10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Готуємося до ЗНО. Творчість Тараса Шевченка. Тести

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. Повторення вивченого з української літератури. Творчість Тараса Шевченка. Тести. Сподіваюся, що запропонований матеріал сподобається педагогам і допоможе їхнім учням швидко та якісно підготуватися до ЗНО.

Перегляд файлу

Тарас Шевченко

1. Роки життя і місце народження Т. Шевченка:

А 1769-1838, с. Чорнухи на Полтавщині   Б 1800-1850, Київ   В 1796-1888, Канів  Г 1814-1861, с. Моринці на Черкащині

2. У якому році Т. Шевченка було викуплено з кріпацтва?

А 1798  Б 1838   В 1789  Г 1821

3. Де навчався Т. Шевченко?

А у Києво-Могилянській академії  Б у Харківському університеті  В в університеті Вільно (Вільнюсі)  Г у Санкт-Петербурзькій Академії мистецтв

4. Рік виходу першої збірки поезій Т. Шевченка «Кобзар»:

А 1798  Б 1838   В 1789  Г 1840

5. Коли Шевченко побував в Україні?

А у 1898 р.  Б у 1838р. і 1861 р.  В у 1843 р. і 1845 р.  Г у 1840 р.

6. Коли і за що був заарештований Т. Шевченко?

А 1798 р. за неадекватну поведінку на царському прийомі  Б 1838 р. за сатиричний портрет царя  В 1847 р. за участь у Кирило-Мефодіївському   братстві та сатиричну поему «Сон» (комедія)   Г 1845 р. за поїздку в Україну і формування серед тамтешніх селян  антицарських настроїв

7. Де і ким Т. Шевченко відбував заслання?

А рядовим в Оренбурзькому окремому корпусі із забороною писати та малювати  Б рядовим у Васильківському окремому корпусі із забороною писати та малювати  В поручиком у Забайкальському окремому корпусі                 Г поручиком в Оренбурзькому окремому корпусі

8. Рік виходу другого видання поезій Т. Шевченка «Кобзар»:

А 1798  Б 1860   В 1789  Г 1821

9. Вкажіть, коли відбулося перепоховання Т. Шевченка в Україні                       (Канів на Черкащині):

А 1 січня 1798 р.  Б 22 травня 1861 р.  В 9 березня 1861 р.                                  Г 31 грудня 1861 р.

10 Вкажіть, у чому полягає світове значення творчості Т. Шевченка:

А питання про світову велич Шевченка є надуманим і не відповідає рівню творчості поета  Б у широкій історичній тематиці його творчості                              В у специфічному способі розкриття ролі Бога в житті кожної людини                          Г Т. Шевченко «відстояв у многоликості людства лице і характерну поставу свого народу» і водночас вказав йому шляхи подальшого поступу

11. Хто з письменників сказав про Т. Шевченка: «Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури»?

А І. Франко   Б М. Коцюбинський  В Є. Маланюк  Г М. Рильський

12. Чий портрет було намальовано, щоб викупити Шевченка з кріпацтва?

А Т. Шевченка  Б В. Жуковського   В К. Брюллова  Г І. Сошенка

13. Т. Шевченко походить із:

А дворянського роду  Б родини селян  В родини священика  Г родини кріпаків     Д робітничої родини

14. Заслання Шевченко відбував:

А у Сибіру  Б на Кавказі  В на Уралі   Г на Соловках  Д на Далекому Сході

15. «Катерина» Т. Шевченка за жанром:

А трагедія  Б комедія  В повість  Г поема  Д оповідання

16. Батьком Катерининої дитини був:

А бідний чумак  Б польський шляхтич  В проїжджий запорожець                     Г сільський староста    Д російський офіцер

17. В кінці поеми «Катерина» спокусник зустрічає свого позашлюбного сина, який на той час є :

А чумаком  Б гетьманським джурою  В бурсаком  Г поводирем у кобзаря                Д рекрутом

18. Рядки

          Чурек і сакля – все твоє;

          Воно не прошене, не дане,

          Ніхто й не возьме за своє,

          Не поведе тебе в кайданах.

з твору Т. Шевченка

А «Заповіт»  Б «Мені однаково»  В «І мертвим, і живим»  Г «Кавказ»             Д «Гайдамаки»

19. Зображені у «Гайдамаках» події відбуваються під час:

А Хмельниччини  Б Руїни  В Коліївщини   Г Тарасової ночі  Д повстання під проводом Северина Наливайка

20. Гонта убив своїх дітей, тому що…

А вони були католиками   Б боявся, щоб вони не потрапили до рук ляхам                В вони були потурчені  Г не хотів, щоб вони живцем згоріли в уманському замку  Д не хотів віддавати їх на муки татарам

21. За легендою, «свячені ножі» гайдамакам були прислані…

А Петром І  Б Карлом ХІІ  В Катериною ІІ  Г Іваном Мазепою   Д Богданом Хмельницьким

22. Ярема взяв собі прізвище

А Перебендя  Б Гамалія  В Беринга  Г Лушня  Д Галайда

23. Разом з Іваном Гонтою на чолі гайдамаків стояв

А Іван Богун  Б Тарас Трясило  В Іван Сірко  Г Семен Палій  Д Максим Залізняк

24. Гайдамаки повстали проти

А ляхів   Б москалів  В турків  Г шведів  Д татар

25. Найбільш драматичні події «Гайдамаків», пов’язані з убивством Гонтою своїх дітей, відбуваються

А у Черкасах  Б у Вінниці  В у Чигирині  Г в Умані   Д у Полтаві

26. Т. Шевченко назвав «Сон» («У всякого своя доля…»)

А трагедією  Б комедією   В драмою  Г елегією  Д феєрією

27. Рядки

          Кохайтеся, чорнобриві,

          Та не з москалями,

           Бо москалі – чужі люде,

           Роблять лихо з вами.

з твору Т. Шевченка

А «Сон»  Б «Заповіт»  В «Катерина»   Г «І мертвим, і живим»                            Д «Причинна»

28. У якому із своїх творів Т. Шевченко ставить царя в один ряд із псарями й гончими?

А «Єретик»  Б «Кавказ»   В «Юродивий»  Г «Великий льох»   Д «Неофіти»

29. З якої поезії рядки?

            У нас же й світа, як на те –

            Одна Сибір несходима,

            А тюрм! А люду!.. Що лічить!

            На всіх язиках все мовчить,

            Бо благоденствує!

А «Сон»  Б «Єретик»  В «Кавказ»   Г «Гайдамаки»  Д «І мертвим, і живим...»

30. Гнівною сатирою на царизм стала поема Шевченка:

А «Сон» («Гори мої високії…»)  Б «Сон» («На панщині пшеницю жала»)               В «Юродивий»  Г «Сон» («У всякого своя доля»)  Д «Неофіти»

31. Який твір Шевченка починається словами «Реве та стогне Дніпр широкий»?

А «Причинна»  Б «Катерина»  В «Наймичка»  Г «Тополя»

32. Перший відомий нам твір Шевченка називається:

А «Гамалія»  Б «Катерина»  В «Гайдамаки»  Г «Кобзар»   Д «Причинна»

33. Віршовий розмір наведеного нижче уривка:

          Реве та стогне Дніпр широкий,

          Сердитий вітер завива…

А ямб   Б хорей  В дактиль  Г анапест  Д амфібрахій

34. Який прийом яскраво виражений у наведених нижче рядках?

          Не вернуться сподівані,

          Не вернеться воля,

          Не вернуться запорожці,

          Не встануть гетьмани,

          Не покриють Україну

          Червоні жупани.

А гіпербола  Б епітет  В тавтологія  Г алегорія  Д анафора

35. Осуд колоніальної політики царської Росії звучить у поемі:

А «Кавказ»   Б «Сон»  В «Єретик»  Г «Юродивий»  Д «Великий льох»

36. Який троп яскраво виражений у наведених нижче рядках?

          Вітре буйний, вітре буйний!

          Ти з морем говориш,

          Збуди його, заграй ти з ним,

          Спитай синє море…

А епітет  Б метафора  В персоніфікація  Г порівняння  Д алегорія

37. Який прийом яскраво виражений у наведених нижче рядках?

          Не журиться Катерина –

          Слізоньки втирає…

          Не журиться Катерина –

          Вмиється сльозою.

А антитеза   Б тавтологія  В алегорія  Г риторичне звертання   Д порівняння

38. Образ Прометея є у поемі:

А «Єретик»  Б «Кавказ»   В «Неофіти»  Г «Юродивий»   Д «Сон»

39. З якої поезії рядки?

          Зійде сонце,

          Осушить, пригріє;

          А онуки? Їм байдуже,

          Панам жито сіють.

А «Сон»  Б «Гайдамаки»  В «Кавказ»  Г «Єретик»  Д «Стоїть в селі Суботові»

40. Віршовий розмір наведеного нижче уривка:

          Сонце гріє, вітер віє

          З поля на долину.

А ямб  Б хорей   В дактиль  Г анапест  Д амфібрахій

41. Який троп яскраво виражений у наведених нижче рядках?

          Німець скаже: «Ви моголи».

          «Моголи! Моголи!»

А синекдоха   Б перифраза  В метафора  Г алегорія  Д персоніфікація

42. Який троп яскраво виражений у наведених нижче рядках?

          Серце в’яне, співаючи,

          Коли знає за що.

А метафора   Б епітет  В порівняння  Г алегорія  Д гіпербола

43. З якої поезії рядки?

          Борітеся – поборете,

          Вам Бог помагає!

          За вас правда, за вас слава

          І воля святая!

А «Сон»  Б «Єретик»  В «Гайдамаки»  Г «Кавказ»   Д «Неофіти»

44. Який троп яскраво виражений у наведених нижче рядках?

          І Коллара читаєте

          З усієї сили,

          І Шафарика, і Ганка…

А синекдоха  Б перифраза  В метафора  Г алегорія  Д метонімія

45. Назвіть твір, з якого взяті наведені рядки. Яка ідея твору?

          Отаке-то на сім світі

          Роблять людям люде!

          Того в’яжуть, того ріжуть,

          Той сам себе губить…

          А завіщо? Святий знає.

          Світ, бачся, широкий,

          Та нема де прихилитись

          В світі одиноким.

А «Причинна», вболівання за долю бідного козака

Б «Катерина», засудження моральних норм, за якими батьки виганяють свою дочку з дому, а пан-офіцер може позбиткуватися з простої людини

В «Наймичка», суто лірична поезія, без елементів сюжету, моралізаторства

Г «Тополя», можливість перевтілення людини в живу природу

46. Яка мета звернення Т. Шевченка у поемі «Гайдамаки» до героїчного минулого України?

А паралель «минуле – сучасне» необхідна Шевченкові для протиставлення світу високих пристрастей і героїзму світові тиранства і рабської покори

Б паралель «минуле – сучасне» необхідна Шевченкові для утвердження героїки його сучасників

В змалювання героїчної краси і величі народу

47. Якого персонажа поеми «Гайдамаки» Т. Шевченко називає «сирота убогий»?

А М. Залізняка  Б І. Гонту  В Лейбу  Г ксьондза  Д Ярему Галайду

48. Розкрийте підтекст авторських слів «Той мурує, той руйнує» з поеми «Сон» («У всякого своя доля…»)

А йдеться про недосконалість суспільства, де працю одних використовують і нищать інші

Б показано великомасштабність вибору професії членами суспільства

В уміння однієї людини виконувати декілька доручень одночасно

Г хто не працює, того й поганяють

49. Який символічний образ поеми «Кавказ» передає незламність, титанізм народу?

А неситий орел  Б Прометей   В Бог  Г Сибір

50. Укажіть літературний термін за його визначенням: злобне, в′їдливе висміювання глибоких вад вдачі персонажа, подій та явищ громадського й побутового життя…

А іронія  Б гумор  В гротеск  Г сарказм   Д гіпербола

51. Використання художнього прийому сну в однойменній поемі Шевченка дала авторові змогу (переважно):

А передати настрій і почуття героя, власні думки з приводу існуючої соціальної нерівності

Б уникнути розкриття гостро-соціальних проблем

В показати всю панораму суспільного життя Російської імперії ХІХ ст.

Г додати фантастичності в сюжет

Д продемонструвати контраст між Росією та Україною

52. Вкажіть, про кого наведені слова (поема «Сон»):

«Сміються та лають батьків своїх, що змалечку Цвенькать не навчили По-німецькій»:

А політичних в’язнів  Б царя і царицю  В своїх «землячків-перевертнів»                  Г знедолених селян

53. Яку ідейну та художню роль виконує сміх у поемі «Сон»                        Т. Шевченка?

А відволікання від надто серйозних проблем

Б заперечення, гостре осміяння й глумління над світом насильства і зла

В дотримання норм бурлескно-травестійного жанру

Г такий прийом традиційно властивий українській літературі

54. Рядки

          Учітеся, читайте,

          І чужому научайтесь,

          Й свого не цурайтесь.

з твору Т. Шевченка

А «Кавказ»  Б «Заповіт»  В «І мертвим, і живим…»   Г «Сон»  Д «Думи мої, думи мої…»

55. Рядки

          І мене в сім′ї великій,

          В сім′ї вольній, новій

          Не забудьте пом′янути

          Незлим тихим словом.

з твору Т. Шевченка

А «Катерина»  Б «Гайдамаки»  В «Кавказ»  Г «Заповіт»   Д «Сон»

56. Як назвав Т. Шевченко цикл віршів, написаних під час ув’язнення в Петропавловській фортеці?

А «Думи мої…»  Б «Три літа»  В «В казематі»  Г «На чужині»                            Д  «Невольнича лірика»

57. Кого з кобзарів Шевченко описав так:

Старий,сліпий, - хто його не знає?

Він усюди вештається

Та на кобзі грає

А хто грає,того знають

І дякують люде:

Він їм тугу розганяє:

Хоть сам світом нудить.

А Олексія Розума  Б Григорія Любистка  В Остапа Вересая Г Перебендю

58. З якої поезії рядки?

          Нема на світі України,

          Немає другого Дніпра,

          А ви претеся на чужину

          Шукати доброго добра…

А «І мертвим, і живим…»  Б «Ісая. Глава 35»  В «Сон»  Г «Кавказ»                           Д «Заповіт»

59. З якого твору слова:

«Споконвіку Прометея

Там орел карає,

Що день божий довбе ребра

Й серце розбиває»

А «Наймачка»  Б «Причина»  В «Кавказ»  Г «Сон»

60. Яка з поезій Т. Шевченка дала назву одному з періодів його творчості?

А «Великий льох»  Б «Кавказ»  В «Ісая. Глава 35»  Г «Заповіт»  Д «Три літа»

61 Яка з наведених рис не є характерною для раннього періоду творчості   Т. Шевченка?

А сентименталізм  Б інтерес до незвичайного, яскравого, фантастичного                В правдиве зображення дійсності  Г культ держави Д піднесений стиль мови

62. У якому році був написаний «Заповіт» Т. Шевченка?

А 1841 р.  Б 1845 р.  В 1860 р.  Г 1861 р.

63. Укажіть твір Т. Шевченка, написаний російською мовою:

А «Художник»   Б «Назар Стодоля»  В «Катерина»  Г Причинна»                           Д «Русалка»

64. Розмістіть епізоди поеми «Катерина» в порядку їх появи у творі.

А любовний епізод і народження позашлюбного сина

Б самогубство героїні

В вступ-звернення до дівчат-селянок

Г вигнання Катерини з дому

Д випадкова зустріч Катерини з Іваном

65. Установіть відповідність між фрагментами твору і його назвою.

1. Реве та стогне Дніпр широкий…                          А «До Основ′яненка»

2. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...       Б «Заповіт»

3. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями…       В «Катерина»

4. Кайдани порвіте і вражою злою кров′ю               Г « Мені однаково...»                            

    волю окропіте.                                                        Д «Причинна»

5. Та не однаково мені, як Україну злії люде           

    присплять…                                                                        

66. Який твір починається словами «Реве та стогне Дніпр широкий»?

А «Катерина»  Б «Причинна»   В «До Основ′яненка»  Г «Гайдамаки»             Д «Гамалія»

67. До якого жанру віднесено твір Т. Шевченка «Катерина»?

А балада  Б ліро-епічна поема героїчного характеру  В сатирична поема           Г ліро-епічна соціально-побутова поема   Д драматична поема

68. Укажіть, у чому простежується зміна ідейно-тематичної спрямованості творів    Т. Шевченка у період після 1843 року.

А заглиблення у фольклорні джерела  Б надреальне змалювання дійсності  В звернення до античних образів і сюжетів  Г соціально-критична, реалістична спрямованість творчості

69. У якій поемі Т. Шевченко художньо трансформував міф про Прометея?

А «Сон» («У всякого своя доля...»)  Б «Кавказ»   В «Єретик»  Г «Неофіти»            Д «Великий льох»

70. Ідея поеми «Кавказ» - це критика:

А кріпосницької системи царської Росії  Б національної ворожнечі між народами Кавказу і росіянами  В загарбницької політики царської Росії                      Г байдужого ставлення інтелігенції до історичної пам′яті  Д української інтелігенції за зраду національних інтересів

71. Установіть відповідність між цитатою з твору Т. Шевченка і художньо-виражальними засобами, застосованими в ній.

1. Кати знущаються над нами,                         А алегорія, антитеза

    А правда наша п′яна спить («Кавказ»).       Б антитеза

2. Кругом неправда і неволя,                            В гіпербола

    Народ замучений мовчить,                           Г уособлення, антитеза

    А на російському престолі                            Д поєднання уособлення з

    Кабан годований сидить  («Єретик»).          порівнянням                                                           

3. Тополі… стоять собі; мов                             Е пестливі слова

    Сторожа, розмовляють з полем» («Сон»).       

4. Той мурує, той руйнує («Сон»).

5. І внучатам із клуночка гостинці виймає –

    і хрестики, й дукачики,

    й намиста разочок («Наймичка»).

72. Що з наведених ознак не є характерним для періоду творчості                      Т. Шевченка 1847-1857 років?

А мотиви суму, самотності  Б автобіографічність окремих творів                      В основні акценти – роздуми про сенс, мету життя людини    Г інтерес до незвичайного, таємничого, фантастичного

73. Яку назву мав цикл поезій, написаних Тарасом Шевченком під час ув′язнення в Петербурзі 1847 року?

А «Три літа»  Б «В казематі»   В «Мальовнича Україна»  Г «В неволі»

75. У яких рядках поезії «Мені однаково…» уміщена основна думка твору?

А «В неволі, плачучи, умру…»  Б «В неволі виріс між чужими…»                    В «Малого сліду не покину / На нашій славній україні…»  Г «Та не однаково мені, / Як Україну злії люде / Присплять, лукаві, / І в огні її окраденую збудять…»

76. Укажіть схематичний варіант визначення виду римування у фрагмені поезії Т. Шевченка:

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

А аабба  Б аббаб   В абаба  Г ааббб  Д абааб

77. Визначте художньо-виражальний засіб, ужитий у рядках:

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива.

А персоніфікація, епітет   Б метонімія  В синекдоха, епітет  Г символ                      Д власне метафора

78. Визначте вид рими в рядках поеми Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…»):

Лечу, лечу, а вітер віє,

Передо мною сніг біліє…

А чоловіча  Б жіноча   В дактилічна

79. Де було видруковане перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка?

А у Києві  Б у Санкт-Петербурзі   В у Москві  Г у Львові  Д в Женеві

80. Який твір відкриває перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка?

А «Причинна» Б «Думи мої, думи мої…»   В «Тополя»  Г «Перебендя»                 Д «Катерина»

81. Яку проблему порушує Т. Шевченко в поемі «Катерина»?

А виїзду українців за кордон  Б наслідків переселення народів  В утримання військових цивільним населенням  Г соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві   Д легковажності дівчат

82. Якої пори року загинула Катерина (Т. Шевченко «Катерина»)?

А навесні  Б пізньої весни  В пізньої осені  Г взимку  Д ранньої весни

83. Що стало основою для написання Т. Шевченком поеми «Гайдамаки»?

А народні перекази  Б історичні пісні та легенди  В матеріали петербурзьких архівів Г особисті враження від розповідей діда та фольклорні твори                       Д спогад про особисту участь

84. Хто є головним героєм поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»?

А Ярема  Б М. Залізняк  В І. Гонта  Г титар Д повсталий народ

85. Де Т. Шевченко написав «Заповіт»?

А у Петербурзі  Б у Переяславі   В на засланні  Г в Ягодині  Д в Києві

 

 

doc
Додано
10 березня 2018
Переглядів
20565
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку