7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Генетичний зв`язок між класми неорганічних сполук

Про матеріал
Методична розробка уроку «Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук» , мета якого є: - закріпити знання про складні речовини, основні класи неорганічних сполук (оксиди, кислоти, основи, солі); розібрати взаємозв’язок процесів утворення і взаємоперетворення неорганічних сполук; розкрити уявлення про єдність речовин, їх різноманітність і генетичний зв’язок; - розвивати уміння записувати формули неорганічних сполук за назвами, давати назви речовинам за формулами; удосконалити вміння записувати рівняння хімічних реакцій, виконувати схеми перетворень, логічне мислення; - формувати уміння, навички, компетенції узагальнювати й систематизувати вивчене, оцінювати власні досягнення, науковий світогляд.
Перегляд файлу

Методична розробка  уроку

вчителя хімії комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 34» Кам’янської міської ради

Похвалит Юлії Анатоліївни (вищої категорії, «старший вчитель»)

Тема уроку:  «Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук»

Мета:  - закріпити знання про складні речовини, основні класи неорганічних сполук (оксиди, кислоти, основи, солі); розібрати взаємозв’язок процесів утворення і взаємоперетворення неорганічних сполук; розкрити  уявлення про єдність речовин, їх різноманітність і генетичний зв’язок;

  • розвивати уміння записувати формули неорганічних сполук за назвами, давати назви речовинам за формулами; удосконалити вміння записувати рівняння хімічних реакцій, виконувати схеми перетворень, логічне мислення;
  • формувати уміння, навички, компетенції узагальнювати й систематизувати вивчене, оцінювати власні досягнення, науковий світогляд.

Тип уроку: вдосконалення знань, умінь і навичок

Методи навчання:  групова робота, фронтальне опитування, робота в парах, робота з опорною схемою.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, опорні схеми класів неорганічних сполук, генетичного зв’язку класів неорганічних сполук, програма для інтерактивної дошки White board, інтернет-сервіс освітнього простору Learning Apps.

 

Хід  уроку

І. Організаційний етап

Вчитель:-  Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Як будете працювати ?

 

ІІ. Актуалізація опорних знань:

  1. «Хімічна розминка»  (озвучити назви речовин за формулами, перевірити себе, на екрані інтерактивної  дошки,  перетягнувши за стрілку  заховану відповідь)

СаО

Алюміній сульфат

H3PO4,

Калій оксид

Cu(OH)2

Фосфор (V) оксид

HCI

Натрій гідроксид

Na2O

Магній хлорид

Fe(OH)3

Хлоридна кислота

AL2(SO4)3

Нітратна кислота

Ba(OH)2

Кальцій оксид

Fe(OH)2

Ортофосфатна кислота

HNO2

Нітроген (V) оксид

P2O5

Ферум (ІІІ) гідроксид

Zn3(PO4)2

карбон (ІV)оксид

K2O

Нітритна кислота

CO2

Натрій оксид

MgCI2

Цинк ортофосфат

H2S

Купрум (ІІ) гідроксид

HNO3

Хлоридна кислота

KOH

Сульфур (VІ) оксид

NaOH

Калій гідроксид

HCI

Сульфідна кислота

N2O5

Барій гідроксид

SO3

Ферум (ІІ) гідроксид

  1. Прийом   «Знайди зайве»

(Учні  визначають в кожному рядку «зайву» формулу й пояснити свій вибір)

Cu(OH)2

NaOH

Fe(OH)2

HNO3

Na2O

P2O5

SO3

CO2

МgO

CaO

KOH

SO2

MgCI2

AL2(SO4)3

Zn3(PO4)2

HNO3

HCI

Fe(OH)3

H3PO4

H2S

  1. Прийом  «Знайди  помилки»  (учні на екрані інтерактивної  дошки  виправляють  помилки)

ALOH3,     MgO,      H3SO4,        LiO2H,         H2S3    

ZnO2,        H2SO3,      CO4,           Ag2NO3,       KOH2

K2O2,        HCI,        P2O,            Ba(OH)3 ,     H2SO2

 

  1. «Озвучте відповідь» (під питаннями заховані відповіді, учні відповідають на питання, відкривають відповідь, самоперевірка)

Питання

 

Відповіді

Речовина

Все з чого складаються фізичні тіла

Класифікують речовини за походженням

Неорганічні і органічні

Класифікують речовини за

складом

Прості і складні

Складні речовини

 

Складаються із двох і

більше хімічних елементів

Як класифікуються складні речовини

Оксиди, основи, кислоти, солі

Оксиди

Складні речовини, що складаються із двох хімічних елементів, одним з яких є Оксиген

Основи

Складні речовини, що складаються із атомів металів і групи ОН

Кислоти

Складні речовини, які складаються із атомів Гідрогену і кислотного залишку

Солі

Складні речовини, які утворені атомом металу і кислотного залишку

  1. Обговорення схеми класифікації речовин  (опрацювання  мультимедійної презентації, складання схеми в зошиті)

Мал._6._Схема_класифікації_неорганічних_речовин

 

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

  • Повторили класифікацію неорганічних сполук.

Вчитель: З’ясуємо  які  існують  зв’язки між різними класами речовин, чи переходять речовини від одного класу до інших, як змінюються їх властивості.

  • Відображення завдання (відповіді та підказки теми уроку)

(На екрані інтерактивної  дошки  -  зашифрована тема уроку, поступово відкривають ключові слова за якими треба здогадатися, яка тема уроку).

«Генетичним зв’язком між класами неорганічних сполук»

 

ІV. Вивчення   матеріалу.

Вчитель: Чому він називається «генетичним»?

(учні  відповідають, про  взаємозв’язок речовин)

Вчитель:  Вірно,  розглядаючи хімічні властивості  неорганічних сполук, можна простежити споріднений зв’язок між класами неорганічних сполук.

Генетичний зв’язок — це зв’язок між речовинами різ­них класів, що ґрунтується на взаємоперетворенні речо­вин і показує походження одних речовин від інших.

Знання генетичних зв’язків пояснює різноманітність класів неорганічних сполук і речовин у природі, відкриває перед уче­ними перспективи створення нових речовин.

Вчитель:  Під час вивчення хімічних властивостей класів неорганічних сполук  ви помітили, що їх властивості відрізняються, якщо вони починаються або від металу або від неметалу.

Тому розрізняють два генетичних ряди: генетичний ряд металів та генетичний ряд неметалів.

 На вашу думку який вони мають вигляд?

(На екрані інтерактивної  дошки  закриті генетичні ряди,

при перетягнені квадрату  ряди відкриваються)

Генетичний  ряд 

металів

метал →  основний оксид → основа (луг) → сіль

 

Генетичний  ряд 

неметалів

неметал → кислотний оксид → кислота → сіль

 

(На екрані інтерактивної  дошки  генетичний рядок, в якому учні виправляють помилки, розставляють коефіцієнти)

Генетичний  ряд металів

        1              2               3

Na    Na2O → NaОН → Na2SO4

2Nа + O2  2Nа2О;

2О + Н2O →  2NаОН

2NаОН + H2SO4  Na2SO4 + 2Н2O.

Звернути увагу учнів. 

Правило генетичних зв’язків:

Кількість стрілочок у схемі відповідає кількості рівнянь хі­мічних реакцій, які необхідно скласти.

Сполуки, записані перед стрілочкою, вступити в хімічну реакцію.

Сполуки, записані після стрілочки,  утворюються  внаслі­док реакції.

Hерозчинну основу не можна добути з оксиду, піддавши його взаємодії з водою. Тому генетичний зв’язок ускладнюється на одну ланку:

метал →  основний оксид → сіль →  основа →  інша сіль.

Для заліза та сполук  Феруму він має вигляд:

     1             2               3                   4

Fe →  FeO →  FeSО4  Fe(OH)2 → FeCl2

2Fe+O2 → 2FeO

FeO + H2SO4 → FeSO4+H2O

FeSO4+2NaOH → Fe(OH)2   +Na2SO4

Fe(OH)2+2HCl →  FeCl2+2H2O

 

Генетичний  ряд  неметалів

    1         2                3

S    2    Н23    К23

S + О2  2;

Н2О + SО2  → Н23;

2 NaОН + Н2SОз  Na23 + 2Н2О.

 

Схеми можуть змінюватися, ускладнюватися:

 

 

(Учні аналізують можливі шляхи взаємоперетворень класів неорганічних сполук за схемою і доповнюють схему генетичного зв’язку)

Ви ознайомилися з простими, типовими варіантами генетичних ланцюжків  металів і неметалів.

 

V. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

 

 1. Робота в парах із взаємоперевіркою.

Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.

(за варіантами: приклади утворених схем)

Аl      Аl2O3  Аl(ОН)3 → АlСl3

                                   

                                  КАlO2

 

Сu     СuО     СuСl2    СuSO4      Сu(ОН)2

 

(На екрані інтерактивної  дошки  генетичні  рядки, після виконання роботи, учні перевіряють, відкриваючі рядки, якщо правильно розставляють речовини)

2. Експрес опитування

1.   Яким стане колір індикатора лакмусу у кислому середовищі.

2.   Напишіть формулу амфотерного гідроксиду.

3.   Наведіть приклад  формули основного оксиду.

4.   Напишіть  формулу нітратної  кислоти.

5.   Яким стане колір індикатора лакмусу лужному середовищі.

6.   Наведіть приклад формули кислотного  оксиду.

7.   Напишіть формулу  хлоридної  кислоти.

8.   Визначте Молярну масу  сульфур (ІV) оксиду. 

9.    Складіть формули таких речовин   (2 б): Магній оксиду,   Натрій сульфату 

10.  Дописати рівняння та визначити тип реакцій  (2 б):

        Са+Н2SO4             

ЅО3 + Νа2О →

(Відповіді на питання  перевіряються за допомогою

інтернет-сервісу освітнього простору Learning Apps)

 

3. Розв`язування  задач

  Укажіть кількість речовини водню, який виділиться під час взаємодії ортофосфатної кислоти з цинком кількістю речовини 0,2 моль.

 Яка маса алюмінію вступить у реакцію з хлоридною кислотою, якщо при цьому виділилось 2,24 л водню за н.у.

 

VI. Підведення  підсумків уроку. Рефлексія, самооцінювання, домашнє завдання, його інструктаж

doc
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
26 березня
Переглядів
81
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку