Географічне краєзнавство. Конспект заняття. Тема. Особливості всеукраїнських та регіональних конференції учнівської молоді

Про матеріал
Географічне краєзнавство Конспект гурткового заняття Тема. Особливості всеукраїнських та регіональних конференції учнівської молоді
Перегляд файлу

Конспект заняття

Тема. Особливості всеукраїнських та регіональних конференції учнівської молоді

 

Мета. Популяризувати краєзнавчі знання вихованців про історію та етнографію Прикарпаття, рідне село та Україну, формувати активну громадську позицію вихованців, почуття любові до Батьківщини

Завдання

 1.              Згуртувати і підготувати учнів до виступів на конференціях, згідно вимог
 2.              Ознайомити учнів декількома конференціями і умовами їх проведення

 

Конференція, як форма організації навчально-виховного процесу, передбачає присутність в одній аудиторії учнів, які об'єднані однією метою - вирішення певної теоретичної чи практичної проблеми

Учнівська конференція - це важлива форма навчання, яка сприяє формуванню знань, умінь і навичок учнів, їх закріпленню та вдосконаленню, поглибленню й систематизації; це комплексна форма узагальнення результатів самостійної пізнавальної діяльності учнів під керівництвом учителя, що здійснюється завдяки спільним зусиллям учителя й учнів. Метою конференції є поглиблення, зміцнення та розширення діапазону знань учнів; формування позитивного ставлення до самостійного набуття ними знань; розвиток і саморозвиток творчих здібностей учнів, їх активності; створення передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення учнів.

Підготовку конференції, незалежно від її типу, можна умовно поділити на два етапи. На першому етапі визначаються тема конференції, ставляться мета та завдання; розробляється перелік питань, які розкривають тему (план); оголошуються конкурс на кращу доповідь; розподіляються обов'язки між учнями; готуються виставочні матеріали, література, наочність. Другий етап підготовки до конференції характеризується більш інтенсивною діяльністю вчителя й учнів; уточнюється план конференції, визначаються її, оголошуються доповідачі та виступаючі, готується презентація.

Технологія проведення уроку-конференції така: оголошення теми, доповідей, співдоповідей, виступів; затвердження регламенту роботи; підтримка робочої атмосфери; концентрація уваги учнів на темі конференції, активізація навчально-пізнавальної діяльності учасників конференції; дотримання чіткої процедури її проведення; забезпечення позитивної установки на сприйняття змісту повідомлень, відповідного морального та психологічного мікроклімату, атмосфери поваги та довіри.

Підсумки конференції доцільно підбивають колективно, залучаючи учасників до оцінки її результативності, використовуючи думки та ідеї опонентів. Для оцінки ефективності конференції запрошується журі. У процесі відвідування та аналізу конференції доцільно враховувати такі параметри:

раціональність вибору теми конференції, постановки навчально-виховних цілей та завдань;

підготовка конференції (зміст доповідей, внесених доповідачами як результат самостійної творчої праці; підготовка наочності та інших ілюстративно-демонстраційних матеріалів);

дотримання процедури проведення уроку-конференції (повідомлення теми, регламенту роботи);

порядок і дисципліна учнів під час проведення конференції, зацікавленість у змісті доповідей та повідомлень;

зміст конференції (глибина, повнота розкриття теми; зміст окремих доповідей, читання напам'ять уривків, цитат з літературних джерел; використання наочності; ораторські здібності доповідачів, літературний стиль, грамотність і чистота мови);

ефективність конференції (формування світогляду учнів; поглиблення та розширення діапазону знань у даній галузі науки; формування навичок самостійної роботи з літературою та її аналізу; умінь писати доповіді, публічно виступати перед своїми однолітками та старшими; виховання почуття відповідальності; задоволення учнів від проведеної конференції).

 

Приклади конференцій, в яких беруть участь вихованці ОДЦТКУМ, та умови їх проведення

 

Умови проведення історико-краєзнавчої акції  «Історія освіти Івано-Франківщини»

Мета: виховання в учнівської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини, вивчення історії освіти та людей, що її творили, поповнення та розширення знань, вшанування пам'яті відомих педагогів.

Завдання:

 •                  залучення керівництва закладів освіти, педагогів, батьків, учнів до участі у дослідженні історії освіти у своєму місті (селі), написання історії закладу освіти;
 •                  залучення учнівської молоді до краєзнавчої та науково-дослідницької роботи;
 •                  набуття учнями поглиблених знань про історію своєї школи, її педагогів, виховання гордості за свій заклад освіти;
 •                  привернення уваги державних установ, громадських організацій, колишніх випускників, широкого кола громадськості до проблем закладів освіти та їх вирішення;
 •                  збір та систематизація зібраних матеріалів задля підготовки загального видання «Історія освіти Івано-Франківщини», а також таких видань у містах, районах, об’єднаних  територіальних громадах (далі ОТГ);
 •                  створення на основі зібраних матеріалів музеїв закладів освіти;
 •                  розвиток освітянського краєзнавства.

 

         Умови проведення ІІІ Всеукраїнської краєзнавчо-етнологічної конференції учнівської та студентської молоді  «Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть»

 •                   1. Загальні положення
 •                  Всеукраїнська краєзнавчо-етнологічна конференція учнівської та студентської молоді «Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть»
 •                  (далі - Конференція)  проводиться з метою виховання ціннісного ставлення особистості до етнокультурної спадщини українського народу; формування у молодого покоління почуття любові до Батьківщини, поваги до народних звичаїв, традицій, духовних цінностей українського народу.
 •                  Завданнями Конференції є:
 •                  популяризація краєзнавчих знань про етнокультуру  України; виявлення та підтримка обдарованих вихованців, створення умов щодо стимулювання їх подальшої дослідницької діяльності; формування активної громадянської позиції щодо збереження об'єктів матеріальної культури;
 •                  зміцнення дружніх творчих зв'язків між юними краєзнавцями, педагогами, науковцями областей України;
 •                  видання збірки тез кращих краєзнавчо-дослідницьких робіт учасників Конференції;
 •                   Програма Конференції передбачає пленарні засідання та роботу секцій. Для виступу учаснику буде надано до 7 хвилин, для відповідей на запитання керівників секції - до 3 хвилин.

            Конференція передбачає роботу секцій за такими напрямами  краєзнавчих          досліджень:

1.  Традиції, звичаї та обряди українського народу.

2. Український побут, народні ремесла, художні промисли.

3. Традиційне вбрання українців.

4. Народна архітектура та її стилі.

5. Говірка, наріччя та діалект.

Вимоги до оформлення тез краєзнавчо-дослідницької роботи.

 Обсяг 1-2 аркуша А-4, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5. В  першому рядку по центру вказується назва пошуково-дослідницької роботи нижче, з правого краю - дані про виконавців (прізвище, ім’я окремих учнів, вихованців, клас, назва об'єднання учнів, навчального закладу, місто (село), район, область), дані про керівника пошуково-дослідницької роботи (прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада, контактний телефон), далі через два рядки – текст тез. Краєзнавчо-дослідницькі роботи та тези робіт виконуються українською мовою.

 Редакційна колегія залишає за собою право відбору надісланих робіт для участі у Конференції.

 Підведення підсумків

Підсумки роботи Конференції підводяться у відповідних секціях та оголошуються на закритті заходу. Учасники конференції отримують сертифікати, кращі роботи відзначаються грамотами Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.

 

Підведення підсумків заняття з учнями.

docx
Додав(-ла)
Zelenko Nuta
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
29 листопада 2021
Переглядів
386
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку