Фрагменти уроків з елементами самостійної роботи учнів

Про матеріал
Самостійна робота розвиває зосередженість, цілеспрямованість, уміння міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує самостійність як особливість мислення і рису характеру дитини.
Перегляд файлу

    Фрагменти уроків з елементами самостійної роботи учнів

 

   Самостійна робота - це вища форма навчальної діяльності учня, що є формою самоосвіти. 

     Для того, щоб дитина могла вільно і міцно засвоювати знання, треба розвивати її аналітичне мислення, навчати виділяти істотне у навчальному матеріалі, порівнювати, робити узагальнення, доводити окремі положення, оцінювати явища і події, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Цього можна досягти у процесі активної самостійної діяльності. Самостійна учбова діяльність молодших школярів забезпечує більш ефективне засвоєння навчального матеріалу, якщо її організація має системний характер; забезпечує оптимальний рівень пізнавальної активності школярів;  поєднує репродуктивну і продуктивну діяльність учнів та за змістом поглиблює засвоєний матеріал. Відомо, що часто застосовувана самостійна робота розвиває зосередженість, цілеспрямованість, уміння міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує самостійність як особливість мислення і рису характеру дитини. 

 

 

  2 КЛАС

   Фрагмент уроку української мови 

   Тема. Слова, що називають ознаки предметів (прикметники)

   Мета. Узагальнити і систематизувати знання дітей з теми «Прикметник», добирати прикметники до іменників, враховуючи всі ознаки, збагачувати словник, висловлювати думки повно, дотримуючись літературних норм вимови, розвивати мову, образне мислення, аліграфію, вміння аналізувати, планувати свою діяльність; виховувати позитивні риси характеру, естетичні почуття, бережливе ставлення до природи, культуру мовлення.

   Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

    Методично-дидактичне забезпечення уроку: підручник «Українська мова», друкований зошит, картки з зображенням квітів (мальви, чорнобривці, соняшник, барвінок), роздатковий матеріал для роботи в групах, відеокасета «Музика природи», телевізор, магнітофон, аудіо касета із записом української народної пісні, добірка народних прикмет.

    План уроку (запис на дошці)

 1. Очікування
 2. Хвилинка каліграфії
 3. Вибірково-розподільний диктант
 4. Мовний калейдоскоп
 5. Фізкультхвилинка
 6. Робота в групах («Карусель»)
 7. Презентація роботи командиром
 8. Робота з підручником
 9. Тестові завдання (робота в парах)
 10. Підсумок уроку

      Р о б о т а  в  г р у п а х

   Учитель. Я пропоную вам об’єднатись у групи за допомогою  пелюстків квітів, тобто за їхньою формою. Коли ви об’єднаєтесь у групи за формою пелюсток, утворіть квітку, таким чином у нас утвориться 4 групи. Але перш ніж ми почнемо працювати, давайте згадаємо наші правила, які ми складали колективно. На виконання роботи в групах ви маєте 12 хвилин. Працювати будемо методом «Карусель».

   Мозкова атака – карусель. Цей модуль добре застосовувати тоді, коли задану тему можна поділити на підтеми чи підгрупи з питань до неї. Великі аркуші паперу, на кожному з яких написано різні підмети чи питання, потрібно розвісити довкола кімнати. Об’єднавшись у маленькі групи, учні рухаються від однієї таблиці до наступної, при цьому декілька хвилин зупиняються біля кожної з них, щоб записати, що вони знають з цієї проблеми. Кожна група отримує маркер певного кольору. Групи закінчують свою подорож біля таблиці, з якої почали, і зрештою мають змогу побачити, що було дописано іншими групами.

Алгоритм роботи

 1. Напишіть кожне питання або підмет на окремому аркуші.
 2. Об’єднайте дітей у групи.
 3. Роздайте кожній групі по таблиці.
 4. Виберіть, хто з учнів буде записувати та роздайте їм маркери.
 5. Надайте вказівки учням.
 1. Користуючись методом «Мозкової атаки, дайте відповіді на задане питання/тему (на це завдання надається 2 хвилини).
 2. Припиніть виконувати завдання, почувши сигнал.
 1. Через деякий час подайте сигнал, накажіть писарям передати маркер іншій особі з групи; далі кожна з груп рухається по колу до наступної таблиці.
 2. Повторіть команди 5 та 6.
 3. Продовжуйте вправу доти, доки група не дасть відповіді на всі теми чи запитання.
 4. Останній крок на вибір: кожна група закінчує свій рух біля таблиці, з якої почала, і протягом кількох хвилин вивчає цю таблицю і звертає увагу на те, що було додано, поки група переходила до інших діаграм, потім згруповують ідеї за категоріями.

Завдання для І групи

   Запишіть прикметники, що означають, якими ви себе бачите у майбутньому.

  Завдання для ІІ групи

   Переглянувши фрагмент відеофільму «Музика природи», підберіть і запишіть прикметники, які ви «побачили» під час перегляду.

Завдання для ІІІ групи

   Запишіть, які ви знаєте народні прикмети, пов’язані з весною. Підкресліть прикметники.

 1. Презентація роботи груп командиром.

   Перед презентацією роботи кожен командир робить інформацію про квітку-символ України (барвінок, чорнобривці, соняшник, мальви).

 

 

 

 

 

Фрагмент уроку природознавства

3 клас

  Тема.  Що мені треба знати про довкілля?  Таємниці мого довкілля.

  Метод інтерактивного навчання:  сценарно-рольова гра.

П л а н   у р о к у

   І.   Очікування

   ІІ.   Повторення вивченого матеріалу

   ІІІ.  Вивчення нового матеріалу

   ІV.  Сценарно-рольова гра

   Сценарно-рольові ігри проводяться частиною учасників групи перед рештою. Вони використовуються для стимулювання дискусії для демонстрації певних навичок.

          О с н о в н і    е т а п и

   І.  Автори представляють усій групі драматичну сценку.

       Мета: стимулювати решту учасників до дискусії.

   Учасник або невеликі групи (якщо ролей багато) збираються заздалегідь і розробляють дану постановку перед тим, як показати її всій групі.

   Проводиться коротке опитування решти групи, з’ясовується, чого саме вони повинні навчитися у цій грі.

   Проводиться гра. Після гри учням пропонується обговорити побачене та порівняти підсумок з очікуваннями.

   Підсумовуються знання, здобуті в результаті сценарно-рольової гри.

  ІІ.  У ч и т е л ь.  Рослини ховають у собі багато таємниць. Які рослини ви знаєте?

   Прошу уважно подивитися сценку. По закінченні гри ви допоможете мені вірно відповісти на запитання, які записані на дошці.

 1. Де була Марійка з дідусем?
 2. Що розповів дідусь про Конвалію?
 3. Яку силу мають деревій, лісові калачики?
 4. Чому подорожник – наш друг?
 5. Допоможіть Марійці відповісти на запитання «Чому ліс – зелена аптека?»

   С ц е н а р н о - р о л ь о в а  г р а «Квіткова аптека»

   Дійові особи:  дідусь, Марійка.

   Місце дії:  домашнє подвір’я.

  Дія І

   Сидить дідусь, біля нього онука – Марійка.

   Д і в ч и н к а .  Дідусю, а Яринка сьогодні в школі сказала, що ліс – це наша зелена аптека.

   Д і д у с ь .  Так, Марійко.

   Д і в ч и н к а.  А чому?

   Д і д у с ь.  Почекай, онучко, підемо в ліс, побачиш чому.

     Дія ІІ

   Ліс. Весна. Стежкою ідуть дідусь, онука.

  Д і д у с ь.  Подивись, Марійко, як гарно в лісі!

  М а р і й к а.  Дідусю, а яка це квітка? (Показує)

  Д і д у с ь.  Ця гарненька, духмяна квітка – конвалія. З неї готують ліки для тих, хто хворіє серцем.

    Дія ІІІ

Літо. Цвітуть квіти. Дідусь з онукою йдуть по лісі.

 Д і д у с ь.  Придивляйся, Марійко, до квіток, до трав. Побачиш щось цікаве чи незнайоме – покажи мені.

  М а р і й к а.  Дідусю, а що це за дерево цвіте?

  Д і д у с ь.  Це деревій. Він має велику цілющу силу. Обережніше ступай, Марійко. По краях стежки росте подорожник. Це рослина до стежок і доріг тулиться. Тому і зветься подорожником.

Людині він – справжній друг. Зупиняє кров, коли поранишся. Бачиш, як багато цілющих трав, квітів у лісі? Тепер розумієш, чому ліс називають зеленою аптекою?

   Марійка зачаровано дивиться вдалечінь.

 

Запитання до глядачів

 1. Чому мовчала Марійка?
 2. Чи зрозуміла вона, чому ліс називають зеленою аптекою?
 3. Що допомогло вам це зрозуміти?
 4. З яким настроєм ви дивились гру? Що б ви в ній змінили?

 

        

 

Фрагмент уроку літературного читання

3 клас

   Тема.  Українська народна пісня «Ходить гарбуз по городу»

   Інтерактивний метод:  стратегії невеличких груп.

   На попередньому уроці дітей об’єднали в групи «родичів гарбузових». Це можна зробити жеребкуванням. Який овоч дитина витягне із кошика (овочі намальовані на картках), до такої групи й буде належати. Потім серед усіх учнів вибрали хлопчика-гарбуза, ведучого і кулінарів.

   Діти одержали домашнє завдання: навчитися читати пісеньку в особах та підготувати невеличкий виступ про свого героя.

    Група кулінарів готує виступ про страви, які можна приготувати з гарбуза, та про його цілющі властивості.

   На наступному уроці проходить інсценізація народної пісні «Ходить гарбуз по городу». Для цього від кожної групи вибирають актора. Після цього представник кожної групи розповідає про свого «родича гарбузового», показує малюнки.

   Спостерігачі доповідають.

   Наприкінці група кулінарів знайомить учнів із рецептами страв, які можна приготувати з гарбуза, розповідає про його цілющі властивості.

   Спостерігачі доповнюють виступи.

   Підводиться підсумок.

   На уроках української мови в 3-4 класах, коли учні вчаться складати діалоги, теж можна застосувати такий інтерактивний метод навчання як ситуації окремих груп.

 1. Діти об’єднуються в пари (за бажанням).
 2. Кожна пара отримує тему для складання діалогу.
 3. Кожна група виступає перед класом.
 4. Рефлексія.

  5. Підсумок уроку.

 

  

 

Фрагмент уроку природознавства

  3 клас

   Тема. Властивості води.

   Мета. Ознайомити дітей із властивостями води, вчити дітей самостійно проводити досліди, розвивати мислення, спостережливість.

   Етапи уроку

 1. В кожній групі виконайте дослід №1 і зробіть висновок.
 2. Тепер по 2 учні перейдіть в наступні групи і обміняйтесь власними висновками. (Вода – прозора).
 3. Займіть свої місця і виконайте дослід №2.обговоріть свої спостереження.

Обміняйтеся учасниками і результатами своїх досліджень. (Вода не має кольору),

 1. Займіть місця у своїх групах. Проведіть дослід №3 і обговоріть свої спостереження.
 2. Наступні 2 учні, перейдіть в іншу групу і поділіться своїми висновками. (Вода не має запаху).
 3. Всі поверніться в свої групи і проведіть дослід №4. Обговоріть свої спостереження.
 4. Обміняйтеся членами групи і своїми висновками. (Вода – розчинник).
 5. Тепер кожна група, маючи свої думки і висновки інших команд, презентуватиме одну властивість води.
 6. Підведем підсумок нашої презентації. Які ж властивості має вода?
 7. Останній дослід, який ви зараз виконаєте, буде таким. Перевірте, чи всі речовини, які лежать на парті та виберіть ті, які розчиняються у воді.
 8. Обміняйтеся членами групи і своїми висновками. (Не всі. Цукор, сіль, кава розчинні).
 9. Проведемо презентацію ваших досліджень. Назвіть ті речовини, які розчиняються у воді.

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Розробки уроків
Додано
17 травня 2020
Переглядів
256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку