14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування

Про матеріал

Елемент керування «кнопка». Поняття об'єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування

Мета: ознайомлення з елементом керування Кнопка та основними компонентами програми для ОС з графічним інтерфейсом, сформувати уявлення про основні етапи створення проекту, синтаксис оператора присвоєння для задавання значень властивостей компонентів; сформувати вміння пояснювати поняття властивостей, методів, подій елементів керування; задавати значення властивостей компонентів в режимі виконання програми;

формування ключових компетентностей:

û уміння вчитися: розуміти мету навчальної діяльності, уміння здобувати інформацію, виділяти головне, аналізувати, оцінювати і використовувати її на практиці, організовуватись до навчальної діяльності у взаємодії;

û соціальна: уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі і функції в колективі, підтримувати взаємини;

û математична: генерувати різні способи розв'язування проблеми, уміння аналізувати;

û здоров'язбережувальна: знати правила безпечної роботи з комп'ютером, учитись безпечно поводитися в комп'ютерному класі;

û інформаційно-комунікаційна: уміння раціонально використовувати комп'ютер для пошуку та опрацювання інформації.

Перегляд файлу

code, coding, html, programming, web icon Урок №27 Елемент керування «кнопка»

 

Урок 27. Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування

Мета: ознайомлення з елементом керування Кнопка та основними компонентами програми для ОС з графічним інтерфейсом, сформувати уявлення про основні етапи створення проекту, синтаксис оператора присвоєння для задавання значень властивостей компонентів; сформувати вміння пояснювати поняття властивостей, методів, подій елементів керування; задавати значення властивостей компонентів в режимі виконання програми;

формування ключових компетентностей:

 • уміння вчитися: розуміти мету навчальної діяльності, уміння здобувати інформацію, виділяти головне, аналізувати, оцінювати і використовувати її на практиці, організовуватись до навчальної діяльності у взаємодії;
 • соціальна: уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі і функції в колективі, підтримувати взаємини;
 • математична: генерувати різні способи розв’язування проблеми, уміння аналізувати;
 • здоров’язбережувальна: знати правила безпечної роботи з комп’ютером, учитись безпечно поводитися в комп’ютерному класі;
 • інформаційно-комунікаційна: уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку та опрацювання інформації.

формування предметної компетентності:

створювати інформаційні моделі та опрацьовувати їх у програмних середовищах;

 • здійснювати пошук відомостей із використанням пошукових систем;
 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі;
 • використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для організації співпраці з метою розв’язування навчальних, дослідницьких і практичних задач;
 • працювати з інформаційними системами, не створюючи небезпек як для себе особисто, так і для інших.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, навчальна презентація, електронні демонстраційні програми, виконані в електронному середовищі Lazarus.

Програмне забезпечення: Середовище програмування Lazarus, браузер.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Учитель перевіряє практичну роботу № 8 з аналізом типових помилок учнів. Звертає увагу на виконання завдання № 3. Провокаційне питання

— Як створити Подію FormCreate, не заходячи у вкладку Події?

Це запитання на поєднання знань теоретичної частини вивченого матеріалу та практичної частини

Виконання інтерактивних вправ

https://learningapps.org/1144442

https://learningapps.org/watch?v=ph5a7fmet16  – властивості форми

https://learningapps.org/2892700 - властивості та події об’єктів

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

Слово вчителя. Форма є основним елементом керування при розробці проекту в Lazarus, контейнером для інших компонентів. На наступних уроках ми навчимося додавати інші компоненти програми на формі і розпочнемо з елемента керування кнопка, дослідимо, які властивості має кнопка як об’єкт програми і як запрограмувати обробник подій для кнопки.

IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Кнопка, як і форма, має властивості Caption, Color, Height, Width, Top,

Left, Name. Але змінення значення властивості Color, яке встановлено за замовчуванням, не змінює стандартний колір кнопки, значення властивості Caption визначає текст на самій кнопці, а значення властивостей Top і Left визначають відстань верхньої і лівої межі кнопки не від відповідних меж екрана, як для форми, а від відповідних меж форми, на якій розташовано цю кнопку.

Кнопка, як і форма, має також властивості:

 • Enabled - її значення визначає, чи доступний об’єкт для операцій над ним. Ця властивість може набувати лише одного з двох значень: True (англ. true - істина, правда) - об’єкт доступний або False (англ. false - хиба, неправда) - об’єкт недоступний;
 • Visible - її значення визначає, чи видимий даний об’єкт у вікні. Ця властивість може також набувати лише одного з двох значень: True - об’єкт видимий або False - об’єкт невидимий.
 • Font - її значення визначає значення властивостей шрифту, яким буде виводитися текст на об’єкті. Ця властивість є комплексною. Так її називають тому, що вона складається з кількох властивостей шрифту: Color, Height, Name, Size та ін.

V. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

Загальний план дій

 1.        Завантажте програмне середовище Lazarus.
 2.        Відкрийте новий проект.
 3.        Зробіть записи до процедур проекту та виконайте перевірку його роботи за допомогою Запуск або Компіляції.
 4.        Збережіть проект на диск.
 1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 2. Інструктаж учителя.

Підручник ст. 173-174. Рубрика «Виконайте завдання» (завдання 1,3,5,6)

Завдання 1

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

  button1.Сaption:='Немовичі';

  button1.Height:=30;

  button1.Width:=40;

end; 

Завдання 3

procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

begin

  button1.caption:='  ';

  button1.top:=button1.top+20;

end;

Завдання 5

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

button1.Height:=50;

button1.Width:=50;

button1.font.color:=clMaroon;

button1.caption:='Мій проект';

end;

 

procedure TForm1.Button1KeyPress(Sender: TObject; var Key: char);

begin

  button1.Left:=button1.Left+30;

  button1.top:=button1.top+40;

end;

Завдання 6

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

  button1.Enabled:=false;

  button1.Visible:=false;

  button2.Enabled:=true;

  button2.Visible:=true;

  button3.Enabled:=false;

  button3.Visible:=true;

end;

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

     button1.Enabled:=false;

  button1.Visible:=true;

  button2.Enabled:=false;

  button2.Visible:=false;

  button3.Enabled:=true;

  button3.Visible:=true;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

   button1.Enabled:=true;

  button1.Visible:=true;

  button2.Enabled:=false;

  button2.Visible:=true;

  button3.Enabled:=false;

  button3.Visible:=false;

end;                

 1. Практична робота за комп’ютерами.
 2. Вправи для очей.

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

1. Що нового ви сьогодні дізналися?

2. Чого навчилися?

3. Чи виникали труднощі?

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 5.3 ст. 170-174

Виконати завдання 2,4 с. 174

ІХ Оцінювання роботи учнів

Куришко С.В. ©E:\Робота\Вчитель Інформатики\~~~Сайт~~~\teach-inf.at.ua\FTP\krfb_6465.png 

1

 

docx
Додано
21 серпня 2020
Переглядів
1099
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку