28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів.

Про матеріал
Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів.
Перегляд файлу

Урок №4

___________________________________

11 клас

 

ТемаЕтапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів.

Навчальна мета:Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з поняттями програма, вхідні дані, результати, методом розв’язання задачі, виконанням та тестуванням програм, компіляцією.

Розвивальна мета:Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами

Виховна мета:Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.

Тип уроку:Урок вивчення нового матеріалу (лекція)

Хід уроку

І. Організаційний момент

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора».

 

II. Етап орієнтації

ІІІ. Етап навчальної діяльності

Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.

Слово «метод» походить від грецького methods, що в пе­рекладі означає «шлях дослідження, теорія, навчання». Стосовно задач метод — це загальний спосіб, сукупність прийомів, що використовуються для розв'язування задач певного типу. Для задач того самого типу можеіснувати багато різних методів розв'язування.

Найефективнішим вважається метод, що дає змогу одержати необхідний результат у найкоротший час роботи комп'ютера; найменшими витратами оперативної пам'яті.

Алгоритми створюються за певними правилами. Для складання алгоритмів існують спеціально розроблені прийоми. Один з основ­них — метод покрокової деталізації. Він полягає в тому, що ви­хідна задача розбивається на кілька взаємозалежних підзадач, кожна з яких, натомість, розбивається на підзадачі і та ін. Цей про­цес завершується, коли розв'язування вихідної задачі зводиться до розв'язування ряду простих задач, для яких легко скласти ал­горитм. На кожному кроці цього процесу відбувається деталізація, тобто перехід від більш загальних задач до менш загальних, котрі, в свою чергу, допускають деталізацію до більш конкретних під­задач. Схему цього процесу можна зобразити у вигляді дерева.

Поетапне розв’язування задач за допомогою ЕОМ:

 1. Постановка задачі
 2. Побудова моделі
 3. Вибір готового ПЗ
 4. Розробка алгоритму розв’язування задачі з використанням обраного ПЗ
 5. Виконання за комп’ютером описаних в алгоритмі дій

Програма.

Програмне забезпечення — сукупність всіх програм і документації.

Програма -  це виконання комп’ютером окремих дій або інструкцій.

Дані – це те, що ми даємо, як вхідну інформацію для програми.

Існує безліч мов програмування, за допомогою яких можна писати програми для комп’ютера.

Мова, яка зрозуміла комп’ютеру називається мовою низького рівня або машинною мовою, а мови програмування високого рівня схожі на мови спілкування людей. Саме тому в більшості випадків люди користуються при написанні програм мовами високого рівню. Ось деякі з мов програмування: C, Java, Pascal, FORTRAN, BASIC, COBOL, Lisp, Ada, C++. Найбільш сьогодні використовуються такі мови програмування, як: BASIC, C++, Java.

Вхідні дані, результати.

Вхідні дані називають початковим кодом, а вихідні дані – об’єктним кодом

Інструкції – це команди виконані комп’ютером.

Створення програм дуже складна задача. Не існує повного набора правил та інструкцій по створенню алгоритму або написанню програми. Весь процес створення програми складається з двох фаз – фази рішення задачі та фазу реалізації. Результатом першої фази являється алгоритм рішення задачі, написаний на алгоритмічній мові, а потім цей алгоритм переводиться на мову програмування  - це фаза реалізації.

Життєвий цикл програми:

 1. Аналіз та специфікація завдання – постановка задачі.
 2. Розробка програми – створення алгоритму.
 3. Реалізація – написання програми.
 4. Тестування.
 5. Експлуатація та розвиток системи.
 6. Старіння програми.

Виконання та тестування програм.

Тестування – це процес перевірки правильності моделі чи програми.

Тестування відбувається перевіркою результатів програми для певного набору вхідних даних, результати яких вже відомі (для звірки результатів з вихідними даними програми).

Якщо результати не коректні, то має місце налагодження моделі чи програми  - пошук та усунення причини розбіжностей.

Компіляція

Мова програмування- це система позначень та правил для точного та зрозумілого записування алгоритмів та їх виконання. Алгоритм, записаний певною мовою програмування, називають комп'ютерною програмою.

Мови високого рівня максимально наближенні до «людської мови». Але такі мови не розуміє комп’ютер.

Для перекладу програми, яка написана на мові програмування високого рівня в машинну мову, використовують спеціальні програми – транслятори.

Розрізняють два види трансляторів:

Компілятор – це програма, що перекладає в машинні коди програми, написанні мовою високого рівня.

Інтерпретатор – це програма, що призначена для трансляції та ви-конання програми по командах.

ІV. Контрольно-оцінювальний етап

Запитання для узагальнення

 1. Що таке програма?
 2. Які ви знаєте мови програмування?
 3. Які етапи розв’язування задачі за допомогою ПК ви знаєте?
 4. З чого складається тестування програм?
 5. Опишіть метод «покрокової деталізації». В чому його суть?

V.Домашнє завдання

Вивчити терміни, конспект  § 4  пит.1-7 на с. 51 + пит.. 1 с. 52(самос)

 

1

 

docx
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку