Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Екологія розробка уроку

Про матеріал
поглибити та систематизувати знання про види забруднення навколишнього середовища; розширити знання учнів про зв’язок природничих наук та екології; познайомити з основними заходами по збереженню біологічного різноманіття видів на планеті.
Перегляд файлу

                                                                                    Барабанова Марія Михайлівна,

                                                                                    вчитель біології

                                                                                    вищої кваліфікаційної 

                                                                                    категорії,вчитель-методист

                                                                                    Чернівецької загальноосвітньої

                                                                                    школи І – ІІІ ступенів №28

 

Тема:  Забруднення навколишнього середовища і екологічні проблеми.

Мета:

Навчальна: поглибити та систематизувати знання про види забруднення нав-

                     колишнього середовища; розширити знання учнів про зв’язок

                     природничих наук та екології; познайомити  з основними захо-

                     дами по збереженню біологічного різноманіття видів на планеті. Розвивальна: розвивати вміння працювати в групах, в діалоговому режимі,

                      логічне мислення, комунікативність; вдосконалювати вміння та

                      навички працювати з різними джерелами знань, порівнювати,

                      аналізувати факти та систематизувати необхідну інформацію.

Виховна:      виховувати в учнів бережливе ставлення до природи;

                      відповідальність за власні дії.

Очікувані результати:

 • Отримання учнями знань про екологічні проблеми і способи

їх вирішення.

 • Розвиток пізнавальної активності, уміння створювати презентації, працювати з додатковою літературою, порівнювати, аналізувати і робити висновки.

Форми звітності: створення презентацій з даних проблем і визначення

                            заходів по їх вирішенню.

Обладнання:   ТЗН, презентації із завданнями, картинки з екологічними

                          проблемами, картки із завданнями(тести),сигнальні картки

                          (зелені кружечки), нестандартне розміщення парт.

Тип уроку:       розширення знань, умінь та навичок.

 Епіграф:         А Земля та стане пустелею.

                          Через вину жителів її

                          Через плід діянь їхніх.

                                                   (Міхей,7.13)  

I. Організаційний  етап

    Привітання.

    Елемент тренінгу «Електричний струм».

II. Мотивація навчальної діяльності

               Голос природи

    Земля – наш дім,

     А я – її значна частина,

     Я – не людина, я – природа,

     Я саме та велика сила,

     Що все живе навкруг створила.

     Керую я вітрами, водами, ґрунтами,

     Захочу - дощ пущу на сушу

     Або посуху на поля.

     Я взимку холодом окута,

     А заметіль-журба моя.

     Я навесні життя дарую,

     Любові мить несу у світ.

     І все довкілля зустрічає

     Теплінь і сонця промінці.

     Я влітку - молода красуня,

     Що юністю чарує всіх.

     Я восени - тендітна жінка,

     Красою підкоряю світ.

     Червоне маю я намисто,

     Мій одяг золотом блищить.

     Про те, що я створила, не жалкую.

     Все підкоряється мені:

     Ліси, моря, поля і гори,

     Тварини, риби і птахи -

     Усе це - молодшії брати твої, людино,

     А ти не коришся мені.

     Поглянь-но, що зі мною ти зробила…

     Хіба на це я заслужила?

     За що зіяє раною Чорнобиль,

     Навіщо надра ти спустошуєш Землі?

     За що караєш ти невинних:

     Рослинний світ, тварин, птахів?

     І поглинають сумніви мене глибокі:

     Чи ще живе в тобі душа, чи є любов?

     Чи,може, розум твій холодний

     Затьмарив цінності життя?

     Чия дитина ти, людино?

     Невже моя?

     Про які проблеми  йде мова у вірші? (учні називають і роблять висновки).

Вчитель. Природа звертається до людини: «Збережи те, де стоїш, де живеш,-

на відстані погляду й голосу, хоча б на відстані простягнутої руки».

Ми впливаємо і змінюємо всі процеси на Землі і вона намагається дати

відповідь на наші негативні дії.

III. Вивчення  нового  матеріалу

     Тема уроку «Забруднення навколишнього середовища і екологічні проблеми».

     Людська цивілізація вступила в таку фазу розвитку,коли її доля вирішується не науково-технічним прогресом, а глибиною екологічних знань та вміннями діяти відповідно до цих знань. Тож ми не тільки познайомимось із  джерелами забруднення навколишнього середовища, їх наслідками, а й з’ясуємо основні шляхи вирішення проблем.

      Як сказав  М. Реймерс  «У людства повинно бути майбутнє. І воно може бути світлим. Нерозв’язаних  проблем немає. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активність, праця       та високий професіоналізм».

       Забруднення навколишнього середовища-це небажані зміни його властивостей в результаті антропогенного надходження різних речовин і сполук,які спричинюють шкідливий вплив на літосферу,гідросферу, атмосферу,рослинний і тваринний світ,на саму людину. Забруднення навколишнього середовища перешкоджає здатності природи до самовідновлення своїх властивостей. 

      У нас затишні оселі, стильний одяг,майже у кожній сім’ї авто,переповнені супермаркети,вдосталь різноманітних овочів,заморських фруктів, великий асортимент напоїв та чомусь прогресують захворювання, збільшується кількість новонароджених діток зі спадковими хворобами. Як ви думаєте, чому?

      Вправа «Мікрофон»  (забруднене повітря, вода, ґрунти, застосування барвників, ароматизаторів,добавок,застосування хімічних препаратів при вирощуванні овочів та фруктів і ін.)

      Для подальшої роботи учні об’єднуються у групи: соціологи, науковці,         експерти.

      Вчитель роздає учням кусочки картинок на яких зображені екологічні проблеми. Їх необхідно зібрати в мозаїку і наклеїти на листок паперу.       

       В режимі «Мозкового штурму»   (2хв) сформулювати питання,які у них виникають при розгляді картинки. Демонструють. В ході відповідей груп      складається схема плану уроку (можна на слайді). 

1.Забруднення атмосферного повітря:

   - вихлопними газами;                                                                                                     

   - тютюновим димом;

   - спалюванням листя.

2. Забруднення води.

3.Джерела забруднення ґрунтів.

 

 

  Технологія «Асоціативний кущ».   Завдання  групам  побудувати асоціативний  кущ:


    

 

 Який між ними існує зв’язок?(висновки учнів: ці складові взаємопов’язані, тривалість життя залежить від здоров’я, а здоров’я - від екології: чиста вода, ґрунти, повітря…)

 1. Що ж являє собою атмосфера і, що впливає на стан атмосферного повітря?

 

     Вплив вихлопних газів на стан повітря.

 

Соціологи.

     Атмосфера - це газова оболонка Землі. Вона є однією з найголовніших умов життя. Без їжі людина може прожити місяць, без води - тиждень, а без повітря - лише секунди.

     Атмосфера має велике екологічне значення. Вона захищає живі організми від згубного впливу космічних випромінювань та ударів метеоритів, регулює сезонні й добові коливання температури, є носієм тепла і вологи. Якби на Землі не існувало атмосфери,то добові коливання температури на ній досягли б 200*С, завдяки їй відбувається процес фотосинтезу та обмін енергією.

Експерти.

     Пропонують пригадати склад атмосфери(«Мозковий штурм»), (між предметні зв’язки). Орієнтовні відповіді: азоту(78,8%), кисню(20,74%), аргону (0,934%), вуглекислого газу(0,03%), метан, водяна пара, домішки аерозолю, тобто дуже дрібних краплинок рідин і твердих частинок, як природного, так і штучного походження: сульфатної і нітратної кислот, викиди промислових підприємств, сажа, частинки морської солі та інші.

Науковці.

      На стан атмосферного повітря негативно впливає паливно-енергетичний комплекс, металургійне виробництво, продукти переробки нафтохімічної промисловості.

      Понад 40% оксидів Карбону, 46% вуглеводнів і близько 30% оксидів Нітрогену від загальної їхньої кількості потрапляють до атмосфери з вихлопними газами транспорту. Викиди вихлопних газів-основна причина перевищення гранично допустимих концентрацій токсичних речовин і канцерогенів в атмосфері великих міст,утворення смогів,які є частою причиною отруєння у замкненому просторі. Основні причини – застарілі конструкції двигунів, використовуване паливо(бензин, а не газ чи інші, менш токсичні речовини).

     Презентація « Речовини, що виділяються в атмосферу із вихлопними газами». 

 

 

 

 

      Забруднення повітря тютюновим димом. 

 

Соціологи.

      Проведені дослідження показали,що шкідливим забруднювачем повітря є тютюновий дим. У ньому,крім нікотину міститься близько 200 речовин, надзвичайно шкідливих для організму,зокрема чадний газ, синильна кислота, бензпірен, сажа та інші.

      Нинішня молодь вважає,що курити - модно, круто. Хтось викурює кілька цигарок,а хтось і пачку на день. Не задумуються і не помічають,      що кожна цигарка кидає виклик здоров’ю.

 

 Науковці.

      За останні 10 років тютюн став отрутнішим, оскільки високо гігроскопічні тютюнові листки поглинають із особливо забрудненого останніми роками повітря шкідливі домішки. Поширенню паління за останні роки серед молоді сприяли реклами, широкий асортимент цигарок, неналежна заборона паління в громадських місцях.

     Сценка реклами: у гарній упаковці,кожен,хто хоче палити знайде:  пачки з надписом: «Рак», «Туберкульоз», «Інфаркт», «Інсульт», «Бронхіт», «Задишка», «Репродуктивна система» (витягують пачки і роблять висновки), коментують(міжпредметні зв’язки - біологія).

Експерти.

      За даними соціологічних досліджень в Україні палить кожний третій підліток 12-14років, діти в 11-13 років найбільш схильні до куріння. Тому у віці 15-17 років куріння виступає як вже сформована звичка.

       Презентація про «Негативний вплив тютюнопаління».

 

      Забруднення повітря від спалювання листя та сміття.

 

Соціологи.

      З року в рік у нашому мікрорайоні «Гравітон» виникає одна й таж проблема: «Згрібають торішнє листя, сміття і запалюють. І вулиці, і перехожі потопають у великих сизуватих клубах диму…»

Вправа «Перестрілка запитань» , що ви думаєте з цього приводу? Які речовини  містяться в опалому листі? Чи впливає спалювання на вміст кисню? До чого призводить підвищення загальної температури на Землі? (Орієнтовні відповіді: в опалому листі міститься багато речовин, в тому числі радіоактивних,які внаслідок згорання забруднюють повітря, до того ж на спалювання витрачається велика кількість кисню, спричинює виникнення парникового ефекту...)

Науковці.

 • Чи знаєш ти, що зелені насадження є не тільки «легенями» планети, киснем яких дихає все живе на Землі. Вони також виконують важливу роль біологічного фільтру, який очищує навколишнє середовище. Подібно фільтрувальному паперу, вони затримують на собі величезну кількість забруднювачів, про що свідчить наступні показники. Так, листя рослин на 1 кг насаджень поглинають за сезон вегетації:
 • 200-400 кг сірчистого газу (1 кг листя тополі у перерахунку на суху масу відфільтровує у середньому 150 г, ясеню – 18 г, липи – 10 г, акації білої  - 69г, в’язу – 39 г.)
 • 5-10 кг вуглекислого газу ( 25-річне дерево тополі поглинає 44 кг, дубу – 28 кг, липи – 16 кг, ялини – 6 кг.)
 • Від 14 до 65 г пилу ( доросле дерево в’язу осаджує 28 кг, верби – 38 кг, клену – 28-33 кг, тополя – 34 кг, шовковиці – 31 кг, ясеню – 27 кг, каштану – 16 кг.)
 • 370-380 г свинцю ( тобто стільки,скільки його викидається автотранспортом при спалюванні 450-600 л етильованого бензину.)

Крім свинцю, листя затримує і інші токсичні метали – мідь,

кобальт, цинк, марганець, залізо та ін.

                Тож у разі спалювання листя забруднюючі речовини потрапляють у атмосферу у вигляді продуктів згорання. Якщо кожен рік опале листя присипати землею, то на протязі 10-15 років можна створити родючий шар перегнившого листяного ґрунту.

Експерти

      Презентація «Чим шкідливе спалювання листя?»

                  Що ж робити з опалим листям?

                  Чи відомо вам, що існує Кодекс України про адміністративні порушення щодо випалювання сухої рослинності або її залишків.

        Презентація «Заходи безпеки атмосфери від спалювання листя?

  Вчитель. В наш час на вулицях,околицях міст і сіл,в лісах можна     побачити багато звалищ сміття. Опишіть їх вплив на навколишнє середовище. (Орієнтовні відповіді: поява таких звалищ веде до зміни кліматичних умов: підвищується температура, вологість, відбувається забруднення ґрунтів, загибель рослинного і тваринного світу, які близькі до цих звалищ).

  Науковці.

  Ще однією проблемою нашого мікрорайону і в цілому по місту є сміттєзвалища і місця відведені для збирання сміття. Проблема сміття була актуальною в усі часи існування людства. З розвитком НТП ця проблема вкрай загострилася.

    Що стосується України, то у середньому мешканець великого міста щодня викидає 1-2кг відходів. Підраховано: щорічно жителі України виробляють 11 млн. кубометрів побутових відходів, вони займають 260 тисяч гектарів – приблизно таку ж площу, як держава Люксембург. Україна посідає перше місце у світі за кількістю сміття на душу населення.

      На Буковині щорічно накопичується до 350 тис. тонн побутового сміття (без урахування не облікованих сотень і тисяч великих і маленьких стихійних смітників на околицях міст і сіл,вздовж карпатських річок,у сільських ярах і придорожніх лісосмугах). Частина цього сміття потрапляє у річки та водоносні шари ґрунту. А ще ж є понад 450 тонн виробничих відходів 1-3 класів небезпеки: відпрацьовані свинцеві батареї,шини та нафтопродукти,люмінесцентні лампи,заборонені та непридатні до використання пестициди. Недарма офіційна площа сміттєзвалищ в області – 140 га.

Соціологи

      Планета наша забруднена, але ми ще не усвідомили небезпеки життя на величезному звалищі. Ми, поки що, живемо, та чи зможуть жити наші діти?

      Презентація «Забруднення планети»

 

Експерти (пропонують шляхи вирішення даної проблеми).

           Проблема збору сміття актуальна у зв’язку з такими     факторами:

 • Неналежна просвітницька робота з населенням.
 • Відсутність чіткої стратегічної державної політики в частині переробки відходів.
 • Економічний чинник.

 

   Проблему відходів треба вирішувати,працюючи у трьох основних напрямах:

 • Зниження до мінімуму забруднення довкілля відходами.
 • Підвищення економічної зацікавленості шляхом залучення інвестицій у сміттєпереробну галузь.
 • Використання сміття як додаткового джерела теплової і електричної енергії.

Вчитель. Працюючи над питанням «Забруднення атмосфери» підведемо підсумок: Які шляхи боротьби із забрудненням атмосфери ви можете запропонувати? Від ваших знань буде залежати чи розпустяться весною листочки,чи розквітнуть дерева і дадуть плоди. (У кожної групи заготовки: листочки,квіти,плоди,учні пишуть свої варіанти і прикріплюють на дерево).

      Орієнтовні варіанти відповідей: забезпечення промислових підприємств і об’єктів енергетики новітніми системами очищення й утилізації газових і пилових викидів; установка на автомобілях спеціальних каталізаторів,що нейтралізують чадний газ; озеленення населених пунктів; озеленення житлових приміщень (кімнатні рослини здатні протягом доби поглинути 87% забруднень з повітря).

     Роблять висновок.

 1. Вода – джерело життя. Забруднення води.

 

Вчитель. Вода — джерело життя на Землі. Коли ми дивимось на глобус, то стверджуємо «Наша планета блакитного кольору», бо на земній кулі води вдвічі більше ніж суші. Та з кожним забрудненим струмком вичерпуються водні ресурси країни. Вода, за оцінками фахівців, є одним з найбільш дефіцитних ресурсів XXIстоліття.

Соціологи.

      Сьогодні понад 1 млрд. людей не має доступу до чистих питних джерел, а 80 держав, у яких проживає 40 % населення земної кулі, відчувають гостру нестачу води. У південних та східних регіонах України 1068 населених пунктів через природні та технологічні причини не мають гарантованих джерел водопостачання, лише 5 % стічних вод у світі проходять достатнє для повторного використання очищення.

Вправа « Мікрофон»

      Скільки може прожити людина без води? (2-3 доби).

      Які властивості води? (прозора, без запаху, смаку, при t0C перетворюється на лід, при 1000 С – на водяну пару, має високу теплоємність і малу теплопровідність, у природі перебуває в 3 агрегатних станах (міжпредметні зв’язки).

Науковці

      Кожна доросла людина споживає 2 л води на добу. Нестача води спричиняє нервове виснаження, параліч м’язів, а втрата 10-20 % - смерть.

      Вживання забрудненої води викликає 80 % усіх хвороб і третину всіх смертей. Від забруднення довкілля стічними водами і твердими відходами щорічно на Землі помирає 5,2 млн. чоловік, серед них 4 млн. дітей.

      Особливої шкоди воді завдають нафта і нафтопродукти, які утворюють на поверхні води плівку, що перешкоджає газообміну між водою і атмосферою, знижує вміст кисню у воді. 1 л нафти достатньо,щоб зробити непридатною для вживання 1 млн. тонн води. Осідаючи на дно, згустки мазуту вбивають донні мікроорганізми, що беруть участь у самоочищенні води.

      Забруднюють воду радіоактивні речовини та відходи промислових підприємств.

       Для с/г районів джерелами забруднення природних вод є надлишок мінеральних добрив і пестицидів, що вносяться в ґрунт.

      Презентація «Забруднення води»

 

 

 

 

 

      Експерти пропонують опорну схему «Основні джерела забруднення водойм»

 


Вчитель. Рефлексія  « Способи очищення води » ( способи очищення прикріплюють  на дерево на стікерах).

       Орієнтовні відповіді: очисні споруди;  механічні пристосування: решітки, фільтри, сита,відстійники; водоочисні станції (очищення питної води); біологічне очищення (мікроорганізмами); кип’ятіння (знезараження питної води)

      Фізхвилинка. Вправа «Ураган» (ураган для тих хто: сьогодні посміхався,любить життя,посадив дерево,квіти,не смітить…)

 

3.Джерела забруднення ґрунтів.

Вчитель. Згадайте,що таке ґрунти.

      Ґрунти мають величезне значення не лише тому, що є джерелом отримання харчових продуктів . Вони відіграють активну роль в очищенні природних і стічних вод, які крізь них фільтруються. Це універсальний біологічний фільтр і нейтралізатор багатьох видів антропогенних забруднень.

      Забруднення ґрунту є результатом господарської діяльності у минулому і зараз. Тому користуватися ґрунтом, землею слід розумно і бережно. Через неправильне його використання щороку землі України втрачають близько 24 млн. тонн гумусу.

      У гонитві за врожаєм ґрунти почали орати дедалі глибше, надмірно зволожувати та частіше вносити в них величезні кількості мінеральних добрив та пестицидів. Щорічні їх надходження на поля України сягають за 90 тис. тонн і 4,5 млн. тонн відповідно.

      Найчастіше ґрунт забруднюється сполуками металів та органічними речовинами, пестицидами, вибуховими й токсичними речовинами. Радіоактивними та іншими шкідливими продуктами. Джерелом цих сполук найчастіше є промислові або побутові відходи захороненні у визначених місцях, або ж несанкціонованих звалищах. Досить небезпечним є забруднення ґрунту важкими металами такими, як ртуть, кадмій, свинець, хром, мідь, цинк і миш’як. Важкі метали присутні в ґрунті як природні домішки, але причини підвищення їх концентрацій пов’язані з :

 • Промисловістю (кольорова і чорна металургія, енергетика, хімічна промисловість).
 • Сільським господарством (зрошування  забрудненою водою, застосування гербіцидів).
 • Спалюванням викопного палива та відходів.
 • Автотранспортом.

      У результаті на величезних площах ґрунти втратили здатність вбирати й пропускати воду, їхня структура деградувала,  вони перенасичені шкідливими хімічними сполуками. Повсюдно врожайність ґрунтів катастрофічно знижується: зернових на 20-39%, бобових – на 40 %, картоплі – на 45%.

      60 % хімічних речовин вимивається з ґрунту і є джерелом небезпечного забруднення водойм, а 40 % хімічних речовин засвоюється рослинами.

      Прослухавши інформацію, опираючись на раніше отримані знання пропоную «Роботу в групах».

 1. Соціологи – з’ясувати чинники забруднення ґрунтів ( з викреслюванням схеми)
 2. Науковці – скласти перелік основних заходів з охорони ґрунтів ( з викреслюванням схеми)
 3. Експерти – закінчити речення  - забруднення ґрунтів відходами . Технологія «Незакінчені речення».

      Орієнтовні відповіді:

Соціологи ( недбайливе господарювання, знищення лісів, будівництво водосховищ, ерозія ґрунтів (утворення ярів, вирубування зелених насаджень на їх схилах,неправильне розорювання, знищення трав’янистого покриву), засолення ґрунтів, застосування пестицидів, мінеральних добрив).

Презентація «Проблеми забруднення ґрунтів»

Науковці ( раціональне використання добрив, застосування біологічного методу захисту рослин, насадження лісосмуг, екологічно обґрунтоване зрошення чи осушення земель, впровадження сівозмін, дотримання технологій обробітку, екологічна грамотність і позитивна поведінка в природі).

Експерти  «Закінчити речення»

 1. Склотара та целофанова плівка у ґрунті взагалі…. ( не розкладаються)
 2. Консервні банки розкладаються в ґрунті лише через… (25р.)
 3. Одне єдине багаття …(забруднює) в лісі повітря так, як 5200 людей.
 4. На 5-7 років ґрунти втрачає родючість на місці, де було…                ( розкладене багаття)
 5. Стурбовані шумом птахи і звірі залишають свої тихі місця , а якщо потурбувати 20-30 разів тварину, то це може призвести  до … (загибелі)
 6. Для боротьби із шкідниками у лабораторіях розводять … (віруси,гриби, найпростіші організми).

IV.Узагальнення та систематизація знань

 

 На етапі закріплення матеріалу пропоную тести у вигляді гри. Зачитую запитання з варіантами відповідей,на правильний варіант відповіді учні піднімають зелений кружок.

 

1)  Як ви оцінюєте екологічну ситуацію

- в нашому місті

- в Україні

- на планеті

а)  катастрофічна;  б)  загрозлива;  в)  задовільна;  г)  важко сказати.

2) Чи вважаєте себе причетними до зазначених нижче  глобальних  екологічних проблем:

- забруднення довкілля

- посилення парникового ефекту

- зменшення фауни і флори

а)  значною мірою;  б)  мало причетний;  в)  зовсім не причетний.

3) Екологія  - це наука , що вивчає

а)  Взаємозв’язки різних явищ природи ;

б)   взаємодію живих організмів з довкіллям.

4)  Основними компонентами атмосфери є:

а)  кисень і аргон;

б)  азот,кисень,аргон, СО2 та ін.

в) СО2,азот і аргон.

5)  Більшу частину сміття що забруднює нашу землю складають:

а)  пластмаса;

б)  скло;

в)  метал.

6)  Перед утилізацією відходів, їх необхідно:

а) розсортувати;  б) зібрати в одному місці;  в) подрібнити.

7)  Першочергове завдання при виборі місця для звалищ є :

а)  захист поверхні землі і ґрунтових вод;

б)  огородження місця звалища;

в)  укомплектування відповідною технікою.

8)  Парниковий ефект призводить до:

а)  підвищення загальної t на Землі;

б)  значного пониження загальної t на Землі.

9)  Ґрунти – це:

а)  природні утворення,які забезпечують рослини повітрям і водою;

б)  природні утворення,які характеризуються родючістю .

10)  Основні заходи з охорони ґрунтів:

а)  знищення сухого трав’янистого покриву;

б)  будівництво водосховищ;

в)  екологічна грамотність.

11)  В опалому листі містяться :

а)  радіоактивні речовини і метали;

б)  органічні речовини і кисень.

12)  Основні властивості води:

а)  прозора зі смаком і запахом;

б ) висока теплоємність і мала теплопровідність.

IV.Підсумки уроку

      Один із принципів екологічної свідомості ( принцип прав майбутніх поколінь) гласить:  «Ми повинні вберегти Землю в її первісному вигляді». Пропоную прокласти стежку доброти (на стікерах , у вигляді стопи, учні записують свої висловлювання, побажання, що вони можуть зробити для збереження навколишнього середовища: посади дерево, не зламай рослину, не зруйнуй гнізда, не забруднюй повітря,воду, ґрунти, не сміти, сортуй сміття, не вбий тваринку, почисти джерельце…)

 

   Вчитель.

 

   Люди сьогодні тримають у своїх руках не тільки свої долі, долі людства, а й долю самої планети Земля.

       Світ чекає доторкання ваших рук, сподіваючись, що це будуть добрі руки (прикріплює дві долоньки).

       Адже від нашої із вами, друзі, доброти стане всім на світі краще жити, тож візьмемося за руки я і ти, і ти,і ти… щоб добро  людське змогли разом творити.

        І тоді Земля ніколи не стане пустелею

        Через вину жителів її

         Через плід діянь їхніх.

       Елемент тренінгу «Електричний струм». Передамо тепло своїх сердець,часточку доброти,гарний настрій і нехай життя завжди нам посміхається.

 

VI. Домашнє завдання

      Скласти кросворд, фотоколаж по видах забруднень навколишнього середовища, написати твір-роздум з даної теми.

 

docx
Пов’язані теми
Екологія, Розробки уроків
Додано
10 квітня 2019
Переглядів
644
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку