Готуємося до ЗНО. Пантелеймон Куліш."Чорна рада". Тести

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. Повторення вивченого з української літератури. Пантелеймон Куліш. Чорна рада". Тести. Сподіваюся, що запропонований матеріал сподобається педагогам і допоможе їхнім учням швидко та якісно підготуватися до ЗНО.

Перегляд файлу

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»

 

1. Вкажіть, які історичні події змальовано у романі П. Куліша «Чорна рада»:

А війну під проводом Б. Хмельницького 1648-1654 р. р.

Б трагічні наслідки для України поразки шведської армії під Полтавою

В складні часи після смерті Б. Хмельницького, обрання нового гетьмана

Г раду Хмельницького з Барабашем та зраду останнього

2. Вкажіть, хто назвав роман П. Куліша «Чорна рада» найкращим твором історичної прози в українській літературі»:

А М. Коцюбинський  Б І. Франко  В С. Пінчук  Г Леся Українка

3. Жанр «Чорної ради» Пантелеймона Куліша:

А історична повість  Б соціально-побутова повість  В історико-публіцистичний роман  Г етнографічна повість  Д історичний роман-хроніка

4. Хто з героїв випадає з логічного ряду?

А Яким Сомко  Б Павло Тетеря  В Іванець  Г Петро Шрам

5. Розмова, яка відбувається у садибі Череваня (за твором «Чорна рада» Пантелеймона Куліша), - це:

А експозиція  Б зав’язка  В кульмінація  Г розв′язка  Д позасюжетний елемент

6. Яке з наведених тверджень хибне?

А у «Чорній раді» показано розшарування козацтва  Б симпатії автора «Чорної ради» явно на боці «інтелігентного» гетьмана Якима Сомка  В у своєму творі письменник підкреслює суперечності, антитези дійсності, показує різні класи з різними інтересами      Г важливе місце у «Чорній раді» належить зображенню традицій та звичаїв українського селянства   Д твір насичений символікою: символічні краєвиди, символічні й постаті запорожців тощо

7. Підназва роману «Чорна рада» Пантелеймона Куліша:

А історична повість  Б хроніка 1663 року   В історико-публіцистичний роман          Г хроніка 1654 року  Д історичний роман-хроніка

8. Чим роман відрізняється від повісті?

А стилем  Б наявністю зав’язки  В наявністю позасюжетних елементів                     Г у повісті відсутня композиція  Д кількістю сюжетних ліній

9. Який троп використаний у наведеному уривку?

«Ідуть вони, аж бандура заговорила голосніше»

А епітет  Б уособлення   В метафора  Г гіпербола  Д оксиморон

10. Укажіть провідну ідею твору П. Куліша «Чорна рада»:

А єднання України, встановлення миру, суспільної справедливості   Б любов – найвища цінність людського життя  В людині варто жити за «законами серця»  Г збереження культурних пам’яток 

11. Укажіть прізвище персонажа роману П. Куліша «Чорна рада», якому належать слова:

«Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва …приклонились під одну булаву! Виженем недоляшка з Україн, одтиснем ляхів до самої Случі – і буде велика одностайна Україна»

А Сомко   Б Кирило Тур  В Брюховецький  Г Шрам  Д Гвинтовка

12. Новаторство П. Куліша полягає в тому, що він:

А уклав перший український тлумачний словник  Б започаткував романтизм   В створив перший в українській літературі історичний твір Г створив перший в українській літературі історичний роман  Д автор першої української стилістики

13. Справжнє прізвище письменника:

А Кулішенко  Б Кулінський  В Рудченко  Г Куліш   Д Мирний

14. Стиль, у якому написано «Чорну раду» Пантелеймона Куліша:

А романтизм  Б реалізм  В сентименталізм  Г класицизм  Д модернізм

15. Кого було обрано гетьманом на Чорній раді в однойменному романі Пантелеймона Куліша?

А Якима Сомка  Б Павла Тетерю  В Шрама  Г Кирила Тура  Д Івана     Брюховецького

16. Сюжет – це:

А побудова твору  Б розкриття почуттів та думок письменника з приводу зображуваного  В система подій, у яких розкриваються характери в їх взаємодії     Г епізоди, не пов’язані безпосередньо з основним ходом подій у творі  Д головна думка твору

17. Яке твердження хибне?

Пантелеймон Куліш був:

А поетом  Б священиком   В істориком  Г фольклористом  Д мовознавцем

18. З якою метою полковник Шрам залишає рідні місця і вирушає в дорогу (за романом «Чорна рада» Пантелеймона Куліша)?

А щоб допомогти Сомкові залишитися гетьманом  Б щоб зустрітися з бойовим товаришем Череванем  В щоб одружити сина Петра  Г щоб самому спробувати стати гетьманом  Д щоб допомогти Брюховецькому стати гетьманом

19. Про кого з персонажів «Чорної ради» Пантелеймона Куліша сказано:

«…А він, ледачий, з усіма обнімається, да братається, да горілкою поїть…»?

А про Сомка  Б про Кирила Тура  В про Брюховецького   Г про Юрася Хмельницького  Д про Череваня

20. «Кулішівка» - це:

А правопис, що придумав П. Куліш   Б місцевість, де народився   П. Куліш    В збірка П. Куліша, що побачила світ у 1857 році  Г назва журналу, у якому П. Куліш друкував свої твори

21. Історичним джерелом, використаним П. Кулішем у сюжеті роману «Чорна рада», став:

А «Літопис Самовидця»   Б «Літопис Самійла Величка»  В «Початковий літопис»   Г «Київський літопис»  Д «Галицько-Волинський літопис»

22. Характеристика якого героя роману П. Куліша «Чорна рада» подана в таких рядках: «... здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала на ухо, як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані аж на жупан ізвисали…»?

А Брюховецького  Б Шрама  В Кирила Тура  Г Гвинтівки  Д Васюти

23. Що є композиційною основою роману «Чорна рада» П. Куліша?

А сама Чорна рада у Ніжині 27-28 червня 1663 року  Б доля родини Шрамів – головних дійових осіб роману  В образ дороги, вздовж якої (від садиби Шрамів до Ніжина) тягнеться вся тогочасна Україна, на якій відбувається більшість зустрічей, сутичок, розмов   Г хутір Череванів, звідки починається дорога і куди повертаються Леся і Петро

24. Куліш – автор:

А першого українського тлумачного словника  Б першого українського Правопису   В української абетки  Г «Слова о полку Ігоревім»  Д першої української стилістики

25. Коли відбуваються події, описані у творі «Чорна рада» пантелеймона Куліша?

А 1654 р.  Б 1798 р.  В 1663 р .   Г 1905 р.  Д 1722 р.

26. Кульмінаційна точка «Чорної ради» Пантелеймона Куліша:

А власне Чорна рада   Б страта Сомка  В одруження Петра і Лесі  Г смерть Шрама  Д зустріч Шрама з Череванем

27. Про кого із персонажів «Чорної ради» Пантелеймона Куліша сказано?

«Був він син паволоцького попа, по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі, і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, то він устряв до козацького війська; бо гарячий був чоловік…»

А про Петра Шраменка  Б про старого Шрама   В про Якима Сомка  Г про Череваня  Д про Кирила Тура

28. Новаторство П. Куліша полягає в тому, що він:

А уклав перший український тлумачний словник  Б започаткував романтизм  В створив перший в українській літературі історичний твір Г створив перший в українській літературі історичний роман  Д автор першої української стилістики

29. Тема твору «Чорна рада»:

А змалювання боротьби за гетьманську булаву  Б заклик до єднання козацтва  В одруження Петра і Лесі  Г змалювання розбрату серед козацтва, що поділилося на козацьку старшину та низове козацтво  Д розповідь про справжню чоловічу дружбу

30. Яку кару вигадав Сомко для Іванця у романі «Чорна рада» Пантелеймона Куліша?

А звелів посадити верхи на свиню   Б звелів відшмагати  В звелів вислати              Г звелів повісити  Д звелів одружити

31. Укажіть рік виходу роману П. Куліша «Чорна рада»:

А 1847 р.  Б 1857 р.   В 1841 р.  Г 1877 р. 

34. Хто з героїв випадає з логічного ряду?

А Петро Шрам    Б Павло Тетеря  В Іванець  Г Яким Сомко

35. Укажіть, у якому громадсько-політичному об′єднанні працювали               Т. Шевченко і П. Куліш:

А у Києво-Могилянській академії  Б у товаристві любителів рідного слова  В у Петербурзькій академії мистецтв  Г у Кирило-Мефодіївському братстві

36. Укажіть літературний псевдонім дружини Пантелеймона Куліша:

А Олена Пчілка  Б Леся Українка  В Марія Садовська-Барілотті Г ганна Барвінок

37. Який різновид роману започаткував Пантелеймон Куліш в українській літературі?

А філософський  Б історичний   В утопічний  Г фантастичний                            Д психологічний

38. Хто такий Шрам (за романом П. Куліша «Чорна рада»)?

А звичайний козак  Б писар  В піп  Г полковник  Д піп і полковник водночас

39. Хто вкрав Лесю (за романом П. Куліша «Чорна рада»)?

А Петро Шраменко  Б Богдан Чорногор  В Сомко  Г Кирило Тур                              Д невідомий чоловік

40. Хто назвав роман «Чорна рада» П. Куліша «найліпшою історичною повістю в нашій літературі»?

А І. Нечуй-Левицький  Б Т. Шевченко  В І. Франко  Г В. Білозерський                       Д М. Костомаров

41. Хто з персонажів роману П. Куліша «Чорна рада» каже такі слова: «Як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, і роки»?

А Брюховецький  Б Сомко  В Гвинтовка  Г Шрам   Д Черевань

42. Хто писав так П. Кулішеві: «Спасибі тобі, Богу, милий друже мій великий, за твої подарунки і особливо – за «Чорну раду», я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз і все-таки не скажу більше нічого, як спасибі»?

А І. Франко  Б М. Костомаров  В В. Білозерський  Г Т. Шевченко                     Д І. Нечуй-Левицький

43. Про кого з персонажів роману П. Куліша «Чорна рада» йдеться: «Він добрий був син і щирий козак, лучче йому з нудьги загинути, ніж панотця навік преогорчити і золоту свою славу гряззю закаляти»?

А про Кирила Тура  Б про Петра Шраменка   В про Богдана Чорногора  Г про Якима Сомка  Д про Матвія Гвинтовку

44. Укажіть центральний конфлікт роману П. Куліша «Чорна рада»:

А між соціальними групами  Б між козаками-запорожцями і міщанами  В між державобудівничим і руїнницьким началами в українській політиці того часу   Г між гетьманом Сомком і козаками  Д між претендентами на булаву на особистому грунті

45. Стиль, у якому написано «Чорну раду» Пантелеймона Куліша:

А романтизм   Б реалізм  В сентименталізм  Г класицизм  Д модернізм

46. Яке твердження хибне?

Пантелеймон Куліш був:

А поетом  Б священиком   В істориком  Г фольклористом   Д мовознавцем

47. Двобій Петра і Кирила Тура – це:

А зав′язка «романтичної» сюжетної лінії (Петро – Леся)  Б вставний епізод   В кульмінаційна точка «романтичної» сюжетної лінії (Петро – Леся)                         Г зав′язка «історичної» сюжетної лінії (обрання гетьмана)  Д розв′язка «романтичної» сюжетної лінії (Петро – Леся)

48. Вкажіть, кого з українських письменників післяшевченківської доби можна характеризувати так:

«Видатний український письменник, критик, публіцист, етнограф, видавець, культурний і громадський діяч 40-90-х років ХІХ ст.; автор першого українського правопису на фонетичній основі, перший перекладач Біблії українською мовою, автор першого в українській літературі соціально-історичного роману»:

А І. Нечуй-Левицький  Б І. Франко  В П. Куліш   Г М. Коцюбинський 

 

ПРО КОГО ЦЕ ГОВОРИТЬСЯ:

 1.               «Орел, а не козак!»
 2.               «… був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений…»
 3.               «Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і характерника»
 4.               «Ще, може, звіку не сходились на сих полях такії два рубаки, одної сили, одної хисти, одного завзяття»
 5.               «Ще була молода і хороша, тілько бліднолика пані. Зараз було видно, що се не нашого пера пташка»
 6.               «Чоловік сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях… Хіба що по шаблі можна б догатуватись, що воно щось не просте: шабля аж горіла від золота; да й на йому була мов чужа…»
 7.               «Моя хата скраю, я нічого не знаю»
 8.               «… заклювала ворона нашого сокола!»
 9.               «Чужою смертю я волі копувати не хочу…»
 10.          «Уже я йому й отчизну, уже я йому правду під ніс тикав, а він своє… Сказано – дурному хоч кіл на голові теши!..»

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Phlak3
  Де відповіді? як себе перевіряти?
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  2.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дідик Марія Миколаївна
  Цікавий, глибокий та багатий матеріал.Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
10 березня 2018
Переглядів
26260
Оцінка розробки
4.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку