називали молодих людей, які намагалися відрізнятися від інших стилем свого одягу, зачісками та уподобаннями?

А – «шістдесятниками».

Б – стилягами.

В – комсомольцями.

Г – ударниками.

 

16. Вкажіть місто, у якому у 1963 році протестні акції робітників проти політики влади призвели до встановлення на тиждень воєнного стану:

А – Краматорськ.

Б – Кривий Ріг.

В – Харків.

Г – Черкаси.

 

17. Розташуйте державних діячів у порядку перебування їх на посаді першого секретаря ЦК КПУ:

А – О. Кириченко;

Б – Л. Мельников;

В – П. Шелест;

Г – М. Підгорний.

 

18. Укажіть прізвища активних діячів Київського клубу творчої молоді «Супутник»:

1 – А. Горська;

2 – І. Драч;

3 – І. Світличний;

4 – В. Стус;

5 – С. Хмара;

6 – В. Чорновіл;

7 – І. Кандиба.

 

19. Установіть відповідність між поняттями і термінами та їх визначеннями:

1. Дисиденти

А – сукупність дій і заходів радянського союзного керівництва в національних органах і неросійських республіках СРСР, спрямованих на звуження, приниження чи відсунення на другорядні ролі національних мов, культури, історії союзних республік і водночас висунення на провідні позиції російської мови, культури, історії.

2. «Шістдесятники»

Б – послаблення державного контролю над різними видами діяльності.

3. Русифікація

В – група людей, що дотримуються інших, відмінних від державної ідеології поглядів на найважливіші суспільно-політичні, економічні й культурні проблеми держави.

4. Лібералізація

Г – молоді люди, які намагалися відрізнятися від інших стилем свого одягу, зачісками та уподобаннями.

 

Д – покоління молодих літераторів та митців, учасників руху за оновлення радянського суспільства, які протестували проти заідеологізованості в зображенні дійсності, боролися за відродження рідної мови, піднесення національної самосвідомості й людської гідності.

 

20. Установіть відповідність між твором та його автором:

1. «Зачарована Десна»

А – О. Гончар

2. «Тронка»

Б – О. Довженко

3. «Дикий мед»

В – М. Стельмах

4. «Вир»

Г – Г. Тютюнник

 

Д – Л. Первомайський

 

21. Установіть відповідність між подіями та роками, у які вони відбулися:

1. Початок серійного випуску малолітражок «Запорожець»

А – 1957 рік.

2. Ліквідація машинно-тракторних станцій (МТС)

Б – 1958 рік.

3. Проведення грошової реформи

В – 1959 рік.

4. Відкриття Київського метро

Г – 1960 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
6 листопада 2019
Переглядів
2567
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку