9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Етапи та стадії виробничого і навчального проектування

Про матеріал
презентація до 2 уроку з технологій. Тема:Етапи та стадії виробничого і навчального проектування. До підручника Коберник О.М.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Етапи та стадії виробничого і навчального проектування. Технології 10 класhttp://www.free-powerpoint-templates-design.com

Номер слайду 2

Дізнаєтесь на уроці012.1. Рушійні сили розвитку суспільства і виробництва022.2. Етапи виробничого проектування 032.3. Етапи навчального проектування005

Номер слайду 3

Нині методика створення й відповідні етапи проектування в умовах серійного виробництва зазнають значного впливу з боку зарубіжного досвіду дизайнерських розробок.2.1 Рушійні сили розвитку суспільства і виробництва

Номер слайду 4

Якщо простежити основні етапи історії суспільства, то нескладно помітити, що ру- шійною силою його розвитку є вдосконален ня знарядь праці. Це пояснюється тим, що людина завжди прагнула змінити на кращепредметний світ речей, зробити його прогресивнішим і ком фортнішим. Удосконалення знарядь праці — це не лише їх конструктивна модернізація, а й налагодження досконаліших виробничих відносин.

Номер слайду 5

Постійний розвиток і вдосконалення виробництва —необхідна умова його існування, і саме проектування чипроектна технологія є рушійною силою його розвиткуі вдосконалення.

Номер слайду 6

Як ми вже з'ясували, різнома нітні речі, ма шини, архітектурні споруди то що створюються по-різному. До суб'єктивних обставин, що впливають на етапи і процеси проектування, відносять накопичені на конкретний момент наукові відомості в певній галузі знань, особливості матеріально-технічного оснащення проектних робіт, вимоги економіки, визначені строки виконання експериментального зразка і т. д.І для кожного конк ретного випадкупроцес створення має індивідуальну структуру чи етапи проектування.

Номер слайду 7

Нині методика створення й відповідні етапи проектування в умовах серійного виробництва зазнають значного впливу з боку зарубіжного досвіду дизайнерських розробок.2.2. Етапи виробничого проектування

Номер слайду 8

Процес проектування виробів в умовах виробництва складається з таких основних етапів:дослідження та складання завдань проекту;1 етапескізний проект;2 етапхудожньо-конструкторський пошук;3 етапскладання конструкторської документації.4етап

Номер слайду 9

Дослідження та складання завдань проекту. Художньо-конструкторський пошук. На цьому етапі дослі джується проблема (товару чи послуги), над якою працюватиме творчий колектив. Організаційна структура, склад фахівців і вимоги до керівника проекту визначаються рівнем інноваційного рішення у ство рюваному продукті чи процесі, а також певним терміном завершення роботи. Створюються початкові творчі ідеї у вигляді ескіз них і графічних форм або в об'ємному вигляді — макетів. Графічна частина розробляється на основі технічного завдання й відповідних нормативних до кументів. Ескізи конструктивних елементів виробів розробляють з урахуванням вимог міцності, жорсткості конструкції, а також вимог стійкості, зважаючи на максимальні габарит ні відхилення у процесі експлуатації

Номер слайду 10

Ескізний проект. Складається з. Ортогональні вигляди виробу — це головний фасад усієї конст рукції, вигляди збоку, які дають уявлення про розмірні, колірні та фактурні особливості об'єкта проектування. Ескізний проект —це остаточна творча пропозиція конструктора чи дизайнера, яка повністю відображає характеристики виробу. Розріз —умовне зображення предмета, розділеного площиною (прос тий розріз) і кількома площинами — комбінований розріз. У проектуванні промислових ви робів найхарактернішими є розрізи, які показують функціональний зміст виробу.

Номер слайду 11

Складання конструкторської документації Складають креслярську документацію — робочі креслення, необхідні для виготовлення запланованого виробу. На виробництві або в проектно-конст-рукторському бюро робочі креслення виконують після затвердження ескізного або художньо-конструкторського проекту. На цьому етапі:

Номер слайду 12

Успішність та ефективність навчального проектування забезпечується за умови правильної й послідовної, організаційно спланованої діяльності з виготовлення запланованого виробу.2.3. Етапи навчального проектування

Номер слайду 13

Зміст проектування складається з таких етапів А саме:які взаємопов'язані між собою й найефективніше розкривають послідовність розроблення та виконання проекту,Організаційно-підготовчий. Конструкторський. Технологічний. Завершальний. Easy to change colors, photos and Text.

Номер слайду 14

Пошук і визначення проблеми. Збір та аналіз інформації, що стосується об'єкта проектування. Вироблення ідей і варіантів. Формування параметрів і граничних вимог. Організаційно-підготовчий. Вибір оптимального варіанта розв'язку проблеми та його обґрунтування. Розробка клаузури. Макетування проекту. Складання ескізу на виготовлення. Добір матеріалів. Вибір інструментів та обладнання. Економічне та екологічне обґрунтування. Міні-маркетингові дослідження. Конструкторський Організація робочого місця. Виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом. Самоконтроль власної діяльності. Оцінка якості. Технологічний Коригування виконаноговиробу порвняно з запланованим. Випробування проекту. Оформлення текстової частини проекту. Розробка презентації проекту. Захист проекту. Завершальний Етапи проектування

Номер слайду 15

Етапи під час виконання творчих проектів можна простежити за схемою

Номер слайду 16

Питання для самоконтролю. Опишіть етапи виробничого проектування: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, розроблення робочої документації тощо. Розкрийте етапи навчального проектування: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, завершальний. Визначте показники функціонального призначення та виготовлення в процесі проектування на виробництві. 3 Охарактеризуйте критерії оцінювання нової продукції.01020304

pptx
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
6 вересня 2019
Переглядів
602
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку