12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Година спілкування "Ми - європейці: реальність і перспективи"

Про матеріал
Розробка години спілкування може бути корисною під час проведення першого уроку у навчальному році
Перегляд файлу

МИ – ЄВРОПЕЙЦІ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Мета та завдання: поглиблення знань учнів про Європейський Союз; формування в учнів європейських цінностей, розуміння основних принципів толерантності, міжкультурного діалогу, демократичних перетворень та поваги до верховенства права; виховання поваги до національних, культурних надбань та української ідентичності в родині європейських народів; розвиток громадянської позиції та причетності до європейських цінностей.

 Обладнання: Державний Прапор України, Державний Герб України, Прапор Євросоюзу; карта Європи та України; музичні записи Державного Гімну України та Євросоюзу; аркуші паперу, маркери.

Хід уроку:

Учитель. Сучасний світ є полем розмаїття культур, міжнаціональних інтересів, співдружністю народів у багатоетнічному суспільстві. Важливо, щоб у сучасному світі відбувався міжкультурний діалог, рівноправним учасником якого є Україна. Одним із таких шляхів є знання традицій, культури, історії інших країн.

Діалог учителя з учнями: 

- Усім знайомий вислів: «І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь». Хто є автором цих відомих рядків? (Т.Г. Шевченко).

- Як ви розумієте цей вислів?  (для успішного розвитку України, її процвітання необхідно сумлінно працювати, любити Батьківщину, знати та поважати історико-культурні особливості держав-сусідів; вивчати досвід розбудови громадянського суспільства; український народ з його культурною спадщиною, гуманістичною ментальністю достойний зайняти гідне місце в Європі).

- Які ви знаєте європейські організаційні структури? (Європейський Союз, Шенгенська угода, Рада Європи тощо)

- Як називається процес взаємодії різних організаційних структур? (інтеграція)

- Поясніть значення словосполучення «Євроінтеграція України» (Євроінтеграція України – це інтеграція в європейські організаційні структури. Україна вже є повноправним членом багатьох загальноєвропейських організацій. Наприклад, у Раді Європи – Парламентській асамблеї Ради Європи, Комітеті глав урядів Ради Європи. Є членом Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) й низки інших європейських організацій).

Учитель. Європейський Союз (ЄС) – European Union (EU) – це об’єднання країн Європи, які через створення спільного ринку, економічного та валютного союзу, а також шляхом реалізації спільної політики й діяльності мають на меті забезпечити безперервне економічне зростання, соціальний розвиток і згуртованість держав-членів. ЄС створений згідно з Договором про Європейський Союз (Маастрихтський Трактат), який підписаний у лютому 1992 року і чинний із листопада 1993 року.

Перегляд відео «Утворення ЄС»

Діалог учителя з учнями: 

  • Як називається документ, який закріпив назву і структуру ЄС? (Маастрихтський договір)
  • Який термін охоплює інтеграція європейських держав у єдине економічне і політичне співтовариство? (півстоліття. Початком європейської інтеграції вважається 9 травня 1950 року – підписання Декларації Роберта Шумана, яка пропонувала створити організацію, що контролюватиме видобування вугілля та виробництво сталі у ФРН та Франції.) Про що це свідчить?
  • Які є свідчення того, що країни-учасниці дбають про свою ідентичність у складі ЄС? ( зберігають національну валюту Великобританія, Швеція, Чехія)

Учитель. Євросоюз – союз незалежних демократичних країн має свій прапор та гімн. Учень 1. Історія створення прапору починається у 1955 році. Тоді Європейський Союз існував лише у вигляді Європейського об’єднання вугілля та сталі, до якого входило шість країн. Однак існувала окрема організація з ширшим представництвом – Рада Європи, яка була заснована на кілька років раніше для захисту прав людини та збереження європейської культури. У той час Рада Європи підбирала собі емблему. Після активних обговорень було прийнято нинішній варіант прапора – коло з 12 золотих зірок на блакитному тлі. Число зірок не має нічого спільного з кількістю країн-членів організації. В різних традиціях «12» є символічним числом, що означає абсолютну досконалість. Це також і кількість місяців у році, і кількість цифр на циферблаті годинника, тоді як коло є ще й символом єдності.

 Так народився європейський прапор, який представляє ідеал об’єднання народів Європи. На ньому сяє дванадцять зірок, як символ довершеності, повноти та єдності. Прапор залишається незмінним протягом років, незважаючи на розширення ЄС. 

Пізніше Рада Європи закликала інші європейські установи прийняти той самий прапор, і у 1983 році його затвердив Європейський Парламент. Усі європейські інституції використовують його з початку 1986 року.

Учень 2. У широкому значенні – це гімн не лише ЄС, але й усієї Європи. Музика гімну взята з Дев’ятої симфонії, яку Людвіг ван Бетховен написав у 1823 році. У фінальній частині своєї симфонії Бетховен поклав на музику слова «Оди радості», написаної у 1785 році Фрідріхом фон Шиллером. У цьому вірші знайшла відгук ідея братання народів, яку поділяв і Бетховен. 

У 1972 році Рада Європи (та сама організація, яка розробила дизайн європейського прапора) схвалила бетховенську тему «Оди радості» як свій гімн. Без слів, універсальною мовою музики, гімн виражає ідеали свободи, миру та солідарності, на яких тримається Європа. 

У 1985 році гімн було схвалено як офіційний гімн ЄС. Втім він не має на меті замінити існуючі національні гімни європейських країн. Гімн ЄС – це утвердження спільних цінностей та їх єднання в усьому розмаїтті національних відмінностей.

Учитель. ЄС не спирається на жодну з моделей національної держави: не є ані федерацією, ані конфедерацією, а винятковим зразком об’єднання, у якому держави-члени виступають як незалежні та суверенні суб’єкти, які об’єднують свої можливості у багатьох сферах, де мають спільні інтереси.

 Об’єднання суверенності держав-членів означає, що вони делегують частку власних повноважень в прийнятті рішень європейським інституціям, які створені для того, щоб рішення з конкретних питань, які мають спільний інтерес, затверджувались демократичним шляхом на європейському рівні. Політичні інституції ЄС мають досить складний характер і унікальну специфіку. Основними інституціями серед них є: Європейський Суд, Європейський Парламент, Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія.

Перегляд відео «Як влаштований ЄС?»

Завдання для учнів. Обери дані про відповідну інституцію ЄС.

Європейська комісія

Європейський парламент

Рада Європейського Союзу

Європейський суд

Рада міністрів

Стоїть на сторожі європейських законів

Головний правотворчий орган ЄС

Головують по черзі всі країни ЄС

Представляє громадян ЄС та обирається ними безпосередньо

Має вийняткове право на законодавчу ініціативу

Міститься у Страсбурзі

28 комісарів

Відповідає за розвязання суперечок між державами ЄС, країнами ЄС

751 член

Міститься у Люксембурзі

Міститься у Брюсселі

Представляє інтереси усього ЄС

«Охоронець» договорів

Міститься у Брюсселі

Учитель. Членом Євросоюзу має право стати будь-яка європейська держава, що дотримується демократичних принципів суспільного устрою: «принципи свободи, демократії, пошани прав людини і основних свобод, а також принцип правової держави». Для вступу в ЄС існують жорсткі «Копенгагенські критерії», відповідно до яких потенційна країна-член зобов’язана:

- забезпечити стабільність інститутів, що гарантують демократію;

 - володіти ринковою економікою і здатністю справлятися з тиском конкуренції ринковими способами в рамках Союзу;

- прийняти загальні правила, стандарти і політику, складові основи законодавства ЄС;

- мати юридичні та адміністративні структури, що сприяють прийняттю і впровадженню європейського права.

Перегляд відео «Створення та розширення ЄС».

Завдання для учнів. Розташуйте країни відповідно до року їхнього приєднання до ЄС.

                                                                                                                             

 

 

 

 

Робота з географічною картою Європи. Скориставшись картою Європи, визначити географічне положення країн-членів Європейського Союзу та їх столиці.

 Учитель. Для вступу до складу Європейського Союзу необхідний досить високий рівень економічного розвитку і здійснення правової реформи. Потрібно привести внутрішнє законодавство держави-кандидата у відповідність з нормами права Європейського Союзу. Зважаючи на зазначені вище вимоги, держави, що претендують на членство у ЄС умовно поділяються на країни-кандидати, які подали заявки до вступу в ЄС: Ісландія, Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія, Албанія. А також країни, які розцінюються ЄС як потенційні кандидати, але ще не подали заявку на членство: Боснія, Герцеговина, Косово.

Учень 3. Вступ до ЄС відбувається в кілька етапів:

 1. Підписання Угоди про асоціацію;

2. Включення в офіційну програму розширення ЄС;

3. Подача заявки на вступ;

4. Отримання статусу кандидата в члени ЄС;

 5. Вступ до ЄС.

Україна знаходиться на першому з цих етапів.

Учень 4. ЄС відкрив кордони для України: Рада Європи схвалила рішення про внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. Документ було підписано 17 травня, а сам безвіз набуває чинності за 20 днів, тобто з 11 червня 2017 року без візи можна відвідати практично будь-яку країну ЄС. Виняток – Великобританія та Ірландія, які є членом Євросоюзу, але не входять до складу Шенгенської зони.

Учень 3. Але без «штампу» в паспорті можна відвідати інші країни, які не є членами ЄС, але входять до Шенгенської зони:  Ісландію;  Ліхтенштейн;  Норвегію;  Швейцарію.

Учень 4. Тим, хто захоче потрапити в Європу без візи, потрібно пам'ятати про обмеження, які накладають європейці на спрощену систему перетину кордону ЄС для українців.

 По-перше, без візи до Євросоюзу можна потрапити тільки з біометричним паспортом.

 По-друге, віза не потрібна виключно при короткострокових  поїздках – до 90 днів за півроку. Якщо ви пробудете довше, то вам узагалі можуть заборонити в'їзд на територію ЄС.

 По-третє, безвізова поїздка виключає можливість працевлаштування в Європі. Якщо ви хочете поїхати до ЄС, щоб знайти роботу, отримати візу таки доведеться.

 По-четверте, ви можете їхати на навчання до Євросоюзу без візи, тільки якщо навчання триває не довше 90 днів. Інакше знову ж таки потрібна віза.

Учень 3. Біометричний паспорт завжди має чип. Про те, що документ є біометричним, свідчить спеціальний логотип. Якщо ваш паспорт не має такого логотипу, ви не зможете перетинати кордон з ЄС без візи. Щоб потрапити до ЄС без візи, вам може вистачити лише біометричного паспорта. Але на практиці на кордоні у вас мають право попросити документи, які підтверджують вашу платоспроможність та належні умови перебування. Також вас можуть запитати про мету поїздки.

Учень 4. Термін перебування в країнах ЄС без візи обмежений. Ви можете лишатися в Євросоюзі 90 днів протягом 180-денного терміну. Іншими словами, протягом півроку можете провести у Європі за сукупністю три місяці. Для кращого розуміння – приклад. Припустимо, ви в’їхали до ЄС 1 січня. Це означає, що у період до 30 червня ви зможете провести в Європі 90 днів. Після того, як ви вичерпаєте свій ліміт, доведеться чекати наступного півріччя. При цьому кількість перетинів кордону України з ЄС не обмежується. Ви можете хоч щодня їздити до ЄС і назад. Головне – не перевищувати обмеження: 90 днів на півроку.

Учень 3. Лишитися в Європі довше, ніж 90 днів, без візи неможливо. Якщо вам бракує безвізового ліміту, доведеться таки отримувати «штамп» у паспорті – наприклад, навчальну або робочу візу. А ось якщо ви перебуваєте в ЄС із візою, термін дії якої закінчується, ви можете залишитися в Європі ще на 90 днів. Байдуже, де ви перебуваєте: у США, Австралії або Туреччині. Ви зможете подорожувати до ЄС без візи з будь-якої країни світу, маючи український біометричний паспорт.

Учитель. Угода про асоціацію між Україною та ЄС є вагомою подією в історії незалежної України. Угода про асоціацію між Євросоюзом і Україною пропонує нову перспективу співпраці в усіх аспектах: від торгівлі до сфери наукових досліджень, від захисту довкілля до освіти, від енергетики до мобільності людей.

Вправа «Пізнаємо Європу». Аркуш паперу поділений на сектори, прапорець певної країни-учасниці ЄС, розповідь про неї за критеріями секторів, можливе частування, прослуховування популярної музики, перегляд уривків кінофільмів.

Учитель. На теперішній час створені умови для ознайомлення європейської спільноти з Україною, шляхом надання інвестицій, розвитку туристичної сфери. Європейська інтеграція України це шлях глибинних реформ у всіх основних сферах суспільного, політичного та економічного розвитку нашої країни. Всі зазначені реформи повинні призвести до того, що Україна повинна перетворитися в економічно і соціально розвинену країну з Європейськими цінностями.

Учитель. . Сьогодні країни усього світу дивляться на нас, сподіваючись, що наш незламний дух реалізується в конкретних справах, які підвищують авторитет і значення України у світі.

Ми повинні діяти, як європейці: послідовно та наполегливо впроваджувати європейські стандарти життя, втілювати європейські цінності у нашій державі. Адже географічно Україна є центром Європи.  Україна – єдина країна Європи, яка має спільний кордон із сімома країнами-сусідами.

Робота з географічною картою Європи та України. Скориставшись географічною картою України та Європи, визначте географічний центр Європи (с. Ділове Рахівського району Закарпатської області).

Учитель. Усього на території Європи розташовано 45 незалежних країн, економіка і культура яких тісно пов’язані. Україна, маючи великий природний, економічний, культурний, інтелектуальний потенціал, спроможна посісти належне місце серед народів Європи і світу в цілому.  Кожен повинен пам’ятати, що настав час, коли все залежить від спільної взаємодії та співпраці громадян держави Україна – дорослих і молоді. Майбутнє залежить від кожного з нас!

 

 

doc
Додано
2 лютого 2020
Переглядів
383
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку