18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Geographical outlook (розробки уроків для 8 класу з використанням скрайбінг - технологій)

Про матеріал

У посібнику розроблені конспекти уроків до теми «Geographical outlook» для 8 класу за підручником О.Д.Карп'юк з використанням скрайбінг технології.

Запропонований посібник допоможе вчителю зацікавити учнів, залучити їх до обговорення презентації, при цьому розвивати комунікативні навички, креативне мислення, творчий підхід.

Рекомендовано вчителям англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\i.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький - 2017

 

Укладач: Гончарук Галина Олександрівна, вчитель англійської мови Бережанської ЗОШ I-II ст.

 

 

Geographical outlook (розробки уроків для 8 класу з використанням скрайбінг - технологій). – с. Бережанка, Хмельницький р-н. – 2017. – с.72.

 

 

 

 

 

 

 

 

   У посібнику розроблені конспекти уроків до теми «Geographical outlook» для 8 класу за підручником О.Д.Карп’юк з використанням скрайбінг технології.        

Запропонований посібник допоможе вчителю зацікавити учнів, залучити їх до обговорення презентації, при цьому розвивати комунікативні навички, креативне мислення, творчий підхід.

    Рекомендовано вчителям англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.


ЗМІСТ

ВСТУП ............................................................................................ 4

Урок 1. Навколо світу............................................................... 7

Урок 2. Британські міста...................................................................11

Урок 3. Подорож країнами............................................................... 14

Урок 4. Клімат та гео­графічне поло­ження Великої Британії....... …………………………………………………………………………16

Урок 5. Клімат та гео­графічне поло­ження України................... 30

Урок 6. Цікаві місця................................................................ 35

Урок 7. Місце, яке б ви відвідали.....................................................40

Урок 8. Що варто побачити у Великій Британії……………...…45

Додатки ............................................................................................... 49

Посилання на скрайбінг- презентації………………………………..71

Список використаної літератури ....................................................... 72

 

 


Вступ

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.

Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет – ресурсів допомагають реалізувати особисто-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей.

 На сучасному уроці доцільно використовувати різноманітні форми і методи організаційної роботи учнів, що дозволяють розкрити зміст їх суб’єктивного досвіду із запропонованої теми. Ретельно продумувати чергування видів робіт, типів завдань для уникнення стомлюваності учнів, прагнути до створення ситуації успіху для кожного школяра.

Тому, на мою думку, важливе місце в особистісно-орієнтованому навчанні посідають інтерактивні технології.

Використання комп`ютерних технологій на уроках іноземної мови  набуває особливого значення. Широковідома презентація формату powerpoint вже давно є допоміжним засобом візуалізації навчального матеріалу, але її можна віднести до більш стандартних. Зовсім нещодавно в навчальному середовищі почали зустрічатися слова «скрайбінг», «скрайб», «скрайбер», що є складниками скрайб-технології.

Скрайбінг (від англ. Scribe — «розмічати») — нова техніка презентації, винайдена британським художником Ендрю Парком для британської організації наукових знань. Доповідь спікера супроводжується ілюстраціями «на льоту» малюнків фломастером на білій дошці. Таким чином, слухачі чують і бачать одночасно приблизно одне й те ж саме, що полегшує сприйняття інформації.

Варто зазначити шо, переваги скрайбінгу в навчанні це -

 •                   Візуалізація в процесі навчання допомагає учням організувати та аналізувати отриману інформацію;
 •                   За допомогою візуальних образів учні з легкістю інтегрують нові знання;
 •                   Візуалізація розвиває критичне мислення (вербальна та візуальна інформація допомагає відновлювати в пам’яті отриману інформацію, оскільки презентація скрайбінгу складається із простих образів, символів та предметів, які легко запам’ятовуються);
 •                   Візуалізація є універсальною та доступною всій аудиторії.

Наразі існує два види скрайбінгу: скрайбінг-презентація та відеоскрайбінг. Перший — найпоширеніший і відомий, використовується під час доповіді мовця. Він супроводжує мовлення доповідача за допомогою різних схем, малюнків, графіків. Відеоскрайбінг — динамічний вид скрайбінгу, в основі якого ілюстрації, схеми, які використовуються у відеоряді. Таким чином, скрайбінг може бути представлений у вигляді статичних схем / графіків, скрайб-малюнків, скрайброзповідей (комікси), простих надписів, виготовлених в особливому стилі.

 Скрайбінг технологія сприяє підвищенню мотивації  і пізнавальної  активності учнів всіх вікових категорій , розширює їх кругозір, а також дає високий ефект при вивченні іноземної мови, якщо вона використовуються разом з сучасними педагогічними технологіями та методичними прийомами.

У цій добірці, я  розробила конспекти уроків до теми «Geographical outlook» для 8 класу за підручником О.Д.Карп’юк та презентації з використанням скрайбінг технологій, які дають змогу зацікавити учнів, залучити їх до обговорення презентації, при цьому розвивають комунікативні навички, креативне мислення, творчий підхід і допомагають вчителю легко та нестандартно організувати навчальну діяльність та урізноманітнити урок.

 


Урок 1

Тема: GEOGRAPHICAL OUTLOOK

Підтема: Навколо світу

Мета:  навчальна – формувати навички вживання нових лексичних одиниць; розвивати навички читання, вчити співставляти інформацію, удосконалювати навички усного мовлення, навчити учнів вимовляти географічні назви та вживати їх на рівні речень; удосконалювати навички вживання артиклів з географічними назвами;

загальноосвітня– розширити загальний та країнознавчий кругозір учнів;

розвиваюча – розвивати пізнавальний інтерес учнів, пам’ять, уяву, мовну здогадку, вміння працювати у групах;

виховна – виховувати культуру мови, інтерес до подорожей країнами світу.

Обладнання: географічна карта; підручник; скрайбінг – презентація

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1.1. Привітання.

T: Good morning! How are you today? I’m glad to see you. I hope you are fine and ready to work hard at our lesson.

P: Glad to see you too!

1.2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we will have unusual lesson because we will speak a lot about geography and will travel around the world with our map. Also we are going to speak about some countries of the world and have a lot of grammar rules.

 • Are you ready?

1.3. Уведення в іншомовну атмосферу

Бесіда

T: - Do you like traveling?

 • What places have you visited already?
 • What countries would you like to visit? Look at the map and answer this question.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

2.1. Активізація нової лексики до теми

Ok, I see you like traveling, so I would like to pay with you some geographical game.

 • Вправа 1А, с.200

Клас поділяється на з команди, кожна команда повинна знайти слова, які стосуються її назви. Перемагає та команда, яка перша впорається із завданням.

 • Now, I’ll divide you into 3 teams, first will be “Capitals”, second will be “Countries” and the third will be “Continents”. You should look at the words below and decide what they are: capital cities, countries or continents. Then find the words from each 3 columns.  For example: Capitals search names of the capitals cities (England); Countries search names of the countries and Continents search names of the continents. The winner team gets a point.
 • Let’s start. You have 2 minutes to do this task.
 • Let’s check
 • Ex.1.b
 • You’re very active. And now look at the map of the world, and label the continents. Use the words from Ex.1.a
 • Well done.
 • Вправа 2, с.200

Клас поділяється на 2 команди, кожна команда повинна знайти відповіді на запитання. Перемагає та команда, яка перша впорається із завданням.

 • We continue to travel around the world and now we will check up how good you are at geography. I’ll divide you into two teams. The first will be Asia, and the second will be Europe.

Asia will answer the question from 1-7, and Europe will answer the question from 8-13 and then we will check your answers. The winner team gets a point.

 • Good job. Now I see that you know geography well, so you can move to the next task

2.2. Активізація граматичного матеріалу

-Today we speak a lot about geographical names and we should to know that some of them need the definite article THE, but some are not. So, let’s watch the presentation which helps you to understand this grammar material better.

Aртикь з географічними назвами ссилка

https://www.youtube.com/watch?v=H7A1TEQ1aLY&rel=0

Учні переглядають презентацію, дають відповіді на запитання.

2.3. Закріплення навичок вживання граматичного матеріалу

 • Письмо. Вправа 3, с.201

Put intheornothing”.

Учні виконують вправу у зошитах самостійно. Перевіряємо колективно.

2.4. Фізкультхвилинка

- Lets have a rest.

2.5. Закріплення нового лексичного матеріалу

 • Вправа 3, с.201

Клас поділяється на 2 команди, кожна команда повинна знайти значення слова. Перемагає та команда, яка перша впорається із завданням.

We make two teams again; each team should match the words with their meanings. The winner team gets a point.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

3.1. Домашнє завдання: Впр.5 ст.202, вивчити правила вживання означеного артикля з географічними назвами

3.2. Підсумки уроку

T: Remember everything what do you know about today’s lesson. And tell us one sentences about Definite article THE. Tell one by one. Our lesson is over. Thank you very much. You can be free.

 

 

 

 


Урок 2

Тема: GEOGRAPHICAL OUTLOOK

Підтема: Британські міста

Мета: навчальна ввести нові лексичні одиниці; формувати навички аудіювання, діалогічного  та монологічного мовлення; узагальнити правила вживання артикля the;

загальноосвітня– розширити загальний та країнознавчий кругозір учнів;

розвиваюча – розвивати комунікативні здібності учнів; збагачувати їх словниковий запас;

виховна – виховувати інтерес до вивчення англійської мови; любов до подорожування.

Обладнання: підручник, аудіо - програвач, аудіо - додаток до підручника, картки,карта, презентація.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1.1. Привітання.

T: Good morning! How are you today? I’m glad to see you. I hope you are fine and ready to work hard at our lesson.

P: Glad to see you too!

1.2. Повідомлення теми та мети уроку.

Today we are going to refresh our memory about Definite article THE, listen, read and speak about British cities and learn new words.

1.3.Перевірка домашнього завдання

Учні читають доповнений текст та розповідають правила.

1.4. Уведення в іншомовну атмосферу

Робота з картками ДОДАТОК 1

Card 1

 

 

 

 

 

Card 2

 

 

 

 

 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.2. Активізація граматичного матеріалу.

Вживання означеного артикля з іменниками, що означають напрямок.

Let’s remember rules about definite article THE. (Учні переглядають скрайбінг- презентацію)

 • But there is another rule and you should remember them too. Open your books on a page 203 and read them.
 • So, what nouns we use with definite article THE?(north, south, east, west)
 • What prepositions we use before and after these words? (in\to; of)

 2.2. Активізація навичок аудіювання.

1) Pre – listening activities

T: First of all I want you to look at the pictures on the page 203 and do the quiz about Ireland.

2) While listening activities.

T: Listen to the text.

3) Post - listening activities

Вправа 2 ст.205

Listen to Brian, who is reading a book about Ireland. Check your answers in task 1.

 (учні прослуховують текст, після чого перевіряють свої відповіді).

2.3. Закріплення лексико-граматичного матеріалу

1).Вправа 3а,с.205

Т: Look at the word and say if this words are used with -the- or without -the-.

T: Now you have another task. Your task is: match the names from “a”with what they are.

2.4. Розвиток навичок говоріння

Вправа 4а,в, с.205

Talk about Ukraine using the questions in task 1 and make a similar quiz about Ukraine.

Впр.5 с.205 

It is the names of some British cities. Practice your pronunciation and then find these words on the map.

2.5. Фізкультхвилинка

Stand up and have a rest.

2.6. Фомування  навичок аудіювання

1) Впр.6a, с.206

Pre – listening activities.

Practice the new vocabulary.ДОДАТОК 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) While listening activities.

Listen to the lecture about the population of Great Britain and try to remember the nationalities of the inhabitants who live in different parts of the country.

Впр.7 с.207 

Listen about the population of Great Britain again and complete the sentences choosing right answers.

Учні слухають текст ще раз  та обирають правильний варіант відповіді.

2.7. Письмо

Впр.6 в с.206

Copy and fill the table with the names of people who inhabit the United Kingdom.

Учні заповнюють таблицю.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

3.1. Домашнє завдання: Впр.4в ст.205, вивчити нові ЛО

3.2. Підсумки

T: Впр.8, с. 208

Our lesson is over. Thank you very much. You can be free.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Урок 3

Тема: GEOGRAPHICAL OUTLOOK

Підтема: Подорож країнами

Мета: навчальна – закріпити вивчені лексичні одиниці; формувати навички читання; діалогічного мовлення;формувати навички вживання Present Perfect Passive Voice;

загальноосвітня– розширити загальний та країнознавчий кругозір учнів;

розвиваюча – розвивати комунікативні здібності учнів та мовну здогадку, вміння порівнювати й узагальнювати матеріал;

виховна – виховувати інтерес до вивчення англійської мови; любов до подорожування.

Обладнання: підручник, скрайбінг – презентація,зошити, картки

Тип уроку: Урок формування навичок і вмінь

Хід уроку

1. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1.1. Привітання.

T: Good morning! It’s nice to see you. Hope you are well. I see everybody is ready to start the lesson.

1.2. Повідомлення теми та мети уроку.

Dear children today’s lesson is difficult, because we are going to speak about Present Perfect Passive so, we’ll have a lot of work,  we’ll do a lot of exercises and practice using this tense. Are you ready to work hard?

1.3.Перевірка домашнього завдання

Для перевірки лексики учні пишуть словниковий диктант. В кінці уроку учні здають зошити для перевірки.

1.4. Уведення в іншомовну атмосферу

Гра «Hedgehogs».

Учитель схематично малює на дошці ялинку, що має по три гілки справа та зліва. Під ялинкою схематично зображує двох їжачків: одного справа, другого зліва. На столі розкладено картки із запитаннями за темою «Географія». Клас поділяється на дві команди. До дошки виходить по одному представнику від кожної з них.

Учитель записує їхні імена на рівні верхньої гілки: ім’я одного учня — справа,а другого — зліва. Потім вони по черзі тягнуть картки навмання, читають запитання і відповідають. Якщо учень припускається помилки або не може дати відповідь на запитання, він «спускається» на гілку нижче. Той, хто першим «падає» на їжачка, програє. Учитель стежить за дотриманням правил гри.

T: Answer the questions. ДОДАТОК 3


What is the largest freshwater lake?

a) Lake Superior;

b) Lake Baikal;

c) Lake Loch Ness.

 

What is the tallest waterfall?

a) The Niagara Falls,

North America;

b) The Angel Falls, Venezuela;

c) The Staubbach Falls, Switzerland.

 

The world’s deepest point is in the…

a) Indian Ocean;

b) Atlantic Ocean;

c) Pacific Ocean.

 

The biggest river is the…

a) Missisipi river;

b) Amazon river;

c) river Nile.

 

The largest desert is the…

a) Great Sandy Desert;

b) Gobi Desert;

c) Sahara Desert.

 

Lake Titicaca is the world’s highest lake situated in the…

a) Andes Mountains;

b) Appalachian Mountains;

c) Cambrian Mountains.

 

The largest island in the world is…

a) Ireland;

b) Greenland;

c) Caribbean Islands.

 

The coldest continent is…

a) Antarctica;

b) North America;

c) Australia.

 

The world’s largest and deepest ocean is the…

a) Indian Ocean;

b) Atlantic Ocean;

c) Pacific Ocean.

The largest saltwater lake is…

a) Lake Superior;

b) the Azov Sea;

c) the Caspian Sea.

 

The deepest lake in the world is…

a) Lake Hudson;

b) Lake Baikal;

c) Lake Lough Neagh.

 

The tallest mountain in the world is…

a) Hoverla;

b) Everest;

c) Ben Nevis.


 

The answers:

The largest freshwater lake is Lake Superior.

The tallest waterfalls are the Angel Falls, Venezuela.

The world’s deepest point is in the Atlantic Ocean (Mariana Trench).

The world’s largest and deepest ocean is the Pacific Ocean.

The biggest river is the Amazon river.

The largest desert is the Sahara.

The coldest continent is Antarctica.

Lake Titicaca is the world’s highest lake situated in the Andes Mountains.

The largest island is Greenland.

The Caspian Sea is the largest saltwater lake.

Mount Everest is the tallest mountain in the world.

Lake Baikal is the deepest lake.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

2.1. Активізація граматичного матеріалу.

1) Бесіда з учнями.

T: What tense do we use when we speak about things or actions which happened in the past, but are directly connected with or important for the present moment?

(Записує на дошці: the Present Perfect.)

How is the Present Perfect formed?

(Записує на дошці: have, has + the 3rd form of the verb.)

What is the auxiliary verb in the Present Perfect?

(Записує на дошці: present forms of the verb to have — have, has.)

Now will you give some examples of the sentences in the Present Perfect?

Учні усно наводять приклади речень у теперішньому доконаному часі.

2) Робота з підручником.

Учні самостійно читають пояснення на с. 208  та відповідають на запитання вчителя.

T: In what situation do we use the Present Perfect/Past Simple Tense?

But today we speak about Present Perfect Passive. So, let’s watch the presentation and then answer the questions.

Перегляд скрайбінг – презентації Present Perfect Passive

https://www.youtube.com/watch?v=KI7syPgJAnw

Впр. 2.а,b, c.209

So, Present Perfect Passive is formed with the help of HAVE\HAS BEEN + THE 3rd form of the action verb.

3)  Впр. 3 c.209

Учні письмово розкривають дужки, ставлячи дієслова в дужках у форму Present Perfect Passive. Наприкінці уроку вчитель збирає зошити на перевірку.

5) Впр. 4, с.209

Учні по черзі читають утворенні заперечні та питальні речення у Present Perfect Passive. Учитель контролює правильність виконання завдання.

2.2. Фізкультхвилинка

2.3. Розвиток навичок говоріння та читання

1) Граматична гра. Впр. 5 с.210

Учитель називає речення в активному стані. Учні повинні трансформувати його так, щоб вийшло речення в пасивному стані. Учитель стежить за правильністю відповідей.

2) Впр. 9 с.211

Imagine you are an editor and want to know if the boys and girls have done everything to release the current issue of the paper. Ask as many questions as possible. Use the Present Perfect Passive form.

2.4 Розвиток навичок письма

1) Впр.6 с.210

Rewrite the sentences in the passive.

2) Впр. 7с.210-211

Correct the mistakes.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

3.1. Домашнє завдання: Впр.8 ст.211, вивчити граматику.

3.2. Підсумки

T: What have you got to know at the lesson today? What grammar have you practiced?

Our lesson is over. Thank you very much.

 


Урок 4

Тема: GEOGRAPHICAL OUTLOOK

Підтема: Клімат та гео­графічне поло­ження Великої Британії.

Мета: навчальна: ввести та активізувати в мовленні учнів новий лексичний матеріал;

загальноосвітня– розширити загальний та країнознавчий кругозір учнів; дати основні відомості про географічне положення країни, мова якої вивчається;

розвиваюча -  розвивати навички читання, роботи з текстом; розвивати навички усного мовлення, роботи в парах, навички діалогічного мовлення; розвивати пізнавальний інтерес до предмету;

виховна – виховувати інтерес до вивчення англійської мови; любов до подорожування.

Обладнання: картки з новим лексичним матеріалом, карта Великобританії, контурні карти, скрайбінг- презентація «THE UNITED KINGDOM»

Тип уроку: урок - екскурсія

                                           ХІД УРОКУ

I.ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙМАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1.1. Привітання

  Good afternoon! How are you today?

 1. 2. Оголошення теми та мети уроку

  Today we have unusual lesson. We will have an excursion to some country. And if you want to know, you should guess the riddles and write the first letter of answer and you get the name of this country.

Each student gets the card with the riddle and the number (1-12). Their task is to guess the word and to write the first letter of it on the blackboard in the square marked by the number the student has in his/her card.

G1 R2 E3 A4 T5 B6 R7 I8 T9 A10 I11 N12

(Students guess the riddles, go to the blackboard and write the letters as far as they know the answer. If there are difficulties, the class helps.

The riddles

1. It is green and everywhere on the ground seen. (Grass)

2. It is a very beautiful sweet smelling flower, a flower of love, but with thorns. (Rose)

3. This is the biggest animal in the world that doesn’t live in water. (Elephant)

4. This fruit grows on an apple-tree. (Apple)

5. A hot drink that is made of leaves and is very popular with British and all over the world. (Tea)

6. The animals that can fly. (Birds)

7. In Ukraine it’s the Dnipro, in Britain it’s the Thames. What’s this? (River)

8. It is cold and very tasty. It can be vanilla, chocolate and with jam. (Ice cream)

9. A person who teaches you at school. (Teacher)

10. They also live on the earth but they are not people. (Animals)

11. The international computer net. (Internet)

12. 1,2,3,4,5… They are … (Numbers)

T: Ok. You guess the topic of our lesson we will be speak and read about Great Bratain and climate of this country.

By the end of the lesson you should be able to recognize and understand new words and word combinations in the text,   to read and understand the gist and details despite the natural difficulties.

1.3.Перевірка домашнього завдання

Декілька учнів зачитують трансформовані речення, розповідають граматичні правила. 

1.4. Уведення в іншомовну атмосферу

a)  Географічна вікторина Geography quiz 

So, we have an excursion and we should to check your knowledge of geography. Would you like to answer the quiz? Use the World map and show us all the points, which will be motioned.

  Geography Quiz

 1. Which island is the largest in the world?
 2. Which river is the longest in the world?
 3. Which ocean is the biggest?
 4. What lake is the deepest in the world?
 5. What is the highest mountain in the world?
 6. What seas are the colours at the same time?

b) Відшуковування «захованих» слів ДОДАТОК 4

 

 

 

climate, island, strait, mild, occupy, separate, compass, surround,  to be situated, continent, to be washed

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

 1.        Активізація нового лексичного матеріалу

 - You’ve done a lot of work and I see that you ready for excursion to Great Britain. So, first our excursion station is “Vocabulary Station”. On this station you’ll learn new words and would try to use them in you speech. So, listen to your guide very carefully.

a) введення та відпрацювання вимови  с. 213

b) запис слів до словника

c) первинне закріплення ЛО

 • Створення власних речень з використанням нових ЛО

Think for a minute and make up your own sentences using new words

 • Робота учнів в групах  ДОДАТОК 5

Now I want you to work in two groups. Each of groups will have a special task

Group 1

Match English word with its Ukrainian translation:     

a climate

a compass

a continent

an island

a strait

a zero

mild

to occupy

to separate

to surround

to be situated

to be washed

острів

протока

м’який

займати

омивати

оточувати

клімат

компас

займати

відокремлювати

континент

нуль

Group 2

Match the word with its definition:

1. climate

2. continent

3. island

4.  strait

5. border

6. territory

7. population 

8. inhabitant

9. area

a)  the official line that separates two countries;

b)  one of the people who live in a particular place;

c)  a large mass of land surrounded by sea;

d)  the typical weather conditions in a particular area;

e) a narrow passage of water between two areas of

land, usually connecting two seas ;

       f) a particular part of a country, town etc;

       g) the number of people living in a particular area,

country;

                                   h) a piece of land completely surrounded by water;

             i) the land of a particular type or the land that is       

                              owned     or controlled by a particular state;

 2.2.  Розвиток навичок мовлення та читання

- Our next station is “Great Britain”. On this station you would watch a video about Great Britain, pronounce the geographical names correctly and also read the text about Great Britain.

1)Вправа  2а,  с. 212

a) Відпрацювання вимови власних назв

Read and pronounce the geographical names correctly:

 Ben Nevis— a name of the mountain in Scotland

 Loch Lomond— a name of the lake in Scotland

 the Gulf Stream— a warm current which flows from the Gulf of Mexico towards Europe

 Wales — one of the countries of Great Britain

Northern Ireland — one of the countries of Great Britain

 Thames  — a river London stands on

b) Перегляд скрайбінг – презентації Вправа 2в стр. 212.

Для кращого сприйняття та розуміння тексту учні переглядають  презентацію.

https://www.youtube.com/watch?v=3gd7hOIzOMg

с)Exercise 2 page 212. Read the article

The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Geography and Climate

2) Перевірка розуміння прочитаного

- Now you will be like a real guides and our station’s name is “I am a guide”.   You task to remember the Key-facts about the UK and do next tasks.

 a) Заповнення таблиці (фронтально, на дошці та в зошитах)

Write down the Key-facts about the UK

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 • Official name:
 • 4 parts of the UK:
 • Washed by:
 • Highest mountain:
 • Long rivers:
 • Lake:
 • Capital:
 • Climate:

b) Відпрацювання вимови власних географічних назв, робота з картою

Listen to the following geographical names from teacher's voice. Read them together with the translation. Find them on the map.

Northern Ireland, England, Scotland, Wales, the North Sea,  the English Channel, London,  the Thames River, Ben Nevis, Loch Lomond, the Gulf Stream

c) Робота з контурними картами. Відпрацювання правопису власних назв ДОДАТОК 6

Put down on the map all geographical names mentioned in the text.

Indicate the names of the islands and parts of the country, oceans and seas, mountains and rivers.

Картинки по запросу географічне положення великобританії rjynehyf rfhnf

d)рольова гра  «ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ» Впр. 3 с. 214

One of you will play the role of an Englishman, who came to our country as a tourist. The rest pupils are ordinary Ukrainian people, who want to get to know about the UK. Ask our “guest” as many questions as you can.

(Слабшим учням дозволяється використовувати запитання впр. 3 с. 214, сильніші усні утворюють власні. )

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

 1.      Домашнє завдання:

Високий та достатній рівень: Підготувати розповідь за темою уроку, вивчити нові ЛО.

Середній рівень: З опорою на речення підготувати розповідь, вивчити нові ЛО.

It is situated….

There are two main islands…

It is consists of...

It is washed by…

The population is…

The capital is…..

The main mountain is …

The most beautiful lake is…

 1.      Підсумок уроку

You visit different stations during this excursion.What did you learn during this excursion? What task was difficult/ boring? What task did you like most of all?


Урок 5

Тема: GEOGRAPHICAL OUTLOOK

Підтема: Клімат та гео­графічне поло­ження України

Мета: навчальна: формувати навички вживання нових лексичних одиниць, вдосконалювати навики читання і усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури, вдосконалювати навички монологічного висловлювання;

загальноосвітня– розширити загальний та країнознавчий кругозір учнів; дати основні відомості про географічне положення України;

розвивальна:  розвивати культуру спілкування;

виховна:  виховувати доброзичливе ставлення до співрозмовника, загальну культуру учнів, повагу один до одного

Обладнання:    підручник, скрайбінг – презентація, роздатковий матеріал

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙМАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1 .1. Привітання

Good afternoon! How are you getting on?

1.2.Повідомлення теми та мети уроку

T: «The topic of our today's lesson is "The Geography and Climate of Ukraine ". By the end of the lesson you should be able to recognize and understand new words and word combinations in the text, to read and understand the gist and details despite the natural difficulties, to talk about the geographical position and climate of Ukraine. We are going to make up a project “Key facts about Ukraine”.

1.3. Уведення в іншомовну атмосферу.

T: Do you know the main geographical terms? Let's check your knowledge.

Say what is it?

The most important town in a country... (capital)

A large town... (city)

A rounded and raised landform, not as high as mountain... (hill)

Low ground between hills... (valley)

A body of land surrounded by water, smaller than a continent... (island)

A big piece of water with land around it... (lake)

A large stream of water that flows across the land... (river)

The body of salt water covering nearly three fourths of the Earth's surface... (ocean)

ІI.ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.2. Активізація нового лексичного матеріалу

a) введення та відпрацювання вимови  с. 216

b) запис слів до словника

c) первинне закріплення ЛО

 • Створення власних речень з використанням нових ЛО

Think for a minute and make up your own sentences using new words 2.2.  Розвиток навичок мовлення та читання

1)Вправа  4а,  с. 214

a) Відпрацювання вимови власних назв

b) Перегляд скрайбінг – презентації

Для кращого сприйняття та розуміння тексту учні переглядають  презентацію.

https://www.youtube.com/watch?v=0jI0iMkaYoM

с)Вправа 4 page 215.

Now, Let’s read a text “The Geography and Climate of Ukraine”

2) Перевірка розуміння прочитаного

a)Доповнити речення (фронтально, на дошці та в зошитах)

T: Complete the sentences.

b)рольова гра  «ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ» Впр. 6 с. 216

One of you will play the role of the Ukrainian teacher of Geography, who wants his\her pupils to know more about Ukraine. The rest pupils are ordinary English people, who want to get to know about Ukraine. Ask our “guest” as many questions as you can.

(Слабшим учням дозволяється використовувати запитання впр. 6 с. 216, сильніші усні утворюють власні. )

2.3. Розвиток навичок письма

Робота з карткою ДОДАТОК 7

T.: Complete this letter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.      Проектна робота

Т: Let’s join into two groups. Your task is to draw and write down 10 interesting facts about Ukraine.

Представник від кожної групи презентує роботу, учні з іншої групи доповнюють.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.3 Домашнє завдання

Вивчити нові ЛО.

Високий та достатній рівні: Підготувати презентацію про Україну.

 

 

 

Середній рівень: Виконати завдання на картках ДОДАТОК 8

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підсумок уроку

What topic did we learn at the lesson? What task was difficult/ boring?

What task did you like most of all?

 

 

 

 

 

 

 


Урок 6

Тема: GEOGRAPHICAL OUTLOOK

Підтема: Цікава інформація

Мета: навчальна: вдосконалювати навики читання і усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури, вдосконалювати навички монологічного висловлювання та аудіювання;

загальноосвітня– розширити загальний та країнознавчий кругозір учнів; дати основні відомості про географічне положення Канади;

розвивальна:  розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; розвивати пам'ять і пізнавальні інтереси учнів;

виховна:  виховувати доброзичливе ставлення до співрозмовника, загальну культуру учнів, повагу один до одного;виховувати інтерес до іноземної мови, подорожей

Обладнання: картки, матеріали для проекту

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙМАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1 .1. Привітання

Good afternoon! How are you getting on?

1.2.Повідомлення теми та мети уроку

T: Today we’ll continue speaking about Britain and Ukraine and also we will have a chance to visit Canada. You’ll revise the expressions on this topic, practise in making and presenting a project.

1.3.Перевірка домашнього завдання

Учні презентують свої презентації, складені речення.

1.4.Уведення в іншомовну атмосферу.

T: Вивчення вірша Роберта Льюіса Стівенсона «Foreign Lands».

Учні отримують картки  і заповнюють пропуски в тексті вірша поданими словами. По закінченні роботи вони по черзі — по одній строфі — читають вірш. Учитель стежить за правильністю рим та вимови слів. ДОДАТОК 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІI.ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

2.1 Активізація навичок аудіювання

T. Dear children we spoke about Great Britain and Ukraine a lot, we know some facts about these countries. And now I would like to inform you about another English-speaking country Canada.

So now listen to the text and do the task.

CANADA, ITS GEOGRAPHY AND CLIMATE

Canada covers all of the North American continent to the north of the USA except Alaska and the small French Islands of Sp Pierre and Miquelon. It is the second largest country in the world after Russia. But the population of Canada is not very big - only 27,4 million people who live mostly in the south of Canada, along the border of the USA. Canada is bordered by three oceans, the Atlantic, the Arctic, and the Pacific. The capital of the country is Ottawa.

Canada is a nation in North America composed of two linguistic and cultural groups: French and English. To these two major groups, and to the small native population of Indians and Eskimos, have been added many thousands of immigrants representing the major European cultures. The two official languages of Canada are English and French. In the north of the country there are 330, 000 Indians and 25,000 Eskimos who are the original peoples of the North, Central and South America. They have no equal rights for many years.

The interior of the country is a vast plain. The plain extends from the Rocky Mountains to the Appalachian Mountains. In the north the plain ends in the islands of the Arctic Ocean. In the south Canada shares the Great Lakes with the United States. The most admirable sight which attracts tourists from all over the world is the Niagara Falls. They are on the Niagara River between Lake Erie and Lake Ontario.

All parts of the country have cold weather in winter. Winter in Canada lasts from four to five months with heavy snowfalls. Summer is usually warm, though quite short.ДОДАТОК 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Повторення й активізація лексичного матеріалу теми

1) Впр. 7 (a), p. 216.

2)Робота у групах.

Учитель поділяє клас на три  команди, гравці кожної з яких повинні скласти по три запитання до певної теми яку вони оберуть та поставити їх суперникам. Та команда, яка першою дає правильну відповідь, отримує 1 бал. Перемагає команда, що набере найбільше балів. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.

«Велика Британія»

«Україна»

«Канада»

3) Робота над проектом. ДОДАТОК11

Учні у групах по троє створюють проекти за темами «Велика Британія», «Україна», «Канада» дотримуючись інструкцій  Впр.  7 (b),p.217. Учитель коригує їхню роботу. Найкращі проекти демонструються класу.

Кожна команда отримує набір інформації, яка потрібна для створення проекту: малюнки, клей, олівці…

2.3 Фізкультхвилинка

2.4 Розвиток навичок читання

1) Етап підготовки до читання тексту

Опрацювання нової лексики

2) Етап читання тексту

Впр.8с.218

3) Етап перевірки розуміння тексту

What do you know about climate of Ukraine?

What factors are caused the differences in climate?

What do you know about the average temperature in Ukraine?

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

3.1 Домашнє завдання

Впр.3 с.220

3.2 Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T P1 P2 P3.

T: What did we do at the lesson today? Which tasks of the test were difficult for you? Why? Tell one thing you remember.

 

 

Урок 7

Тема: GEOGRAPHICAL OUTLOOK

Підтема: Місце, яке б ви відвідали

Мета: навчальна: вдосконалювати навики читання і усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури, вдосконалювати навички монологічного та діалогічного висловлювання та аудіювання;

загальноосвітня: розширити загальний та країнознавчий кругозір учнів;

розвивальна:  розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів; розвивати пам'ять і пізнавальні інтереси учнів;

виховна:  виховувати позитивне ставлення до подорожей.

Обладнання: картки

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙМАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1 .1. Привітання

Good afternoon! How are you getting on?

1.2.Повідомлення теми та мети уроку

T: Today we’ll speaking about travelling around the world.

1.4.Уведення в іншомовну атмосферу.

T: Вивчення вірша « Travelling». ДОДАТОК12

Lets start our lesson with a poemTravelling”.

Travelling

I like to ride in railway train

Through tunnels dark and wide.

Over the bridges crossing the river,

I feel so safe inside.

When water looks very smooth,

I like to sail by ships or boat.

A sea voyage is very good,

When you feel a sea breeze blows.

But airplane is the best of all,

It flies so very high

That people look like tiny dots,

And clouds go sailing by.

ІI.ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

2.1 Розвиток лексичних навичок

T. Let’s refresh in our memory all the words combinations with the words “to travel by”.

Pupil 1 will work near the blackboard and the others will help him.

To travel by:


plane

car

ship

taxi

boat

double-decker;

train


T. Now, let’s together answer the question “Why do we travel?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Розвиток навичок усного мовлення

T. Let’s ask the questions about your travelling  “Microphone”.впр. 1с.220

2.3 Розвиток навичок читання

1) Етап підготовки до читання

Впр. 2 с.220

Т: Listen and say if the statements below are true or false

2) Етап читання тексту

Т: Look through the piece of information from the Internet

TOURIST INFORMATION

Dover is the town in Kent which is geographically closest to the continent and, as the world's busiest ferry port, many justifiably describe as "the gateway to England".

The Straits of Dover have served as both Britain's frontline and her gateway for many thousands of years. This goes some way to explaining why this region has more than its fair share of castles, stately homes and museums than any other coastal region in the UK. The world-famous, majestic white cliffs of Dover, which for centuries have played a key role in our history as Britain's "front line", now provide a welcoming sight for many millions of people. The cliffs offer the opportunity for wonderful walks and superb views or you may simply choose to simply gaze al them from the beach.

Sitting proudly atop the White Cliffs and overlooking the busy ferry port, Dover Castle has a long and eventful history. For free brochures, activity ideas, accommodation, shopping and food and

drink information, you can find it all at the White Cliffs Country website. Spend some time in the "Garden of England". '

Kent, known as the Garden of England for its rich farming and hop making heritage, Kent stretches from Dover's White Cliffs Country to medieval Canterbury in the east, elegant Tunbridge Wells to the west and the historic Medway towns to the north.

If you're looking for Ideas to help you plan an excursion, visit the Visit Kent website.

3) Етап розуміння прочитаного

1. What town is it about?

2. How can you get there? What kind of transport is mentioned?

3. Where can you find some useful information about living conditions?

4. Where can you find some useful information about excursions?

2.4. Розвиток діалогічного мовлення

Впр..3,с.222.

Sample questions for the dialogue:

Have you ever been to Britain?

If yes:

How did you get there last time? 

Did you have a good time there?

 Where did you stay?

What interesting things did you see?

What was the weather like?

If no:

Where are you going to stay?

What would you like to see?

 Are you going to visit any museums?

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

3.1 Домашнє завдання

Впр.4 с.222

3.2 Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T P1 P2 P3.

T: Do you like traveling? Do you enjoy looking round cities?

What kind of places do you enjoy visiting?  Which tasks were difficult for you? Why?

 

 

 


Урок 8

Тема: GEOGRAPHICAL OUTLOOK

Підтема: Що варто побачити у Великій Британії

Мета: навчальна: удосконалювати граматичні навички;  вдосконалювати володіння лексикою теми.

загальноосвітня– розширити загальний та країнознавчий кругозір учнів;

розвиваюча – стимулювати комунікативну мотивацію, розвивати мовну здогадку, розвивати навики самостійної роботи;

виховна – виховувати культуру мови та розуміння іноземної мови як засобу міжнародного спілкування, повагу до історії, культури й традицій інших країн.

Обладнання: картки, скрайбінг-презентація

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Хід уроку

1. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1.1. Привітання

T: Good morning! I'm very glad to see you today. I hope you are fine.

1.2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today at the lesson we finish studying a geographical position of Great Britain. We shall work with different tasks from famous places around Great Britain.

1.3. Уведення в іншомовну атмосферу.

T: Let's recollect studied on past lessons and now each of you will tell under one sentences on Great Britain.

Гра «Duel».

У «дуелі» беруть участь два учні. Жеребкування визначає, хто починатиме поєдинок. Перший гравець починає фразу, що стосується Великої Британії, а його супротивник продовжує речення. Потім фразу починає другий гравець, а закінчує перший. Перемагає гравець, що називає (починає або закінчує) речення останнім. Наприклад:

P1: The Thames…

P2: is the name of the river flowing through London.

The weather in Britain…

P1: …changes very often.

ІІ.ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

There a lot of interesting places in Great Britain. Each of them is very exciting. We are going to visit some of them. This journey is going to be very unusual because we should do some task to move to another place. Are you ready?

Перегляд презентації проводиться протягом уроку, робляться зупинки де це потрібно.

Скрайбінг – презентація «Interesting places of Great Britain» https://www.youtube.com/watch?v=2ohC_B8dlKk

2.1 Перевірка знання географічних назв

T: So, look at the presentation and name the place and do the first task.

First task is put geographical names in right column.ДОДАТОК14

 

 

 

2. 2. Розвиток навичок писемного мовлення

T: The second place is so exiting too. What place do you see in the picture? This place prepare next task.

T: Put the words in the right order ( додаток 13).

T: What place do you see in the picture? This place prepare next task.

Make questions to these sentences.

T: What place do you see in the picture? This place prepare next task.

Solving the crossword. Find 15 words about the Great Britain.

 1. 3. Розвиток граматичних навичок
 1. Definite article THE

I see that you remember all famous places in Great Britain. Then you will easy guess the next place. Do you remember definite article? This place prepare task with articles. So, let’s check what you remember.ДОДАТОК 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Passive voice Впр.8.с.228

This place welcomed us to passive voice exercises.

What you remember about Passive voice?

Read and say using passive structures.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

3.1 Домашнє завдання

Впр.14с.231

3.2 Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T P1 P2 P3.

T: Which tasks were difficult for you? Why?

 


 

ДОДАТОК 1

Card 1

 

 

 

 

 

Card 2

 

 

 

 

 

 


ДОДАТОК 2

Practice the new vocabulary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДОДАТОК 3

Answer the questions.


What is the largest freshwater lake?

a) Lake Superior;

b) Lake Baikal;

c) Lake Loch Ness.

 

What is the tallest waterfall?

a) The Niagara Falls,

North America;

b) The Angel Falls, Venezuela;

c) The Staubbach Falls, Switzerland.

 

The world’s deepest point is in the…

a) Indian Ocean;

b) Atlantic Ocean;

c) Pacific Ocean.

 

The biggest river is the…

a) Missisipi river;

b) Amazon river;

c) river Nile.

 

The largest desert is the…

a) Great Sandy Desert;

b) Gobi Desert;

c) Sahara Desert.

 

Lake Titicaca is the world’s highest lake situated in the…

a) Andes Mountains;

b) Appalachian Mountains;

c) Cambrian Mountains.

 

The largest island in the world is…

a) Ireland;

b) Greenland;

c) Caribbean Islands.

 

The coldest continent is…

a) Antarctica;

b) North America;

c) Australia.

 

The world’s largest and deepest ocean is the…

a) Indian Ocean;

b) Atlantic Ocean;

c) Pacific Ocean.

The largest saltwater lake is…

a) Lake Superior;

b) the Azov Sea;

c) the Caspian Sea.

 

The deepest lake in the world is…

a) Lake Hudson;

b) Lake Baikal;

c) Lake Lough Neagh.

 

The tallest mountain in the world is…

a) Hoverla;

b) Everest;

c) Ben Nevis.ДОДАТОК 4

 

 

ДОДАТОК 5

Group 1

Match English word with its Ukrainian translation:     

a climate

a compass

a continent

an island

a strait

a zero

mild

to occupy

to separate

to surround

to be situated

to be washed

острів

протока

м’який

займати

омивати

оточувати

клімат

компас

займати

відокремлювати

континент

нуль

Group 2

Match the word with its definition:

1. climate

2. continent

3. island

4.  strait

5. border

6. territory

7. population 

8. inhabitant

9. area

a)  the official line that separates two countries;

b)  one of the people who live in a particular place;

c)  a large mass of land surrounded by sea;

d)  the typical weather conditions in a particular area;

e) a narrow passage of water between two areas of

land, usually connecting two seas ;

       f) a particular part of a country, town etc;

       g) the number of people living in a particular area,

country;

       h) a piece of land completely surrounded by water;

       i) the land of a particular type or the land that is owned or  

        controlled by a particular state;

 

 

ДОДАТОК 6

Картинки по запросу географічне положення великобританії rjynehyf rfhnf


ДОДАТОК 7

Complete this letter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 11

Картинки по запросу велика британія

 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу україна символи Картинки по запросу україна визначні памятки

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображениеПохожее изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу канада фото коллаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 12

Travelling

I like to ride in railway train

Through tunnels dark and wide.

Over the bridges crossing the river,

I feel so safe inside.

When water looks very smooth,

I like to sail by ships or boat.

A sea voyage is very good,

When you feel a sea breeze blows.

But airplane is the best of all,

It flies so very high

That people look like tiny dots,

And clouds go sailing by.

 

TOURIST INFORMATION

Dover is the town in Kent which is geographically closest to the continent and, as the world's busiest ferry port, many justifiably describe as "the gateway to England".

The Straits of Dover have served as both Britain's frontline and her gateway for many thousands of years. This goes some way to explaining why this region has more than its fair share of castles, stately homes and museums than any other coastal region in the UK. The world-famous, majestic white cliffs of Dover, which for centuries have played a key role in our history as Britain's "front line", now provide a welcoming sight for many millions of people. The cliffs offer the opportunity for wonderful walks and superb views or you may simply choose to simply gaze al them from the beach.

Sitting proudly atop the White Cliffs and overlooking the busy ferry port, Dover Castle has a long and eventful history. For free brochures, activity ideas, accommodation, shopping and food and

drink information, you can find it all at the White Cliffs Country website. Spend some time in the "Garden of England". '

Kent, known as the Garden of England for its rich farming and hop making heritage, Kent stretches from Dover's White Cliffs Country to medieval Canterbury in the east, elegant Tunbridge Wells to the west and the historic Medway towns to the north.

If you're looking for Ideas to help you plan an excursion, visit the Visit Kent website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДОДАТОК 13

Put these words in the right order.

1. United / is / English / the / official / the / Kingdom / language / of

2. Ireland / occupies / one third / island / Northern / of / Ireland / the / of

3. Great / the / is / called / Britain / island / largest

4. waters / of / the / is / washed / the / country / Atlantic / by / ocean / the

5. the / usually / very / in / winter / it / cold / doesn’t / summer / or / in / hot / the /very / get

Make questions to these sentences.

1. The United Kingdom is situated on the British Isles which lie in the northwest coast of Europe.

2. There are 6 beautiful lakes in England; this part is called "Lake District".

Solving the crossword. Find 15 words about the Great Britain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 14

 

 

 

 

ДОДАТОК 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Посилання на скрайбінг – презентації

 • Урок 1 Скрайбінг- презентація «Aртикь з географічними назвами»

https://www.youtube.com/watch?v=H7A1TEQ1aLY&rel=0

 • Урок 3 Скрайбінг – презентація «Present Perfect Passive»

https://www.youtube.com/watch?v=KI7syPgJAnw

 • Урок 4 Скрайбінг – презентація «The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland»

https://www.youtube.com/watch?v=3gd7hOIzOMg

 • Урок 5 Скрайбінг – презентація «The Geography and Climate of Ukraine»

https://www.youtube.com/watch?v=0jI0iMkaYoM

 • Урок 8 Скрайбінг – презентація «Interesting places of Great Britain»

https://www.youtube.com/watch?v=2ohC_B8dlKk

 

 

 

 


Список використаної літератури

 1. Владимирова Л. П. Нові інформаційні технології в навчанні іноземним мовам. Електронний ресурс. Режим доступу http://virtlab.ioso.ru/method.htm#
 2. Гаврилов Б. В.. Плюси і мінуси комп’ютеризованого навчання іноземним мовам. Електронний ресурс. Режим доступу http://linguact.hyperlink.ru/articles/gavrilov.html
 3. Ільїн Є. Л., Курдюкова Н.А. «Спрямованість на одержання знань» //Іноземні мови в школі .- 2008.- №3.- С 22-23

4.      Карпюк  О.Д. Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Лібра Терра 2016

 1. Кіктенко Т.М. «Мій конспект» Англійська мова. 8 клас. За підручником О.Д. Карпюк (2016)
 2. Леонов А. Н.. До питання про забезпечення навчального процесу

комп’ютерними засобами. Електронний ресурс. Режим доступу

http://linguact.hyperlink.ru/articles/leonov.html

 1. Навчальні програми з іноземних мов  для загальноосвітніх навчальних закладів  і спеціалізованих шкіл із поглибленим

вивченням іноземних мов  5 – 9 класи (Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

 1. Полипова Т. А. «Упровадження комп’ютерних технологій у викладання іноземної мови» //Іноземні мови в школі. - 2002.- №3.- С 13-14

9.      Сорока Т. В. «Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу» Електронний ресурс. Режим доступу http://journal.osnova.com.ua/article/51806-

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Корріа Леон Олена Панасівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
2 квітня 2018
Переглядів
3995
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку