19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

"Вивчення "Лісової пісні" Лесі Українки в 10 класі. Фронтальні види робіт"

Про матеріал

Матеріал містить фронтальні види робіт, які можна використати на уроці закріплення знань, а саме: тестові завдання (теоретичні відомості, за змістом драми-феєрії та тест на встановлення відповідності), гра "Чиї це слова?", "Чий це портрет?", "Про кого (про що) це сказано?", "Так чи ні?".

Перегляд файлу

Тест за драмою-феєрією «Лісова пісня»

      (теоретичні відомості)     

 

 1. Рік написання твору:

А) 1901

Б) 1900

В) 1911

Г) 1910

 1. Місце написання:

А) Сурамі (Грузія)

Б) Новоград-Волинський

В) Софія

Г) Ялта

 1. Імпульс для створення:

А) бажання створити новий жанр драми, який би суттєво відрізнявся від західноєвропейських феєрій;

Б) боротьба за світлу високу мрію;

В) незбагненна сила великого кохання;

Г) туга за рідною Волинню

 1. Термін написання:

А) сім днів

Б) 10-12 днів

В) місяць

Г) одна січнева ніч

 1. Журнал, у якому був надрукований твір:

А) «Літературно-науковий вісник»

Б) «Зоря»

В) «Рідний Край»

Г) «Дзвінок»

 1. Жанр твору:

А) драматична поема

Б) казка

В) драма-феєрія (драма-казка)

Г) феєрія

 1. Темою твору є …

А) оспівування невмирущості людської мрії про щастя, утвердження краси вічного незалежного духу, кохання і мрії, змістовного, гармонійного людського життя;

Б) оспівування духовного багатства рідного народу, його великих творчих можливостей, нездоланності потягу людини до високого і прекрасного;

В) духовно повноцінне, здорове життя людини неможливе без волі і служіння батьківщині;

Г) роздуми про сенс життя та вічні людські цінності; порушення загальнолюдських питань: буття природи, буття людини.

 

 

 1. Віршовий розмір:

А) пятистопний ямб

Б) амфібрахій

В) шестистопний дактиль

Г) тристопний ямб

 1. Поетеса писала, що цей твір був створений на честь …

А) дядька Михайла Драгоманова

Б) українській природі

В) волинським лісам

Г) 55-річчя Івана Франка

 1. Модерністський стиль,  у якому написаний твір:

А) неокласицизм

Б) неоромантизм

В) імпресіонізм

Г) символізм

 1. Мистецтво композиції твору полягає в (у) …

А) тому, що поетеса  створила такі ремарки, які дослідники називають кращими в українській літературі пейзажами;

Б) наявності двох кульмінаційних вершин;

В) тонкому переплетінні світу фантастики зі світом реальним;

Г) тому, що основний конфлікт реалізується у боротьбі за світлу високу мрію, і ця боротьба єднає все найкраще в природі та людині.

 1. «Лісова пісня» – це «трансміграція» душі крізь час» – так  охарактеризувала твір …

А) Ірина Жиленко

Б) Ольга Кобилянська

В) Михайлина Коцюбинська

Г) Ліна Костенко

 1. Зовнішньою композиційною особливістю драми є …

А) відсутність поділу на яви;

Б) наявність двох кульмінаційних вершин;

В) пролог як самостійно драматична сцена, що прямо не звязана з розвитком сюжету;

Г) гармонійна єдність художнього ідеалу з жииттєвою правдою.

 1. Проблеми, які НЕ порушуються у творі:

А) людина і власність; вічність життя; взаємини людини з природою;

Б) краса в людському житті; вірність і зрада; трагедія самозради; самознищення зла;

В) проблема двох традиційних культур, двох абсолютно відмінних менталітетів; проблема волі і рабства; проблема відповідальності за долю свого народу перед нащадками; проблема сумління й національної гідності;

Г) світ людини і світ природи в їх гармонійних і дисгармонійних взаєминах; людина і мистецтво; людина і природа; шляхи подолання зла; сила кохання.

 1. Наскрізний художній засіб твору – …

А) контраст

Б) психологічний паралелізм

В) синекдоха

Г) персоніфікація

 1. Художні образи, які мають місце у творі:

А) феєрія, фантастика, казковість, драма, монолог 

Б) антитеза, гіпербола, градація, порівняння

В) алегорія, символ, фантастика, казковість

Г) метаморфоза, алегорія, персоніфікація, символ

 1. Чорт, що літає змієм, постає у вигляді молодого хлопця і зваблює дівчат; дух вогню:

А) Перелесник

Б) «Той, що в скалі сидить»

В) «Той, що греблі рве»

Г) Куць

 1. Прекрасне не вмирає – воно переможе – це … .

А) епілог-ремарка

Б) кульмінація

В) розвязка

Г) розвиток дії

 1. Вічне, невмируще почуття в серці Мавки:

А) щирість

Б) кохання

В) любов до природи

Г) відданість

 1. Що НЕ становить художні особливості твору:

А) звернення до фольклору; поєднання ознак проблемної та філософської драми;

Б) особлива роль ремарок; використання символічних образів; новаторство змісту і форми;

В) яскраві фарби природи; спалах весняної краси; переможний спів кохання;

Г) злиття лірики, епосу і драми; реальності, міфу і казки; глибини думки, простоти і вишуканості стилю.

 1. Герої, які в драмі уособлюють неоромантичний конфлікт:

А) Лукаш, його мати

Б) Лісовик, дядько Лев

В) мати Лукаша, Килина

Г) Лукаш, Мавка

 1. Образ, за допомогою якого авторка ставить важлливу для людства проблему – захист довкілля:

А) дядько Лев

Б) Лісовик

В) Лукаш

Г) Мавка

 1. «Лісова пісня» – це діамантовий вінець Лесі Українки», – таку оцінку твору дав … .

А) Максим Рильський

Б) Володимир Винниченко

В) Борис Грінченко

Г) Іван Нечуй-Левицький

 1. «Такий твір мусив з’явитися, його чекало життя, його вимагала література», – підсумувала … 

А) Ліна Костенко

Б) Леся Українка

В) Костянтина Малицька

Г) Олена Пчілка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Гра «Чиї це слова?»

за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»

                                                      (повне прочитання твору)

 

 1. Та я хотів собі  сопілку втяти, – хороший тута вельми очерет. (Лукаш)
 2. Не руш! Не руш! Не ріж! Не убивай! (Мавка)
 3. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав – дерево німе та  й годі. (Лукаш)
 4. Німого в лісі в нас нема нічого. (Мавка)
 5. Як ти говориш! (Лукаш)
 6. Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся. (Мавка)
 7. Той клятий Водяник! Бодай би всох! Я, наловивши риби, тільки виплив на плесо душогубкою, - хотів на той бік передатися, - а він вчепився цупко лапою за днище та й ані руш! Ще трохи – затопив би! (Лев)
 8. Я зацілую тебе на смерть. (Лукаш)
 9. Ну, дівонько, хоч ти душі не маєш, та серце добре в тебе. Пробачай, що я нагримав зопалу. (Лев)
 10. А чи не годі вже того грання?  Все грай та грай, а ти, робото, стій! (мати)
 11. Потрібні ті квітки! Таж я не маю у себе в хаті дівки на виданню. Йому квітки та співи в голові. (мати)
 12. Чого ти, сестро, так уїдаєш раз у раз на дівку? Чи то вона тобі чим завинила? (дядько Лев)
 13. Не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кахання наше. (Мавка)
 14. Що лісове, то не погане, усякі скарби з лісу йдуть. (Лев)
 15. Усе ж мене пошарпано, всі квітоньки загарбано, всі квітоньки-зірниченьки геть вирвано з пшениченьки. (Русалка Польова)
 16. Хіба крові не варта краса?  (Русалка Польова)
 17. Ой лишенько! Іще не починала! Що ж ти робила? Нездарисько! Нехтолице! Ледащо! (мати Лукаша)
 18. Якби хто перевесла крутив,  то я б удух сю нивку вижала. (Килина)
 19. Нехай ця жінка більше не приходить, - я не люблю її – вона лукава, як видра. (Мавка)
 20. А ти хіба вже лісова цариця, що так рядиш, хто має в ліс ходити, а хто ні? (Лукаш)
 21. Якби ти на селі  могла сидіти, то я б тебе прийняв. (Лев)
 22. Як буду вмирати, то прийду, як звір, до лісу, – отут  під дубом хай і поховають. (Лев)
 23. Тебе візьму я.  Ти туди належиш: ти бліднеш від вогню, від руху млієш, для тебе щастя – тінь, ти нежива. («Той, що в скалі сидить»)
 24. Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає! (Мавка)
 25. Яка страшна! Чого ти з мене хочеш? (Лукаш)
 26. Тепер він вовкулака дикий! Хай скавучить, нехай голосить, виє, хай прагне крові людської, – не вгасить своєї муки злої! (Лісовик)
 27. Не гідна ти  дочкою лісу зватись, бо в тебе дух не вільний лісовий, а хатній рабський! (Лісовик)
 28. Килино! Ну, та й спить же! Бодай навік заснула. Встань! Бодай ти вже не встала! (Мати)
 29. Дурний Лукаш, що проміняв на тебе; бо то було таке покірне, добре, хоч прикладай до рани… (мати)
 30. Я там під печею пиріг сховала, – як  баба вийде до комори, – зїжте. (Килина)
 31. Де дядьків дуб, що то пеньок стримить? (Лукаш)
 32. Та я б і цілий ліс продати рада або протеребити, – був  би грунт, як у людей, не ся чортівська пуща. (Килина)
 33. І та вже відьма? Ба, то вже судилось відьомською свекрухою вам бути. Хто ж вам винен? Ви її хотіли. (Лукаш)
 34. А може там згорить і лихо? (Лукаш)
 35. Я з лісу не піду. Я в лісі буду. (Лукаш)
 36. Я обізвуся до них  шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки. (Мавка)

 

    Гра «Чий це портрет?»

                                                     (за повним прочитанням твору)

 

 1. Молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавкими рухами; одежа на йому міниться барвами, від каламутно-жовтої до ясно-блакитної. («Той, що греблі рве»)

 

 1. Древній, сивий дід, довге волосся і довга борода всуміш з баговинням звисасють аж по пояс. Шати на ньому – барви мулу, на голові корона із скойок. Голос глухий, але дужий. (Водяник)

 

 1. Старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду; довге волосся білими хвилями спускається на плечі з-під сивої повстяної шапки-рогатки; убраний у полотняну одежу і в ясно-сиву, майже білу свиту. (дядько Лев)

 

 1. Молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, в очах є щось дитяче; убраний в полотняну одежу; сорочка випущена, мережана біллю, з виложистим коміром, підперезана червоним поясом; на голові бриль; на поясі ножитк і ківшик з лика на мотузку. (Лукаш)

 

 1. В ясно-зеленій одежі з розпущеними чорними, з зеленим полиском, косами. (Мавка)

 

 1. Гарний хлопець  у червоній одежі, з червонястим, буйно розвіяним, як вітер, волоссям, з чорними бровами, з блискучими очима. (Перелесник)

 

 1. На ній сорочка з десятки, скупо пошита і латана на плечах, вузька спідничина з набиванки і полинялий фартух з димки, волосся гладко зачесане у дві коси і заложене навколо голови. (Мавка)

 

 1. Зелена одіж на ній просвічує де-не-де крізь плащ золотого волосся, що вкриває всю її невеличку постать; на голові синій вінок з волошок, у волоссі заплутались рожеві квіти з кукулю, ромен, березка. (Русалка Польова)

 

 1. В червоній хустці з торочками, в бурячковій спідниці, дрібно та рівно зафалдованій; зелений фартух з нашитими на ньому білими, червоними та жовтими стяжками; сорочка густо натикана червоним та синім, намисто дзвонить дукачами на білій пухкій шиї, міцна крайка тісно перетягає стан і від того кругла, заживна постать здається ще розкішнішою. (Килина)

 

 1. У довгій киреї барви старого золота з темно-червоною габою внизу, навколо шапки обвита гілка достиглого хмелю. (Лісовик)

 

 1. Обличчя її відбиває смертельною блідістю проти яскравої одежі, конаюча надія розширила її  великі темні очі, рухи в неї поривчасті й зникаючі, наче щось у ній обривається. (Мавка)

 

 1. В чорній одежі, в сивому непрозорому серпанку, тільки на грудях красіє маленький калиновий пучечок. (Мавка)

 

 

    Гра «Про кого (про що?) це сказано?»

     (за повним прочитанням твору)

 1. Заклявся на життя,

Що дуба він повік не дасть зрубати. (Дядько Лев)

 1. Осиротів він з матір’ю-вдовою. (Лукаш)
 2. Ви – як птахи:

Клопочетесь, будуєте кубельця. (Люди)

 1. Вона занадто вже смутна,

Така бліда, похила та журлива…

А літом… бач, вона така суха,

І все рипить, все згадує про зиму…  (Верба)

 1. Так хизується красою,

Що байдуже їй до всього на світі. (Калина)

 1. Вона для тебе досі вже вінок

Зелено-ярий почала сплітати. (Русалка Польова)

 1. Вчепився цупкою лапою за днище

Та й ані руш! Ще трохи – затопив би! (Водняник)

 1. Ми подруги, – вона  нас не зачепить.

Вона свавільна, любить глузувати. (Русалка)

 1. Вони зведуть на безвість. (Потерчата)
 2. Хоч ти душі не маєш,

Та серце добре в тебе. (Мавка)

 1. Як хату ставили, то не носила

вона вам дерева? А хто садив

города з вами, нивку засівав?..

А ще он як умаїла квітками

попідвіконню – любо подивитись! (Мавка)

 1. Усе як відьма ходить. Нечепурно. (Мавка)
 2. Політниця з тебе абияка,

Тащити сіна – голова боліла…

Як так і жати маєш…(Мавка)

 1. Нехай ся жінка більше не приходить, –

Я не люблю її – вона лукава, як видра. (Килина)

 1. Як вода, – плавке  та бистре,

рве, грає, пестить, затягає й топить.

Де пал – воно кипиить, а стріне холод –

стає мов камінь. (кохання)

 1. Він був ніжний, співаючи,

Їй розвивав листочки,

Милуючи, розмаяв їй віночка,

І, пестячи, кропив росою косу. (Весняний вітер)

 1. Покинула високе верховіття

І низько на дрібні стежки спустилась. (Мавка)

 1. Ти бліднеш  від вогню, від руху млієш,

Для тебе щастя – тінь, ти нежива. (Мавка)

 1. Хіба ж то не по правді, що дізнав він

Самотнього несвітнього одчаю,

Блукаючи в подобі вовчій лісом?

Авжеж! Тепер він вовкулака дикий!

Хай скавучить, нехай голосить, виє… (Лукаш-вовкулака)

 1. Він в подобі людській

упав мені до ніг, мов ясен втятий…

І з долу вгору він до мене звів

такий болючий погляд, повний туги

і каяття палкого, без надії…

Людина тільки може так дивитись!..

Я ще до мови не прийшла, як він

схопивсь на рівні ноги, і від мене

тремтячими руками заслонився,

і кинувся, не мовлячи ні слова,

в байрак терновий, там і зник з очей. (Лукаш)

 1. Він умів тримати з нами згоду.

Було і цапа чорного держить

При конях, щоб я мав на чому їздить. (Дядько Лев)

 1. Зовсім не вміють жити

як слід із нами, – цапа продали,

зрубали дуба. Зрушили умову. («От сі баби»)

 1. … бо то було таке покірне, добре,

хоч прикладай до рани…(Мавка)

 1. Втопила я головоньку навіки

за сим пяницею! (Лукаш)

 

     Тест (за повним прочитанням твору)

 

 1. Пори року, у яких відбуваються дії твору:

 А) провесна, пізнє літо, пізня осінь

 Б) рання весна, літо, пізня осінь

 В) провесна, пізнє літо, рання зима

 Г) рання весна, пізня осінь, рання зима

 1. Дядько Лев і Лукаш прийшли до лісу, щоб …

 А) назбирати хмизу

 Б) наловити риби біля озера

 В) збудувати хижку 

 Г) назбирати зілля та ягід

 1. Матеріал, з якого Лукаш хотів зробити сопілку:

 А) верба

 Б) стебло кукурудзи

 В) очерет

 Г) липа

 1. У Лукаша були сопілки …

 А) кленова, вербова, липова

 Б) калинова, вербова, липова

 В) липова, калинова, очеретова

 Г) березова, липова, вербова

 1. Від зимового сну Мавку розбудив (ла) …

 А) Лісовик

 Б) Лукаш

 В) весна

 Г) гра на сопілці

 1. Перша зустріч Мавки з Лукашем описана у (в) …

 А) пролозі

 Б) дії І

 В) дії ІІ

 Г) дії ІІІ

 1. Березу Мавка називає …

 А) подругою

 Б) сусідкою

 В) матірю

 Г) сестрою

 1. Звертання Мавки до Лісовика:

 А) коханий 

 Б) братику

 В) дідусю

 Г) батечку

 1. «Матусею» для Мавки є …

 А) лісова галявина

 Б) верба

 В) Русалка

 Г) Лісовик

 1. Пісні, що грав Лукаш Мавці:

 А) веснянки 

 Б) колискові

 В) весільні

 Г) коломийки

 1. Термін, який Лукаш збирався провести в лісі:

 А) доба

 Б) місяць

 В) поки не завершить роботи

 Г) ціле літо

 1. «Вона занадто вже смутна,

     Така бліда, похила та журлива», – так Мавка характеризує …

 А) вільху

 Б) осику

 В) вербу

 Г) ясена

 1. Мавка квітчала коси …

 А) рястом

 Б) барвінком

 В) сон-травою

 Г) цвітом калини

 1. Дядько Лев розказував Лукашеві байку про …

 А) Оха-Чудотворця  

 Б) Царівну-хвилю

 В) Трьомсина

 Г) Царівну-жабу

 1. Завдання, яке дала Русалка Потерчатам:

 А) світити каганчиками Лукашеві дорогу

 Б) задурманити голову Лісовику

 В) утопити Мавку

 Г) завести Лукаша до болота

 1. Хто завів Лукаша до драговини?

 А) Мара

 Б) Злидні

 В) Потерчата

 Г) Куць

 1. Хто витягнув Лукаша з болота?

 А) Мавка

 Б) Килина

 В) дядько Лев

 Г) Лісовик

 1. Злакові рослини на городці Лукаша:

 А) овес, пшениця

 Б) кукурудза, пшениця, жито

 В) жито, овес, пшениця

 Г) пшениця, жито

 1. Мавка спасла життя Русалці Польовій ... .

 А) молитвою

 Б) кровю

 В) серпом

 Г) водою

 1. Милий берези:

 А) «Той, що греблі рве»

 Б) «Той, що в скалі сидить»

 В) весняний вітер

 Г) Перелесник

 1. Той, що в скалі сидить – це …

 А) Марище

 Б) Куць

 В) Перелесник

 Г) Водяник

 1. Зрадливий коханець Мавки:

 А) «Той, що в скалі сидить»

 Б) Перелесник

 В) Лукаш

 Г) Водяник

 1. Малі, заморені істоти, в лахмітті, з вічним, гризьким голодом на обличчі – це …

 А) Русалки

 Б) Потерчата

 В) Недоля

 Г) Злидні

 1. Висока жіноча постать у білій сорочці. Вона йде, хитаючись, наче од вітру валиться, часом спиняється і низько нахиляється, немов шукаючи чогось – це …

 А) Килина

 Б) Доля

 В) постать Мавки

 Г) мати Лукашева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Тест на встановлення відповідності

 

 1. Установи відповідність між персонажем і символом:

А) Перелесник, «Той, що греблі рве»

Б) Водяник

В) Мавка

Г) Лукаш

1. Висока людська мрія, торжество правди над кривдою, уособлення духовності й краси.

2. Втілення волі, молодості, чину.

3. Уособлення людини як такої (архетип людини).

4.  Старість і поміркованість.

 

А – 2 Б – 4  В – 1 Г – 3

 

 1. Установи відповідність між реплікою і героєм:

А) Ну, дівонько, хоч ти душі не маєш,

та серце добре в тебе. Пробачай,

що я нагримав зопалу.

Б) Я зацілую тебе на смерть.

В) Та я б і цілий ліс продати рада

або протеребити, – був  би грунт,

як у людей, не ся чортівська пуща.

Г) А чи не годі вже того грання?

Все грай та грай, а ти робото, стій!

1. Килина          4. Мавка          

2. Дядько Лев   5. Лукаш     

3. Мати Лукаша 

 

     А – 2 Б – 5 В – 1  Г – 3

 

 1. Установи відповідність між художнім засобом і прикладом:

А) Жне, як вогнем палить, аж солома свище під серпом.

Б) Вдяг ясен-князь кирею золоту,

А дика рожа буйнії коралі.

В) Я тії подою, що тут застала,

Та націджу три краплі молока…

Г) …Що ж ти зовсім така,

Як дівчина… ба ні, хутчій, як панна…

 

1. Літота     4. Синекдоха

2. Гіпербола   5. Порівняння

3. Метафора

 

А – 2 Б – 3 В – 1  Г – 5

 

 1. Установи відповідність між портретом і персонажем:

А) Старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду; довге волосся білими хвилями спускається на плечі з-під сивої повстяної шапки-рогатки; убраний у полотняну одежу і в ясно-сиву, майже білу свиту.

Б) На ній сорочка з десятки, скупо пошита і латана на плечах, вузька спідничина з набиванки і полинялий фартух з димки, волосся гладко зачесане у дві коси і заложене навколо голови.

В) Гарний хлопець  у червоній одежі, з червонястим, буйно розвіяним, як вітер, волоссям, з чорними бровами, з блискучими очима.

Г) В червоній хустці з торочками, в бурячковій спідниці, дрібно та рівно зафалдованій; зелений фартух з нашитими на ньому білими, червоними та жовтими стяжками; сорочка густо натикана червоним та синім, намисто дзвонить дукачами на білій пухкій шиї, міцна крайка тісно перетягає стан і від того кругла, заживна постать здається ще розкішнішою.

Д) У довгій киреї барви старого золота з темно-червоною габою внизу, навколо шапки обвита гілка достиглого хмелю.

Е) Зелена одіж на ній просвічує де-не-де крізь плащ золотого волосся, що вкриває всю її невеличку постать; на голові синій вінок з волошок, у волоссі заплутались рожеві квіти з кукулю, ромен, березка.

 

1. Русалка Польова   5. Лукаш

2. Мавка    6. Килина

3. Перелесник   7. Лісовик

4. Дядько Лев

А – 4 Б – 2 В – 3  Г – 6 Д – 7 Е – 1

 

 1. Установи відповідність між елементами сюжету і частинами твору:

А) Лісовик прикрашає лісовичку в багряницю і срібний серпанок. Прилітає  Перелесник і кружляє Мавку в прудкому танці. Раптом зявляється Марище й умовляє Мавку піти з ним у край вічного спокою. Та відмовляється, але, почувши, що Лукаш засилає старостів до Килини, погоджується, і вони зникають у безвісті. 

Б) Під вікном чути, як Лукашева мати лається з Килиною, докоряє, що та довго спить, і корова в неї погано доїться, і сама вона нікчемна господиня. Мавка ж, як тінь, блукає коло хати, сподіваючись зустріти коханого. Килина, побачивши це, заклинає її й перетворює на вербу.

В) Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом… Провесна. По узліссі і на галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава. Дерева ще безлисті, але вкриті бростю. 

Г) Прокидається Мавка в дуплі старої верби, де вона зимувала, від чарівної мелодії сопілки. Це грає Лукаш. Мавка слухає чарівні звуки сопілки. Їй не хочеться розлучатися з хлопцем. Лукаш говорить, що восени його хочуть одружити. Мавка зажурилася, спитала, з ким.

 1. Пролог   2. Дія І   3. Дія ІІ   4. Дія ІІІ

      А – 3 Б – 4 В – 1 Г – 2

 1. Установи відповідність між характеристикою міфічного героя і його назвою:

А) Господар лісу, його дух. Він оберігає своє царство та його мешканців, поважає людей, що бережуть ліс, особливо шанує волю. Він один із тих, хто вказує шлях до гармонійного людського існування.

Б) Богині земної води, які живуть на дні водоймищ.

В) Живуть по озерах або на болотах, ходять у темряві з каганчиком і тим світлом заманюють людей.

Г) Чорт, що літає змієм, постає у вигляді молодого хлопця і зваблює дівчат; дух вогню.

1. Потерчата 2. Лісовик    3. Русалки      4. Перелесник      5. Куць

 

А – 2  Б – 3  В – 1 Г – 4

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Гра «Так чи ні?»

 

№ п/п

                                                Запитання

Так

Ні

1

«Лісова пісня» написана в 1911році.

+

 

2

Твір створено в Києві. (Сурамі, Грузія)

 

-

3

За жанром це казка. (драма-феєрія)

+

 

4

Надворі було літо, коли Лукаш вперше зустрівся з Мавкою. (рання весна)

 

-

5

Верба – мати Мавки.

+

 

6

Лісову красуню пробудив спів сопілки.

+

 

7

Лісовик був батьком Мавки. (дідусем)

 

-

8

Дядько Лев та Лукаш приїхали до лісу заготовити дров на зиму. (побудувати хижку)

 

-

9

Мавка з першого погляду закохалася в Лукаша.

+

 

10

Дядько Лев зрубав столітній дуб у лісі.

 

-

11

Верба – символ журби.

+

 

12

Мати  Лукаша полюбила  Мавку.

 

-

13

Мавка з великою охотою і задоволенням  жала жито.

 

-

14

Лукаш зрадив Мавку.

+

 

15

У Килини і Лукаша було четверо дітей.

 

-

16

Під піччю Килина від матері заховала гроші. (пиріг)

 

-

17

На своїх онуків мати Лукаша казала «злидні».

+

 

18

За Мавку помстився Водяник. (Лісовик)

 

-

19

Лукаш перетворився на Перелесника. (вовкулаку)

 

-

20

Лісовичка врятувала Лукаша ціною свого життя.

+

 

21

Мавка перетворилася на калину. (у вербу з сухим листом та плакучим гіллям)

 

-

22

Килина зрубала вербу. (дерево раптом спалахнуло вогнем)

 

-

23

Хата Лукаша та верба згоріли.

+

 

24

Мати, Килина, Лукаш переїхали в інше село.

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібіліографія

 

 1. Леся Українка. Твори в 2 т. Т. 2. Драматичні твори. – Київ: Наукова думка, 1987. – 728 с.
 2. Леся Українка. Бояриня. Лісова пісня. Посібник для 10 класу. Укладач Нартова Л.В. – Харків: Ранок, 2000. – 64 с.
 3. Усі уроки української літератури В 10 класі. КосоговаО.О. Муковоз Л.Г. – Харків: Основа, 2013. – 448 с.
 4. Українська література. Довідник для абітурієнтів та школярів. Мелешко В.А., Радченко І.О., Орлова О.М., Панченков А.О. – Київ: літера ЛТД, 2012. – 544 с.
 5. Українська література. Підручник для 10 класу. Профільний рівень. Семенюк Г.Ф. – Київ: Освіта, 2010. – 416 с.
 6. Українська література. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. – Київ: Грамота, 2010. – 280 с.
 7. Універсальний  літературний словник-довідник. Оліфіренко С.М.,  Оліфіренко В.В.,  Оліфіренко Л.В. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 432 с.

 

 

 

 

 

    

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 24
Оцінки та відгуки
 1. шевченко петр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. чупыс татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. блажко ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. хоружый александр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. сергей кутас
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. номерчук галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. галинская тамара
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. петренко тамара
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. оноприенко надежда
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. устяновская татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. арсентьева валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. жбанова анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. терещенко сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. фастович лидия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. крайнюк наталия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. мірошник андрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Криворот Тамара Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. дядюра галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. колесникова людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. щур наталия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Васильевич Василий
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. кононенко людмила
  дуже цікаві тестові завдання
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Galinska Yanina
  Чудова робота. Рекомендую))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Задорожня Ірина
  Доречні завдання. Дякую за творчість.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 21 відгук
doc
Додано
13 березня 2018
Переглядів
3529
Оцінка розробки
5.0 (24 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку