Готуємося до ЗНО. Узагальнення вивченого про дієслово. Теорія і практика.

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. "Узагальнення вивченого про дієслово. Теорія і практика". Сподіваюся, що цей матеріал допоможе учням швидко та якісно повторити вивчене.

Перегляд файлу

ЗНО. Українська мова

 

ДІЄСЛОВО

(означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити? що робиться з предметом? у якому стані він перебуває?)

 

ФОРМИ ДІЄСЛОВА

1. Особове дієслово ( можна визначити особу): сиджу (я), сидів (він).

2. Інфінітив(неозначена форма): сидіти, сісти.

3. Дієприкметник (пит. який?; походить від дієслова): посаджений.

4. Дієприслівник (що роблячи? що зробивши?): сидячи, посидівши.

5. Безособові форми на -но, -то: посаджено, забуто.

 

Початкова форма: інфінітив.

 

Тестове завдання 1. Дієсловами є всі слова рядка

А перерахунок, зберіг, капіталізувати

Б заощадивши, капітально, виплатити

В форсувати, замовлений, збалансувати

Г зараховано, домовлені, депозитний

 

Тестове завдання 2. Установити відповідність між формами дієслова й наведеними прикладами.

Форма дієслова                                            Приклад

1 інфінітив                                                     А працюючи

2 особова форма                                            Б працюють

3 дієприкметник                                            В працювати

4 дієприслівник                                             Г напрацьовано

                                                                        Д відпрацьований

 

 

 

СИНТАКСИЧНА РОЛЬ ДІЄСЛОВА

 

У реченні дієслово найчастіше виступає присудком, хоча інфінітив може виступати будь-яким членом речення.

 

Завдання 1. Підкреслити дієслова як члени речення, назвати форми.

Весняні води ще не зійли. Жити – Батьківщині служити. Суддя наказав встати підсудному. Дівчина вирішила прийти до школи вчасно. Не спитавши броду, не лізь у воду. Зверху бачили широку долину, обставлену горами. Траву висушено вчасно. Вирушаймо на озеро скупатись. Здійснилася моя мрія побувати в Америці.

Тестове завдання 3. З'ясувати, яким членом речення виступає виділене дієслово.

Мистецтво слухати дано не кожному.

А підмет

Б присудок

В додаток

Г означення

Д обставина

 

 

ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА

 

Перехідні: означають дію, що переходить або спрямована на предмет, що виражений іменником або займенником (налити води, виконувати вправи, не читати книгу).

 

Предмет, на який спрямована дія,

звичайно стоїть:

 1. у Зн. відм. без прийменника

Наприклад: Ніч обгорнула біленькі хати.

 2. у Р. відм., якщо:

 - перед дієсловом є заперечна частка не

Наприклад: Учень не виконав завдання.

 • дія переходить не на весь предмет, а лише на його частину

Наприклад: Максим привіз піску  із закинутого кар′єра.

 

Неперехідні: означають дію, що прямо не переходить на предмет . Такі дієслова не вимагають додатка.

Наприклад: Роки одсіяли, одгули громи. Прийти пізно.

До неперехідних дієслів належать також всі дієслова з суфіксом   -ся(-сь).

Наприклад: Вітатися при зустрічі. Сміятись  Анні не довелося.

 

! Деякі дієслова можуть бути як перехідними, так і неперехідними.

 

    зустрічати друзів                              зустрічатися з друзями

       шити плаття                                            шити голкою

 

Завдання 2. Визначити перехідні та неперехідні дієслова.

І прийде час, коли без тривоги перекуєш на молоти мечі. Ми розвіяли хмари похмурі, щоб над нами сіяла блакить . Світить сонце для нас над землею, даль шумує. Я люблю, коли в листя зелене дерева одягає весна, і під вітром хитаються клени, і співає гуртом дітвора .

Завдання 3. Скласти словосполучення, у яких подані дієслова виступали б як перехідні і як неперехідні.

Мазати _____________________________________________________

Пити _____________________________________________________

Варити _____________________________________________________

Шити _____________________________________________________

Тестове завдання 4. Перехідне дієслово є в реченні.

А У верховіттях вітер колобродить.

Б Сумує стежка дичками внатрус.

В Різьбить печаль свої дереворити.

Г Фанерні журавлі не полетять у вирій.

 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ДІЄСЛОВА

 

1. ВИДИ ДІЄСЛІВ

Дієслова доконаного виду означають завершену дію і відповідають на питання що зробити? що зробив? що зроблю?

Дієслова недоконаного виду означають незавершену дію і відповідають на питання що робити? що роблю? що буду робити?

 

Тестове завдання 5. Усі дієслова доконаного виду.

А підмінити, писати, розкидати

Б сказати, скласти, проймати

В передати, говорити, скоротити

Г вивчити, зібрати, вдуматися

 

 

2. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ

Дієслова можуть вживатися у дійсному, умовному чи наказовому способі. 

Дійсний спосіб: дія відбувалася, відбувається чи буде відбуватися (дієслова змінюються за часами): ходив, люблю, одягатимеш.

Дієслова дійсного способу (грав- граю- гратиму) і можуть вживатися із заперечною часткою не (не ходитиму, не гріє, не називатиму).

Умовний спосіб: дія бажана або можлива за певних умов: полетів би, казала б.

Наказовий спосіб: дієслово через наказ, прохання, побажання чи пораду закликає до виконання дії: приходь, навчайся, привітай.

Для того, що б передати наказ або прохання у 3-й особі, вживаються частки хай (нехай) : хай працюють; нехай завжди буде сонце.

 

Завдання 4. Знайти в реченнях дієслова, визначити спосіб.

Веди мене, дорого правоти, як не мені, дай іншому дійти на тихі води і на ясні зорі. Тяжкими гронами висять набої, аж повгинались плечі вояків. Впаде команда - й вирушить на гори велике військо сонця і землі. Любімо сонце і життя, радіймо квітам і теплу. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти! Якби мені черевики, то пішла б я на музики.

 

Тестове завдання 6. Усі дієслова одного способу подано в рядку.

А повідомили, шукають, мріятиму, жартували

Б вивчіть, сподіваюсь, бринить, хвалитиме

В зустрів би, доглядай, зачекали б, несла б

Г принеси, возять, полікувала, возвеличу

 

Тестове завдання 7. Форму умовного способу дієслова вжито в значенні наказового.

А Чи не приніс би ти мені підручника з біології?

Б Слід передати своїми словами зміст прочитаного твору.

В Панове, заходити за обмежувальну лінію заборонено.

Г Скажи ти мені це відразу – я встиг би тобі допомогти.

 

Тестове завдання 8. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку.

А їжте

Б хай прийде

В давай співати

Г посуньтеся

 

3. ЧАСИ ДІЄСЛІВ

Дієслова можуть вживатися у минулому, теперішньому чи майбутньому часі. 

Завдання 5. Визначити час дієслів.

Входив, згадаю, знає, утворювала, зловлю, дарує, мовчала, з'єднує, знайшов, уміє, перелазив, читає, гнатиму, оздобив, буду ходити, боротимусь, побачу.

 

ДІЄВІДМІНИ ДІЄСЛІВ

 


          І дієвідміна :                                                

 

1. У 3-ій особі множини                    -уть- (-ють-): везуть, читають.

2. У 2-ій особі однини -е (-є): везеш, читаєш.

          ІІ дієвідміна:

 

1. У 3-ій особі множини         -ать- (-ять-): кричать, стоять.

2. У 2-ій особі однини -и(-ї): кричиш, стоїш.


 

 

Завдання 6. Визначити дієвідміну.

Полоти, бороти, стояти, сушити, ходити,  колоти, бити, лити,  берегти, варити,  могти, нести, солити, пекти, лазити, шити, білити, кричати, косити, співати, лежати, клеїти.

 

Тестове завдання 9. Усі дієслова належать до І дієвідміни

А поливати, тонути, прочитати

Б клеїти, дивитися, бувати

В сказати, переорати, прилетіти

Г привезти, захотіти, бачити

 

 

ПРАВОПИС -ТЬСЯ, -ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ

В українській мові в буквосполученні -ться в дієсловах завжди пишеться м′який знак: перегукуються, тримаються.

Буквосполучення -шся пишеться без м′якого знака: зберешся, домовишся.

 

Завдання 7. Замість крапок вставити, де потрібно, м’який знак.

Не журис.. , коли недоля в край чужий тебе закине. Ах, скільки струн в душі дзвенит.. ! На розпутті кобзар сидит.. та на кобзі грає. Ти знаєш.. , що ти – людина. Ти знаєш.. про це чи ні? Смі­ют..ся, плачут.. солов’ї і б’ют..  піснями в груди. Глян.. , моя рибонько, - срібною хвилею стелит..ся полем туман. Тоді, як, господи, святая на землю правда прилетит..  хоч на годиночку спочит.. , незрячі прозрят.. ...

 

НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

Окремо:

Частка не з дієсловом завжди пишеться окремо: не прочитав, не з'ясувала.

Разом:

1. Коли слово без не не вживається: непокоїться, незчутися.

2. У префіксі недо-, який вказує на неповноту дії: недочув, недобачає.

 

 

Завдання 8. Розкрити дужки.

Семеро одного (не)ждуть. (Не)кажи - (не)вмію, а кажи - навчусь! Два хитрих мудрого (не)переважать. У чужому оці й порошинку бачить, а в своєму і сучка (не)добачає. (Не)має в що й солі зав'язать. Сьогоднішньої роботи на завтра (не)відкладай. Коли (не)тямиш, то й (не)берися. Сам (не)зчувся, як здоров'я позбувся. (Не)дочув глухий, що (не)добачив сліпий, як утікав кривий. (Не)досолить - (не)доїсть.

 

Тестове завдання 10. Усі дієслова пишуться з не разом.

А не/притомніти, не/дійти, не/здійснити, не/минати

Б не/ пробувати, не/зчутися, не/навидіти, не/зітхати

В не/стямитися, не/дочувати, не/ дооцінювати, не/волити

Г не/допускати, не/дорівнювати, не/ досягти, не/відбутися

Тестове завдання 11. Орфографічну помилку допущено в одному зі слів речення.

А Немає гіршої долі, як жити без волі.

Б Без творчості немає і життя.

В Як не має криниць, і росинка свята.

Г Він не має ні щастя, ні долі.

 

Запам′ятати написання дієслів!

Нездужати (хворіти) – не здужати (не змогти).

Неславити (ганьбити) – не славити (не прославляти).

Непокоїтися (турбуватися) – не покоїтися (не бути похованим).

 

Завдання 9. Розкрити дужки.

Щось, здається мені, ви ніби (не)здужаєте? Рук (не)здужаю  підняти, бо не їла й не пила. Глухо зітхали хвилі, чайки (не)покоїлись над озером. Сумно усвідомлювати, що (не)покоїться видатний український кінорежисер Олександр Довженко в рідній землі. (Не)славити  треба ледарів, а не чесних людей. Працюють люди чесно, і як (не)славити їх за це?

 

ДІЄПРИКМЕТНИК

особлива форма дієслова, яка поєднує в собі

ознаки дієслова і прикметника

Наприклад:

Написаний – відповідає на питання який?( ознака від прикметника) та утворений від слова написати (ознака від дієслова).

 

                 Активний                                           Пасивний

    -л-, -ач-(-яч-), -уч-(-юч-)                           -т-, -н-, -ен-(-єн-)

 

                 замерзлий                                                грітий

                 лежачий                                                   різаний

                 квітнучий                                                 варений

                 співаючий                                                загоєний

 

Тестове завдання 12. У якому рядку всі слова дієприкметники?

А притихлий, вилитий, високий

Б прив’язаний, розстелений, грізний

В здоровенний, несказанний, похилий

Г пророслий, засніжений, виспівуючий

 

Тестове завдання 13. У якому рядку всі дієприкметники активні?

А згаданий, засіяний, радіючий

Б зажурений, лежачий, пожовклий

В співаючий, сидячий, посивілий

Г задуманий, зажурений, граючий

Тестове завдання 14. У якому рядку всі дієприкметники пасивні?

А зів’ялий, розквітлий, передбачений

Б записаний, вимитий, знайдений

В висвітлений, вишитий, падаючий

Г сяючий, засіяний, стомлений

 

СИНТАКСИЧНА РОЛЬ ДІЄПРИКМЕТНИКА

 

Завдання 10. Знайти дієприкметники, підкреслити їх як члени речення.

Ніжить вухо притишена музика. З дитинства я закохана в слова. Цей вишитий рушник дуже сподобавя моїй подрузі. Поле засіяне пшеницею та ячменем. Битий небитого везе. Документ погоджений з директором. У бій були введені всі піхотні батальйони.

Тестове завдання 15. Дієприкметник виступає в ролі присудка в реченні.

А Душа моя у кригу не закута, мов березнева гілка в заметіль.

Б Душа, переповнена щастям, часто буває німа.

В Мов спинився Дніпро, оточений передосінніми берегами.

Г Простяглася пухка чорна рілля, наповнена спокоєм і надією.

 

 

НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

Окремо:

- при дієприкметнику є залежне слово: не відправлений сестрі лист, ще не скошена трава;

- є протиставлення: лист не відправлений поштою, а принесений кур′єром;

- дієприкметник з не є присудком: Лист не відправлений.

Разом:

- дієприкметник не має при собі залежного слово: невідправлений лист;

- дієприкметник утворений від дієслова, що його пишемо з недо- разом: недописаний, недобудований, недосіяний.

 

Завдання 11. Записати дієприкметники з не правильно.

Не/вивчений вірш, не/засіяні поля, не/сподівана зустріч, не/виконана вчасно робота, не/витрачена сила, ще не/привезений хліб, не/оброблена селянами земля, не/перемелене зерно, недо/співана пісня, робота не/зроблена, не/здобуте нами село, не/зношені черевики.

 

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Дієприкметник разом із залежними словами утворює дієприкметниковий зворот. Дієприкметниковий зворот завжди виділяється комою або комами, якщо стоїть після означуваного слова.

Наприклад: Ще спить земля, укутана снігами.

                       Земля, укутана снігами, ще спить.

Якщо дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом, то комою не виділяється.

Наприклад: Укутана снігами земля ще спить.

Запам′ятати! Кома ставиться після дієприкметникового звороту, якщо він є перед означуваним словом тоді, коли він має додаткове обставинне значення причини.

Наприклад: Скуті кригою страшною, сплять озера і гаї. ( Сплять озера і гаї (чому?), бо скуті кригою страшною).

 

Завдання 12. Знайти в реченнях дієприкметникові звороти, поставити (якщо треба) розділові знаки.

Острів повитий ранковим туманом пливе у морі. На полонині пахло охолодженою за ніч землею. Через вікно зазирнув клапоть неба присипаний срібним пилом. Над Максимом нахилилося почервоніле від гніву й туги лице Тугара Вовка. Позбавлений можливості говорити з людьми він у стократ сильніше переживав свою трагедію.

 

ДІЄПРИСЛІВНИК

(незмінна дієслівна форма, яка об′єднує в собі ознаки дієслова й прислівника; не має закінчення)

            Недоконаний вид                               Доконаний вид

        -учи-, -ючи-, -ачи-, -ячи-                             - ши-, -вши-

          читаючи, терплячи                         перемігши, здобувши

 

Завдання 13. Підкреслити дієприслівники, визначити вид.

Відчувати, прикріплений, спілкуються, побілілий, переживаючи, зачарований, здобувши, забувати, виходячи, витерпівши, зневірений.

 

Завдання 14. Утворити від дієслів у неозначеній формі дієприслівники.


Стрибати ____________

Підвестися ____________

Обдумати ____________

Зупинятися ___________

Зупинитися ___________

Прочитати ___________


 

НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

Не з дієприслівниками пишемо так само, як не з дієсловами.

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот. Може бути розташований на початку, в середині та в кінці речення. Виділяється на письмі комою або комами.

Наприклад: Заплакала хвиля, упавши до ніг. Хвиля, упавши до ніг, заплакала. Упавши до ніг, хвиля заплакала.

АЛЕ: дієприслівниковий зворот фразеологічного типу комами не виділяються.

Наприклад: Хлопець тікав від хуліганів не чуючи ніг (швидко).

 

ОДИНИЧНИЙ ДІЄПРИСЛІВНИК

Одиничний дієприслівник виділяється комами, якщо не стоїть після присудка.

Порівняти: Пташині співи, натомившись, поволі затихають. – Сонце заходить не поспішаючи.

 

Завдання 15. Знайти в реченнях дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники, виділити (якщо треба) комами.

 

Коні почувши волю шарпнули з копита, витяглися і помчалися стрілою наввипередки згинувши незабаром у густій куряві. Хлопці бігли не озираючись. Атакуючи ворога бійці ще довго чули закличні звуки бойового сигналу. Роман хотів вирватися, але капітан міцно струснувши його поставив на місце. Полум′яніючи згоряє над нивами щн молода зоря. Ще хвилину люди стояли тихо чогось ще сподіваючись. Світить річка гуляючи заплавами зникаючи у маревах небосхилу. Оленка мовчала втупивши очі в підлогу.

 

Тестове завдання 16. Правильно розставлено розділові знаки в реченні.

А Каштан зацвів білим цвітом, піднявши до сонця, свої свічки.

Б Листя на гіллі, передчасно пожовкло й осипалось встеляючи тротуар.

В Дерево благало дощу, пожадливо ловлячи життєдайні краплі роси.

Г Сумував каштан затиснувши у своїх кулачках зеленаві їжачки.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Зейналова Алина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кравцова Ганна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Павленко Ольга Йосипівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Карась Ірина Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Fate KasTer
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
doc
Додано
23 лютого 2018
Переглядів
16947
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку