Готуємося до ЗНО. Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення. Теорія і практика

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. "Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення. Теорія і практика". Сподіваюся, що цей матеріал допоможе учням швидко та якісно повторити вивчене.

Перегляд файлу

ЗНО. Українська мова

 

Складнопідрядне речення

(одне просте речення залежить від іншого й поєднані сполучниками підрядності або сполучними словами)

 

з одним підрядним              з кількома підрядними

 

І. Від головного речення до підрядного в більшості випадків можна поставити питання.

Наприклад: Я знаю (що?), що все буде добре.

 

ІІ. Підрядне речення може стояти перед головним, після нього і в середині нього. На письмі підрядні речення відділяються від головного комою або комами.

Наприклад:

Коли пролунав дзвінок, усі розійшлися по класах.

Усі розійшлися по класах, коли пролунав дзвінок.

Усі, коли пролунав дзвінок, розійшлися по класах.

 

Завдання 1. У реченнях підкреслити граматичні основи, позначити межі речень, визначити головну та підрядну частини. Поставити питання.

 

Якщо  учні будуть сумлінно вчитися, вони здобудуть ґрунтовні знання.

Дарині хочеться швидше зробити уроки, щоб погуляти з друзями.

Українець, який зневажливо ставиться до рідної мови, не може викликати поваги до себе.

 

ІІІ. Підрядні речення поєднуються з головним за допомогою сполучників або сполучних слів.

Сполучники

(не бувають членами речення, у схемі записуються за межами дужок)                             

Щоб, бо, коли,  як, що, аби, мов, ніби, немов, неначе, мовби, ніж, хоч, якщо, якби, тому що, через те що, дарма що, незважаючи на те що…

 

Сполучні слова

(є членами речення, у схемі записуються в дужках)

              Відносні займенники                         Прислівники

                                               хто                                                як

                                               що                                                 де

                                               який                                              куди

                                               чий                                                звідки

                                               котрий                                          чому

                                               скільки                                          коли

                                                                                                      відколи

                                                                                                      доки

 

                               підмети або додатки                             обставини

 

Лише три слова «що», «коли», «як» можуть бути як сполучниками, так і сполучними словами.

Як відрізнити?

1. Якщо «що» можна замінити на «який», то це сполучне слово, якщо ні – сполучник.

Наприклад:

Гора була така, що з неї спускалися цілий день.

Об′єднала нас праця, що (яка) творить чудеса.

 

2. Якщо підрядну частину з «коли», «як» можна прочитати як питальне речення, то це сполучні слова, якщо ні – сполучники.

Наприклад:

Ніхто не скаже, коли почалося козацьке лицарство. (Коли почалося козацьке лицарство?)

Моя душа так ближчає до Бога, як людській і не снилося .

 

 

Складнопідрядні речення з одним підрядним

 

        З′ясувальні                                означальні                             обставинні

(відповідають на питання             (відповідають на питання           місця (де? куди? звідки?)

непрямих відмінків (всіх, крім     який? котрий? і пояснюють   часу (коли? відколи?       

Н.в.) і пояснюють присудок в       іменник чи займенник в            як довго?)

головному реченні)                         головному реченні)                   способу дії (як? яким

                                                                                                               способом?)

                                                                                                               міри і ступеня (якою мірою?

                                                                                                               наскільки?)

                                                                                                               порівняльні (подібно до

                                                                                                                чого?)

                                                                                                               причини (чому? з якої причини?

                                                                                                               мети (з якою метою? навіщо?)

                                                                                                               умови (за якої умови?)

                                                                                                               допусту (незважаючи на що?)

                                                                                                               наслідку (сполучник так що)

 

Завдання 2. У реченнях підкреслити граматичні основи, позначити межі речень; вказати, чим поєднано частини (сполучником чи сполучним словом); намалювати схему, поставити питання від головного речення до підрядного, назвати вид підрядного.

 

Я знаю, що пройде печаль.

__________________________________________________________________

Не буду я питати, чому за літом дні холодні йдуть.

__________________________________________________________________

Нема краю, щоб миліший був за наш.

__________________________________________________________________

Кохаю край я дорогий, що зветься Україна.

Є у мене єдина молитва, щоб собі малоросом не став.

__________________________________________________________________

Я знайшов те, чого навіть не сподівався знайти у цій глушині.

__________________________________________________________________

Неробство – це ковадло, на якому куються всі гріхи.

__________________________________________________________________

Сокіл, що квапиться, для полювання не годить.

__________________________________________________________________

Де літо маки стеле килимами, дитя в городі ходить коло мами.

__________________________________________________________________

У неділю-вранці, як стало світати, поз′їжджалася родина козаченька проводжати.

__________________________________________________________________

Так тихо, хоч мак сій.

 __________________________________________________________________

Оскільки дражливе слово викликає лютощі, людина гаряча здіймає сварку.

__________________________________________________________________

Як по ставку пливе листок сухий, так тихо-тихо мій час пливе.

__________________________________________________________________

Для того щоб людину взнати, треба її за серце взяти.

__________________________________________________________________

Коли хочеш ти добро зробити, поспішай його зробити швидко.

__________________________________________________________________

Не стануть святами ніколи будні, хоч як би там не мудрували трутні.

__________________________________________________________________

Досить холодно, так що ми топимо вже грубки.

__________________________________________________________________

Хай суд іде так, як велять йому народи.

__________________________________________________________________

Скрізь, де малина й ліщина докупи зрослися, вітер натхненно гілля їм перемішав.

__________________________________________________________________

 

Тестове завдання 1. Позначити складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним.

А Вода в річці стояла нерухомим сизим дзеркалом, наче течія спинилась, вода застигла.

Б На тому місці, де ще за одну хвилину чи дві я бачив море, тепер стояла довжелезна висока гора сивого клоччя.

В Хіба ти не відчуваєш, що кожної миті наше життя може обірватися?

Г Хлопчаки відчували страх перед тими небезпеками, що таїлись у його темних проваллях.

 

Тестове завдання 2. Указати правильне твердження.

А Й на мить здалося Тарасові, що він крокує розливом білого цвіту. (Це складнопідрядне речення з підрядним  мети).

Б На кожному кроці, хоч ми і не помічали, виблискували прояви нашої вікової культури у психіці й щоденному побуті людей. (Це складнопідрядне речення з підрядним допустовим).

В Коли на грудях моря розстелялась мла, хвиль сонних перемови повторяли птахи. (Це складнопідрядне речення з підрядним допустовим).

Г  В українських обрядових піснях подається величний образ Матері Божої, що є зразком для земних матерів. (Це складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним).

Тестове завдання 3. Указати складнопідрядне речення, в якому правильно поставлено розділові знаки.

А Сагайдачний бачив, що ось-ось спалахне заколот і попередив Хоткевича.

Б Хвойні не скидають свого вбрання на зиму, тому, що їхні листочки-хвоїнки випаровують дуже мало води.

В І тільки тут, на Січі, люди вперше починали виховувати в собі свідому любов до своєї батьківщини, тому, що тільки тут батьківщина дійсно ставала для них рідною матір'ю, а не лютою мачухою…

Г Він тихо причалив до лісникового човна, котрий ніколи ніким не приковувався, і, зіпхнувши його з берега, пустив за водою.

 

Тестове завдання 4. Складне речення з підрядним обставинним часу утвориться, якщо частину коли збирається вся родина разом вписати замість крапок у реченні

А Відчуття свята посилюється, … .

Б Речення … неускладнене.

В Я дуже люблю день, … .

Г Нагадай час, … .

 

Тестове завдання 5. Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні

А Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує.

Б Здавна відомо, що заборонений плід найсолодший.

В Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу.

Г Не писав я до тебе в останні два дні через те, що був у дорозі.

 

Тестове завдання 6. Виділене слово є сполучником в реченні

А Нещасна нація, котра не вміє цінувати свої таланти.

Б Мирон бережно підступав до станції, де вже потяга не було.

В Немає такого дерева, щоб на нього птиці не сідали.

Г Доки людина не втратила здатності червоніти, вона ще людина.

 

Тестове завдання 7. Прочитати речення.

Ви скажіть своєму пану (1) що заплати не бажаю (2) бо (3) коли я що           дарую (4) то назад не забираю.

НЕ ТРЕБА ставити кому на місці цифри


А 1

Б 2

В 3

Г 4


Тестове завдання 8. Кому пропущено в реченні.

А Хто хоче мати друзів, той повинен діяти, не шкодуючи сил і часу.

Б Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати.

В Цікаво, хто може облікувати скільки людині відведено випробувань?

Г Бери стільки, скільки можеш підняти, інакше надірвешся й утратиш усе, що маєш.

 

 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

 

Однорідна                           Послідовна                           Неоднорідна

підрядність                         підрядність                           підрядність

 

[   ],  (  ),  (  ).                        [   ],  (  ),  (  ).                           (  ), [   ], (  ).

 

                                                                                               [  , (  ),  ], (  ).   

 

Запам'ятати! Між частинами складного речення з кількома підрядними  НЕ СТАВИМО КОМИ, якщо між підрядними частинами є сурядні сполучники і, й, та, або, чи.

Наприклад:

Саме Володимир почав розмову про співпрацю, яка була дуже потрібною для успішної реалізації проекту і яка давала можливість згуртувати колектив.

 

Завдання 3. Визначити вид складнопідрядного речення з кількома підрядними.  Побудувати схему.         

 

Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи, щоб нове життя будило рух і радість між людьми.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Правди в брехні не розмішуй, не ганьби все підряд без пуття, бо на світі лиш той наймудріший, хто найдужче любить життя.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Сизий бузок, котрим обсаджені були стежки, переліз на їх гладеньке місце й вільно ріс собі там, де ходили людські ноги.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Коли в Європі панував різкий поділ на класи і стани, у Запорізькій республіці був щирий демократизм, який випередив Європу на цілі століття.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Людина йде по рідних вулицях, де пройшло її дитинство, де була молодість, де проходили найкращі роки життя.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Мова – наша зброя, якою ми служимо народові, що нас породив, вигодував               і виховав.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Тестове завдання 9. Указати складнопідрядне речення з кількома підрядними.

А З суворою гідністю і навіть настороженістю жде він, поки син, вставши з газика, підійде до нього.

Б Груші-сагачки пристигають тоді, коли бджоли вже понаїдалися цвіту                і троянди опали.

В Поки боярин вернувся із свойого невдатного посольства, Максим сидів у його шатрі і прислухався та думав, що йому робити.

Г Тіло йому охопила гаряча млость, в очах плавали жовті плями, і від того здавалося, що й надворі теж жовто.

 

Тестове завдання 10. Указати складне речення з кількома підрядними, які складаються з чотирьох частин.

А Коли зовсім облетить листя, коли відсріблиться ніжний ранковий іній на схопленій морозцем землі, то на гіллі деяких рідкісних яблунь і далі висітимуть яблука.

Б Вранці, коли висить над містом сіре шмаття неба, ви поспішаєте, щоб не спізнитись, до фабрики чи установи, а десь між четвертою й п'ятою повертаєтесь додому.

В Весна охоче роз'ятрить вашу печаль, щоб молодими легіонами мчати, не обертаючись, уперед повз туди, де ще залишилися подекуди сніги й тане остання крига.

Г Коли дивитись у невтомне джерело і думати про неосяжну землю, то спаде на думку, що земля має серце чисте й могутнє.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Королькова Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
8 липня 2018
Переглядів
1380
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку