ГПД в НУШ. Планування та організація роботи

Про матеріал

Посібник містить матеріали, які можуть бути використані під час організації навчально-виховної діяльності групи продовженого дня. У ньому містяться методичні рекомендації щодо організації роботи, нормативні документи, які регулюють діяльність роботи вихователя ГПД, щоденний план роботи вихователя, планування та виховні заходи складені відповідно до вимог Типової освітньої програми

Перегляд файлу Упорядники: Т.Л. Філюк, Н.А. Весна, О.В. Жорнова – вихователі ГПД . 

 

Рецензент: Л.В. Швалюк , заступник директора з навчально-виховної роботи

Волочиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.

 

ГПД у НУШ. Планування та організація роботи.

 

Посібник містить матеріали, які можуть бути використані під час організації навчально-виховної діяльності групи продовженого дня. У ньому містяться методичні рекомендації щодо організації роботи, нормативні документи, які регулюють діяльність роботи вихователя ГПД, щоденний план роботи вихователя, планування та виховні заходи складені відповідно до вимог Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом О.Я.Савченко, затвердженої наказом МОН України №268 від 21.03.2018 р. загальної середньої освіти»

Для вихователів груп продовженого дня, вчителів початкових класів, заступників директорів із навчально-виховної роботи.

 

 

 

         Передмова

 

Життя впевнено доводить, що гарне самопочуття дитини в групі продовженого дня (ГПД), бажання відвідувати її безпосередньо залежить від змісту й форм життєдіяльності в позаурочний час, характеру спілкування й відносин, які складаються в їх процесі.

Виховний простір ГПД - це, по-перше, саме середовище, в якому опиняються молодші школярі після уроків, по-друге, це спеціально організований спосіб життя дітей у даному середовищі: їхня діяльність, відносини, події, які з ними відбуваються. 

     Головне завдання педагога - це створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги і любові, що є основою комфорту, затишку, спокою, самореалізації особистості кожної дитини.  

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості всебічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запитів та інтересів дітей.  

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота й наскільки правильно організований у ній режим. Від раціонального, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму залежить підвищення успішності, збереження достатньої працездатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміцненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму виховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.  

Процесу чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності. 

У плані роботи на тиждень чітко повинні бути прописані основні режимні моменти та заходи, мета і завдання їх організації на кожен день. Основними напрямами планування є: збереження здоров'я та формування здорового способу життя; забезпечення вихованості учнів. Педагог-вихователь планує і організовує життєдіяльність учнів (вихованців, дітей) і здійснює їх виховання. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби навчання. Разом з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я вихованців, проводить заходи, які б їх психофізичному розвитку, відповідає за їхнє життя і здоров'я. Організовує виконання режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу у навчанні, організації дозвілля та в отриманні додаткової освіти, залучаючи їх до художньої та науково-технічної творчості, гурткової роботи та до інших занять за інтересами. Організує з урахуванням віку вихованців роботу з самообслуговування, дотримання ними вимог з охорони праці, техніки безпеки, участь у суспільнокорисній праці.  

Основна мета посібника розкрити організацію роботи вихователя групи продовженого дня. До уваги вихователів ГПД пропонуються методичні рекомендації щодо організації та проведення прогулянок на свіжому повітрі, спортивних годин, рухливих ігор. Наводяться приклади розробок загальнорозвиваючих вправ, конспектів спортивних годин.

Вихователі групи продовженого дня, використовуючи даний посібник, зможуть урізноманітнити організовану діяльність дітей, врахувавши індивідуальні та вікові особливості учнів.  

      

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2018 № 677

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  24 липня 2018 р. 

за № 865/32317

Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1.                   Затвердити Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, що додається.

2.                   Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.                   Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій (Голубова Т.А.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4.                   Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.                   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

                                         Міністр                                               Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО: 

 

В.о. Голови Державної 

регуляторної служби України 

 

Заступник Міністра фінансів України 

 

 

 

 

В.П. Загородній 

 

С. Марченко 

 

                                  Генеральний секретар                                                  

Всеукраїнського громадського   об’єднання «Національна Асамблея      

                                  людей з інвалідністю України»                                 В. Назаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України  25 червня 2018 року №

677

Зареєстровано в

Міністерстві  юстиції

України 24 липня 2018 р.  за №

865/32317 ПОРЯДОК 

створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

1.                Цей Порядок визначає механізм утворення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (далі - групи подовженого дня) та основні засади їх функціонування.

2.                Група подовженого дня створюється для: організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів; організації дозвілля учнів;

надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні

домашніх завдань; формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної

життєдіяльності та самореалізації особистості; забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку особи з особливими

освітніми потребами, індивідуального навчального плану (за наявності).

3.                Організація та функціонування групи подовженого дня здійснюються з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної езпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм.

4.                Група подовженого дня створюється за наявності необхідної матеріальнотехнічної бази та умов для організації харчування учнів.

Засновник закладу загальної середньої освіти може створювати умови для організації денного відпочинку (сну) в групі подовженого дня, сформованій з учнів першого класу.

5.                Групи подовженого дня створюються та функціонують відповідно до рішення засновника закладу загальної середньої освіти за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів.

На підставі рішення засновника керівник закладу загальної середньої освіти видає наказ про організацію діяльності групи подовженого дня.

6.                Нормативи наповнюваності груп подовженого дня встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкілінтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517.

Рішення про встановлення меншої чисельності учнів групи подовженого дня приймає керівник закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником закладу загальної середньої освіти.

Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника закладу загальної середньої освіти на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів.

Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються протягом навчального року.

Різниця у віці учнів, зарахованих до групи подовженого дня, не може перевищувати двох років.

У закладах загальної середньої освіти, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, де здійснюється підвезення учнів шкільним автобусом, можуть утворюватися групи подовженого дня для учнів різних вікових груп.

7. Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти на підставі письмового звернення їх батьків, інших законних представників, утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого дня.

Для забезпечення ефективності освітнього процесу наповнюваність спеціальних груп подовженого дня має відповідати наповнюваності спеціальних класів.

Інклюзивна група подовженого дня - група подовженого дня, до якої зараховано особу (осіб) з особливими освітніми потребами.

В інклюзивних групах подовженого дня кількість учнів з особливими освітніми потребами становить:

одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату,

затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо; не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями

мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

Організація освітнього процесу здійснюється з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності осіб з особливими освітніми потребами, індивідуальних програм розвитку, індивідуальних навчальних планів (за наявності) та рекомендацій інклюзивно-ресурсних центрів.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дитини (дітей) з тяжкими порушеннями та дитини (дітей), яка (які) мають порушення інтелектуального розвитку, в інклюзивній групі подовженого дня забезпечує асистент вихователя з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності осіб з особливими освітніми потребами.

8.                Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу загальної середньої освіти.

Режим роботи групи подовженого дня повинен передбачати:

      організацію:

      прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година 30 хвилин для учнів перших - четвертих класів;

      харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;

      виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше однієї години;

      проведення спортивно-оздоровчих занять для учнів тривалістю не менше години.

Режим роботи спеціальної групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчальнореабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 144, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за № 410/22942.

Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить не більше шести годин на день. На підставі заяви батьків, інших законних представників учнів дозволяється відпускати учнів групи подовженого дня у зручний для батьків час.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів необхідно через кожні 15 хвилин заняття проводити фізкультхвилинки, гімнастику для очей.

9.                Вихователь працює з учнями відповідно до щоденного плану роботи вихователя, який, як правило, включає: прогулянку, самопідготовку, виховні бесіди, дидактичні та рольові ігри тощо.

План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником керівника закладу загальної середньої освіти із виховної роботи і затверджується керівником такого закладу.

10.           Фінансування груп подовженого дня здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

11.           Відповідальними за життя та здоров’я учнів під час їх перебування в групі подовженого дня є керівник закладу загальної середньої освіти, його заступник, вихователь та інші педагогічні працівники.

12.           Відповідальними за збереження навчального обладнання, що використовується для організації групи подовженого дня, є вихователь та інші педагогічні працівники.

 

 

Генеральний директор  А.О. Осмоловський директорату дошкільної   та шкільної освіти       

          

 

      

 

ПОСТАНОВА

№ 1121 від 5 жовтня 2009 року

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається.

Прем'єр-міністр України       Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121

ПОЛОЖЕННЯ

про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

1.   Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми власності (далі - група продовженого дня).

2.   Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад керується Конституцією і законами України, статутом загальноосвітнього навчального закладу, наказами МОН та цим Положенням.

3.   Група продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності функціонує за рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватної форми власності - за рахунок коштів засновника (власника) та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.   Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад державної та комунальної форми власності може надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30).

5.   Основними завданнями групи продовженого дня є:

       організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;

       створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

       організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів;

       організація дозвілля учнів;

       формування в учнів ціннісних орієнтацій;

       здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя;

       виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;

       надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів. 6. Учасниками навчально-виховного процесу групи продовженого дня є керівник загальноосвітнього навчального закладу, учні, вихователь та інші педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, психолог, бібліотекар, медичний працівник закладу, а також вчителі, керівники гуртків, спеціалісти позашкільних установ і організацій, які мають педагогічну освіту.

Права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", статутом загальноосвітнього навчального закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами МОН та цим Положенням.

7.   Рішення про утворення групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності приймає його керівник за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, а приватної форми власності за погодженням із засновником (власником).

8.   Група продовженого дня утворюється за наявності:

       необхідної навчально-матеріальної бази;

       умов для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;

       умов для організації харчування відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

9.   Наповнюваність групи продовженого дня здійснюється згідно з наказами МОН. 10. Рішення про зменшення чисельності учнів групи продовженого дня приймає керівник загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.

11.Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і батьками або особами, які їх замінюють, з питань організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня регулюються цим Положенням.

12.   Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють.Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня.

13.   Група продовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

14.   Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

1)   організацію:

       прогулянки тривалістю не менш як одна година 30 хвилин (для учнів перших - четвертих класів);

       харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;

       суспільно-корисної праці;

       денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менш як одна година 30 хвилин;

2)   виконання домашніх завдань для учнів другого класу тривалістю 45 хвилин, третього класу - одна година 10 хвилин, четвертого класу - одна година 30 хвилин, п'ятого - шостого класів - дві години 30 хвилин, для учнів сьомого класу - три години;

3)   проведення:

       спортивно-оздоровчих занять для учнів першого класу тривалістю не менш як 35 хвилин, другого - четвертого класів - 40 хвилин, для учнів п'ятого - сьомого класів - 45 хвилин;

       занять у гуртках, секціях, екскурсій.

15.                        Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.

16.                        Для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, адміністрація загальноосвітнього навчального закладу облаштовує відповідне приміщення з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм.

17.                        Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.

18.                        План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується із заступником керівника загальноосвітнього навчального закладу і затверджується керівником такого закладу.

19.                        Планування навчально-виховного процесу групи продовженого дня, подання статистичних звітів здійснюються відповідно до наказів МОН.

20.                        Оплата праці вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня проводиться відповідно до законодавства.

21.                        Для організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня на належному рівні керівник загальноосвітнього навчального закладу:

       створює умови для охорони життя і здоров'я учнів, організації їх харчування і відпочинку;

       несе відповідальність та здійснює контроль за харчуванням учнів групи продовженого дня, додержанням санітарно-гігієнічних і санітарнопротиепідемічних правил та норм, медичним обслуговуванням, організацією навчально-виховного процесу групи продовженого дня;

       затверджує режим роботи групи продовженого дня, план роботи вихователя, графік харчування учнів.

22.                        Норми та порядок організації харчування учнів групи продовженого дня встановлюються відповідно до норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107), та наказів МОН. 23. Медичне обслуговування учнів групи продовженого дня здійснюється медичним працівником загальноосвітнього навчального закладу та закладу охорони здоров'я в установленому порядку.

24. Контроль за охороною здоров'я учнів групи продовженого дня здійснюють органи охорони здоров'я.

      

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання інструкції враховано також рекомендації організації служби охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти та науки України.

1.2. Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Вихователь повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і законами України, Наказами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (у тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною інструкцією), трудовим договором (контрактом). Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності вихователя є:

2.1. Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи.

2.2. Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій за ним групі.

3. Посадові обов'язки

Вихователь виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Планує, організовує та здійснює виховання учнів.

3.2. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.

3.3. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання та навчання школярів.

3.4. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей.

3.5. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізіологічному розвитку.

3.6. Приймає дітей за встановленим порядком від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організовує дотримання учнями режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу в навчанні, організації відпочинку і здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої і науковотехнічної творчості, роботи спортивних секцій, гуртків та інших об'єднань за інтересами.

3.7. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

3.8. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі.

3.9.  Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взаємини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.

З.10. Забезпечує у стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.

3.11. Веде у встановленому порядку документацію і звітність.

3.12.  Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.13. Проходить періодичний медичний огляд.

3.14. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.

3.15. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, у школі, побуті, громадських місцях.

3.16. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних речовин, інших вилучених із цивільного вжитку речей.

3.17.  Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.18. Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов здійснення освітнього процесу, а також повідомляє керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.

3.19. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією у класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.20. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

4. Права

Вихователь має право на:

4.1. Участь в управлінні школою відповідно порядку, визначеного Статутом школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, у тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного - чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань учнів.

4.7. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визначених відповідними правилами.

5. Відповідальність

5.1. Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3. За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)  Вихователь:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годин-ного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вихователів на умовах погодинної оплати.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр, навчальний рік).

6.5. Одержує від директора школи та його заступників інформацію нормативноправового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками і батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та вчителями школи.

      

Про використання Інструктивно- методичних матеріалів з питань  створення безпечних умов організації  навчально-виховного процесу в групі  продовженого дня загальноосвітнього  навчального закладу

 

 

№ 1/9-503 від 18.07.2013

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,  Інститути післядипломної

педагогічної освіти

 

Про використання Інструктивно-методичних 

матеріалів з питань створення безпечних умов організації 

навчально-виховного процесу в групі продовженого дня

загальноосвітнього навчального закладу

Надсилаємо для використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичні матеріали «Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в  групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

Зазначені матеріали будуть розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua та надруковані у фахових журналах.

 

Додаток: Інструктивно-методичні матеріали на 8 арк.

        Заступник Міністра                                                                      Б. М. Жебровський 

 

 

Заїка А. М., 248-21-61

Додаток до листа МОН

від__________2013 № ________

 

Інструктивно-методичні матеріали

«Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» І. Загальні положення

Інструктивно-методичні матеріали розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці».

Державна політика з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в галузі освіти базується на ряді принципів, з яких основними є пріоритет життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, повна відповідальність роботодавця, власника або уповноваженого ним органу, керівника загальноосвітнього навчального закладу (далі – навчального закладу) за створення належних, безпечних і здорових умов праці і навчання, запобігання нещасних випадків та професійних захворювань.

Безпечні умови навчання і праці створюються відповідним середовищем, що сприяє зміцненню здоров’я, збереженню життя і не спричиняє травмування учасників навчально-виховного процесу.

Проведення занять у групі продовженого дня повинно відповідати вимогам безпеки відповідно до:

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.00801), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від

14 серпня 2001 року № 63; 

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня   2004 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1121/9720;

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121;

Державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117;

Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти

України, затверджених наказом Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 року № 348/70, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 800/3240

(далі – Правила пожежної безпеки);

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції

України 10 лютого 1998 року за № 93/2533;

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за № 969/6160 (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці).

 

ІІ. Основні вимоги безпеки під час навчально-виховного процесу

Організація і проведення навчально-виховного процесу у групі продовженого дня в початковій та основній школах здійснюється вихователем, учителем іншим працівником навчального закладу (далі - вихователь). Склад групи продовженого дня і прізвище вихователя затверджуються наказом керівника навчального закладу на початку начального року.

Навчальні приміщення (класні кімнати, кабінети) повинні бути  віддалені чи ізольовані від приміщень, що є джерелами шуму, запахів (майстерні, спортивні, актові зали, їдальні, харчоблоки тощо) та об’єктів можливої підвищеної небезпеки для учнів.

Приміщення для відпочинку (сну) учнів 1 класу слід обладнувати в окремій кімнаті (блоці), де відсутні шуми та запахи. Під час сну вихователь має стежити за учнями, котрих розміщують на другому ярусі ліжок, утримуючи в належному стані поручні, паски для їхнього страхування. Тривалість відпочинку (сну) першокласників 1,5 год.

У приміщеннях навчального закладу, зокрема, в класних кімнатах (кабінетах) температура повітря повинна бути 17 – 20 ºС, у спальних приміщеннях – 18 – 20 ºС.

Відповідно до вимог повітряно-теплового режиму класні кімнати (кабінети) слід провітрювати на перервах. Наскрізне провітрювання навчальних приміщень слід здійснювати до початку і після закінчення занять, на великих перервах. Фрамугами та кватирками слід користуватися протягом всього року. Вікна дозволяється відчиняти вихователю або техпрацівникові у приміщеннях лише 1-го поверху. На другому та третьому поверхах можна відкривати лише фрамуги, кватирки. 

У разі несправності будь-якого шкільного обладнання, меблів учні мають негайно припинити користування ними, вихователь повинен повідомити про це керівника або завідувача господарською частиною навчального закладу.

Пожежна безпека в групі продовженого дня забезпечується відповідно до Правил пожежної безпеки, зокрема, не дозволяється використовувати джерела відкритого вогню (свічки, гасові лампи та ліхтарі тощо), нестандартні електронагрівальні пристрої з метою опалення класних приміщень, використовувати електроплитки, електрочайники, кип’ятильники для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень.

У разі виникнення пожежі вихователь має негайно організовано вивести учнів з приміщення навчального закладу згідно з планом евакуації, повідомити про це адміністрацію навчального закладу, викликати службу порятунку за відповідним номером телефону. При евакуації вихователю необхідно переглянути усі шафи, столи, де учні могли б заховатися, останнім вийти з приміщення класної кімнати, закривши щільно вікна і двері, щоб полум’я не поширювалось до інших приміщень.

При незначному загорянні слід негайно відключити електроприлади та загасити полум’я первинними засобами пожежегасіння, можна збити полум’я одягом, накрити мокрою тканиною. Таку роботу виконують вихователі, технічні працівники (дорослі). Вогнегасники мають розміщуватися на стендах або пожежних щитах, про місце знаходження яких зазначається у планах евакуації зі шкільного приміщення.

Для практичного застосування правил безпеки під час евакуації необхідно проводити навчальну евакуацію учнів під час проведення Дня цивільного захисту в навчальному закладі.

У класній кімнаті (кабінеті) групи продовженого дня мають бути розміщені правила поведінки учнів на прогулянках, інструкції з пожежної та електробезпеки, правила дорожнього руху тощо.

 

ІІІ. Організація та безпечне проведення навчально - виховної роботи з учнями у групі продовженого дня

3.1. Вимоги щодо організації навчально-виховного процесу

Відповідальність за життя і здоров’я учнів під час проведення занять у групі продовженого дня покладається на вихователя, який проводить їх.

Під час проведення занять у групі продовженого дня учням дозволяється перебувати в класних кімнатах, кабінетах, спортзалі, шкільних майстернях лише під наглядом вихователя, користуватися спортінвентарем, займатися на спортивних майданчиках з тренажерним спортивним обладнанням після проведення вихователем інструктажу з безпеки проведення таких занять. Під час проведення спортивних занять учні мають користуватися спортивним одягом та взуттям, що відповідають їхньому розміру.

Учням не дозволяється залишати територію навчального закладу без дозволу вихователя. Це може призвести до небезпечних ситуацій, що спричиняють нещасні випадки.

Одним із видів діяльності учнів у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і спортивні ігри, суспільно – корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а після завершення самопідготовки – участь у заходах емоційно-розвивального характеру (робота в гуртках, ігри, вікторини, підготовка і проведення концертів художньої самодіяльності тощо). Тривалість прогулянки для учнів протягом дня має бути не меншою, ніж 1,5 год.

Під час самопідготовки учні мають дотримуватися правил безпечної поведінки, як під час уроків. Учнів, які виконали завдання самопідготовки раніше інших, слід завантажити іншими видами робіт з навчальної діяльності (за вибором учня).

Для профілактики стомлюваності, зору, зняття напруження та формування правильної постави учнів початкової і основної школи на заняттях (уроках) у групі продовженого  дня слід проводити фізкультпаузи, фізкультхвилинки, гімнастику для очей (через кожні 15 – 20 хв навчальної діяльності протягом заняття).

На перервах учні повинні дотримуватися правил безпеки: не бігати коридорами, не штовхатися, не застосовувати фізичну силу проти товаришів, не влаштовувати бійки, не ображати інших тощо, не сідати на підвіконня, перила східців, елементи системи опалення тощо. Рухатися коридором слід з правого боку, підніматися та спускатися на поверхи приміщення - сходинками праворуч.

Для організації і контролю порядку у другій половині навчального дня (групах продовженого дня) призначається щоденне чергування вихователів згідно з графіком, затвердженим керівником навчального закладу.

Учні мають виконувати вказівки вихователя, чергового вихователя (учителя) щодо дотримання правил безпечної поведінки, адекватно реагувати на зауваження та пропозиції дорослих, чергових учнів.

Під час роботи в групі продовженого дня вихователь повинен звертати увагу учнів на вимоги безпеки до об’єктів можливої підвищеної небезпеки на території навчального закладу, перелік яких визначається керівником навчального закладу в плані роботи з цивільного захисту.

Ігри з учнями на території навчального закладу слід проводити, як правило, на ігрових майданчиках, засипаних піском або гравієм, чи ділянках з трав’яним покривом (засіяних невисокою травою).

Не дозволяється стороннім особам відвідувати учнів під час проведення занять без дозволу чергового вихователя (учителя), чергового заступника керівника навчального закладу.

На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати учнів у зручний для батьків час у супроводі дорослих (родичів, старших учнів, інших осіб, які вказані у заяві). Якщо за заявою батьків (осіб, які їх замінюють) учневі дозволено залишати групу продовженого дня і самостійно прямувати додому після закінчення занять, відповідальність за здоров’я і життя учня несуть батьки (особи, які їх замінюють).

Після закінчення занять у групі продовженого дня учні в супроводі вихователя організовано залишають класну кімнату (кабінет) і приміщення навчального закладу.

Після закінчення занять у групі продовженого дня чи позакласних заходів перебування учнів у приміщенні та на території навчального закладу не дозволяється.

 

3.2. Вимоги до організації суспільно - корисної праці та робіт з самообслуговування учнів

Під час проведення занять у групі продовженого дня учні беруть участь у різних видах трудової діяльності навчального закладу. При цьому вони повинні дотримуватися правил безпеки і дбайливо ставитися до шкільного майна.

До трудової діяльності в навчальному закладі відноситься суспільно-корисна праця, самообслуговування та інші види діяльності: утримання в чистоті і порядку класної кімнати (кабінету), спортивних майданчиків, робота на пришкільних ділянках (озеленення, посадка, полив, догляд за рослинами тощо), робота в куточку живої природи, садках, оранжереях, теплицях тощо.

Усі види робіт повинні проводитися з дотриманням правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально - виховного процесу. 

У процесі самообслуговування учні можуть виконувати прибирання класних кімнат (кабінетів) лише вологим методом з наступним провітрюванням приміщення. Миття підлоги дозволяється учням лише з 10 років з використанням швабри і гумових рукавичок.

Учні 2 – 4 класів можуть брати участь у прибиранні території навчального закладу, доглядати за квітами, а учні 5 – 9 класів – у генеральному та щоденному прибиранні пришкільної ділянки (підмітати, очищувати від снігу, саджати, поливати дерева тощо). Одноразова тривалість роботи із самообслуговування учнів 2 – 4 класів  не повинна перевищувати 30 хв (1 год на тиждень), для учнів 5 – 9 класів – 45 хв (2 год на тиждень). Учні повинні працювати у спеціальному одязі (відповідне взуття, халат чи фартух, головний убір, гумові рукавички). 

Перед кожним видом праці вихователь повинен провести інструктаж з безпеки роботи з відповідними інвентарем та пристосуванням.

Учні не допускаються до виконання роботи, що є небезпечною для їхнього життя і здоров’я (робота із значним фізичним навантаженням, миття вікон, використання хімічних речовин для прибирання, очищення даху від снігу, льоду, перенесення скла та виробів з нього, прибирання санітарних кімнат, сходів, спортивних приміщень, догляд за хворими тваринами тощо).

 

3.3. Вимоги до забезпечення учнів групи продовженого дня питною водою і харчуванням

Для забезпечення учнів питною водою обладнуються питні фонтанчики, автоматичні крани з температурою води не більше + 25º С. Допускається забезпечення класної кімнати (групи) спеціальними ємкостями (пляшками) з питною водою та одноразовими склянками.

Організація харчування учнів у навчальному закладі здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України.

При харчоблоці навчального закладу повинні бути списки учнів, які знаходяться на диспансерному обліку і потребують дієтичного харчування.

Вихователь зобов’язаний чітко організовувати харчування учнів згідно з порядком, визначеним відповідним наказом керівника навчального закладу. 

Контроль за організацією харчування та правилами поведінки учнів у їдальні здійснює вихователь.

 

3.4. Вимоги до організації та безпечного проведення екскурсій, походів, практичної діяльності в довкіллі

Практична діяльність учнів групи продовженого дня у довкіллі здійснюється з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, пізнавальних можливостей, здібностей, інтересів учнів, зі створенням безпечних умов для їхнього життя і здоров’я.

Рішення про можливість проведення прогулянки, екскурсії тощо на відкритому повітрі приймає вихователь.

При спекотній погоді бажано не проводити прогулянки під відкритим сонцем. У таку погоду учні мають знаходитися під тентом чи спеціальним накриттям або в бесідках з покрівлею. Знаходячись на сонці, кожен учень (учениця) має одягнути головний убір.

У дощову, засніжену погоду прогулянки на свіжому повітрі проводяться під накриттям – тентами, у захищеному від вітру та снігу місці.

Для організації та проведення місцевих екскурсій, походів у межах міста, села наказом директора навчального закладу призначається керівник екскурсії (учитель, вихователь), який визначає маршрут екскурсії, готує відповідні документи на її проведення.

Перед проведенням екскурсії керівник повинен ретельно обстежити ту ділянку природного оточення, куди будуть приведені учні, обрати безпечні місця, де відсутні небезпека нападу хижих, отруйних тварин (змій, павукоподібних, багатоніжок тощо); болота, трясовини тощо.

Підготовлену інформацію про місцеву фауну та флору, про можливі зустрічі з небезпечними та хижими тваринами, з отруйними рослинами, грибами під час екскурсії (походу) та способи захисту від них керівник екскурсії має повідомити учасників. 

Місце екскурсії та відстань до неї визначається, виходячи з фізичних можливостей учнів. При цьому слід ураховувати особливості дороги і стан погоди. 

Перед проведенням екскурсії (походу) слід провести інструктаж з питань безпечної поведінки учнів під час заходу. До організації та проведення практичної діяльності в довкіллі доцільно залучати і батьків.

Під час перевезення учнів до місця екскурсії (походу) за допомогою транспорту (залізничного, автотранспорту, міського електротранспорту тощо) слід користуватися  правилами безпеки, що зазначені в Основних вимогах щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 2007 року. № 450/167, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за № 614/13881.

 

3.5. Планування роботи вихователя групи продовженого дня з питань безпеки життєдіяльності

Відповідно до листа Міністерства освіти України від 15 травня 1995 року № 1/9169 до посадової інструкції вихователя мають вноситися конкретні обов’язки та відповідальність з безпеки життєдіяльності.

До плану роботи вихователь групи продовженого дня включає пункти щодо: проведення днів, тижнів, місячників, заходів з актуальних питань безпеки життя

і здоров’я учнів;  перегляду фільмів про шкідливість тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії,

алкоголізму, ігроманії з урахуванням вікових особливостей дітей; проведення  бесід, творчих конкурсів, читання науково-популярної літератури з різних аспектів здорового способу життя і профілактики захворювань, інших питань безпеки життєдіяльності; організації, підготовки та оформлення матеріалів виставок, стендів з питань

безпеки життєдіяльності тощо.

Особливу увагу слід приділити роботі з попередження побутового травматизму, ознайомленню з діями у разі виникнення нещасних випадків у побуті, наданню першої домедичної допомоги потерпілим.

Планування роботи в групі продовженого дня передбачає проведення групових занять, конкурсів, спортивних змагань, стартів та інших культурно-масових заходів, що сприяють зміцненню здоров’я учнів, вчать учнів правил безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу і в побуті.

При організації і проведенні планової роботи в групі продовженого дня слід використовувати навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання, що знайомлять учнів з правилами безпечної поведінки. 

 

3.6. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в групі продовженого дня

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці перед початком навчального року на першому занятті в групі продовженого дня та перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів тощо, а також перед початком канікул вихователь проводить з учнями первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який реєструється в журналі групи продовженого дня відповідно у графах «Короткий запис виховних заходів» або «Час проведення та зміст спортивної години, прогулянок».

Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі нещасного випадку, що трапився під час навчально-виховного процесу. 

Цільовий інструктаж проводиться з учнями перед проведенням позакласних, позашкільних заходів (екскурсії, походи, спортивні змагання тощо), суспільнокорисної праці (прибирання територій, приміщень, робота на навчально-дослідних ділянках тощо). 

Позаплановий та цільовий інструктажі проводить вихователь, який відповідає за проведення заходу.

Реєстрація позапланового та цільового інструктажів здійснюється у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, що знаходиться в класній кімнаті (кабінеті).

Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед проведенням спортивних ігор, прибиранням території навчального закладу, інших робіт у групі продовженого дня не реєструється у вищезазначеному журналі, запис про проведення такого інструктажу вихователь робить у журналі групи продовженого дня. 

 

Реалізація вихователем вимог безпеки життєдіяльності учнів гарантує їх безпеку навчання у групі продовженого дня.

Інструкція з охорони праці № 48 для вихователя групи продовженого дня

1. Загальні положення

Вихователем групи продовженого дня може працювати особа, яка має спеціальну педагогічну освіту, і за станом здоров'я може виконувати професійні обов'язки.

Перед призначенням на роботу і періодично (один раз на рік) вихователь повинен проходити медичний огляд.

З вихователем мають бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний (при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (один раз на шість місяців).

У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, вихователь повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

Вихователь повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

Вихователь повинен вміти надавати першу (долікарську) допомогу. У разі захворювання дитини чи нещасного випадку повинен негайно викликати медичного працівника.

Вихователь один раз на три роки проходить навчання з охорони праці (безпеки життєдіяльності) з наступною перевіркою знань.

При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв та в разі нещасного випадку, який трапився в навчальному закладі, вихователь зобов'язаний повідомити керівника закладу.

Вихователь відповідає за життя та здоров'я вихованців групи, в якій він працює, забезпечує їх навчання, виховання та розвиток.

1.10. Знання і виконання вимог цієї інструкції є посадовим обов'язком вихователя, а їх невиконання — порушенням трудової дисципліни, що тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Вихователь перед початком роботи зобов'язаний оглянути ігрову кімнату, ігровий майданчик з метою виявлення та усунення небезпечних для дітей факторів.

Перед проведенням екскурсій або прогулянок вихователь повинен заздалегідь приготувати питну воду в закритій посудині та аптечку першої допомоги. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Вихователь зобов'язаний:

Постійно стежити за станом обладнання, вживати заходів щодо усунення несправностей.

Бути уважним до дітей — не залишати їх без нагляду.

Не залучати дітей для одержання їжі з кухні і роздачі гарячих страв під час чергування в групі.

Під час прийому їжі стежити, щоб діти правильно користувалися столовими приборами, попереджувати їх про можливі опіки гарячою їжею.

Для пиття дітям давати тільки кип'ячену воду і в індивідуальних чашках, зберігати воду в чистій закритій посудині.

Під час використання технічних засобів навчання дотримуватися інструкцій з їх експлуатації та правил електробезпеки: вмикати їх у мережу лише сухими руками, стежити за відповідністю показників напруги в електромережі, користуватися справними електроприладами, розетками, вимикачами.

Тримати ножиці, голки, сірники, миючі засоби, ліки та інші небезпечні для здоров'я дітей предмети в недоступному для дітей місці (зачиненій шафі); ножиці для занять повинні бути з тупими кінцями.

Під час проведення занять стежити за правильною поставою вихованців; вони повинні тримати рівно корпус, сидіти глибоко на стільці, ступні ніг мають спиратися на підлогу, відстань від очей до поверхні столу — 30-40 см.

Під час прогулянки забезпечити умови для проведення ігор, вправ на бумі, драбинках тощо з обов'язковою підтримкою дітей, систематично стежити за міцністю кріплення фізкультурного обладнання та за правильною обробкою дерев'яних конструкцій та приладів.

Під час прогулянки весь час тримати всіх дітей у полі свого зору, збираючись повертатись назад, перевірити їх присутність, йти позаду, щоб бачити всіх дітей, у першій парі ставити найбільш організованих дітей.

У разі виходу на прогулянку з дітьми за межі навчального закладу дотримуватися правил дорожнього руху, переходячи вулицю, зупинити дітей біля пішохідного переходу, стати з червоним прапорцем на проїжджій частині дороги, що буде сигналом для припинення руху транспорту. Після повної зупинки транспорту, перейти вулицю з дітьми.

Не допускати прогулянок-екскурсій з дітьми поблизу доріг з інтенсивним рухом транспорту, трамвайних, залізничних колій.

Під час проведення занять на свіжому повітрі та прогулянок стежити, щоб діти не вживали ягоди, рослини та гриби.

Під час перебування на території навчального закладу стежити, щоб діти не виходили за її межі. Хвіртка повинна завжди бути замкненою, вихідні двері закладу зачинені на засув.

У літній час стежити, щоб діти мали легкі головні убори для уникнення перегрівів.

Негайно ізолювати дитину, яка захворіла у дошкільному закладі.

Завжди залишатися з вихованцями, не залишати їх без нагляду. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи Вихователь зобов'язаний:

       перевірити стан приміщення;

       вимкнути всі технічні засоби навчання з електромережі;

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5,1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації вихователь повинен:

5.1.1. Негайно повідомити про це керівника навчального закладу або представника адміністрації.

5.1.2. Терміново відключити у групі все електрообладнання, яке знаходиться у робочому режимі.

5.1.3. Евакуювати дітей із приміщення у випадку пожежі відповідно до плану евакуації. У разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників.

5.1.4. Повідомити керівництво у разі травмування дітей або працівників закладу.

5.1.5. Надавати потерпілим першу (долікарську) допомогу, залишатися з ними до приходу медичного працівника.

 

Заступник директора школи ______________ з навчальної роботи

 

З обов'язками ознайомлений «____» 20___ року

 

Інструкцію отримав _________________

 

                     Погоджено                                                             Затверджено

                     голова профкому                                                    наказ ____________

      

Орієнтовна інструкція з охорони праці № під час проведення екскурсій

1.Загальні вимоги безпеки

1.1.Вибирають такий об'єкт для екскурсійна якому забезпечується повна  (учителі) відповідають за дотримання правил техніки безпеки та охорону життя учнів.

1.3.Керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за учнями. 

1.4.Забороняється проводити екскурсії на відкритих і закритих розподільних пристроях при настанні грози, під час дощу, туману і в темний час доби. 

1.5.Адміністрація школи зобов'язана:

-   видати наказ по школі про проведення екскурсії, призначити керівника та заступника, затвердити склад учасників;

-   ознайомити керівника та заступника керівника з їхніми обов'язками згідно з «Правилами проведення туристських походів, експедицій і екскурсій з учнівською і студентською молоддю України», про що вони розписуються в журналі з техніки безпеки;

-   видати керівнику необхідні документи, підписані і завірені печаткою.

2.Вимоги безепеки перед початком проведення екскурсії

2.1.Перед кожною екскурсією учнів ознайомтесь із загальною характеристикою об'єкта екскурсії, її маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватися під час проведення екскурсії. 

2.2.Кількість учнів, які одночасно беруть участь в екскурсії не повинна перевищувати 25 чоловік. 

2.3.Вирушаючи на екскурсію з учнями, учитель повинен маги при собі дорожню аптечку першої допомоги 

2.4.Допущені до екскурсії учні повинні бути ВІДПОВІДНО одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку під час проведення екскурсії. 

2.     5.Перед проведенням екскурсії роблять перекличку учнів і відмічають присутніх.

3.Вимоги безпеки під час проведення екскурсії

3.     1.Другу перекличку і відмітку присутніх учнів проводять після прибуття на місце екскурсії.

3.2.Якщо для доставки учнів до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом вчителя. Про цьому у транспортні засоби входять спочатку учні, а потім особа, яка ними керує. У такому самому порядку здійснюється висадка учнів із транспортного засобу. Можна доставляти учнів до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється використовувати автобуси і закриті вантажні машини.

3.3.Перевозити дітей на відкритих вантажних машинах забороняється

3.4.Під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожеж, та опіків учнів

3.5.Забороняється під час екскурсії пити воду з відкритих водойм. Необхідно заздалегідь запропонувати взяти із собою (з дому) питну воду у пляшці

3.6.Під час екскурсії учням забороняється знімати взуття і ходити босоніж.

3.7.Під час руху, переходи дороги тільки на перехрестях на зелене світло світлофора. 3.8.Під час ходьби дивись під ноги, щоб не спіткнутися і не травмуватися на гострі предмети.

3.9.Не пробуйте жодної із зібраних рослин на смак пам'ятайте, що це може призвести до отруєння, а також зараження шлунково-кишковими хворобами. 

3.     10.Для ознайомлення з живими об'єктами водоймища користуйтесь сачками на довгих палках, не заходячи у воду. 

3.11 При знаходженні вибухонебезпечних та незнайомих предметів, зброї - не торкатися і не зрушувати їх з місця. Про місце знаходження терміново повідомте керівника.

4.Вимоги безпеки після закінчення екскурсії

4.     1.Після закінчення екскурсії, перед відправленням у зворотній шлях, учителі виводять усіх учнів з об'єкта екскурсії і перевіряють наявність їх за списком. 

4.     2.Після повернення з екскурсії ще раз перевіряють учнів за списком

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.     1.У випадку аварійної ситуації на місці екскурсії учителі виводять учнів у безпечне місце 

5.2.При нещасному випадку учнів виводять у безпечне місце, а потерпілому надають першу долікарську допомогу.

 

Інструкцію розробив учитель

 

Узгоджено

Керівник служби охорони праці – заступник директора з навчально-виховної роботи

"____" ______________ 200 __ р.

      1.     Виховну роботу доцільно планувати з урахування? рівня знань і вихованості учнів, їх вікових інтересів.

2.     Виховні заняття готувати і проводити так, щоб забезпечити вирішення основної мети - виховання всебічно розвиненої особистості.

3.     Різноманітні заходи здійснювати в певній системі урахуванням життєвих ситуацій.

4.     Позаурочну і позашкільну роботу координувати з діяльністю вчителів, медпрацівників.

5.     Визначення педагогічної доцільності заходів, використання різноманітних форм і методів роботи.

6.     Забезпечення всіх напрямків морально-естетичного виховання.

Структура плану виховної роботи

1.     Вступ.

2.     Основні виховні заходи:

   організація учнівського колективу;    здійснення загальнообов'язкової освіти;            тематика виховних заходів.

1.     Індивідуальна виховна робота.

2.     Заходи по збереженню та охорони здоров'я школярів, запобіганню травматизму.

3.     Робота з батьками.

При складанні плану необхідно враховувати:

1.        Відзначення видатних подій і свят.

2.        Вивчення традицій, звичаїв і обрядів.

3.        Вивчення правових питань.

4.        Вивчення економічних і екологічних питань.

5.        Трудові рейди і заходи.

6.        Вивчення питань культури поведінки.

7.        Екскурсій в театр, на природу.

8.        Робота з художньою літературою.

9.        Охорона здоров'я.

10.   Змагання, конкурси.

11.   Повторення правил дорожнього руху.

12.   Вивчення правил пожежної безпеки.Вивчення правил техніки безпеки в побуті.

13.   Вивчення правил поведінки на льоду і воді.

14.   Вивчення правил поведінки на канікулах.

15.   Індивідуальна робота з учнями.

16.   Робота з батьками.

Крім календарно-тематичного плану, вихователь ГПД складає щоденний  робочий  план, який може мати таку структуру:

1.     Організація побуту і активного дозвілля дітей.

2.     Освітньої-виховна робота.

3.     Педагогічне керівництво приготуванням домашніх завдань.

В основу цих складових покладено режим дня вихователя. Щоденний робочий план вихователя - це його особиста лабораторія, в якій він господар, готує його для себе, розумно визначаючи його зміст та обсяг.

Режим групи продовженого дня

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й наскільки правильно організований у ній режим. Від раціонального, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму залежить підвищення успішності, збереження достатньої працездатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміцненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму виховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість. Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності.

Режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприяти перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно врахувати такі вимоги:

-          відповідність режиму віковим особливостям школярів;

-          педагогічне забезпечення чергування режимних моментів;

-          раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

-          чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність вимог до дітей і контроль за їх діяльністю.

Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови

(черговість проведення годин дозвілля і прогулянок на території школи, час

роботи загальношкільних гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи продовженого дня, враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків.

Після уроків учням пропонується перебувати на свіжому повітрі 30-60 хв.

Обід - 30 хв.

Прогулянки, ігри, суспільне корисна праця - 1,5-2 год.

Полуденок - 10 хв. Самопідготовка -1-1,5 год.

Робота в гуртках, заняття за інтересами - 1-1,5 год.

Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічного та учнівського колективів школи. Психолого-педагогічне значення режиму полягає в тому, що він забезпечує чітку організацію життя і діяльності педагогів і учнів, виробляє в них

(відповідний стереотип, сприяє піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи.

Дбаючи про виконання режиму, слід пам'ятати, що зайва регламентація діяльності вихованців стримує їх ініціативу й самодіяльність. Діти повинні мати час побути на самоті або в невеликому колі друзів.

Режим дня учнів не може бути постійним, він динамічний, і як динамічне саме життя школи. Періодично, залежно від змін місцевих умов, удосконалення навчально-виховного процесу, педагоги переглядають раніше вироблений режим.

Правила внутрішнього розпорядку складають на основі загально-педагогічних вимов до організації і проведення навчально-виховної роботи, місцевих умов і можливостей.

Організація навчально-виховного процесу

Педагогічний досвід роботи переконує, що всі елемента щоденного плану можна сконцентрувати по таких етапах, які можна щоденно конкретизувати різними видами діяльності.

Організація групи продовженого дня

1. Прийом учнів у групу.

      Обмін інформацією з класоводом про навчальні завдання для учнів. Відзначення відсутніх учнів у журналі і вияснення причин відсутності.

      Звільнення від перебування на групі хворих учнів згідно розпорядження медичної сестри та письмового (усного) прохання батьків.

      Оголошення учням основних заходів протягом дня.

      Організація підготовки учнів до години дозвілля, «спортивної години» (переодягання у спортивну форму, підбір інвентаря) чи до обіду (при 5-ти уроках).

      Повторення правил поведінки учнів у коридорах, дворі, на сходах, вулиці. Організаційний вихід учнів з класу.

2. Година здоров'я  

Мета: Сприяти активному відпочинку дітей після розумової діяльності, розвивати м'язеву систему, покращити роботу серцево-судинної та дихальної системи, удосконалювати навики стрибання, метання в ціль і на дальність. Виховувати кмітливість, спритність, чесність, дружбу, дисциплінованість.

Інвентар: М'ячі (великі і малі), обручі,

скакалки, кеглі, естафетні палички, прапорці, мішечки з піском.

-       Підготовча частина.

Шикування. Ознайомлення зі змістом години здоров'я. Ходьба, різновиди ходьби. Повільний біг з переходом у ходьбу.

Рухові вправи на розвиток м'язів рук і ніг.

-       Основна частина Естафет, рухливі ігри.

-       Заключна частина.

Шикування. Ігри низької рухливості. Дихальні вправи. Приведення організму в спокійний стан. Підведення підсумків. Організоване повернення в клас.

Година дозвілля 

«Спортивна година»

Згідно з орієнтовним режимом дня, «спортивну годину» доцільно проводити після закінчення уроків. Вона проводиться з метою відпочинку дітей після розумової діяльності, загартування і зміцнення організму, фізичного їх розвитку, закріплення навичок поведінки у колективі.

Особливістю цих занять є те, що вони проводяться у невимушеній обстановці, здебільшого у формі гри. Тривалість цих занять залежить від багатьох обставин: втоми, попереднього виду діяльності, активності учнів, погодних умов. При ознаках перевтоми необхідно перейти до легких вправ чи ігор або припинити їх виконання на деякий час. Оскільки перебування дітей на свіжому повітрі - важливий фактор загартування, зміцнення здоров'я, підвищення працездатності дітей, тому незалежно від пори року ці заняття слід проводити на свіжому повітрі. Лише в разі негоди (дощ, сильний мороз, завірюха) їх переносять у спортивний зал, актовий зал, коридори. При проведенні години дозвілля на відкритому повітрі широко використовуються м'ячі, скакалки, обручі, санчата, лижі, ключки.

«Спортивну годину» доцільно проводити після закінчення уроків (для учнів, які навчаються в 1-у зміну). Час фізкультурних занять визначається режимом групи продовженого дня з урахуванням конкретних умов школи. У план кожного заняття, як правило, включають від 3 до 5 основних видів фізичних вправ з ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, а також рухливі ігри чи естафети.

Вправи мають бути нетривалими і чергуватися з короткочасним відпочинком.

Інтенсивні фізичні вправи і рухливі ігри слід чергувати із спокійними.

«Спортивна година» не дублює урок фізкультури, але має певну структуру. Заняття починається з організації групи і пояснення його змісту. Після шикування в шеренгу, колону чи коло й усвідомлення завдань заняття діти роблять невеличкий пробіг у повільному темпі (можна чергувати з ходьбою), виконують загально-розвиваючі вправи і переходять до основних вправлянь - бігу, стрибків, метань, рухових ігор тощо.

У режимі групи продовженого дня бажано організовувати змагання, фізкультурні свята,

спортивні вечори.

«Спортивна година» може бути дуже різноманітною, але обов'язково доступною віковим

особливостям і можливостям школярів. До доступних можна віднести наступні види рухів:

-  ходьба звичайна і з різними рухами рук, ніг і тулуба, звичайна і швидка ходьба по периметру площадки і зі змінами напрямку руху, ходьба на носочках

і п'ятках;

-  біг повільний і швидкий, з виконанням завдань по сигналу, біг у чергуванні з ходьбою, біг з подоланням нескладних перешкод (перестрибування «канави», перебігання по гімнастичній лавочці та інші);

-  стрибки на двох ногах і на одній, на місці і з переміщенням вперед, стрибки через скакалку, обруч і т.д.;

-  кидання і ловлення м'ячів великих і малих, перекидання м'ячів у парах;

-  метання м’ячів на дальність, у різні цілі;

-  лазіння, перелазіння через обручі, драбини та інші конструкції на ігровому майданчику;

-  вис, упори на дитячих перекладинах;

-  вправи в рівновазі: ходьба по вузькій лінії, лавочці, без предметів і з предметами, з подоланням перешкод; переступання: м'яча, натягнутого шнурка;

-  вправи з предметами: з м'ячами, з обручами (стрибки через обручі), з кеглями

(гра за правилами), зі скакалкою (різноманітні стрибки на місці і в русі по одному, по

два і т.д.);

-  вправи для рук, ніг, тулуба, голови, які виконують на місці під час ходьби, в окремих іграх;

-  рухливі ігри з шикуванням і перешиковуванням, із загально-розвивальними вправами, з бігом, стрибками, метанням подоланням перешкод;

-  естафети з ходьбою, бігом, стрибками, метанням, рухом на санках, лижах і т.д.;

-  спортивні розваги типу катання на самокатах, велосипедах, роликових ковзанах,

а зимою на санках, лижах, елементі» гри в бадмінтон, розваги з волейбольними, баскетбольними м'ячами.

Зміст «спортивної години» узгоджується з навчальним матеріалом програми з фізичної культури.

У «спортивній годині» як одній із форм організації фізичного розвитку можна виділити три умовні частини.

Перша частина - «Підготовча» (10-15 хв.) - починається зразу після приходу дітей на ігровий майданчик, її зміст: шикування, організаційні вказівки вихователя, ходьба, повільний біг 300-500 м по майданчику в колоні по одному; загальнорозвивальні вправи або під час ходьби, або в крузі, або в грі.

Ходьба і біг на початку «спортивної години» використовується як ефективний засіб, активізуючий і такий, що тренує діяльність серцево-судинної і дихальної системи, сприяє більш швидкому насиченню крові киснем, знімає застійні явища за рахунок покращання крово- і лімфообігу. Крім цього ходьба, біг,

загальнорозвивальні вправи є засобом підготовки організму до наступних рухових дій дітей.

Другу частину «спортивної години» (20-40 хв.) можна назвати основною для активного відпочинку дітей. Вона складається, в свою чергу, із загальних для всіх дітей ГПД рухливих ігор, естафет, спортивних розваг дітей.

Проведення зі всім класом рухливих ігор і естафет, які несуть у собі великий емоційний заряд, сприяє більш швидкому і повному переключенню дітей на другий вид діяльності, а, відповідно, і більш повному відпочинку.

Активні рухи цієї частини сприяють розвитку швидкості, спритності, сили і витривалості, швидкісно-силових якостей; збагачують руховий досвід дітей та знання про рухливі ігри.

Самостійні ігри дітей і спортивні розваги в парах, невеликих групах повніше задовольняють індивідуальні нахили дітей до різних рухових дій, сприяють подальшому їх відпочинку.

Третя частина - заключна (5-7 хв.) направлена на організаційний кінець активного відпочинку учнів. У неї входять загальне шикування, спокійна ходьба по майданчику або декілька вправ на увагу з тим, щоб привести організм дітей у відносно спокійний стан, при якому можлива ефективна наступна навчальна діяльність (самопідготовка).

«Спортивна година» обов'язково передбачає організаційний прихід дітей на ігровий майданчик і вихід до школи.

3. Обід

Для вихователя обід - це важливий виховний захід. Педагог зобов'язаний закріпити в учнів навички самообслуговування, культури та гігієни поведінки в їдальні, бережливого ставлення до хліба і продуктів харчування, навчити шанувати працю поварів та обслуговуючого персоналу.Цей захід складається з трьох етапів. 

Підготовча частина

      Миття рук милом, сушіння електрорушником. 

      Повторення правил поведінки в їдальні.

      Накриття черговими учнями столів

Основна частина

При вживанні першої страви навчити дітей правильно тримати ложку, руки на столі, виїдати перші страви з тарілки, складати тарілки та дотримувати чистоту за столом, користуватися серветкою.

При вживанні другої страви блюда навчити дітей правильно користуватися виделкою, ножем, очистити сардельку, складати тарілки та дотримуватися гігієнічної поведінки за столом.

При вживанні третьої страви навчити користуватися десертною ложечкою.

 Заключна частина 

      Подяка поварам. 

      Прибирання черговими столів.

Участь у складанні меню для учнів обов'язково беруть медичні працівники школи, а за її якістю стежать санітарні служби.

4. Прогулянка

Прогулянки дозволяють вихователю груп продовженого дня вирішувати цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнавальних завдань. Під час прогулянок широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та інші види фізичних вправ. Плануючи прогулянку, вихователь заздалегідь повідомляє про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися.

Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими. У проведенні всіх заходів під час прогулянки, походу необхідно давати школярам більше самостійності і творчої ініціативи, не нав'язувати учням те, що їм не подобається. Всі фізичні вправи треба проводити в ігровій формі.

Під час прогулянок діти займаються орієнтуванням на місцевості, вчаться визначати сторони світу за різними ознаками (за деревами, пеньками, сонцем тощо), можна розучувати різні; пісні.

Швидкість руху під час прогулянки, екскурсії повинна бути невеликою, щоб найслабшому учневі було неважко.

Готовність учнів до прогулянки вихователь попередньо перевіряє. У жаркі дні обов'язкові головні убори. У зимовий період можна організовувати погоди на лижах.

Після проведення прогулянки вихователь повинен поцікавитися, що найбільше сподобалося учням, куди б вони хотіли іти у наступний раз. Ці побажання необхідно враховувати при плануванні роботи групи. Це піднімає їх інтерес, робить прогулянки, екскурсії цікавими.  

Прогулянка в ліс - це спільний відпочинок, взаємне збагачення знаннями про природу, адже ліс - скарбниця народних лікувальних засобів, ягід, грибів, а також .

наукових ідей та відкриттів.

Увійшовши в ліс, поясніть дітям причину того, чому кожне дерево різниться конфігурацією: одне струнке, інше - викривлене, одне з зеленою шапкою і голим стовбуром, інше - пишне від основи до верхівки. Не пройдіть повз старий пеньок, суху покручену гілляку, вивернуте дерево. Придивіться до них. Чи не нагадує вам їх вигляд якусь тварину, птаха?

Зверніть увагу дітей на красу лісу, мальовничість лісової просіки, узлісся з пахучою високою травою і густим чагарником, на низько опущене гілля дерев або берег річки з лісовими хащами. Саме тут зароджується любов до природи, до рідного краю.

На пам'ять про прогулянку можна замалювати й сфотографувати лісовий пейзаж, а свої враження занотувати.

Дітям корисно буде дізнатися про тваринний і рослинний світ лісу, зелену аптеку.

Придивіться, які птахи живуть у лісі. Прислухайтеся до їх голосів. Спів пташок можна записати на магнітофон.

У лісі виробляється вміння спілкуватися з природою і жити в природному середовищі.

Під час прогулянки вам зустрінеться мурашник. Придивіться до цих трудяг. У них висока організація праці, немає лінивих і дармоїдів, кожна мурашка має свою справу. Ці маленькі санітари знищують личинок, дрібних комашок, які шкодять лісу. Отже, від них багато в чому залежить здоров'я і краса лісу. Тому мурашники не можна руйнувати. Можна відеокамерою зняти сюжет про життя мурашника, а потім простежити за роботою його окремих особин.

Зверніть увагу на зв'язок рослинного світу з тваринним, ґрунтом, географічним положенням і кліматичним поясом.

5.Самопідготовка  

Мета: Поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти

кращому засвоєнню навчального матеріалу;

раціонально використовувати вій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати

акуратність. Старанність, взаємодопомогу, товаришування та дисциплінованість.

Основні вимоги до проведення самопідготовки

Самопідготовка — не урок і не додаткові навчальні заняття і в її основі лежить самостійна учбова праця кожного вихованця. У функції вихователя не входить навчання учнів. Вихователь, як вказано в Статуті школи, спостерігає за своєчасним приготуванням домашніх завдань, надає учням допомогу у навчанні. Підготовка і виконання завдань - це особливий вид навчальної діяльності школярів. Вона передбачає:

1.   Озброєння учнів навичками самостійної праці.

2.   Надання їм індивідуальної допомоги.

3.   Контроль за приготуванням домашніх завдань.  

Під час самопідготовки вихователь покликаний:

1.   Створити сприятливі умови для занять і забезпечити учнів необхідним навчальним приладдям.

2.   Розвивати й удосконалювати вміння і навички учнів самостійно працювати.

3.   Поєднувати індивідуальну самостійну працю учнів із фронтальною колективною роботою групи.

4.   Формувати в учнів навички раціонального використання часу, відведеного на виконання домашніх завдань.

5.   Привчати дітей до певного порядку виконання домашніх завдань залежно від предмету і змісту навчального матеріалу.

6.   Організовувати різні види і форми занять.

7.   Диференційовано контролювати роботу учнів.

8.   Прищеплювати учням уміння і навички самостійно перевіряти виконані завдання.

9.   Сприяти розвитку творчої ініціативи і кмітливості.

 Під час самопідготовки в ГПД вихователь повинен дотримуватися таких вимог:

1.   У підготовчий етап самопідготовки включати різноманітні цікаві завдання, задачі на логічне мислення, усне обчислення, щоб налаштувати дітей на подальшу роботу.

2.   Забезпечити самостійну навчальну роботу учнів та їх дисципліну.

3.   Притримуватися бюджету часу на виконання домашніх завдань.

4.   Не перетворювати самопідготовку в урок.

5.   Формувати в учнів навички самоконтролю.

6.   Здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з урахуванням рівня їх самостійності.

7.   Допомагати учням, коли їм це необхідно.

8.   Використовувати наочність, дидактичні ігри.

9.   Дотримуватися встановлених структурних етапів самопідготовки.

Структурні етапи самопідготовки: І. Перший етап

~ організаційний момент (1-3 хв.);

~ фронтальна і індивідуальна перевірка готовності учнів; ~ використання різних форм розвитку самостійності.

ІІ. Другий етап

~ самостійна робота учня. III. Третій етап

~ контроль за виконанням домашніх завдань учнями. ІV. Четвертий етап

~ контроль виконання домашніх завдань вчителем. V. П'ятий етап - заключний

~ підведення підсумків: аналіз робіт.

Бали в зошити і в щоденник вихователь не ставить.

 Вивчення учнів вихователем ГПД Вихователь ГПД повинен знати про учня:

-                      Яка сім'я в учня.

-                      Стан здоров'я учня.

-                      Як учень навчається .

-                      Нахили і здібності учня.

-                      Чим цікавиться, до чого прагне.

-                      Як ставиться до навчання.  

Робота з батьками

Спільна, узгоджена робота сім'ї, школи – запорука  успішного виховного впливу на дитину.

Форми роботи з батьками:

-                      Регулярні педагогічні бесіди по програмі, складені на основі певного контингенту учнів, і батьків.

-                      Групові консультації з окремих питань виховання і навчання.

-                      Індивідуальні консультації батькам.

-                      Залучення батьків до педагогічної самоосвіти, надання допомоги в цій справі.

-                      Батьківські конференції по обміну досвідом сімейного виховання.

-                      Педагогічні  диспути, вечори запитань та відповідей з проблем виховання. Завершення роботи в ГПД

1. Повторення правил дож нього руху.

2. Прибирання робочих місць.

3. Збір дітей додому

 

 

Пн., Вт., Чт.

 

Ср., Пт.

 

Час 

 

Час

З м і с т  р о б о т и

1.  

1200 – 1245

       

-

Методична робота.

Виготовлення матеріалів до виховних годин.

2.  

1245 – 1255

1200 – 1205

Взаємозв’язок з класоводами. 

Прийом та організація учнів.

3.  

1255 – 1305

 

 

 

1205 – 1210

Підготовка до обіду. Бесіди про культуру поведінки за  столом.

 

4.  

1305 – 1330

1210 – 1230

Обід.

5.  

1330– 1500

1230 – 1500

Прогулянка на свіжому повітрі

6.  

1500 – 1530

 

1500 – 1530

Навчально-ігрові заняття

           7.        1530 – 1630

Виховні бесіди, конкурси,

1530 – 1630 вікторини, робота з книгою тощо

8.  

1630 – 1715

             

1630 – 1715

Спортивна година. Ігри та розваги на свіжому повітрі.

9.  

1715 – 1745

1715 – 1745

Заняття учнів за інтересами: настільні ігри, читання, розфарбовування, малювання.

10.

1745 – 1800

 

1745 – 1800

Зустріч з батьками.


Щоденний план роботи вихователя ГПД

                                                     Дата: __________________                                               

 

Години

Пн.,вт.,чт

 

Ср.,чт.

Зміст роботи

Примітки

1.

12.00–

12.55

-

 

12.00-

12.05

Методична робота Прийом дітей

      Бесіда з класоводом про поведінку та навчальні досягнення учнів протягом першої половини дня.

      Відзначення відсутніх учнів у журналі, вияснення причин відсутності.

      Оголошення учням основних заходів протягом дня.

      Організація підготовки учнів до фізкультурно-оздоровчих занять.

      Повторення правил поведінки учнів у коридорі, на спортивному майданчику, під час ігор.

 

 

2.

12.55–

13.30

12.05-

12.30

Підготовка до обіду.

Обід 

Закріпити в учнів навички самообслуговування, культури та гігієни поведінки в їдальні.  Підготовча частина

      Прослідкувати за миттям рук: (обов’язкове використання мила, правильне сушіння рук, поведінка біля умивальника).

Основна частина

      Наголосити на правильному сидінні під час їди та користуванні виделкою, ложкою.

      Повторення правил культурної поведінки за столом.

Заключна частина

      Прослідкувати за прибиранням посуду.

      Подяка поварам.

 

 

3.

23.30-

15.00

 

12.30-

15.00

Прогулянки , екскурсії, рухливі ігри, суспільнокорисна праця     Прогулянка:

а) організація провітрювання приміщень під час прогулянки;

б) стеження за одягом дітей;

в) ознайомлення з планом прогулянки;

г) бесіда "Правила поведінки під час прогулянки";

д) організація спостережень за погодою, змінами в природі;

е) організація спортивної години;

є) організація ігор за вибором дітей;

ж) підбиття підсумків прогулянки.

 

Вид діяльності,завдання, мета, хід проведення 

(Проведення за окремим планом ) 

Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 

Спостереження за дітьми, допомога в організації розваг.

5.

15.00-

15.30

15.00-

15.30

Навчально-ігрові  заняття

 (Розфарбовування, штрихування, бесіда за малюнками, розвивальні завдання на розвиток логіки, ліплення, аплікація, .. тощо ) 

 

 

 

Проходять в кімнаті ГПД (класній кімнаті)

 

6.

15.30-

16.30

 

15.30-

16.30

Виховна робота    

  

Тема:_______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Мета:______________________________________

____________________________________________ ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________________________

Проходить у

класній                кімнаті (актовій залі).

(Хід проведення

виховного  заходу додається)

 

 

 

 

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

7.

16.30-

17.15

 

16.30-

17.15

Фізкультурно-оздоровча робота.

(Спортивні години, години здоров’я, спортивні естафети,  турніри, спортивні свята .. тощо  )  Сортивна година. 

Ігри та розваги на свіжому повітрі.

 

Проходить на шкільному  подвір ’ї.

8.

17.15-

17.45

17.15-

17.45

Заняття за інтересами.

 Індивідуальна робота

(Складання  будівельного конструктора, сюжетнорольові ігри, ігри за бажанням, настільні ігри....

тощо)

 Індивідуальні бесіди,консультації, заняття.

 

 

 

9.

17.45-

18.00

17.45-

18.00

Зусріч з батьками 

Індивідуальні консультації (бесіди ) з батьками.

1.  Повторення правил дорожнього руху. 

2.  Прибирання робочих місць, іграшок. 

3.  Збір дітей додому.

 

 

 

Перелік обов'язкової ділової документації, яка ведеться в ГПД

 

1.     Журнал ГПД (ведення відповідних записів у даному журналі обов'язкове для кожного вихователя; директор школи або заступник по навчально-виховній роботі перевіряють правильність ведення журналу).

2.     План роботи вихователя (складається на півріччя, узгоджується з заступником директора навчально-виховне роботи).

3.     Щоденний робочий план.

4.     Графік зайнятості учнів у гуртках, секціях під час перебування на ГПД.

5.     Заяви батьків про зарахування до ГПД.  

6.     Заяви батьків про відсутність дітей на ГПД, де вказано дату і час відсутності дитини на ГПД.

Критерії оцінювання  роботи вихователя ГПД

І. Організація виховної діяльності

1. Планування виховної роботи

                       Відображення в плані виховної роботи основних принципів планування;

                       реалізація в плані виховної роботи групи загальношкільних та класних виховних заходів;

                       відображення в плані виховної роботи групи загальношкільної та власної проблемної теми виховної діяльності;

                       постановка загальної виховної мети й завдань класного колективу;

                       визначення основних аспектів виховної роботи з урахуванням специфіки класного колективу;

                       відображення в плані змісту, форм, методів виховної роботи з урахуванням комплексного підходу;

                       залучення триєдиної ланки «школа - сім'я - громадськість» до виховної роботи;

                       відображення в плані всіх напрямків виховної роботи:

—основні шкільні та класні виховні заходи;

—індивідуальна робота з учнями;

—робота з батьками;

—охорона здоров'я та життя учнів, їхній фізичний розвиток.

2. Підготовка і проведення виховних заходів

  Організація виховних заходів, доцільність форм і методів їх проведення;

  систематичність здійснення виховної роботи з колективом, окремими учнями класу;


прогнозування позитивного впливу заходів, які проводяться з метою

розвитку інтелектуальної та емоційно-вольової сфер школярів;

  залучення учнів до підготовки і проведення виховних заходів з огляду на диференційований підхід до їхніх можливостей;

  цільова настанова на дієвість виховної роботи вихователя (сформованість і згуртованість колективу класу, виховання виконавчої і творчої дисципліни учнів, виховання творчої активності);

  залучення до організації та проведення виховних заходів батьків класу.

II. Організація та проведення вихователем виховної роботи

1. Вимоги до виховної роботи

  Педагогічна доцільність виховних заходів;

  зв'язок виховної роботи, яку веде вчитель на уроці й вихователь у позаурочний час;

  організація розвивальної позаурочної діяльності учнів;

  доступність для учнів заходів як за змістом, так і за формами проведення;

  виготовлення виробів на замовлення;

  узгодження виховних заходів із роботою шкільних студій та гуртків.

2. Проведення виховних заходів

  Реалізація комплексного підходу до виховної роботи на основі єдності національно-патріотичного, морально-естетичного, духовного та фізичного виховання;

  забезпечення наступності, неперервності взаємозв'язків і взаємозумовленості ступенів становлення всебічно розвиненої особистості;

  активність учнів у підготовці і проведенні виховних заходів;

  формування й доцільне використання у виховній роботі спеціального мікросередовища;

  ефективність виховних заходів (вивчення інтересу учнів, поліпшення виконавчої і творчої дисципліни, розвиток самостійності, активності, культури спілкування зі старшими, молодшими й ровесниками).

III. Організація та проведення самопідготовки учнів

1. Підготовка вихователя до проведення самопідготовки учнів

  Попереднє ознайомлення з матеріалом, який вивчався на уроці;

  забезпечення зв'язку з учителем щодо використання форм і методів навчання;

  визначення порядку виконання домашніх завдань із предметів;

  забезпечення використання учнями додаткового матеріалу для виконання домашніх завдань (додаткової літератури, ТЗН, засобів наочності тощо);

  аналіз домашніх завдань із кожного предмета зміст, обсяг, ступінь складності).

2. Самопідготовка

Забезпечення санітарних умов, гігієни розумової праці учнів;

  організація (зовнішня і внутрішня) учнів на виконання домашніх завдань;

  вибір методів керівництва самостійною роботою учнів;

  визначення форм взаємодопомоги і взаємоперевірки виконання учнями домашніх завдань;

  індивідуальна робота вихователя з учнями з податковим рівнем навчальних досягнень;

  використання дидактичних ігор і додаткових завдань для здібних учнів;

  раціональне використання часу самопідготовки;

  визначення методів контролю за виконанням учнями домашніх завдань.

3. Ефективність самопідготовки

  Виконання домашніх завдань усіма учнями;

  якість їх виконання;

  ефективна витрата розумових і фізичних сил учнів на виконання домашніх завдань;

  раціональна витрата часу на виконання домашніх завдань;

  оцінювання вчителями на уроках якості виконання учнями домашніх завдань.

IV. Організація режиму роботи учнів у позаурочний час

1. Визначення та чітке дотримання режиму роботи в позаурочний час

  регулярне та своєчасне дворазове харчування другій половині дня;

  проведення повноцінних фізкультурно-оздоровчих занять;

  відвідування учнями шкільних виховних центрів (гуртків, секцій); • навчально-розвивальні заняття, самопідготовка;

  суспільно корисна праця, самообслуговування.

3. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи

  Чітке дотримання вихователем санітарно-гігієнічних норм під час роботи груп подовженого дня;

  узгодженість планування фізкультурно-оздоровчої роботи з роботою шкільних виховних центрів (гуртків, студій);

  спрямованість фізкультурно-оздоровчих заходів на збереження, зміцнення та примноження здоров'я учнів;

  перебування учнів на свіжому повітрі (екскурсії, прогулянки, рухливі ігри, спортивні змагання тощо);

  реалізація під час роботи ГПД комп'ютерної інформаційно-діагностичної програми «Школяр» та простеження динаміки фізичного розвитку учнів.

4. Організація відвідування учнями шкільних виховних центрів (гуртків, студій)

  Визначення груп і створення умов для відвідування ними занять за інтересами;

чітке дотримання розкладу занять гуртків, студій;

  забезпечення своєчасного та якісного виконання учнями домашніх завдань у дні відвідування ними гуртків та студій;

  сприяння розвитку інтересу для відвідування позаурочних виховних центрів; • робота з батьками щодо розвитку творчих здібностей учнів.

           


       

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Виховні бесіди

Участь у святі першого дзвоника Патріотичний урок «Україна – єдина країна»

Інформаційна хвилинка «Яким має бути школяр?»

Година спілкування «Правила поведінки у школі»

Відверта розмова «Зовнішній вигляд учня»

Інформаційна хвилинка «Національна символіка України».

Розвивальні заняття

Малюнок на тему «Моя школа»

Виготовлення витинанки «Долоньки»

Майстерня для школярів «Учимося робити все самі»

Гра

«Світлофор. Абетка ввічливості»

Майстерна художника «Як фарбами передати настрій»

Робота з

батьками

 

Знайомство з  батьками

учнів, які відвідуватиму ть групу Збір заяв до групи

Ознайомлення  з режимом 

роботи

 

Обговорення режиму дня першокласника

Поради батькам щодо самопідготовки дітей

Індивідуальні бесіди з питань навчання дітей

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянкаекскурсія територією школи: стадіон, пришкільна ділянка, ігровий майданчик. Бесіда «Техніка безпеки на шкільному подвір’ї».

Сюжетно-

рольова гра «Розумники й розумниці знають мову вулиці». Ігри на свіжому повітрі.

Цільова прогулянка «Сезонні зміни у довкіллі». Ігри за

бажанням дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «До своїх прапорців», «М’яч і гравець», «Другий зайвий».

Пішохідна прогулянка територією школи Спостережен

ня за осінніми змінами у природі.

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Виховні бесіди

Уроки безпеки «Мій шлях до школи»

Диспут  «Чого ми можемо досягти разом?»

Тренінг «Твоя пам'ять і увага»

Перегляд відеоролика «Безпека у класі» 

Гра «Так-Ні»

Моделюван-

ня розвивально -виховних ситуацій «Я і мій клас»

Розвивальні заняття

Малюнок на асфальті

Складання лего 

Сюжетно-

рольова гра «Ми працю любимо»

Складання пазлів у парах

Перегляд відеоролика «Державні символи України»

Робота з

батьками

 

Консультація «Батькам про попередження дитячого травматизму»

Індивідуальні бесіди

Педагогічні консультації для батьків «Ваша дитина –-школяр»

Індивідуальні бесіди «Чому важко першокласнику»

Індивідуальн і бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загальнорозвивальних вправ.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спортивні змагання зі скакалками, м’ячем, обручами. Правила безпеки під час рухливих ігор та змагань.

Цільова прогулянка «Вересень зустрічаємо - птахів до вирію проводжаємо» Закріплення комплексу загальнорозви ва-льних вправ.

Фізкультхвилинки на свіжому повітрі. Рухливі ігри за бажанням дітей.

Відкриття шкільної спартакіади «Спорт любити слід - проживеш сто літ». Спортивні змагання між командами.

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Година спілкування «Чи легко дружити?

Тематичне заняття «Добре жити, якщо вмієш дружити»

Абетка моральних заповідей «Не той друг, що медом маже, а той, хто правду каже»

Бесіда « Мій вірний друг»

Година спілкування «У нашому класі день народження»

Розвивальні заняття

Вивчення і виконання

пісні про дружбу

Складання пазлів у парах

Виготовлення аплікацій з природніх матеріалів

Ліплення з пластиліну улюбленої тваринки

Перегляд мультфільму про дружбу

Робота з

батьками

 

Усний журнал «Долікарська допомога»

Початок шкільного навчання — важливий етап у житті дитини

Рекомендації щодо поповнення домашньої бібліотечки

Індивідуал

ьні бесіди

 

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Вартові та розбійники», «Совонька».

День довкілля. Трудовий десант на шкільному подвір’ї.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри з м’ячем.

Екскурсія до природи «Покрова землю листом покрива».

Сюжетно-

рольова гра на свіжому повітрі

«Правила дорожні обов’язково знати всім: і дорослим, і малим».


 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Інформаційна година «Яке воно довкілля?»

Година спілкування «Краса моєї

України»

День довкілля. Трудовий десант на шкільному подвір’ї

Рольова гра

«Складаємо власні правила поведінки в довкіллі»

Моделюван-

ня розвивально -виховних ситуацій «Поклонюся я довкіллюпобажаю довгих літ»

Розвивальні заняття

«Я малюю

Україну»

Створення композиції «Рослина, яка подобається мені найбільше»

Ігри на розвиток комунікативн их навичок

Музична вітальня «Краса природи в пісні»

Виготовленн я виробів з природних матеріалів

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Молодший

шкільний вік і його особливості

Проблеми адаптації першокласни-

ків до навчання в школі

Як виявляти й розвивати здібності в дітей?

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереженн я за птахами. Пригадування характерних ознак та особливостей птахів.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри та спортивні естафети.

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс вправ на зміцнення мускулатури спини.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Третій зайвий», «М’яч і гравець».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри з м’ячем. 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Година природи «Чому восени добре ростуть гриби?»

Запитання

і відповіді за

темою «Осінь»

Спостереження «Які птахи відлітають»

Година милування «Фарби чарівної

осені»

 

Перегляд відеоролика «Осінні свята українців»

Розвивальні заняття

Виготовлення поробок за бажанням дітей.

Рольова гра «Дари осені»

Майстер-клас «Складання букетів з опалого листя»

Екологічна вікторина «З якого дерева листок»

Малюнок фарбами «Осінь у нашому місті»

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Індивідуальн і бесіди

«Красномовна дитина»

Хочу й повинен (щодо профілактики правопорушень).

Створення атмосфери емоційної захищеності

, тепла й любові в сім’ї.

Індивідуальні бесіди щодо поведінки дітей

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри з м’ячем.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Повторення комплексу загальнорозвивальних вправ.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереження за сезонними змінами у природі та погоді.

Сюжетно-

рольова гра на шкільному подвір’ї «Друзі

Світлофора та зебри».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри в футбол, бадмінтон.

 

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Гравікторина.   «Що ти знаєш про свою Україну»

Диспут «Ти – громадянин України»

Усний журнал  «Є у нас одна країна - то прекрасна Україна»

Година милування «Краса природи за вікном»

Година спілкування «Батьківщина починається

з сімї»

Розвивальні заняття

Сюжетнорольова гра

«Безпечна поведінка у автобусі»

Створення стінгазети «Якою я бачу

Батьківщину»

Виготовлення виробів з конструктору Перегляд відеоролика про захисників України»

Дидактичні ігри на розвиток мислення 

Сюжетно-

рольова гра «Ми-

Українці» 

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Pозвиток дрібної моторики рук і мовлення

Гра і праця в житті дітей молодшого шкільного віку.

Індивідуальні бесіди

Рекомендаці я лікаря «Як зміцнити імунітет»

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Заборонений рух», «Білі ведмеді»,

«Карасі та щуки».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри

«Горішки»,

«Мисливці та звірі».

Прогулянка на свіжому повітрі. Ігри за вибором дітей.

Пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям. Спостереження за осінніми прикметами у природі та погоді.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спортивні естафети зі скакалкою, обручем та м’ячем.

 

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Інформаційна хвилинка  « Деньь захисника України»

Диспут «Гроші в нашому житті»

Година спілкування «Навіщо потрібна скарбничка?»

Відверта розмова «Я хочу стати успішним»

Розвивальні заняття

Виготовлення саморобок із природних матеріалів

Відгадування загадок про професії

Палітра художника «Моя професія в майбутньому»

Робота з кольоровим папером та картоном.

Орігамі.

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Індивідуальні бесіди щодо успішності учнів

Вплив мультфільмів на дитину  

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Колективні ігри «Розривні ланцюги», «Хто підходив».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри за бажанням дітей Година сп. «Правила поведінки з побутовими електроприладами».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Розірвані ланцюги», «Море хвилюється».

Прогулянка на свіжому повітрі. Правила безпеки під час проведення рухливих ігор.

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Диспут «Техніка: всі

«за» і «проти»

Година спілкування «Техніка в моєму домі»

Моделювання розвивально- виховних ситуацій «Техніка, якою я користуюся»

Відверта розмова «Тварини - не іграшки!»

«Правила поведінки під час канікул»

Розвивальні заняття

Робота з конструкторо м «Лего» складання власного робота

Загадки про побутову техніку «Упізнай за звуком»

Сюжетно-

рольова гра «Крамниця побутової техніки»

Перегляд навчально фільму про поводження з побутовими приладами

Сюжетно-

рольова гра «Безпечна поведінка у

автобусі»

 

Робота з

батьками

 

Як виховати добру дитину?

Дитина і телевізор. «За і проти.»

Індивідуальні бесіди

Як виявляти й розвивати здібності в дітей?

Індивідуаль ні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Земля, вода, вогонь, повітря», «Горидуб», «Подоляночка».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри за бажанням дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Ознайомленн

я дітей з новим комплексом загальнорозви -вальних вправ.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Козакирозбійники» Мисливці та звірі», «День і ніч».

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за природними змінами восени.

 

 

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Відверта розмова «Тварини – не іграшки»

Рольова гра «Викликаємо служби 101, 102, 103, 104»

Обмін думками «Чи може гра завдати шкоди»

Екскурс у минуле «Ігри наших пращурів»

Колективна бесіда «У які ігри я можу гратися в класі?»

Розвивальні заняття

Година спілкування. Сюжетнорольова гра «Абетка пішохода»

Колективна справа «Ліпимо казку»

Майстер-клас «Іграшка, створена власноруч»

Виготовленн я саморобок з листя

Виконання аплікації у техніці квілінг

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Як можна допомогти дитині добре поводитись

Поради батькам на кожний день

Індивідуаль ні бесіди

Поради батькам на кожний день

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям. Спостереження за змінами у природі та погоді.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Заборонений рух», «Третій зайвий».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за вибором дітей

Тренінг «Ти – пішохід».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та спортивні естафети на шкільному стадіоні.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за вибором дітей.

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Театр пантоміми «Мій настрій»

Конкурс «Чи вправний я актор?»

Година спілкування «Мистецтво слова»

Поведінка у театрі. Гра «Так чи ні?»

Бесіда «Що означає жити по совісті»

Розвивальні заняття 

Ігри на розвиток комунікативних навичок

Майстер-клас «Виготовляємо пальчиковий театр»

Квест «Тварини, які живуть у воді»

Робота в групах. Інсценізація казки за вибором учнів

Малюємо ілюстрацію до улюбленої казки

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Поради батькам «Будь дитині другом»

Активність і гіперактивність

Індивідуальні бесіди

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостережен ня за змінами у погоді та природі.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри

«Морозець», «Квачі маршем».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та командні естафети.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Сюжетно-

рольова гра з правил дорожнього руху.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри

«Білі ведмеді», «Білочка та горішки».

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П ’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Диспут «Чи модно сьогодні бути здоровим?»

Година спілкування «Вчимося етикету».

Бесіда «Як змінюється мода?»

Година здоровя « Здорове харчування – запорука  здоровя ».

Обмін думками «Чи потрібно завжди йти в ногу з модою?»

Розвивальні заняття

Робота в групах «Створюємо модний одяг для ляльок»

Майстер - клас

«Прикрашан-

ня капелюшків»

Перегляд відеоролика «Дитяча мода»

Малюнок

 «Я – модний»

Створення колажу «Мода і природа»

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Почуйте серцем голос дитини

Індивідуальні бесіди

Причина та профілактика шкільних хвороб

«Заохочення і покарання дітей в сімї»

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Фізкультхвилинки на вулиці. Правила поведінки з тваринами.

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про значення свіжого повітря та фізкультури для здоров’я дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загальнорозвивальних вправ. Ігри за вибором дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загальнорозвивальних вправ. Ігри за вибором дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереження за змінами у природі та погоді.

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Цікавинки звідусіль

«Дітям про сніг»

Природнича гра «Як подорожує краплинка»

Обмін думками

«Вода і здоров’я»

Перегляд фрагмента відеоролика «Вода. Корисні підказки»

Дослідження «Професії, пов’язані з водою»

Розвивальні заняття

Дослідження «Як ми бережемо воду?»

Малюнок аквареллю

Слухання та обговорення казки

В.Скомаровського  «Чому в морі вода солона?»

Квест «Тварини, що живуть у воді»

Малювання морського пейзажу

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Як покарання впливає на характер дитини

Індивідуальні бесіди

Зустріч з лікарем «Поради щодо лікування ГРВІ»

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Правила безпеки під час рухливих ігор на спортивному майданчику. Ігри за вибором дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри

«Курчата»,

«Снайпер», «Влуч у кільце» Диспут    « Культура поведінки».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спортивні змазання між хлопцями та дівчатами.

Цільова прогулянка «Сезонні зміни у довкіллі».

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Вартові та розбійники», «Космонавти», «Вовк у канаві».

 

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Бесіда – застереження  « Як дітям поводитись на ковзанах і санчатах?»

Година милування «Зимабілосніжка»

« Зимовий календар» - конкурс знавців зимових традицій і обрядів.

Бесіда  « Грудень

рік кінчає, зиму починає».

Цікавинки звідусіль «Як утворюється сніг»

Розвивальні заняття

Малюнок «Прихід зими»

Година спілкування. Виготовлення годівничок

Створення колажу «Зимові свята українців»

Карооке «Пісні про зиму»

Відгадування загадок « У світі загадок».

Робота з

батьками

 

Допомагайте дитині вчитися

Індивідуальні консультації «Просто про складне. Як виховати патріота?»

Індивідуальні бесіди

Якщо ваша дитина лівша

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостережен-

ня за

природними змінами у кінці осені.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Козацькі розваги на спортивному майданчику Індивідуальна бесіда «Якщо ти погано вчинив».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри на спортивному майданчику.

Прогулянка на свіжому повітрі. Правила безпеки під час ігор на дитячому майданчику. Рухливі ігри за бажанням дітей.

 

Прогулянка на свіжому повітрі.

Сюжетно-

рольова гра

«Ми —

пасажири».

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Експрес-гра «Які вониінопланетяни?»

Калейдоскоп професій. «Професії, пов’язані з космосом»

Колективна справа «Візитівка землян»

«Космічна подорож» Розвивальне заняття

Дослідження «Українці в космосі»

Розвивальні заняття

Фантазування «Краєвиди космічного міста»

Перегляд світлин «Як виглядає Україна з космосу»

Створення малюнку

«Зустріч із зоряним жителем»

Створення панно «Зоряне небо»»

Виготовлення із пластиліну зимового пейзажу

Робота з

батьками

 

Чи можна виховати в дитині лідера?

Індивідуальні консультації «Грип. Інструкції для батьків»

Шкідливі іграшки у руках дитини

Всі діти здібні

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостережен-

ня за

природними та погодними змінами взимку.

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про значення свіжого повітря та фізкультури для здоров’я дитини.

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Зимові розваги: гра у сніжки, ліплення снігової баби.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Бесіда про попередження простудних

та інфекційних захворювань

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Збий шапку», «Снігова фортеця».

 

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Вікторина

«Подорож у

світ чарівної казки».

Свято «Ой хто, хто Миколая любить!».Роз повідь про

святого Миколая

Бесіда – застереження «Як дітям поводитись на ковзанах і санчатах»

Перегляд світлин «Коли я був маленьким (була маленькою)»

Обмін думками Дорослішатице думати про інших

Ціннісне ставлення особистості

до сім’ї,

родини,людей

Колективна справа

«Іграшки дітей майбутнього»

Хвилина творчості  «Про щоб я написав Святому

Миколаю»

Сюжетнорольова гра «Коли це було»

Складання пазлів за вибором учнів

Читання

з

передбаченням твору В.Сухомлинського «Який слід повинна залишити людина на землі?»

Робота з

батьками

 

Як покращити зір дитини

Індивідуальні бесіди з батьками

Як оцінювати шкільні успіхи своїх дітей

Піклування про здоров'я дитини під час холодної погоди

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Правила безпеки під час зимових розваг. Зимові забави .

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Влучний

стрілок», «Сніговий тир», «Штурм фортеці».

Прогулянка на свіжому повітрі. Веселі зимові розваги Бесіда

«Правила поводження з вибухонебезпечними предметами.

Пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям. Спостереження за природою узимку.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Розвішування годівниць для птахів, допомога пернатим друзям узимку.

 

День

Понеділок

Вівторок

 

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Бесіда «Як підготуватися до новорічного свята»

Обмін думками «Як святкують зимові свята у моїй родині?»

Бесіда «Як світ зустрічає Новий рік»

Бесіда «Щоб не трапилось біди. Правила дотримання під час канікул і  святкування новорічних та різдвяних свят»

Ціннісне ставлення до праці

Виготовлення новорічних прикрас.

Диспут «Якщо друг у тебе є – життя радісним стає».

Слухання та виконання колядок

Перегляд мультфільмів про зимові свята

Робота з

батьками

 

Індивідуальні консультації Допомога у виготовленні іграшок.

Як укріпити імунітет дитини.

Індивідуальні бесіди.

Бесіда – застереження «Небезпека на Новий рік».

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Снігова фортеця», «Влучний стрілок», «Перестрілка».

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Зимові розваги: гра в сніжки, ліплення снігової баби. Допомога птахам узимку.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Захист снігової фортеці», «Збий шапку».

 

 

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри та зимові забави. Бесіда перед канікулами про охорону життя і здоров’я дитини.

 

Перевірено «_______» вересня 20______р.

Заступник директора з виховної роботи  _______________________________

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Година здоров’я «Як уникнути захворювань на інфекційні хвороби»

Поговоримо відверто «Чи можуть друзі мати

різні захоплення»

Бесіда «Дружба – найцінніший скарб»

Бесіда – застереження «Як кататися на санчатах і ковзанах»

Бесіда «Легенди про Україну»

Розвивальні заняття

Дидактична гра «Можна – не можна»

Майстерклас «Подарунок для друга». Робота в групах

Малюнок

«Палітра захоплень»

Калейдоскоп вражень «Все навколо біле-біле»

Гра «Відгадай слово за моделлю»

Робота з

батьками

 

Що потрібно знати про дитячий кашель  

Індивідуальні бесіди з батьками

Як оцінювати шкільні успіхи своїх дітей

Бесіда – застереження «Сучасне медіа середовище»

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Повторення правил безпеки під час рухливих ігор. Веселі зимові розваги.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Влучний стрілок», «Сніговий тир»,

«Штурм

фортеці».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Повторення комплексу загальнорозвив альних вправ.

Зимові розваги.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри у сніжки. Ліплення снігової баби.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри за бажанням дітей.

Турбота про пернатих друзів.

 

 

   


 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Урок – дослідження «Чому люди подорожують»

Уявна подорож «Цікава країна – Україна»

Тренінг «Техніка безпеки під час подорожі»

Свято – конкурс «Подорож з паном Добриком і пані

Добринкою»

Рольова гра

«Ми — мандрівники»

Розвивальні заняття

Створення колективного панно

«Де найкраще місце на Землі?»

Уявна подорож «Цікава країна – Україна»

Спостереження

«Вчимося милуватися красою довкола нас»

Майстерня для школярів «Конструюва ння транспорту, на якому можна здійснити мандрівку»

Виготовлення пам’ятки

«Обережно грип!»

Робота з

батьками

 

Бесіда «Що повинно бути  на книжковій полиці першокласника?»

Індивідуаль ні бесіди

Допомогти дітям у складанні ребусів

Індивідуальні бесіди з батьками  

Консультація

«Як розвинути в дині любов до читання»

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Захист снігової Фортеці», «Сніговий тир»,

«Перестрілка»

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереже

ння за птахами взимку. Допомога зимуючим птахам.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Бесіда про попередження простудних та інфекційних захворювань. Зимові розваги.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Море хвилюється»,

«Мисливці та звірі».

Прогулянка на свіжому повітрі. Зимові розваги: ліплення снігової баби, гра у сніжки, захист снігової фортеці.

 

 

            

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Моделювання розвивально- виховних ситуацій «Я і мої помічники,

які

досліджують світ»

Бесіда «Чому без солі нема долі?»

Бесіда «Не той друг, що медом маже, атой , що правду каже»

Розповідь – дослідження «Як народжуються мультфільми»

Бесіда «Чарівна і калинова наша мова веселкова»

Розвивальні заняття

Сюжетно-

рольова гра «Які машини можуть полегшити працю людям»

Креативне

Конструювання –винахідництво

«Ось що я можу сконструювати»

Перегляд відеоролика «Відомі українські винахідники»

Колективна справа «Чому дерева взимку без листя?»

Сюжетнорольова гра «Які машини можуть полегшити працю людям»

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Допомогти дітям розмалювати малюнки

Поради батькам: привчати дітей до виконання обов’язків вдома

Індивідуальні бесіди  «Грип. Профілактика»

Анкетування батьків на тему «Мультфіль ми»

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за вибором дітей.

Допомога пернатим друзям.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Зимові

Розваги.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри

«Мишолов-

ка», «Розірвані ланцюги».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Проект «Пташина годівниця» — розвішування годівниць для пернатих друзів.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за вибором дітей. Веселі естафети.

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Година здоровя «Як загартовувати свій організм»

Бесіда – застереження

«Обережно ГРИП»

Година спілкування. «Що дає нам футбол, хокей, плавання,

бокс, шахи?»

Урок здоровя «Мій режим дня!

Інформаційн а година «Вороги здоровя- хто вони?»

Розвивальні заняття

Дослідження «Успіхи української збірної на

Олімпійських іграх»

Перегляд презентації «Музика і спорт»

Сюжетно-

рольова гра «Яким видом спорту ти хочеш займатися або вже займаєшся?»

Сюжетнорольова гра

«Зимові види спорту»

Перегляд презентації «Дизайн одягу для спортсменів»

Робота з

батьками

 

Бесіда «Як привчити дитину до самостійності під час виконання домашніх завдань»

Бесіда – консультація «Зимові прогулянки та походи з дітьми»

Рекомендації  батькам щодо загартування дітей

Причини та профілактика шкільних хвороб

Індивідуаль ні бесіди з питань навчання дітей

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереженн я за станом погоди та змінами у природі взимку.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри « снайпер», «Космонавти»

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Море хвилюється», «Метелики».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та зимові розваги. Допомога пернатим друзям.

Прогулянка на свіжому повітрі. Веселі естафети та змагання. Рухливі ігри «Мисливці й качка», «Карасі та щуки».

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Година спілкування «Книга – основа пізнавальної діяльності»

Година спілкування. Благодійна акція

«Подаруй бібліотеці книжку!»

Моделювання розвивально- виховних ситуацій «Звідки прийшла

до нас книга?»

Бесіда «Чому варто любити книжки»

Година спілкування «У країні рідної мови»

Розвивальні заняття

Екскурсія до бібліотеки

Колективна справа «Книжка

вчить, як на світі жить»

Виготовлення закладинок для книг

Поетична сторінка «Сучасні дитячі письменники»

Робота у шкільній бібліотеці «Збережімо книгу!»

Робота з

батьками

 

Співбесіда «Як запобігти шкідливим звичкам дитини?»

Індивідуальне консультуван ня «Роль сім’ї у вихованні працелюбл ності»

Поради «Як зміцнити імунітет»

Індивідуальні бесіди

Співбесіда «Вчіть дитину вчитися»

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереження за змінами у природі та погоді.

Прогулянка на свіжому повітрі. Зимові розваги: гра у сніжки, ліплення снігової баби.

Прогулянка на свіжому

повітрі. Ігри «Хто підходив»,

«Руки сусіда».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за вибором дітей.

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Захист снігової фортеці — змагання між хлопцями та дівчатами.

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Година спілкування. «Довкілля і транспорт»

Дорожня абетка «Знаки дорожні силу мають – від

біди охороняють»

Мандрівка «Країна безпеки»

Бесіда «Для чого потрібен транспорт»

Музична вітальня «Віночок пісень про транспорт»

Розвивальні заняття

Рольова гратренінг

«Я — пасажир»

Перегляд мультфільмів «Що

заборонено, а що — дозволено»

Спостереження

«Транспорт міста і села. Чим вони відрізняються»

Створення колажу

«Транспорт моєї місцевості»

Майстерклас «Виготовлення макету транспорту з паперових коробок»

Робота з

батьками

 

Діалогічна розмова «Книга і читання у вашому домі»

Індивідульні бесіди

Бесіда «Слизька дорога»

Індивідуальне консультуван ня «Розумове виховання і розвиток пізнавальної діяльності дитини»

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та зимові забави.

Допомога зимуючим птахам.

Цільова пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям: спостереження за змінами у природі та погоді.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Влучний снайпер», «Захист снігової фортеці», «День і ніч».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Повторення комплексу загальнорозви вальних вправ.

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Сніговий тир», «Влучний снайпер».

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Година спілкування «Професії моїх батьків»

Година спілкування «Усе на світі здобувається людською працею»

Бесіда «Діло майстра величає»

 

Інформаційнопізнавальна програма «Цікавий світ професій»

Розвивальні заняття

Струмочок роздумів «У татовій майстерні» або «У мами на кухні»

Вікторина «Сучасні професії»

Створення інформаційно го бюлетня « Вогонь-друг, вогонь-ворог»

Ярмарок професій «Яку професію обрати до душі?»

Година милування «Чиї руки зробили цю красу?»

Робота з

батьками

 

Поради батькам «Як правильно організувати працю і відпочинок дітей у сім’ї»

Відверта розмова «Авторитет, особистий приклад і педагогічний такт батьків»

Індивідуальні бесіди

Бесіда

«Бездоганість дитини та її наслідки»

Консультація «Що робити якщо дитина гризе олівці?»

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за бажанням дітей.

Допомога птахам узимку.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спортивні змагання

на спортивному майданчику.

 

 

 

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри

«Мисливці та

звірі», «Біг пінгвінів».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за вибором дітей.

Турбота про пернатих друзів.

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за змінами у природі та погоді.

 

 

            

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Бесіда «Чи можна вимірювати час»

Відверта розмова «Мій розпорядок дня»

Година спілкування

«Поспішиш

упадеш, останнім прийдеш»

Весняне свято « Хай живуть прекрасні

мами…»

Розвивальні заняття

Майстер-клас «Бути вчасно

це прекрасно»

Обмін думками «Як усе встигати?»

Екологічний десант «Живий календар» (цвітіння квітів у різну частину доби)

Створення колажу «Як управляти часом?»

Робота з

батьками

 

Батьківська самоосвіта «Роль сім’ї у фізичному розвитку дитини»

Індивідуальні бесіди

Бесіда «Як допомогти дитині вчитися»

Відверта розмова «Праця  - провідний фактор виховання»

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереження за весняними змінами у природі та погоді.

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загальнорозви вальних вправ. Рухливі ігри за вибором дітей.

Цільова пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям «Зустріч птахів.

Розвішування шпаківень».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Земля, вода, вогонь, Повітря»,

«Космонавти»

 

            

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Загадки про весну «Послухай та відгадай»

Бесіда «Від Тарасика до

Тараса»

Моделювання розвивально- виховних ситуацій «Правила поведінки

у весняному

лісі»

Розповідь «Як українці святкують прихід весни»

Година спілкування «Збережімо красу природи!»

Розвивальні заняття

Урок здоров’я «Повітря, сонце і вода — для всіх хвороб просто біда»

Десант «Рятуймо землю від забруднення»

Урок – гра «Права дитини»

Проект «Весна- чарівниця до нас завітала»

Музична вітальня «Музика в природі: пори року (весна)»

Робота з

батьками

 

Поради батькам «Як краще організувати відпочинок дитини».

Індивідуальні бесіди

Індивідуальне консультуван ня «Чи потрібно часто хвалити і заохочувати дитину»

Поради батькам

«Телебачення: друг чи ворог»

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за бажанням дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загальнорозви вальних вправ. Рухливі ігри за вибором дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри

«Біг пінгвінів», «Метелики»,

«День і ніч».

 

 

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про загартування дітей. Рухливі ігри «Вартові та

розбійники», «Третій зайвий».

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про весняний авітаміноз.

Рухливі ігри.

            

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Бесіда за круглим столом «Гість у дім – радість з ним»

Година спілкування

«Найкращий день у моєму житті»

Палітра художника «Як фарбами передати веселковий настрій?»

Відверта розмова «Від чого залежить настрій?»

Бесіда – інструктаж «Правила поведінки на весняних канікулах»

Розвивальні заняття

Урок - дслідження «Чому число

7 магічне»

Флешмоб «Веселкова країна»

Година милування «Скільки кольорів має весна?»

Дослідження «Коли на небі з’являється веселка?»

Колективна справа.

Виготовлення квіткисемицвітки «Здійснення бажань»

Робота з

батьками

 

Діалог – бесіда «Естетичне виховання в

сім’ї та з чого воно складається»

Поради батькам, як організувати весняні канікули дитині

Поради батькам «Цікавтеся справами і проблемами дітей»

Відверта розмова «Засоби і методи педагогічного впливу на дитину в родині»

Індивідуальні бесіди

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Виконання вправ на зміцнення мускулатури спини. Рухливі ігри «М’ячгравець»,

«Футбол».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри

«Руки сусіда»,

«Море

Хвилюється».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереження за весняними змінами у природі та

погоді

 

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереження за птахами навесні. Рухливі ігри за вибором дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі. Правила безпеки під час рухливих ігор. Рухливі ігри «Чарівне коло»,

«Другий зайвий».

 

 

 

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Перше квітня

– «День

Брехунця»

Година здоровя  « Подорож до країни Вітаміни»

Тематичний діалог «Корисні підказки на етикетці продукту»

Відверта розмова «Де росте корисна їжа?»

Бесіда «Яка моя улюблена страва»

Розвивальні заняття

Дослідження «Експеримент із солодким напоєм — кока- колою»

Рольова гра. Екскурсія у крамницю «Корисна та шкідлива їжа»

Ситуаційнорольова гра «Що потрібно знати про свій характер»

Практична робота

«Сервіруємо стіл»

Колективна робота «Виготовлення емблеми шкільної їдальні»

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Інформаційна хвилина «Батькам про права дітей»

Поради батькам «Як привчити дітей до самообслугов ування, формувати трудові навички та любов до праці?»

Індивідуальна

бесіда «Вміння слухати і чути інших»

День консультації для батьків та відповідей на їх питання

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям,

спостереження за красою природи.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за вибором дітей. Бесіда

«Весняний авітаміноз».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Виконання вправ на зміцнення макулатури спини. Рухливі ігри за бажанням дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри

«Горидуб», «Вартові та розбійники».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спортивні естафети, змагання на шкільному спортивному майданчику.

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Бесіда «Лікувальні властивості рослин»

Година спілкування

«Зелені друзі мого краю»

Ознайомленн я з правилами догляду за кімнатними рослинами.

Бесіда «Чому українці люблять калину»

Обмін думками «Чи всі рослини корисні?»

Розвивальні заняття

Створення пам’ятки, коли потрібно збирати лікарські рослини

Дослідницьки й проект «Городина на підвіконні»

Екскурсія до парку «Хвойні та листяні дерева»

Створення колажу

«Перші весняні квіти»

Гра – дослідження «Рослини – символи України»

Робота з

батьками

 

Анкетування «Ставлення вашої родини до екологічних проблем»

Бесіда «Батьки – приклад для дітей» 

Індивідуальні бесіди з питань навчання дітей

Анкетування «Харчові переваги та традиції нашої родини»

Індивідуальні бесіди з питань навчання дітей

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загальнорозвивальних вправ.

Рухливі ігри з м’ячем, обручем, скакалкою.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Чарівне коло»,

«Метелики».

Прогулянка на свіжому повітрі.

Повторення правил безпеки

під час рухливих ігор.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Гномики — у домики»,

«Кольори».

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загальнорозвивальних вправ. Рухливі ігри за вибором дітей.

            

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Бесіда «Бережіть свою планету»

Бесіда – роздум «Чому тварини – друзі наші менші»

Година спілкування «Зустріч пернатих друзів»

Екскурсія до парку «Хто, хто у парку живе?»

Бесіда «Ми діти твої, Україно»

Розвивальні заняття

Дослідження «Свійські тварини та їхня поведінка»

Розповідь «Хто на землі найбільший, а хто –

найменший»

Інсценізація «Найкращий друг людини»

Бесіда – спостереження «Світ навколо тебе»

Музична скринька «Спів птахів»

Робота з

батьками

 

Бесіда

«Обережно

дикі та бездомні тварини»

Бесіда «Режим харчування дітей вдома»

Бесіда

«Плюси та мінуси домашньої тварини вдома»

Індивідуальні бесіди з питань навчання дітей

Як усунути конфлікти між дітьми? (Із Правил для батьків).

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загальнорозвивальних вправ. Рухливі ігри за вибором дітей.

Пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям, спостереження за змінами у житті рослин та птахів.

 

 

 

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Море хвилюється», «Вартові та розбійники».

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про загартування та про отруйні рослини. Рухливі ігри за бажанням дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі.

Рухливі ігри «Чарівне коло», «Третій зайвий».

 

День           

Понеділок

Вівторок          

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Народознавча хвилинка «Вербна неділя»

Година спілкування «Навіщо фарбують яйця на Великдень»

Година ввічливості «Чи вихована ти дитина»

Година спілкування «Великоднє свято. Традиції святкування в родині»

Народознавча хвилинка «Що ти знаєш про

Великдень?»

Розвивальні заняття

Обмін думками «За що я люблю весняні свята?»

Віртуальна подорож «Відвідуванн я музею писанок»

Майстер-клас «Виготовлення писанки, крапанки, крашанки, дряпанки»

Гра

«Закликаємо пташок»

Дослідження «Що я покладу у великодній кошик?»

Робота з

батьками

 

Заняття з морального орієнтування «Вихований хлопчик, чемна дівчинка : які вони?».

Бесіда

«Святковий стіл на День народження»

Індивідуальна робота з батьками

Бесіда «Чи знаєте ви весняні традиції українського народу?»

Як розвивати самостійність у дітей – поради для батьків.

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Прогулянка на свіжому повітрі.

Спостереженн я за станом погоди та змінами у весняній природі.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри.

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загальнорозви вальних вправ. Рухливі ігри за вибором дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри

«Струмочок»,

«Подоляночка».

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри з м’ячем, скакалкою та за вибором дітей.

 

День

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Дата

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе

Бесіда

«Шануймо

старість»

Бесіда «Рід, родина, рідне»

Година спілкування «Здоровий спосіб життя родини»

Розвивальні заняття

Створення малюнка «Моє родинне дерево»

Бесіда «Чи хочете ви познайомитись з моєю родиною?»

Етичний тренінг «Я

хочу бути

схожим(схож

ою) на...»

Робота з

батьками

 

Індивідуальні бесіди

Інформаційні бесіди «Безпека життєдіяльно сті влітку»

Індивідуальні бесіди з питань навчання дітей

Заходи з охорони здоров'я  та фізичного розвитку учнів

Сюжетно-

рольова гра «У міському транспорті». Рухливі ігри за

вибором дітей.

Прогулянка на свіжому повітрі.Рухливі ігри

«Подоляночка», «Вартові і розбійники».

Прогулянка на свіжому повітрі. Міні-бесіда «Правильне дихання під час ходьби», рухливі ігри за інтересами дітей.

                         

День

Понеділок

Вівторок

Середа