16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Урок з хімії "Хімічні властивості лугів"

Про матеріал
Розробка уроку для 8 класу на тему: "Хімічні властвиості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями"
Перегляд файлу

  Тема: Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями.

Мета:

Освітня: закріпити знання про основи; сформувати вміння складати формули основ, давати їм назви та вміння виявляти луги за допомогою індикаторів; вивчити хімічні властивості лугів, розглянути правила техніки безпеки під час роботи з лугами, розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій;

Виховна: виховувати витримку, уміння співпрацювати та об’єктивно оцінювати свою роботу та роботу інших учнів; сприяти формуванню наукового світогляду, ідей матеріальної єдності світу, виховувати толерантне ставлення учнів у процесі групової роботи.

Розвиваюча:  активізувати пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах уроку, розвивати їх логічне мислення та творчі здібності, продовжити формувати і розвивати прийоми розумової діяльності (аналізу, порівняння, абстрагування, конкретизації).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, вмінь і навичок.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративні – бесіда, розповідь; наочні – демонстрація; практичні – виконання завдань; репродуктивні, частково – пошукові, творчі; інтерактивні.

Обладнання: таблиця розчинності, періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, програмне забезпечення -  презентація до уроку Microsoft PowerPoint,  роздатковий матеріал.

Матеріали: луги, індикатори – універсальний, лакмус, метилоранж і, пробірки,сульфатна, нітратна, натрій гідроксид, алюміній сульфат.

Наскрізні змістові лінії: здоров’я і безпека: заходи безпеки під час роботи з лугами.

    Очікувані результати: учень: складає і пояснює формули основ; характеризує хімічні властивості основ; ілюструє властивості основ рівняннями хімічних реакцій; розрізняє основи за функціональними ознаками; експериментально розпізнає розчини лугів; висловлює судження щодо безпечного поводження з лугами та побутовими хімічними засобами.

ХІД  УРОКУ

І. Організація класу.

На дошці ви бачите слова відомого педагога Василя Сухомлинського, який говорив:

Хоча б над тобою було сто вчителів – вони будуть безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити себе до праці і сам вимагати її від себе.

В. Сухомлинський

 

      

Тому, все залежить від вас, від вашої праці та наполегливості.

Сьогодні ви будете працювати групах, тому є спеціальні правила, яких ви повинні дотримуватися.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

    У кожного із вас є цеглинки лего трьох кольорів і під час роботи ви буде ними користуватися.

(на партах у цеглинки LEGO. зелена – готова відповідь, жовта –сумніваюсь,червона- прошу допомоги)

 1. Бліц-опитування: 

(Бесіда з використанням прийому «Світлофор»)

1.      Які класи складних неорганічних сполук ви знаєте? (оксиди, основи, кислоти, солі)

2.      Складні речовини утворені атомами гідрогену і кислотними залишками називаються ( кислоти)

 3.      Як називаються речовини з допомогою яких виявляють кислоти, луги

 ( індикатори)

4.  У результаті взаємодії кислотного й основного оксидів  утворюється... (Сіль)

5.      Що необхідно знати, щоб правильно утворити формулу речовини

 ( валентність)

6. За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються на...(Одно, двох ,триосновні)

7.    Які оксиди називають кислотними (неметалів)

8.    Яка кислота і де виробляється нашим організмом? (хлоридна  кислота, в шлунку).

9.      Які кислоти ми використовуємо в їжі?( органічні кислоти: яблучна, оцтова, щавлева, лимонна)

10.  Яку кислоту ми пємо разом з газованими напоями?(карбонатну кислоту)

11. Складні неорганічні речовини утворені атомами металу і гідроксогрупами – це (Основи)

12.  На які типи поділяються основи? (луги та нерозчинні гідроксиди)

13.  Розчинні у воді основи називаються...(Лугами)

 

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності

Ситуація. А тепер діти уявіть ситуацію, ви разом з мамою вирішили зробити генеральне прибирання на кухні: вичистити поверхні кухонної плити, раковини, внутрішньої поверхні мікрохвильової печі. Для цього ви вирішили скористатись універсальним засобом для кухні «Містер Мускул». Раптом частина їдкої рідини хлюпнула мамі на руку. Жінка швидко змила її водою. Але далі завагалась: чим обробити уражену ділянку – розчином питної соди чи борної кислоти або розбавленим водою оцтом? За порадою звернулась до вас. Що порадите мамі? Чому? (відповіді дітей)

Вчитель.      Щоб зрозуміти природу речовин, їх місце серед інших сполук, процеси взаємоперетворення, необхідно вивчити хімічні властивості речовин.

Тож і ми з вами продовжуємо  вивчати основи,  досліджуючи  їх  властивості.

Розгортаємо зошити і записуємо число і тему нашого уроку.

Хімічні властивості лугів.

МЕТА НАШОГО УРОКУ.

Навчальна проблема:

Чи впливає склад основ на їх хімічні властивості?

На це запитання ми зможемо відповісти, коли експериментальним шляхом дослідимо властивості. Згадуючи про те, що луги - „їдкі” речовини з ними, як із кислотами, потрібно працювати обережно, тому зараз повторимо правила безпеки при виконанні дослідів і при роботі з лугами.

   

ІV. Формування знань, вмінь, навичок

Ми знаємо, що луги – це безбарвні у воді речовини, але дуже часто необхідно знати чи наявний луг у розчині. Що для цього ми використаємо? А які речовини ми називаємо індикаторами? Які індикатори є найуживанішими в лабораторній практиці?

 Отож, першою хімічною властивістю буде

 1. Дія на індикатори (тільки для лугів!)

Зараз ми експериментальним шляхом перевіримо дію лугів на індикатори, а свої спостереження запишемо в таблицю.

Індикатор

Забарвлення в розчині

Лужне

(при наявності лугу)

Нейтральне

 

Лакмус

синій

фіолетовий

Метилоранж

жовтий

оранжевий

Фенолфталеїн

 

безбарвний

Універсальний

синій

жовтий

Учні аналізують побачене, роблять висновки і заносять  спостереження в таблицю.

 

2.Взаємодія основ з кислотами.

Ви вже знаєте, що речовини з кислотними властивостями взаємодіють з речовинами з основними властивостями. Оскільки луги виявляють основні властивості, то вони здатні взаємодіяти з кислотами. В результаті реакції  буде утворюватися сіль і вода.

Луги та кислоти – їдкі речовини, а в результаті їх взаємодії утворюється нейтральна сіль. Отже, луг та кислота взаємно нейтралізують один одного, саме через це реакцію між ними називають реакцією нейтралізації.

Реакцію між кислотою та основою, у результаті якої утворюється сіль і вода, називають реакцією нейтралізації.

Та ви помітили, що ці реакції можна і віднести до іншого типу реакцій, до яких??? Так, до реакцій обміну.  Але ці реакції у водних розчинах можуть відбуватися тільки за певних умов, які відповідають правилу: продукти реакції не мають реагувати один з одним з утворенням початкових речовин. Такі реакції називають необоротними, тобто такими, які відбуваються до кінця. Це можливо, якщо одним із продуктів реакції є вода або продукт реакції виділяється з розчину у вигляді газу або осаду

 1. Взаємодія лугів з кислотними оксидами

Ви вже знаєте, що головне під час складання рівнянь таких реакцій – правильно визначити кислотний залишок.

Відео

 1. Взаємодія лугів з солями

Гідроксиди вступають із солями в реакції обміну, тому в результаті утворюється також сіль і гідроксид. Такі реакції мають відповідати умовам перебігу реакцій обміну, отже, серед реагентів усі речовини мають бути розчинними, а в результаті має утворитися осад.

Луг+розчинна сіль(1)=нерозчинний гідроксид+сіль(2)

А зараз ми з вами перевіримо, які ви уважні. Пропоную всім встати із-за парт. Коли я піднімаю червону цеглинку, ви – повинні швидко покласти руку на плече сусідові, зелену – іти на місці, жовту –  плеснути в долоні і помахати.

 

V.  Закріплення знань на практиці

Вчитель. Зараз на моєму столі є три засоби для чищення:

 • для чищення газових плит, сантехнічних виробів
 • для миття посуду,
 • борна кислота

 Як ви думаєте, який склад цих речовин, якщо на етикетках написано: „Одягніть гумові рукавички! Бережіть очі та шкіру! Бережіть від дітей”.

 Демонстрація.

Вчитель наливає в пробірки по 1 мл засобів.

І пробірка – для чищення газових плит, сантехнічних виробів

          ІІ пробірка – для миття посуду,

          ІІІ пробірка – борна кислота

Учні беруть  лакмусовий папірець і досліджують склад речовин.

І пробірка – лакмус синій;

ІІ пробірка – лакмус жовтий;

ІІІ пробірка – лакмус червоний.

 Учні роблять висновок, що в І пробірці  речовини виготовлені на основі лугу, в ІІ- нейтральне, а в ІІІ пробірці – на основі кислоти. Відхиляють пропозицію використовувати ці засоби одночасно, оскільки існує ймовірність взаємодії між їх складовими.

Завдання в групах.  «Склади сам»

І група.

Скласти рівняння реакції, яке буде прикладом взаємодії лугів з кислотами. Для ускладнення завдання пропонуються формули «зайвих» речовин.

 

Завдання в групах. «Склади сам»

ІІ група

Скласти рівняння реакції, яке буде прикладом взаємодії лугів з кислотними оксидами. Для ускладнення завдання пропонуються формули «зайвих» речовин.

 

Завдання в групах. «Склади сам»

ІІІ група

Скласти рівняння реакції, яке буде прикладом взаємодії лугів з солями. Для ускладнення завдання пропонуються формули «зайвих» речовин.

 

Завдання в групах. «Склади сам»

ІV група

Скласти рівняння реакції, яке буде прикладом взаємодії лугів з кислотами. Для ускладнення завдання пропонуються формули «зайвих» речовин.

 

«Розмальовка»

    Учням пропонується зафарбувати формули речовин відповідним кольором. По закінченні вивісити роботи на дошку.

 

«Лінгвіст - хімік»

   Write formulae for the following compounds. Identify the  type of each.

Name

Formula

Type

Manganese (III) oxide

 

 

 

Cobalt (II) sulfide

 

 

 

Sodium hydride

 

 

 

Copper (II) sulfate

 

 

 

Bromic acid

 

 

 

Nitric acid

 

 

 

Lithium sulfite

 

 

 

Calcium carbonate

 

 

 

 

А тепер зробимо з вами  хімічне мереживо з використанням позначень, які представлені на екрані. Отож, бажаю вам успіхів 

«Мереживо»

Учні малюють «хімічне» мереживо з використанням умовних позначок.

Кислоти -   ║ ; оксиди -       ;  основи –

Учням диктуються формули речовин:

 

 H2S, CaO, HBr, NaOH, Cu(OH)2, HNO3, Fe2O3 ,HF, H3PO4, Fe(OH)3, KOH, H2SiO3, SO3 , H2CO3.

 

Цікава задача

Калій гідроксид використовують у виробництві рідкого мила, як електроліт – в акумуляторах. Обчисліть масу калій гідроксиду, який використали на нейтралізацію ортофосфатної кислоти масою 19,6 г?

  

 «Коректор»

  Виправити помилки, розставити коефіцієнти у рівняннях реакцій:

 1. Fe + HCl → FeCl3 + H2;
 2. ZnO + HPO4 → ZnPO4 + H2O;
 3. Ca(OH)2 + HNO3 → CaNO3 + H2
 4. BaCl + H2SO4 → BaSO4↓ + HCl

 

VI. Висновки уроку   Вчитель аналізує і проводить оцінювання.  

А тепер давайте пригадаємо, знову використовуємо цеглинки.

 1. Який колір метилоранжу в лужному середовищі? (жовтий)
 2. Якщо основа про взаємодіє з кислотою, то утвориться… (сіль і вода)
 3. Реакція між основою та кислотою називається реакцією… (нейтралізації)
 4. Які умови повинні виконуватися, щоб відбулася реакція обміну?
 5. Що необхідно робити при потраплянні лугу на шкіру?

VIІ. Домашнє завдання: Опрацювати параграф 33, впр. 12, 16.

Дослідження. «Який вплив на навколишнє середовище матимуть випадки безконтрольного потрапляння лугів до грунтів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
27 березня
Переглядів
128
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку