Глобальні проблеми людства

Про матеріал
Урок "Глобальні проблеми людства" Зробити висновки щодо причин виникнення та можливі шляхи розв`язання глобальних проблем; виховувати почуття власної відповідальності за майбутнє планети.
Перегляд файлу

 

Тема уроку: Глобальні проблеми людства.

Мета уроку:Сформувати знання  про глобальні проблеми людства; розвивати вміння аналізувати, систематизувати отриману інформацію , висловлювати свої думки та робити висновки щодо причин виникнення та можливі шляхи розв`язання глобальних проблем; виховувати почуття власної відповідальності за майбутнє планети.

Методи уроку: : словесні (розповідь, бесіда, дискусія); наочні( таблиці, схеми).

Тип уроку: Комбінований

Міжпредметні зв`язки: географія «Взаємодія природи і суспільства».

 

КМЗ: презентація,

Епіграф уроку: «Природа – це наш дім, в якому ми живемо!»

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

1.Організація учнів до уроку.

2.Перевірка присутніх учнів.

 

ІІ. Відтворення і корекція опорних знань учнів.

Перевірка знань учнів з теми «Переваги та загрози глобалізації». (індивідуальне опитування, тестові завдання)

1.Що таке глобалізація? Назвіть негативні наслідки глобалізації.

2.Що є позитивного в глобалізації?

3.Дайте визначення поняттю «міжнародний поділ праці»?

ІІІ. Повідомлення теми , мети,завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.

Ми продовжуємо вивчати тему «Світова економіка». Тема нашого уроку «Глобальні проблеми людства».

 Мета : сформувати знання  про глобальні проблеми людства; розвивати вміння аналізувати, систематизувати отриману інформацію , висловлювати свої думки та робити висновки щодо причин виникнення та можливі шляхи розв`язання глобальних проблем; виховувати почуття власної відповідальності за майбутнє планети.

Мотивація: Наш час називають по – різному: межею тисячоліть, космічною ерою, часом комп`ютерних технологій. Проте все частіше спеціалісти називають сьогодення інакше – епохою глобальних проблем. Це проблеми, які торкаються і стосуються кожного з нас, адже всі ми з вами жителі одного дому ім`я якому – Земля. Щоб усвідомити важливість проблем я пропоную вам переглянути відеофільм.

Завдання: протягом уроку ми з вами намагатимемось знайти відповідь на наше проблемне запитання : «Чи є вихід?».Для цього вам потрібно уважно слухати виступи наших запрошених гостей (екологів, лікарів, військових), а також  проаналізувати таблиці, графіки і самостійно зробити висновки про причини та шляхи вирішення глобальних проблем. Протягом уроку вам потрібно заповнити запропоновану таблицю.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Працювати на уроці ми будемо за таким планом.

 

План уроку

1.Виникнення та суть глобальних проблем.

2. Проблема збереження миру на Землі.

3.Екологічна проблема.

4.Сировинна й енергетична проблема.

5.Демографічна та продовольча проблема.

 

1. Виникнення та суть глобальних проблем (бесіда).

Глобальними  називаються проблеми, які характерні для всього світу і загрожують існуванню людства та вимагають для свого розв`язання узгоджених дій всіх країн світу.

За своїм походженням, характером і способами розв`язання глобальні проблеми поділяються на 2 групи:

Перша група охоплює проблеми відносин у системі «людини – природа». До них належить екологічна проблема,   сировинна, енергетична, вичерпання ресурсів.

До другої групи належать проблеми, які відображають відносини  у системі «людина – суспільство» (демографічна, проблема війни і миру, поширення «хвороб століття».

Фахівці виділяють від десяти до сорока проблем, які нині набули глобального характеру . Всі воно замикаються у трикутник взаємовідносин: людина – природа – економіка. Усі глобальні проблеми тісно пов`язані між собою, тому подолати їх можна тільки комплексно.

За оцінками  фахівців, на це потрібно близько 1 трлн. Доларів щороку. Але таких грошей немає, адже весь світовий валовий продукт оцінюється у         13 трлн. доларів. Тому слід розподілити глобальні проблеми за їх актуальністю. Найгострішою є проблема збереження миру на Землі.

Отож слово ми надаємо нашим військовим.

 

Проблема збереження миру на Землі (виступи учнів, презентація).

За 5,5 тис. років на Землі відбулося близько 15000 війн. Лише в ХХ ст. загинуло понад 100 млн. чоловік. Нині у світі накопичено стільки зброї, що нею можна знищити людство кілька разів.

Офіційно в світі існують 5 країн, які мають право утримувати ядерну зброю на своїй території, - це так звані держави « ядерного клубу» : США, Росія, Китай, Франція та Велика Британія. Проте останнім часом  « неофіційними членами ядерного клубу» стали Індія, Пакистан та Ізраїль.

Окрім прямої загрози людству, військова сфера забирає величезну кількість матеріальних, фізичних та інтелектуальних сил, які можна було б спрямувати на соціальний розвиток та подолання інших проблем. Так, на військові потреби щорічно витрачається 1 трлн. доларів – саме стільки,скільки потрібно для подолання глобальних проблем. У військовій сфері та для її обслуговування працюють понад 100 млн. чоловік, це вдвічі більше ніж населення України.

Запитання та завдання

  1. На початку ХХ століття налічувалося близько ста « гарячих точок», де періодично спалахували бойові дії. Деякі з цих конфліктів тривають протягом десятиліть. Наведіть приклади таких конфліктів.

 

 "Гарячі точки" на планеті в останні роки: а) палестинська на Близькому Сході (протистояння євреїв та арабів на землях історичної  Палестини, декілька війн між Ізраїлем і сусідніми державами);

 б) кашмірська (конфлікт між мусульманами та індуїстами в північноіндійському штаті Кашмір, неодноразові військові сутички між Індією та Пакистаном);

в) балканська (збройне протистояння мусульман і слов"янських народів у Боснії і Герцоговині, краї Косово, ща в Сербії, в Македонії); г) кавказька (чечено-російські війни на території Росії, абхазько-грузинський конфлікт, вірмено-азербайджанський в Нагірному Карабасі); д) громадянські війни (Ангола, Афганістан);

б) проблема міжнародного тероризму (терорестичний акт в США у вересні 2001 року, військові дії проти терорестичної організації "Аль-Каїда" в Афганістані).

 

2. А що можна сказати про Україну? Про наш ядерний потенціал?

 

В роки існування СРСР на території України був сконцентрований четвертий за обсягом ядерний потенціал серед країн світу. У 2001 р. повністю заверщено процес знищення ядерної зброї в Україні. Зараз у нас немає жодної ядерної бомби  та ракети.

3.Запишіть в таблицю причини виникнення та шляхи вирішення проблеми.

 

Не менш важливою є і екологічна проблема. До слова запрошуються наші екологи.

Людина у процесі виробничої діяльності використовує блага, надані їй природою, і водночас розширює своє панування над нею, запроваджуючи в життя нові знання й досягнення науково – технічного прогресу. Але поряд з удосконаленням продуктивних сил і засобів приборкування природи, економічна діяльність людей загострила екологічні проблеми, спричинила забруднення навколишнього середовища. Таким чином, виробнича діяльність справляє як позитивний, так і негативний вплив на довкілля. Наслідки забруднення в наш час набули глобального характеру.

 

Екологічна проблема - негативний вплив людської діяльності на географічні оболонки.

Приклади забруднення літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.(презентація).

Запитання та завдання

1.Яка екологічна ситуація в Українш?( реферат).

2.А як впливає екологія на здоров`я людини?( виступ лікарів).

Спеціалісти вважають, що стан здоров'я в середньому на 20-30 % ви-значається станом навколишнього середовища, а онкологічні захворювання визначаються станом навколишнього середовища на 80 % Клініко-епідемі-ологічні дослідження свідчать про пряму залежність між забрудненням се-редовища, а особливо повітря і смертністю населення. Найбільша захворю-ваність та смертність населення України припадає на промислові регіони країни, де зосереджена найбільша кількість економічного потенціалу краї-ни. Це Дніпропетровська, Київська, Донецька, Одеська області. В Харків-ській області трохи нижчий процент, але також великий.

В таких районах часто виникаючі димові смоги вражають органи дихання, сприя-ють утворенню емфіземи легень, бронхіту, асми; викпикають подразнення слизових оболонок очей і гортані. Півгодинне перебування в повітрі з 0,3 % концентра-цією оксиду вуглецю викликає задуху і смерть.

Сигналом можливого негативного впливу атмосферних забруднень на здоров'я населення стали токсичні тумани, пов'язані з різким зростанням в повітрі концентрації диоксиду сірки. Під час таких туманів спостерігається збільшення зареєстрованих смертельних випадків.

Радіоактивні ізотопи (йод-131, фосфор-32, кобальт-60, стронцій-90, радій-226, цезій-137, уран-231) вражають тканини і органи людини, викли-кають зміну крові, вражають легені, приводять до ракових захворювань. Забруднення спричиняють  зниження стійкості організму проти вірусних захворювань. Забрудники мають акумулятивний ефект — можливість накопичення в людському організмі.

Генетичні зміни викликають такі речовини, як формальдегід, перекис водню, радіоактивні аерозолі.

3.Запишіть в таблицю причини виникнення та шляхи вирішення        екологічної проблеми.

На третє місце ми з вами поставили сировинну й енергетичну проблему, тож запрошуємо до слова наших економістів.( виступи учнів, презентація).

Ми пропонуємо дати відповідь на запитання: «Чи може суспільство повністю відмовитись від виробництва?» Відповідь – ні.

Сировинна та енергетична проблеми з часом усе більше загострюватимуться, адже нарощуються темпи розширення виробництва, що потребує все більшої кількості ресурсів та енергії. Зростає й кількість населення, якому потрібно все більше електроенергії у побуті. Тому стрімко збільшується видобуток корисних копалин, який подвоюється кожні10-15 років. Часто це супроводжується погіршенням умов і подорожчанням видобутку мінеральних ресурсів.

Для розв`язання цих проблем необхідно знижувати матеріаломісткість та енергоємність  виробництва, раціонально й комплексно використовувати наявні ресурси, переходити до альтернативних джерел отримання електроенергії та тепла, займатися пошуком нових родовищ, використовувати відходи у виробництві.

    Запитання та завдання:

        1.Проаналізуйте таблиці та графіки?Які висновки ми можемо   зробити?

       2.Заповніть таблицю.

Наступна проблема, яку ми маємо розглянути – це демографічна  та продовольча проблема.

Виступи учнів, презентація.

Скільки жителів може прогодувати Земля? Чи загрожує їй перенаселення?

Це питання на які шукали відповідь ще у ХІХ столітті. Сучасний стан демографічної та продовольчої проблем свідчить про їх складність. Нині демографічна проблема проявляється у двох аспектах : у високорозвинених країнах відбувається « демографічна криза» , у країнах, що розвиваються –    « демографічний вибух».

За сучасними оцінками фахівців, Земля здатна прогодувати кілька десятків мільярдів людей. Проте стрімке зростання населення у країнах, що розвиваються, та примітивні технології с/г. призвели до проблем голоду. У сучасному світі голодує півмільярда людей, а недоотримує необхідної кількості їжі ще близько 1 млрд. чоловік. Ареалом суцільного голодування стали більшість країн Африки, Латинської Америки, Азії.

Причиною голодування у країнах, що розвиваються, пов`язані з їх бідністю, нестачею коштів на переобладнання с/г виробництва, закупівлю добрив та нових високоврожайних сортів.

Запитання та завдання:

      1.Проаналізуйте дані таблиць. Зробіть висновок, як змінюється   кількість населення на Землі, який природний приріст по регіонах?В яких країнах відбувається «демографічний вибух»?

      2.Яка демографічна ситуація в Україні?

      3.Заповніть таблицю

 

 V. Закріплення нового матеріалу

Отже на цьому уроці ми з вами вивчили тему: «Глобальні проблеми людства». Я гадаю, що кожен з вас задумався над цими проблемами, знайшов причини виникнення та шляхи розв`язання глобальних проблем.

Давайте зараз згадаємо основні моменти (фронтальне опитування).

1.Які проблеми називають глобальними?

2.На які дві групи поділяються глобальні проблеми?

3.Назвіть причини виникнення та шляхи розв`язаня проблеми збереження миру на Землі?

4.Чому виникла екологічна проблема? Що потрібно зробити для вирішення даної проблеми?

5.Яка причина виникнення сировинної й енергетичної проблеми? Як можна вирішити дану проблему?

6.Назвіть причини виникнення демографічної й продовольчої проблеми? Як можна вирішити цю проблему?

 

VІ. Підсумок уроку

1.Оцінювання роботи учнів на уроці.

 

VІІ. Домашнє завдання

1.Опрацювати конспект уроку.

2.Письмово дати відповідь на запитання в підручнику.

3.Підготуватися до тематичного оцінювання по темі «Світова економіка».

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
6 грудня 2023
Переглядів
192
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку