26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Формування навичок компаративного аналізу: шляхи застосування прийому «6 капелюхів мислення»

Про матеріал
У матеріалі зазначені переваги прийому критичного мислення "6 капелюхів де Боно" під час компаративного аналізу творів української (Леся Воронина "Таємне товариство боягузів") та зарубіжної літератури (Роберт Шеклі "Запах думок")
Перегляд файлу

Формування навичок компаративного аналізу: шляхи застосування прийому «6 капелюхів мислення»

 (на прикладі творів Лесі Ворониної «Таємне товариство боягузів» та Роберта Шеклі «Запах думок»)

 

Сучасне життя вимагає творчого підходу до уроку літератури та до всього процесу навчання, а компаративістика відкриває широкі горизонти в процесі навчання, виховання сучасних учнів, розширення їхнього світогляду, формування життєво необхідних компетенцій.

І. Метод «6 капелюхів Де Боно»

 «Метод шести капелюхів» — це один з найдієвіших прийомів з організації мислення, розроблений англійським письменником, психологом і фахівцем в області творчого мислення Едвардом де Боно. Він допомагає розвивати гнучкість розуму, креативність, приймати правильні рішення.

ОСОБЛИВОСТІ
        Метод дозволяє структурувати і зробити набагато ефективнішою будь-яку розумову діяльність, як особисту, так і колективну, особливо для ситуацій розв’язання проблем та прийняття рішень.
      Шість капелюхів мислення - простий і практичний спосіб, що дозволяє подолати три фундаментальні перепони, пов'язані з практичним мисленням: емоції, розгубленість, плутанина. В основі «Шести капелюхів» лежить ідея паралельного мислення - це мислення конструктивне, при якому різні точки зору і підходи не стикаються, а співіснують. Метод дозволяє розділити мислення на шість типів, або режимів, кожному з яких відповідає метафоричний кольоровий «капелюх».

 

http://metodichka.at.ua/interactiv_upr/shlyapu/belaya.jpgБілий капелюх: інформація

Детальна і необхідна інформація. Тільки факти. Яка ще необхідна інформація?

http://metodichka.at.ua/interactiv_upr/shlyapu/jeltaya.jpgЖовтий капелюх: логічний позитив

Символічне відображення оптимізму.

http://metodichka.at.ua/interactiv_upr/shlyapu/chernaya.jpgЧорний капелюх: критика

Застерігає і змушує думати критично. Що може статися поганого або що піде не так? Обережність.

http://metodichka.at.ua/interactiv_upr/shlyapu/krasnaya.jpgЧервоний капелюх: почуття та інтуїція

І не намагайтеся їх пояснити. Які почуття в мене виникають?

http://metodichka.at.ua/interactiv_upr/shlyapu/zelenaya.jpgЗелений капелюх: креативність

Зосередження на творчості, альтернативних рішеннях, нові можливості та ідеї. Це можливість висловити нові поняття та концепції.

http://metodichka.at.ua/interactiv_upr/shlyapu/sinyaya.jpgСиній капелюх: управління процесом

Керування розумовими процесами. Гарантія дотримання всіх шести капелюхів.

Поділ на типи капелюхів допомагає структурувати мислення, зробити його більш зосередженим і постійним.
Шість капелюхів мислення призначені для творчого та конструктивного мислення, які доповнюють оцінне та аналітичне.
      Суть методу: учасники обговорення ніби «приміряють» один за одним різнокольорові капелюхи; кожен з капелюхів символізує певну позицію, з якої треба подивитися на проблему

 
ПЕРЕВАГИ
 

 • Наочність;
 • Простота освоєння і застосування;
 • Розширює сприйняття, допомагає розглянути проблему з різних точок зору.
 • Допомагає розділити своє его і мислення.


НЕДОЛІКИ
 

 • Для ефективного застосування потрібні розвинена уява і терпіння;
 •         Велике психологічне навантаження.
    
        Використовується в дискусіях та обговореннях як продуктивний спосіб управління і перемикання мислення.    

 Ефективний метод стимулювання творчого мислення та розвитку мислення критичного.

Де Боно був переконаний, що секретом успішного застосування методу Шести Капелюхів Мислення є навмисна зосередженість дискусії на конкретному підході

Оскільки в кожен момент часу всі фокусуються на одному конкретному напрямку, група переважно стає більш спрацьованою, ніж якби одна людина реагувала емоційно (Червоний капелюх) в той час, коли інша намагалась бути об'єктивною (Білий капелюх), а ще хтось був критичним до ідей, що виникали в процесі дискусії (Чорний капелюх). Капелюхи допомагають учасникам братись до проблем з різних точок зору та зосереджувати їх саме на відмінностях між обраними підходами до вирішення проблеми.

ІІ. Компаративний аналіз у шкільному курсі літератури

       Процес викладання літератури має реалізувати сучасні підходи до літературної освіти, де зберігається європейський і український вектори. Частіше звертається увага на проведення літературних паралелей, на вивчення художнього твору у широкому культурному контексті, у зіставленні з мистецькими надбаннями інших епох і національних літературних традицій, у порівнянні творів різних авторів. Такий підхід забезпечує міцні знання, сприяє формуванню читацької культури та виробленню в учнів аналітичних здібностей.

Компаративний аналіз творів допомагає усвідомити учням цілісність світового літературного процесу. Це відповідає головній меті літературної освіти – виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості.

У міру формування необхідних знань з теорії літератури доцільно з 5 класу починати практикувати застосування елементів компаративного аналізу, поступово й систематично готувати учнів до таких видів робіт, починаючи з основної школи. Як правило така робота має фрагментарний характер і проводиться у формі невеличкого компаративного дослідження.

Під час компаративного аналізу маємо розкрити ідейну та естетичну сутність кожного з порівнюваних творів; дати пояснення відповідностей або відмінностей літературних явищ різних епох та творів; сприяти розумінню духовної єдності, національної своєрідності різних літератур. 

Готуючи урок із елементами компаративного аналізу потрібно:

 • проаналізувати тексти художніх творів з метою встановлення генетичних контактів й типологічних подібностей у них;
 • залучати учнів до пошуково-дослідницької діяльності.

Стимулюючи учнів до порівнянь, зіставлень літературних явищ, вчитель має спрямувати учнів, вказати на матеріал, який потребує додаткового опрацювання, навчити учнів бачити, обирати, порівнювати схожі, аналогічні літературні факти або явища.

Компаративний аналіз в основній школі  відбувається у кілька етапів:

 1.                 Підготовчий: визначення зв’язків двох літературних творів;
 2.                 Реалізація: розгляд типологічних зв’язків між двома творами різнонаціональних літератур; розкриття аналогій та розбіжностей;
 3.                 Узагальнення: доведення спорідненості світоглядних позицій та художньої манери авторів порівнюваних творів.

Пропонуємо паралельний шлях дослідження, який містить порівняння, при застосуванні прийому «6 капелюхів мислення» до аналізу творів Лесі Ворониної «Таємне товариство боягузів» та Роберта Шеклі «Запах думок». Тобто за способом одночасного порівняння, коли розповідається про обох героїв, обидві події, що дозволяє продемонструвати схожість та відмінність.

Під час проведення компаративного аналізу звернемо увагу на:

 • зіставлення літературних творів  та їх окремих компонентів  (тем, жанру, образів, проблематики), явищ, фактів, що належать до різних літератур;
 • встановлення зв’язків між українською та американською національними літературами;
 • розгляд розвитку традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у літературних творах.

 

Білий капелюх №1. Підбір об'єктивних фактів та конкретної інформації.

1. До якого жанру належать твори?

2. Яка дата написання?

3. Вкажіть порушені проблеми?

4. Яка композиція творів?

5. Чим схожа/відмінна стилістика авторів?

6.Як відображено національний колорит?

 

Чорний капелюх №2. Пошук негативних сторін.

1. У чому недоліки?

3. Що не подобається?

4. Що в тому, що я знаю про... турбує?

 

Жовтий капелюх №3. Пошук позитивних сторін, переваг.

1. Чому  варто прочитати твір?

2. Які переваги "ТТБ" над "Запахом думок" і навпаки?

3. Доведіть, що запропонований авторами сюжет можливий?

4. Що позитивного в образах головних героїв?

 

Червоний капелюх № 4. Прояв емоцій, почуттів, інтуїції.

1. Які емоції викликають твори?

2. Які виникли в мене почуття до головних героїв?

 

Зелений капелюх № 5. Творчий пошук, генерування нових ідей, альтернативних підходів.

1. Які рішення та дії допомогли б уникнути ситуацій описаних  у творах?

2. Як інакше могли розгортатись події?

3. Як використовувати свої творчі можливості для вирішення порушених проблем?

 

Блакитний  капелюх №6. Аналіз усього розумового процесу, планування, визначення зв'язку між метою і висновками.

1. За якими критеріями досліджені твори?

2. Як можна систематизувати отримані знання?

3. Який досвід я отримую?

 

 

 

Леся Воронина

«Таємне товариство боягузів»

Роберт Шеклі

«Запах думок»

Час написання

2006 р.

1953 р.

Жанр

Пригодницько-фантастична повість

Фантастичне оповідання

Проблематика

1.Порятунок Землі від інопланетних загарбників;

2. Формування та розвиток особистості;

3. Стосунки між різними поколіннями у сім'ї.

1. Переваги людського інтелекту під час життєвих випробувань;

2. Важливість професіоналізму у складних ситуаціях;

3. Взаємозв'язок людини і природи.

Особливості художнього методу автора

1. Еволюція персонажа від боягуза до супергероя;

2. Креативність, мужність, гідність зароджується в екстремальних життєвих ситуаціях;

3. Людина здатна виховати в собі сміливість, відповідальність, ініціативність.

1. Людина завдяки силі інтелекту здатна еволюціонувати  і змінювати світ навколо себе.

2. Пристосовуватись і людину, і тварин змушує страх перед смертю.

Національний колорит

Жінка - берегиня роду.

Кілька поколінь однієї сім'ї проживають спільно, під одним дахом.

Характерництво - давній культ козаків-магів.

Батько передає синові знання роду.

Високі технології - досягнення нації.

Розселення людей у космосі.

Кожна людина має у собі приховані резерви для досягнення будь-якої мети.

Віра у неповторність і силу кожної особистості.

Аналогії

Переродження головного героя.

Позаземні цивілізації небезпечні.

У скрутних ситуаціях люди допомагають один одному.

Сміливість, кмітливість, вміння спостерігати та робити висновки - ключові якості, які допомагають вийти переможцем в екстремальних ситуаціях.

Розбіжності

Фентезі.

Цільова аудиторія - діти.

Змушує замислитись про розвиток себе як особистості.

Наукова фантастика.

Цільова аудиторія - читачі різного віку.

Роздуми про призначення і роль людини у Всесвіті.

 

Завдання уроку компаративного аналізу:

 • довести спорідненість світоглядних позицій та художньої манери авторів порівнюваних творів;
 • з'ясувати причини взаємодії різнонаціональних літератур;
 • визначити специфіку кожного з художніх творів;
 •  звернути увагу на типологію твору і причину її появи;
 • пояснити відмінності, які є виявом національної самобутності та індивідуального стилю митців.

 

Порівняння літературних творів дає можливість показати учням спільне – те, що об’єднує різні народи, й відмінне – те, що свідчить про неповторність нації.

Важливо пам’ятати, що порівняльний підхід до вивчення творів повинен здійснюватись не заради порівняння, а заради формування гуманістичного світогляду учнів, для того, щоб допомогти дитині якомога ширше пізнати світ.

Робота з використанням компаративного аналізу стимулює науковий пошук учнів, розкриває здібності, сприяє формуванню життєво необхідних компетентностей учнів.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
23 липня 2019
Переглядів
904
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку