28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Французька мова 11 клас .Календарне планування. 1 семестр.

Про матеріал

Календарне планування з предмету "Французька мова" , 11 клас за підручником Ю.Клименко для 11 класу "Французька мова" (10-й рік навчання), Київ, "Генеза" 2011 рік. Планування для першого семестру. Планування розробрено згідно методичних рекомендацій МОН України.

Перегляд файлу

рок

Дата

Тематика

ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Змістові лінії

Примітки

 

План

 

Факт

 

 

лексика

граматика

говоріння

(усна взаємодія та продукування)

аудіювання

(сприй-

мання на слух)

 

читання

(зорове сприйняття

письмо

(писемна взаємодіяпродуку

вання)

 

1.Екологічна безпека та сталий розвиток

2. Громадянська відповідальність

3. Здоров’я і безпека

4.Підприємливість  та фінансова грамотність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 Тема1.  Я, моя сім'я, друзі . 12 год.

1

 

 

Родина.

Повторення ЛО «La famille»

Стійкі вираження с дієсловом  avoir

Повторен. дєсліва

avoir

 

Діалогічне мовлення

Ех. 1, р.4

 

Texte “Savez-vous

Ех. 2, р.4

Ех. 3,4 р.5

Грам вправи

1. Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

2. Розповідає про розподіл обов’язків у родині. Наводить приклади взаємодо -помоги членам родини. Пояснює вибір особистих символів.

Порівнює сімейні традиції.

Наводить приклади свого внеску в життя громади.

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

Порівнює безпосереднє спілкування з віртуальним.

Планує траєкторію власного життя.

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

2

 

 

Моя родина.

Стійкі вираження

с дієсловом

être

Повторен. дєсліва

être

Ех. 6, р.6

Ситуативне мовлення

Ех. 7, р.6

 

 

Ех. 5, р.5

 

Грам вправи

 

3

 

 

Мої батьки.

Проблема  поколінь.

Ех. 4, р.9

Повторен вживання рassé composé

Ех. 2, р.8

Ситуативне мовлення

Ех. 3, р.9

 

Ех. 7, р.10

 

Ех. 1, р.8

Грам вправи

Ех. 2, р.8

 

 

4

 

 

Проблема поколінь в сучасному житті.

Ех. 5, р.9

 

Повторен

participe passé І, ІІ та ІІІ групи дієслів

Ех. 6, р.10

 

TexteNina et Pierre ont quatre leçon

 

Ех. 7, р.10

 

Грам вправи

 

 

5

 

 

Стосунки в сім'ї.

ЛО по темі

Повторен

  рassé composé с

avoir

 

Ех. 2,3 р.13

 

 

Ех. 1, р.13

Gr.essent

p.116, 117

3. Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я. Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

Формулює правила безпеки онлайн спілкування. Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

4. Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

 

6

 

 

Робота з текстом «Ma famille d’accueil».

ЛО по тексту

Повторен

  рassé composé с

être

Бесіда по тексту.

Запитання

вчителя

 

Ех. 4, р.14

 

Gr.essent

p.120,

121

 

7

 

 

Норми поведінки та спілкування.

 

Ло по темі

Узгодження  participe passé

Ситуативне мовлення

Ех. 3, 2р.17

 

Ех. 7р.18

 

Ех. 1, р.17

 

Ех. 4, р.18

 

8

 

 

Робота з текстом «Rapport sur moi».

ЛО по тексту

Повторен прикметники

Ситуативне мовлення

Ех. 1,2, р.21

 

Запитання

вчителя

 

Ех. 3, р.21

Ех. 4,5 р.22

 

9

 

 

Толерантне ставлення до оточуючих.

 

ЛО по темі

Жін.рід прикметників

Ех.76, р.23

 

Ех. 6, р.22

Gr.essent

р.53

 

10

 

 

Розповідь «Моя родина».

 

Множина прикметників

Монологічне мовлення

Мова вчителя

 

Gr.essent

р.53

 

11

 

 

Нове покоління.

 

ЛО с25 - 26

Місце прикметника в реченні

Бесіда по темі

Ех. 2,3,4, р.26

Ех. 5, р.27

Ех. 1, р.25

Gr.essent

р.55,56

 

12

 

 

Покоління  XXI століття.

 

 

Бесіда по темі

 

 

Ех.85, р.29

Тест по тексту

Gr.essent

р.57

 

 

                                                                   Тема 2. Україна у світі. 10 год.

 

13

 

 

Загальні відомості про Україну.

 

ЛО с38

Fitur simple

Ех. 2,3,4 р.38

 

Ех. 1, р.38

Gr.essent

p.132,

ex.5p.39

1.Пропонує заходи щодо покращення екологічної ситуації в Києві.

 

14

 

 

Національні символи України .

ЛО с39

 

Ех. 7,8,9,10, р.39

 

Ех. 6, р.39

Ех. 7, р.39

Gr.essent

р.133

Обговорює питання, пов’язані із збереженням навколишнього середовища у своєму регіоні та державі .

Складає перелік місць для еко-туризму у своєму регіоні.

2. Порівнює Київ з іншими європейськи -ми столицями.

Робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури Києва. Складає перелік правил поведінки під час екскурсії.  Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.  Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору.

3. Запитує про/пояснює правила безпеки пересування по Києву.

 

15

 

 

Географічне положення України.

ЛО по тексту c42

Le fitur dans le passé

Ех. 3,4,5,6, р.43

Робота з картою України

Ех. 2, р.43

 

Ех. 1, р.42

Ех. 12,13, р41

 

16

 

 

Вища освіта в Україні.

ЛО по тексту с43

 

Питання по тексту

 

Ех. 7, р.43

Ех. 8,9,10

11 р.45

 

17

 

 

Україна – це наша Батьківщина

 

 

 

Ситуативне мовлення

 

 

 

Грам вправи

 

18

 

 

Сім чудес України.

 

ЛО по тексту с47

Le fitur dans le passé

Ситуативне мовлення

Ех. 3,4 р.47

 

Ех. 2, р.47

 

Ех. 1, р.47

 

Ех. 8,9, р.49

 

 

19

 

 

Визначні місця нашої країни.

ЛО по тексту с49

 

Ситуативне мовлення

Ех. 5,6, р.47

 

 

Ех. 7, р.49

 

Ех. 10, 11р.50

 

 

20

 

 

Відносини України та Франції.

Ло по тексту с52

Негативна форма дієслів.

Ех. 3,4,5, р.52

Ех. 2, р.52

Ех. 1, р.52

Ех. 12, 13р.55

 

21

 

 

Дружба України з Францією.

ЛО по тексту с54

Найближчий майбутній час

 

Ех. 9,10, р.54

Мова вчит.

Ех. 8, р.54

Ех. 14, р.55

 

22

 

 

Свята в Україні.

ЛО по тексту с56

 

Ех. 2,4,9 р.56

 

Ех. 3, р.56

 

Ех. 1,6 р.56

 

Ех. 5, 10,11р.57

 

 

 

                                                                  Тема 3. Франція у світі. 10 год*

23

 

 

Адміністративна система Франції.

ЛО по діалогу с38

Imparfait

Бесіда по темі

Ех. 1,2 р40

 

Ех. 1, р.39

 

Діалог с38

Ех. 2, р.39  Gr.essent

p122.123

 

1. Описує види еко-туризму.

 

24

 

 

Символи Франції.

 

 

ЛО по тексту с41

 

Ех. 1,2.3 р.42

 

Texte p.41

Gr.essent p124.125

2. Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки.

Розпитує про правила поведінки в європейських столицях.

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.

4. Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

 

25

 

 

Подорож по Франції.

Ex.3, p.46

Вживання в мові Imparfait -

рassé composé

Ех. 1,2.3 р.43, p.44

Ех. 4, р.46

Ех. 1, р.46

Texte p.45

Gr.essent p127.128

 

26

 

 

Франкофонія

 

 

ЛО по діалогу с47

 

Ех. 1,2.3 р.48

 

Діалог с47

Gr.essent p129.130

 

 

27

 

 

Французька мова у світі.

ЛО по тексту с 50

 

Ех. 2, р51

Бесіда по темі c52

 

Ех. 1, р51

Texte p50

Ех. 3, р51

 

 

28

 

 

Робота з текстом «L’amour du français»

ЛО по тексту с 53

Le coditionnel présent

Бесіда по тексту питання с54

Ех. 1,2,3, р54

 

Texte p53

Gr.essent p139.140

Ех. 4, р54

 

29

 

 

Вивчення французької мови у школі.

 

 

Ситуативне мовлення

 

Мова вчителя

 

Gr.essent 141.142

 

30

 

 

Французькі та українські свята.

 

ЛО по діалогу с55

 

Ех. 1, 2,3, р57

Ех. 1, р57

Діалог с55,56

розповідьсвята

 

31

 

 

Новий рік та Різдво у Франції.

 

ЛО по тексту с 59

Les pronoms sujets

Ех. 1, 2,3, р60

 

Texte p59

Ех. 1р60

Gr.essent p6..61

 

32

 

 

Робота з текстом «Les cadeaux du coeur»

 

ЛО по тексту с61

Les pronoms toniques

Ех. 1- 10, р62

 

Texte p61

Gr.essent p63.64.65

 

 

                                                    Тема 4. Людина і довкілля. 16 год.                                   

33

 

 

Навколишнє середовище.

ЛО по тексту с64

Les pronoms relatifs qui, que , où

Ситуативне мовлення

Ех. 2,3, р.66

 

Запитання

вчителя

 

Ех. 1, р.64

 

Gr.essent p67.68

Ех. 4, р.65

 

1. Розглядає природу як цілісну систему.

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічних заходів.

3. Робить повідомлення про складні погодні умови.

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров’я людей свого регіону.

4. Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів.

 

34

 

 

Людина і навколишнє середовище.

 

 

 

Ех. 7, р.66

 

 

Ех. 6, р.66

 

Gr.essent p69

Ех. 9, р.67

 

 

35

 

 

В гармонії з природою.

ЛО по тексту с69

Les pronoms démonstra-

tifs celui, celle, ceux

Ситуативне мовлення

Ех. 2, р.70

 

Післятекстові вправи

 

Ех. 1, р.69

 

Gr.essent p71.72

Ех. 7, р.73

 

 

36

 

 

Природа мого краю.

ЛО по тексту с70

 

Ситуативне мовлення

Ех. 6, р.72

 

 

Ех. 3,5 р.70

Gr.essent p73

 

37

 

 

Природні катастрофи.

 

ЛО по тексту с75

Les pronoms COD

Ситуативне мовлення

Ех. 3, р.75

 

Запитання вчителя

Ех. 1, р.75

Gr.essent p75.76

 

38

 

 

Як боротися з забруднен- ням навколиш -нього середовища.

 

 

Ех. 5, 7р.76

 

Ех. 3,6 р.76

Gr.essent

p77

Ех. 8, р.79

 

39

 

 

Що я роблю для збереження природи.

 

Les pronoms COI

Ситуативне мовлення

 

 

Ех. 9, р.79

Gr.essent p79.80

 

40

 

 

Робота з текстом «Lutter contre la pollution»

ЛО по тексту с80

 

Бесіда по тексту

Ех. 2, р.80

 

Ех. 1, р.80

Gr.essent p81

 

41

 

 

Робота з текстом «Notre planète»

ЛО по тексту с81

Places des pronoms

Бесіда по тексту

Ех. 4,4,6, р.81

 

Ех. 3,8 р.80

Gr.essent p83,84

Тести по тексту

 

42

 

 

Повторення.

 

 

 

 

 

Gr.essent p85

 

43

 

 

Контроль читання.

 

 

 

 

Тексти

Тести по текстам

 

44

 

 

Контроль аудіювання.

 

 

 

Текст

 

Тест по тексту

 

 

45

 

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

Тести

 

46

 

 

Контроль говоріння.

 

 

Розповідь по темі на вибір

 

 

 

 

47

 

 

Повторення.

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

Підсумко- вий урок

Узагаль-нення за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

*Підручник «Français» для 11 класу, Київ, Ірпінь, 2006 (рекомендовано мін освіти і науки України).

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне планування навчального матеріалу на 1 семестр 2017р. з французької мови у 11 класі за підручником Ю.Клименко  для 11 класу, ( 10-й рік навчання) , Київ, «Генеза», 2011                 

                                                               І   С Е М Е С Т Р

                                                                   11   КЛАСС

Кількість годин: 48

 

Кількість годин по темам:

Я, моя сім'я, друзі . - 12 год.

Україна у світі.  - 10 год.

Франція у світі. -  10 год.

Людина і довкілля.  - 16 год.

 

docx
До підручника
Французька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний) 11 клас (Клименко Ю.М.)
Додано
25 липня 2018
Переглядів
3064
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку