14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

"Фронтальні види робіт під час вивчення творчості Лесі Українки. Поезії. 10 клас"

Про матеріал

У матеріалі вміщені такі види фронтальних робіт: літературний диктант за збіркою "На крилах пісень", літдиктант і тест за вивченими програмовими поезіями для учнів 10 класу.

Перегляд файлу

    Літературний диктант

  за збіркою Лесі Українки «На крилах пісень»

 

 1. Рік виходу збірки. (1893)
 2. За яким принципом побудована збірка? (за мотивами чи жанрами)
 3. З чого складається? (циклів)
 4. Перерахуйте найвідоміші цикли поезій збірки. («Подорож до моря», «Сім струн», «Мелодії», «Невільничі пісні», «Пісні про волю»)
 5. «Подорож до моря» присвячений … (сім’ї Михайла Комарова).
 6. «Сім струн» присвячено … (Михайлу Драгоманову).
 7. Перерахуйте,  у яких жанрах написаний цикл «Сім струн». (гімн, колискова, ноктюрн, сонет, рондо, септима, пісня)
 8. Другу збірку Лесі Українки «Думи і мрії» відкриває цикл …(«Мелодії»).
 9. Поезія «Давня казка» входить до циклу …(«Мелодії»)
 10. «Невільничі пісні» - цикл … (громадянської) лірики.
 11. Вірш «І все-таки до тебе думка лине» входить до циклу … («Невільничі пісні»)
 12. Назва циклу, що містить  відгомін революційних подій початку XX століття. («Пісні про волю»)

              

            

           Літературний диктант

      за вивченими поезіями Лесі Українки

 1. Один із найулюбленіших образів, присутній у пейзажній та інтимній ліриці Лесі Українки. (зорі)
 2. Перерахуйте жанри, (не менше пяти) у яких творила поетеса. (пісня, гімн, колискова, сонет, рондо, септима (семивірш), ноктюрн, поезія в прозі, катрен (чотиривірш), терцина (три рядки пятистопного ямба), гекзаметр)
 3. Вірш, який має латинську назву. Contra spem spero»)
 4. Який переклад він має? («Без надії сподіваюсь»)
 5. За жанром ця поезія – медитація. (І все-таки до тебе думка лине…»).
 6. Ліричний твір,  у якому поетеса  використала біблійні мотиви. («І ти колись боролась, мов Ізраїль»)
 7. Назва циклу, до якого ввійшли поезії «Нічка тиха і темна була», «Стояла я і слухала весну». («Мелодії»)
 8. Поезія, яку за змістом можна поділити на дві частини – пейзажну і філософську. («Хвиля»)
 9. Віршовий розмір поезії «Contra spem spero». (тристопний анапест)
 10. Назвіть поезії Лесі Українки, що становлять інтимну лірику поетеси. («Все, все покинуть, до тебе полинуть», «Уста говорять: «Він навіки згинув!», «Квіток, квіток, як можна більше квітів», «Твої листи завжди пахнуть зовялими трояндами»)
 11.  Назва твору поетеси, написана у жанрі поезія в прозі. («Твої листи завжди пахнуть зовялими трояндами»)
 12.  Вірш, у якому звучать такі рядки:

  «…Весна мені багато говорила,

співала пісню дзвінку, голосну

то знов таємно-тихо шепотіла». («Стояла я і слухала весну»)

 1.  Поезії, що є взірцем філософської лірики. («Дим», «To be or not to be»)
 2.  Вірш, останній рядок в якому повторюється рефреном  у всіх строфах. («Уста говорять: «Він навіки згинув!»)
 3.  Римування поезії «Contra spem spero». (перехресне)
 4.  Вірш, з якого взято такі рядки:

  «…Мов бджоли золоті, вогонь танцює…

  «Простуймо на димок!.. І я дивилась

  На ті бездимні села італьянські…» (Дим»)

 1.  Назвіть поезії, написані білим віршем. («І ти колись боролась, мов Ізраїль…», «Дим», «To be or not to be»)
 2.  «Чи довго ще, о господи, чи довго

 ми будемо блукати і шукати

 рідного краю на своїй землі?» - це  ідея твору … (І ти колись боролась, мов Ізраїль»)

 1. Вірш, з якого взято такі рядки:

  «…Мій бідний друже,

  Я принесла тобі всі квіти, що дала

  Скупа весна твого скупого краю…» («Квіток, квіток, як можна                                                                                             більше квітів»)

 1. Наведіть приклад контрасту із поезії «Contra spem spero». («крізь сльози сміятись»; «серед лиха співати пісні; «без надії таки сподіватись»; «несучи вагу ту страшную»; «буду пісню веселу співать»; «буду сіять квітки на морозі»…)
 2. Твір, що є зразком мариністичної лірики. («Хвиля»)
 3. Віршовий розмір поезії «Дим».  (верлібр, (білий) АБО п’ятистопний ямб)
 4. Пригадайте і запишіть афоризми (не менше двох) із твору «Contra spem spero»
 5. Поезія філософської лірики, ідеєю якої є твердження: творчість – справа   життя, важливіша за саме життя. To be or not to be»)

           

      Тест 

      за вивченими поезіями Лесі Українки

 1. Літературні напрями творчості Лесі Українки:

 А) романтизм, неоромантизм;

 Б) неоромантизм, реалізм;

 В) модернізм, неокласицизм

 

 1. Найяскравіший представник романтизму, зарубіжний письменник, творчістю якого захоплювалася поетеса:

 А) Оноре де Бальзак;

 Б) Вільям Шекспір;

 В) Генріх Гейне

 

 1. Епічний вірш, який нагадував читачам причини історичної недолі України і давав надію на державне відродження:

 А) «Дим»;

 Б) «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»;

 В) «Contra spem spero»

 

 1. Поезія, в якій рядки нагадують міф про Сізіфа:

     А) «Contra spem spero»;

 Б) «І ти колись боролась, мов Ізраїль»;

 В) «To be or not to be»

 

 1. Які історичні події лягли в основу вірша «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»:

 А) доба Руїни;

 Б) революція 1905-1907 р.р.;

 В) напередодні обєднання України з Росією (Переяславська Рада)

 

 1. Поезія, в якій головним мотивом є оспівування краси рідної природи:

 А) «Сторононько рідна! Коханий мій краю!»;

 Б) «Квіток, квіток, як можна більше квітів»;

 В) «Нічка тиха і темна була»

 

 1.  Який художній засіб використаний у рядках:

  «…Струна бринить лагідною струною:

  «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!»

 

  «…А голос твій бринить, співа з журбою:

  «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!»

 А) рефрен;

 Б) анафора;

 В) алітерація

 

 1. Поезія «Уста говорять: «Він навіки згинув!» присвячена:

 А) Клименту Квітці;

 Б) Сергію Мержинському;

 В) Іванові Франку

 

 1. Мариністичний пейзаж зображено  у творі:

 А) «Ви щасливі, пречистії зорі»;

 Б) «Хвиля»;

 В) «Нічка тиха і темна була»

 

 1.  Які з цих поезій є автобіографічними?

 А) «Ви щасливі, пречистії зорі», «Сторононько рідна! Коханий мій краю!»;

 Б) «Слово, чому ти не твердая криця», «І ти колись боролась, мов Ізраїль»;

 В) «Квіток, квіток…», «Уста говорять: «Він навіки згинув!»

 

 1.  Твір, у якому є такі алегорчні образи: великі перелоги, орачі, поплутані стежини, важкий камінь, великий гнилий стовбур, кручі, безмежний простір:

 А) «To be or not to be»;

 Б) «Contra spem spero»;

 В) «Слово, чому ти не твердая криця»

 

 1.  Вірш, який підтвержує, що поетеса мислила тезами й антитезами:

 А) «Стояла я і слухала весну»;

 Б) «Contra spem spero»;

 В) «Хто вам сказав, що я слабка…»

 

 1.  Художній засіб, вжитий Лесею Українкою у рядках: «Хвиля йде, вал гуде»:

 А) контраст; 

 Б) асонанс; (накопичення голосних звуків)

 В) персоніфікація

 

 1.  Ліричний епічний твір, який має таке закінчення: «…І нехай в’януть білі й рожеві, червоні й блакитні троянди».

 А) «Стояла я і слухала весну»;

 Б) «Квіток, квіток, як можна   більше квітів»;                                                                           

 В) «Твої листи завжди пахнуть зовялими трояндами»

 1.  Знайди «зайвий рядок»:

 А) «Стояла я і слухала весну»; «Нічка тиха і темна була», «Хвиля»;

 Б) «Дим» «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»;

В) «Уста говорять: «Він навіки згинув!»; «Квіток, квіток…»; «Все, все    покинуть, до тебе полинуть»

 1.  Поезія, в якій ліричний герой безмежно любить Україну, мріє бачити свій народ вільним, щасливим, радить народові не втрачати свою гідність.

 А) «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»;

 Б) І все-таки до тебе думка лине…»;

 В) «Дим»

 1.  Тип римування поезії «Мріє, не зрадь!»

 «Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,

 Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей.

 А тепера я в тебе останню надію вложила.

 О, не згасни ти, світло безсонних очей!

 А) перехресне;

 Б) парне;

 В) кільцеве

 

 1.  Установи відповідність між темою твору  і його назвою: (2б)

 А) роздуми про долю України – «занепащеного, нещасного краю»;

 Б) осмислення ліричним героєм змісту свого життя;

 В) любов до навколишнього світу;

 Г) пошуки свого місця в житті;

 1. «Contra spem spero»;
 2. «To be or not to be»;
 3. «Стояла я і слухала весну»
 4. «І все-таки до тебе думка лине…»;
 5. «Квіток, квіток, як можна  більше квітів»    

                                                            

                       А – 4  Б – 1  В – 3  Г – 2 

 

19. Установи відповідність між жанром твору  і його назвою: (2б)

 А) пейзажна лірика;

 Б) медитація;

 В) інтимна лірика;

 Г) громадянська лірика

 1. «Все, все покинуть, до тебе полинуть»;
 2. «To be or not to be»;
 3. «Дим»;
 4. «І все-таки до тебе думка лине…»;
 5. «Хвиля»

А – 5  Б – 4  В –1  Г – 3

 

20. Установи відповідність між мотивом творчості та назвою вірша:  (3б)

 1. Ідея патріотизму;
 2. Утвердження незламного духу людини;
 3. Призначення поета та поезії;
 4. Передача почуття прагнення до волі;
 5. Зхоплення красою рідної природи;
 6. Оспівування кохання

А) ««Квіток, квіток, як можна більше квітів»;

Б) «Сторононько рідна! Коханий мій краю!»;

В) «Мріє, не зрадь!»

Г) «Хто вам  казав, що я слабка…»;

Д) «Нічка тиха і темна була»;

Ж) «Слово, чому ти не твердая криця…»

 

1 - Б 2 - Г 3 – Ж 4 – В 5 – Д 6 – А

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 24
Оцінки та відгуки
 1. Ponomar' Katya
  Дуже цікавий та корисний матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. шевченко петр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. чупыс татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. блажко ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. хоружый александр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Дідик Марія Миколаївна
  Дякую за цікавий, різноманітний та зручний у використанні матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. сергей кутас
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. номерчук галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. галинская тамара
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. петренко тамара
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. оноприенко надежда
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. устяновская татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. устяновская татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. арсентьева валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. жбанова анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. терещенко сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. фастович лидия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. крайнюк наталия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. мірошник андрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. колесникова людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. щур наталия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Васильевич Василий
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. кононенко людмила
  дуже видно глибоке розуміння програмових поезій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Galinska Yanina
  Для 10 класу саме те)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 21 відгук
doc
Додано
13 березня 2018
Переглядів
4381
Оцінка розробки
5.0 (24 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку