Філворд на тему "Географічні науки"

Про матеріал
Філворд "Географічні науки" містить обов`язкові терміни, які потрібно відшукати в ньому. Щоб юному географу була зрозуміла термінологія філворду, додатково подані короткі пояснення кожного з них. Слід пам`ятати про те, що слова можуть читатися зліва направо, зверху вниз, але повертатися лише під прямим кутом. Філворд можна використати на підсумкових уроках, позакласних тематичних заходах.
Перегляд файлу

ФІЛВОРД «ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ»

 

Означення понять

 

ГЕОЛОГІЯ – система наук про Землю, земну кору, її склад, будову, рухи та історію розвитку, а також розміщення корисних копалин.

 

ГІДРОЛОГІЯ – наука, яка вивчає води Землі, їхні властивості, розповсюдження та процеси, що в них протікають.

 

КАРТОГРАФІЯ – наука про дослідження, моделювання та відображення просторового  розташування, взаємозв’язки об’єктів, явищ природи і суспільства, охоплює вивчення, створення і практичне використання карт, технологію виробництва і виробничу діяльність.

 

МІНЕРАЛОГІЯ – наука про мінерали, їхнє походження, склад, структуру, властивості, місцезнаходження, видозміни, умови спільного перебування, практичне використання.

 

ОКЕАНОГРАФІЯ – наука, що вивчає фізичні властивості Світового океану. Найважливіше завдання науки – вивчення взаємодії океану з атмосферою, суходолом та дном.

 

БІОГЕОГРАФІЯ – наука, що вивчає закономірності географічного поширення тварин і рослин та їхніх угруповань, а також характер фауни і флори окремих територій. Наука розглядає закономірності зав’язків угруповань і організмів, що вони утворюють з оточуючим середовищем у різних географічних умовах.

 

ГЕОКРІОЛОГІЯ – наука про закономірності формування й поширення, особливості будови зон багаторічного промерзання.

 

ГЕОТЕКТОНІКА – розділ геології або наука про будову Землі, головним чином земної кори, її структури, рухи, що формують останні, і розвиток тектогенезу в просторі й часі.

 

КЛІМАТОЛОГІЯ – наука про клімат та його зміни протягом тривалого часу. Кліматологія, як і метеорологія, вивчає ті ж самі компоненти, а відрізняється від неї тим, що аналізує процеси, які відбуваються протягом тривалого часу.

 

МЕТЕОРОЛОГІЯ – наука про земну атмосферу та явища, які в ній відбуваються. Об’єктом вивчення метеорології є метеорологічні елементи: температура, вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск тощо.

 

 СТРАТИГРАФІЯ – розділ історичної геології або самостійна наука, що займається вивченням послідовності залягання та відносини між осадовими, метаморфічними та вулканогенними утвореннями в розрізі земної кори, а також з’ясуванням географічного поширення різновікових відкладень.

 

ГЕОМОРФОЛОГІЯ – наука про рельєф земної поверхні, зв'язок його з геологічною будовою й виявлення факторів морфогенезу, його формоутворення.

 

ЗЕМЛЕЗНАВСТВО – розділ фізичної географії, що вивчає і описує Землю в цілому.

 

ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ – наука, що розвивається на стику геології та географії, які однаково вважають її «своєю», хоча і вкладають у неї різний зміст. У геології палеогеографія вивчає ландшафти й фізико-географічні умови минулого: розподіл суходолу й моря, клімати, формування рельєфу та інші подібні зміни в часі. Перші уявлення про палеогеографію виникли ще в ХУІІ ст. У ХІХ ст. палеогеографія розвивається як складова історичної геології, а у ХХ ст. оформляється як самостійна наука.

 

ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО – розділ фізичної географії, що вивчає складні природні і природно-антропогенні геосистеми – ландшафти як частини географічної оболонки Землі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ»

 

О

Г

І

Я

І

Я

О

Г

І

Я

Е

З

Л

О

Е

Г

Г

Г

Л

З

Е

Л

М

Г

Р

Ф

О

Л

О

І

О

Н

А

В

С

Е

О

М

О

Е

Г

Д

Р

О

Е

Т

Т

О

Я

М

І

Л

К

Г

І

Р

О

Е

В

Т

І

А

Т

О

Л

О

Я

О

Л

М

О

Е

Ф

О

О

Е

Г

Я

І

Г

І

Я

М

К

А

К

К

Р

І

О

Л

О

Г

Н

І

Т

Р

Е

Ф

І

Я

В

Т

А

Р

Е

Н

О

Г

А

А

Т

С

О

С

Л

О

Г

І

К

О

Н

Р

Р

Я

І

В

А

Я

І

Я

А

Т

О

Г

А

Т

Ф

З

Н

І

Ф

О

Е

Р

Л

О

Е

И

А

О

Д

Н

А

Г

Л

А

О

Я

Г

Г

Р

Т

Ш

А

Р

Е

А

К

Г

І

О

І

Б

Ф

А

Л

Г

О

П

 

 

ГЕОЛОГІЯ          ГІДРОЛОГІЯ   КАРТОГРАФІЯ

 

МІНЕРАЛОГІЯ                   ОКЕАНОГРАФІЯ  БІОГЕОГРАФІЯ

 

ГЕОКРІОЛОГІЯ         ГЕОТЕКТОНІКА  КЛІМАТОЛОГІЯ

 

МЕТЕОРОЛОГІЯ         СТРАТИГРАФІЯ        ГЕОМОРФОЛОГІЯ

 

ЗЕМЛЕЗНАВСТВО                 ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ

 

ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО

 

 

docx
Додано
20 березня 2023
Переглядів
617
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку