14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Фрагменти уроків з використанням стратегій «РАФТ», «Діаграма Вена», «Асоціативний кущ».

Про матеріал

Фрагменти уроків з використанням стратегій «РАФТ», «Діаграма Вена», «Асоціативний кущ» можуть використовуватись на етапі актуалізації знань або рефлексії на уроках літературного читання та української мови.

Перегляд файлу

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

 

Кафедра початкової освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторська розробка

 

на тему «Розробити фрагменти уроків з використанням стратегій «РАФТ», «Діаграма Вена», «Асоціативний кущ».

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Виконала:

                                                                      Нестеренко Марина Вячеславівна                                                        

                                                                      вчитель початкової школи

                                                                       КЗ «Матвіївська загальноосвітня                 

                                                                         школа І – ІІІ ст.»    

                                                  група №  25

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2018

 

 

Вступ

Все тече, все змінюється. Змінюється сучасний світ, щодня впроваджуються новітні технології. Учням вже не потрібно заучувати напам’ять великі обсяги інформації. Це втратило свою актуальність на сьогодення. Діти повинні вміти користуватись інформацією, переробляти її. Прочитати, усвідомити, проаналізувати, синтезувати, зробити оцінночні судження – ось вміння і навички, які знадобляться в сучасному світі. Однією з інноваційних технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти матеріал, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технологія формування та розвитку критичного мислення. В своїй роботі ознайомлю з деякими стратегіями критичного мислення, такими як «РАФТ», «Діаграма Вена», «Асоціативний кущ».

Мета : розвиток мислительних навичок учнів, необхідних не тільки в навчанні, але й в повсякденному житті( вміння приймати виважені рішення,  бути гнучким, вміти адаптуватись  у соціумі, працювати з інформацією, аналізувати різні аспекти явищ тощо ).

Завдання:

вивчити теоретичні засади технології критичного мислення;

описати методи та прийоми, що сприяють формуванню критичного мислення учнів початкових класів;

розробити фрагменти уроків з використанням стратегій «РАФТ», «Діаграма Вена», «Асоціативний кущ»;

з’ясувати ефективність зазначених методів.

 

 

 

 

Основна частина

Стратегія  РАФТ – педагогічний метод, який дозволяє створювати письмові тексти за обраною темою, відмінні в тематичному відношенні.

РАФТ розвиває :

  1. здатність розглядати тему з різних точок зору;
  2. навички письмової мови.

Таблиця РАФТ (Роль, аудиторія, формат, тема)

Роль

Аудиторія

Формат

Тема

Хто може написати дану тему(виявлення соціальних груп)

Для кого може бути написано текст?(передбачувана аудиторія)

У якій формі може бути написано текст?(вибір жанру)

Про що текст?

(визначення тематики)

Покроковий опис методу.

  1. Обираємо цікаву, актуальну тему.
  2. Вивішуємо таблицю РАФТ.
  3. Проводимо мозкову атаку для визначення можливих ролей, тобто соціальних груп, які задіяні в цій темі (1 колонка).
  4. Проводимо мозкову атаку для визначення можливої аудиторії.(2 колонка)
  5. Проводимо мозкову атаку для визначення можливих жанрів.(3 колонка)
  6. Проводимо мозкову атаку для визначення тематики письмових текстів, головні ідеї.(4 колонка)
  7. Ведучий, підводячи підсумок ,зачитує виявлені соціальні ролі, відповідну аудиторію, форму(жанр), тему. Потім пропонує учням обрати соціальні ролі і підготувати письмові тексти. (робота у малих групах 15-20 хвилин).
  8.  В завершенні цього завдання пропонується обрати кращі роботи і прочитати їх. [3]

Приклад

Таблиця РАФТ (Роль, аудиторія, формат, тема)

(Етап рефлексія) Написати повідомлення про Південну Америку від імені обраного персонажу.

Роль

Аудиторія

Формат

Тема

Пірати

Кок

Матроси

Джек - горобець

Аборигени

Мешканці України

Мешканці Америки

Капітан - Салазар

Твір

Вірш

Повідомлення

Легенда

Лист у пляшці

СМС- повідомлення

Рослинний і тваринний світ материка, клімат, умови проживання, природні ресурси, корисні копалини, ландшафт

 

Вірш

Ми пірати, ми пірати,

Люблять нас усі дівчата.

І хлоп'ята,  і звірята -

Це тому що ми завзяті.

Хтось гукнув : «Овва, земля!»

На пальму залізло мавпеня.

Міцно тримає банан,

Застиг у шоці капітан.

Горячий подув вітерець,

Зник піратський прапорець.

 Вільний запис асоціацій з певної теми - така стратегія називається «Асоціативний кущ». Вона використовується для «входження» в тему, яка буде розглядатися у подальшому. На відміну від  «мозкової атаки», де висловлені думки стосуються інформації з приводу певної теми метод «Асоціативний кущ» спонукає учнів думати вільно та відкрито стосовно певного предмета, образа, теми, включаючи почуття, емоції, ставлення. Отже, даний метод стимулює нелінійну форму мислення – асоціативне мислення. 

Алгоритм роботи за стратегією

Крок 1. Учитель (учень) пише тему – центральне слово (словосполучення чи фразу) посередині аркуша або на дошці.

Крок 2. Учитель пропонує учням записати слова та фрази, які спадають на думку, коли вони чують це слово. Записати стільки думок, скільки дозволить час, або доти, доки вони не будуть вичерпані. Учитель просить учнів не обмірковувати, чому вам спало на думку те чи інше слово. Якщо слово прийшло у ваш мозок, значить для вас це якось пов’язано з темою.

Крок 3. Коли всі думки записані, учитель пропонує учням встановити зв'язки між словами. Потім можна перейти до обговорення цієї теми, написання твору тощо.

 Учитель має пам’ятати, що асоціації не бувають правильними чи неправильними. Асоціації мають суб’єктивний характер, вони у кожного свої, тому, якщо учень до слова весна назвав асоціацію диван, попросіть його пояснити, як він міркував. Саме процес встановлення зв’язків між між двома поняттями: тим, яке є темою і словом - асоціацією є найціннішим. [2]

 

 

 

 

Приклад.

(Етап створення навчальної ситуації). Учням пропонується заголовок до складання твору-мініатюри. До заголовка добирають предмети, які асоціюються з цією темою.

                       Сніг        Снігова баба    Ковзани

 Вітер

 Зима

 

               Мороз                  Іній     Льод          Заметіль

До кожного слова додаємо ознаки і дії. Одержуємо опорну групу лексики, за якою будемо писати твір. Спочатку усно складаємо речення, переставляючи правильно слова. Після усного мовлення можна писати твір.

Іменники

 

Прикметники

(епітети)

Дієслова

(метафори)

Мороз

пекучий

тріщить

Сніг

пухнастий

сипле

Баба

снігова

стоїть

Льод

крихкий

виблискує

Вітер

холодний

виє

Ковзани

швидкі

їдуть

Іній

сріблястий

іскрить

Заметіль

сильна

стогне

 

Діаграма Вена

Діаграма Вена – міні-стратегія для навчання учнів співставлення, порівняння, знаходження спільних рис, явищ, ознак в образах літературних героїв, творчості письменників, історичних діячів, в явищах природи, властивостях геометричних фігур і т.п. [1]

Приклад.

(етап актуалізації або рефлексії). Учням запропоновано знайти спільні і відмінні риси в різновидах казок.

 

Казки

Соціально-побутові                                Чарівні                  Про тварин

                                                             Дійові особи:            Дійові істоти:

         Дійові особи:               Зачин      чарівні Зачин     тварини

        люди                 Основна частина  істоти  Основна частина                              

                                          Кінцівка                       Кінцівка

                                          Мораль                       Мораль

                                          Фантастичне              Фантастичне

 

 

 

 

 

Висновки

Використовуючи вищезазначені стратегії на уроках у початкових класах можна забезпечити умови для повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного мислення, бажання і здатності самостійно вчитися. Застосування стратегій критичного мислення під час вивчення навчальних дисциплін створює додаткову мотивацію до навчання. Учні добре засвоюють матеріал, тому що це їм цікаво. Цінність цих стратегій в тому, що їх використання актуально не тільки під час навчально - виховного процесу, але й і в повсякденному житті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

1.Каніщенко А.П. Лекційно-практичний курс з дисципліни «Технології вивчення галузі «Мова і література».- Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2015.- 160 с.

2. MON-EDERA-OSVITORIA: ST101 Онлайн-курс для вчителів початкової школи [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/courseware/1398b87899e34309879164345ffad9b9/510a88160afc481a889b17604ce3cfa5/

3. Центр сучасних методик викладання. Процедура РАФТ  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dioo.ru/praktika/protsedura-raft.html

 

 

 

docx
Додано
2 липня 2018
Переглядів
15160
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку