Гра щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання «ЗНО – впевненість в успіху»

Про матеріал
Гра для випускників, спрямована на зниження у старшокласників рівня тривожності у зв'язку з незалежним тестуванням , розвиток навичок групової взаємодії, сприяння підняттю впевненості у своїх силах.
Перегляд файлу

1

 

          Гра щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

                                    «ЗНО – впевненість в успіху»

                                              Для випускників

  Розробку підготувала Константинова Л.М., практичний психолог НВК 56

       Мета гри:

 •     зниження у старшокласників рівня тривожності у зв'язку з незалежним тестуванням;
 •     сприяння підняттю впевненості у своїх силах;
 •     розвиток навичок групової взаємодії;
 •     мобілізація особистісних ресурсів: ко­жен має отримати можливість побачити свої сильні сторони очима однокласників.

Матеріали:

 візитні картки чотирьох ко­льорів (за кількістю учасників), папір для малювання, олівці, фломастери, фліп-чарт, текст «екзаменаційного тесту», варіанти від­повідей, бланки відповідей, 4 варіанти пам'яток (за кількістю учасників) «Як готуватися до тестування», 4 газети.

Час проведення: від 60 до 75 хвилин.

Підготовчий етап. За декілька днів до початку гри біля кабінету психоло­га вивішується жартівливе оголошення: «У п'ятницю після 6-го уроку учнів старших класів чекає щось неймовірне... Дуже неймовірне!». Підпис: «Психологічна служба школи». Через два дні на загальношкільній дошці з'являється нове оголошення з іншим змістом, але також з елементами інтриги.

Хід гри

При вході до класу, де відбуватиметься гра, учасників зустрічають ведучі, при­колюючи кожному «візитку». У подаль­шому учні ділитимуться на підгрупи саме за кольором «візиток». Необхідно завчасно продумати склад підгруп, щоб їхні сили були рівні.

Ритуал привітання. Вправа «Летючі вог­ники»

Учасники сидять колом. Ведучий пе­редає своєму сусіду привітання, супрово­джуючи його будь-яким рухом, наприклад, устаючи, присідаючи, вклоняючись. На­ступний учасник повторює і слова приві­тання, й рухи.

Для ускладнення гри за кожним наступ­ним колом додаються інші слова та рухи привітання (наприклад, плескання в долоні та уклін, привітання з декількох слів).

Вправа повторюється 2—3 рази, із при­скореним темпом.

 

Вправа «Диригент оркестру»

Мета: психологіч­не налаштування (роз­минка).

Ведучий (диригент) піднімає та опускає руки. Що вище (ниж­че) руки, то голосні­ше (тихіше) учасники плескають у долоні. Диригентами можуть бути й учасники. (Для розігріву можна використати й інші ігри.)

Вправа «Асоціації»

Ведучий говорить про незалежне тесту­вання і пропонує написати асоціації до сло­ва «тестування»: «Тестування — це...».

Підбиваючи підсумок, ведучий говорить, що тестування — серйозне випробовуван­ня, яке змушує людину мобілізувати всі свої зусилля. У кожної людини є свої якості і властивості, які будуть потрібні під час випробовування. І зараз ітиметься саме про них.

Вправа «Мої сильні сторони»

 Усі учасники сидять у колі. Ведучий тримає в руках Братину (предмет, що пе­редається з рук у руки від одного учасни­ка до іншого). Бажано, щоб цей предмет був у формі чаші, невеличкої широкої вази, горщика, піали. Використання Братини дає більше можливостей висловитися, оскільки кожен учасник чекає, коли отримає пра­во голосу. Так йому легше сфокусуватися на темі обговорення та детальніше обдумати свою відповідь.

Ведучий. Зараз кожен із вас подумає про свої сильні сторони. Пригадайте життєві си­туації, коли ви були задоволені собою і ро­зуміли, що успіху досягай завдяки певним своїм особливостям, які цінуєте, приймаєте в собі; які дають вам відчуття внутрішньої впевненості. Не обов'язково говорити лише про позитивні риси характеру, варто зазна­чити, що може бути точкою опори в різні моменти життя. Важливо, аби той, хто гово­рить, говорив прямо, без «але». Виконуючи вправу, необхідно уникати висловлювань про свої недоліки, слабкості.

(Ведучий не повинен допускати самокри­тики, самоосуду.)

Вправа «Фоторобот»

Учасники діляться на групи за кольором «візиток» і сідають за ігрові столи. Бажа­но, щоб учасники не мінялися картками, оскільки тоді команда може складатися лише з аутсайдерів.

Після того, як команди займуть свої міс­ця, розпочинається основна частина. Ве­дучий нагадує учасникам про знайому для них ситуацію: «Як часто перед екзаменом чи контрольною роботою нам хочеться, щоб хтось зробив це за нас. Сьогодні така мож­ливість є».

Інструкція: кожна команда має скласти своєрідний «фоторобот» людини, яка зможе здати за учасників складний екзамен. Зов­нішній вигляд, властивості і риси характеру цього «фоторобота» необхідно запозичити у членів команди. При цьому є обов'язкова умова: у кожного члена команди необхідно запозичити хоча б одну рису.

Потім портрет малюється, дається його короткий опис, і презентується всім учас­никам гри.

Приклад виступу-презентащї: «Ми вирі­шили поєднати кмітливість Гліба і посидю­чість Каті, додати наполегливість Антона, чарівну посмішку Олени. У нас вийшла лю­дина, яка впорається з будь-яким екзаме­ном».

Вправа «Пробне тестування»

По закінченню роботи і презентацій ве­дучий повідомляє, що зараз буде проведено пробне тестування. Нагадує правила вико­нання тестів: на аркуші записується номер запитання і варіант відповіді.

Кожна команда виконує тест разом, від імені свого «фоторобота».

За результатами тестування всі отримають рекомендації з під­готовки і здачі ЗНО.

Далі зачитуються запитання і варіанти відповідей (додаток 1 на с. 28). Кожна ко­манда записує свій варіант, після чого тести здаються на «перевірку».

Варто зауважити, що запитання не по­винні нести серйозного змістовного на­вантаження. Головне, щоб учні працювали згуртовано, у швидкому темпі й адекватно реагували на жарти. «Перевірка» насправді не проводиться. Хоча в учасників має ство­ритися ілюзія, що така перевірка проведена, оскільки за її «результатами» кожна команда отримує свої «особливі» рекомендації з під­готовки і здачі тестування.

Обговорення вправи. Учасники повертають­ся в коло й обговорюють, які почуття пережи­ває людина після серйозного випробування, відповідальної справи (радість, що все поза­ду; задоволення від добре зробленої справи; можливо, досаду за допущені помилки тощо). Відповіді записуються на фліп-чарті.

Ведучий, дотримуючись загальної фабули гри, пропонує після екзамену поїхати всім разом на екскурсію, відпочинок.

Гра «Подорож на газеті»

Кожна команда має вміститися на газет­ному аркуші (транспортний засіб, на якому поїдуть відпочивати). Потім завдання повто­рюється, але вже на газеті, складеній навпіл і т. д. Перемагає та команда, яка швидше та якісніше виконає завдання, розмістив­шись на найменшій площі газети.

Вправа «Бажаю собі на екзамені...»

Усі повертаються в коло. Оголошуються результати «перевірки» тестів, вручаються призи в чотирьох номінаціях (найпрактичніша команда, з найкращим почуттям гу­мору, найдружніша, найоригінальніша).

Групам видають рекомендації (додаток 2 на с. 28) з підготовки до тестування (екземпляр отримує кожен учасник). Рекомендації відрізня­ються одна від одної, але загалом усі корисні.

Наприкінці пропонується закінчити ре­чення: «Бажаю собі на екзамені...».

Ритуал прощання

 

Література
Игры: обучение, тренинг, досуг. — М.: Новая школа, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1       «ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ» ТЕСТ

 

1.Ви потрапили до літературного салону минулого століття:

а)із задоволенням читаєте свої нові вірші;

б)сидите в куточку і думаєте, як непо­мітно втекти;

в)«заграєте» до оточуючих.

 

2.Білосніжна яхта несе учасників гри хвилями океану. Ви:

а)радісно смієтеся, підставляючи обличчя вітру;

б)граєте в теніс і засмагаєте на верхній палубі;

в)навіть не можна уявити, що робите.

 

3.Учасники гри дивляться по телевізору 539 серію нового мексиканського серіалу.
Ви:

а)гірко плачете разом із героїнею;

б)намагаєтеся коротко розповісти зміст попередніх серій;

в)не розумієте по - мексиканськи.

 

4.Учасники гри їдуть відпочивати. Вам:

а)прийшла в голову чудова ідея, і ви по­вертаєтеся додому, щоб записати її;

б)у голову прийшла чудова ідея, але ви навіть не спробували запам'ятати її;

в)нічого не прийшло в голову.

 

5.Одного разу учасники гри потрапили на Марс. Ви:

а)вели корабель чітко по курсу;

б)запропонували «плюнути» на заплано­ване і вирішили полетіти на Венеру;

в)забули закрити ілюмінатор.

 

6.Учасники гри опинилися на безлюд­ному острові. Ви:

а)почали будувати корабель;

б)досить швидко обросли шерстю;

в)полетіли самі на викинутому хвилею гелікоптері.

 

7.Закінчивши школу, учасники гри до­мовилися зустрічатися щорічно. Ви:

а)прийшли лише тому, що обіцяли;

б)цілий рік чекали цього дня і линули на зустріч, як на крилах;

в)узагалі-то збиралися піти, але завадив несподіваний дощ.

 

8.Учасники гри оберігають повітряний простір навколо школи. Ви:

а)про всяк випадок збиваєте все, що про­літає в межах досяжності;

б)при появі об'єкта відвертаєтеся в бік, ніби нічого не помічаєте;

в)ретельно охороняєте повітряний про­стір навколо школи.

 

9.Учасники гри проводять складний екс­перимент. Ви:

а) три доби не змикаєте очей

б)готуєте всім каву;

в)усе зіпсували.

 

10.Учасники грають у гру «Що? Де? Коли?». Ви:

а)організовуєте роботу команди;

б)постійно втручаєтеся зі своїми іде­ями;

в)не зрозуміли запитання.

 

11.Після гри всі учасники вирішили взя­тися за розум. Ви:

а)були обурені самою ідеєю;

б)вирішили, що за розум візьметеся з на­ступного понеділка;

в)узяли звільнення за станом здоров'я.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2    ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУВАННЯ

 

Перший варіант

Що робити, коли втомилися очі?

Під час підготовки до екзаменів збіль­шується навантаження на очі. Якщо втомилися очі, значить, утомився й організм, йому може не вистачити сили для виконання екзаменаційного завдання. Необхідно дати змогу очам відпочити. Отже, виконайте такі вправи:

 1. Подивіться поперемінно вгору-вниз (15 с), вліво-вправо (15 с).
 2. Намалюйте очима своє ім'я, пріз­вище.
 3. Фіксуйте поперемінно погляд на від­даленому предметі (20 с), потім на аркуші паперу перед собою (20 с).

 

Як психологічно підготуватися до екзаменів?

Щоб у критичній ситуації не «втратити голови», необхідно не ставити перед собою надзвичайних завдань. Не варто чекати, доки ситуація стане катастрофічною. Готуватися до неї треба заздалегідь у стані відносного спокою. Розпочинайте готуватися до ек­заменів завчасно, частинами/Якщо важко зосередитися, зібратися з думками — по­чинайте з простого.

 

Як накопичити необхідну енергію?

Ефективність вашої роботи залежить від внутрішньої енергії, яка проявляється у вашій діяльності. Як накопичити таку енергію?

Найпростіший метод — накопичувати енергію шляхом глибокого ритмічного ди­хання. Спрямовуємо долоні вгору, протягом 8 секунд удихаємо, стільки ж часу затримує­мо дихання, намагаємося відчути, як енергія розходиться по всьому тілу.

Вісім секунд — повільно видихаємо, таку саму паузу робимо на видиху, готуючи себе до нового вдиху енергії. Цю вправу можна робити декілька разів на день по

10—15 хвилин, щодня збільшуючи тривалість кожної операції з 8 до 12 секунд.

І запам'ятайте: не варто перед екзаменом переїдати!

 

 

Який вигляд має бути на екзамені?

Намагайтеся в одязі уникати занадто яскравих кольорів, щоб не дратувати тих, із ким доведеться спілкуватися під час екзаме­ну. Не забувайте про необхідність дотриму­ватися відчуття міри. Нічого зайвого!

 

Як поводитися під час екзамену?

Якщо екзаменатор — людина енергійна, ваш млявий вигляд, тиха відповідь із вели­кою кількістю пауз може його розчарувати. Якщо ж екзаменатор — людина спокійна, урівноважена, ви ризикуєте викликати у ньо­го неусвідомлене невдоволення надмірною мімікою, жестикуляцією, гучним голосом.

 

А якщо провал?

Запам'ятайте: сильні особистості, поми­ляючись, мають мужність визнати свої по­милки. Визнання помилок — не стверджен­ня безпорадності. Просто спроба була невда­лою. А кожна невдала помилка — ще один крок до успіху. Навіть невпевнений рух кра­ще, ніж бездіяльність.

Немає нічого страшного в тому, що вам треба ще попрацювати. Це буде завтра, а сьогодні — відпочиньте. Потім, проаналі­зувавши причини невдач, намітьте шляхи їх подолання.

Пам'ятайте: не помиляється той, хто ні­чого не робить.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другий варіант

Що робити, коли втомилися очі?

Під час підготовки до екзаменів збіль­шується навантаження на очі. Якщо вто­милися очі, значить, утомився й організм: йому може не вистачити сили для виконання екзаменаційного завдання. Необхідно дати змогу очам відпочити. Отже, виконайте такі вправи:

 1. Подивіться поперемінно вгору-вниз (15 с), вліво-вправо (15 с).
 2. Намалюйте очима своє ім'я, пріз­вище.
 3. Фіксуйте поперемінно погляд на від­даленому предметі (20 с), потім на аркуші паперу перед собою (20 с).

Як психологічно підготуватися до екзаменів?

Щоб у критичній ситуації не «втратити голови», необхідно не ставити перед собою надзвичайних завдань. Не варто чекати, доки ситуація стане катастрофічною. Готуватися до неї слід заздалегідь у стані відносного спокою. Розпочинайте готуватися до ек­заменів завчасно, частинами. Якщо важко зосередитися, зібратися з думками — починайте з простого. І запам'ятайте: не варто перед екзаменом переїдати.

Навчіться виконувати декілька простих вправ, які допоможуть зняти внутрішнє напруження, розслабитися, поліпшити на­стрій.

Узявши завдання або перед початком письмової роботи сядьте зручно, випряміть спину. Зосередьтеся на словах: «Я спокій­ний». Повторіть ці слова повільно декіль­ка разів. Думки «відганяти» не потрібно, оскільки це викличе додаткове напру­ження.

Подумки повторіть 5—6 разів: «Права рука важка». Потім повторіть вихідну фор­мулу: «Я спокійний». Потім знову 5—6 разів слова: «Ліва рука важка». Потім повторіть: «Я спокійний».

Наприкінці стисніть кулаки. Зробіть гли­бокий вдих і видих. Потім усе спочатку, але важкими мають бути лише ноги.

І ще: не забудьте перед екзаменом обов'язково гарно виспатися!

Як поводитися під час екзамену?

Якщо екзаменатор — людина енергійна, ваш млявий вигляд, тиха відповідь із вели­кою кількістю пауз може його розчарувати. Якщо ж екзаменатор — людина спокій­на, урівноважена, ви ризикуєте викликати у нього неусвідомлене невдоволення над­мірною мімікою, жестикуляцією, гучним голосом.

Третій варіант

Що робити, коли втомилися очі?

Під час підготовки до екзаменів збіль­шується навантаження на очі. Якщо вто­милися очі, значить, утомився й організм: йому може не вистачити сили для виконання екзаменаційного завдання. Необхідно дати змогу очам відпочити. Отже, виконайте такі вправи:

 •     намалюйте квадрат, трикутник (спо­чатку за годинниковою стрілкою;
 •     намалюйте квадрат, трикутник (проти годинникової стрілки).

Як психологічно підготуватися до екзаменів?

Щоб у критичній ситуації не «втратити голови», необхідно не ставити перед собою надзвичайних завдань. Не варто чекати, доки ситуація стане катастрофічною. Готуватися до неї треба заздалегідь у стані відносного спокою. Розпочинайте готуватися до ек­заменів завчасно, частинами. Якщо важко зосередитися, зібратися з думками — почи­найте з простого.

Дихальні вправи також допомагають зня­ти напруження, спробуйте опанувати декіль­ка способів.Сядьте зручно:

 •                         1-ша фаза (4—6 с): глибокий вдих че­рез ніс;
 •                         2-га фаза (2—3 с): затримка дихання;
 •                         3-тя фаза (4—6 с): повільний плавний видих через ніс;
 •                         4-та фаза (2—3 с): затримка дихання тощо.

Як поводитися під час екзамену?

Я готовий! Я зібраний!

Упевнений в успіху!

Пам'ятайте, віра в успіх — це половина успіху.

Не поспішайте відповідати чи здавати свою роботу. Відкладіть її вбік. Заплющіть очі й зосередьтеся. Ви нічого не хочете до­дати до своєї відповіді? Пам'ятайте: важливі думки з'являються після того, як аркуш за­клеєно. Якщо ви більше нічого не згадали, можете йти відповідати.

 

  

 

 

Четвертий варіант

 

Що робити, коли втомилися очі?

Під час підготовки до екзаменів збіль­шується навантаження на очі. Якщо вто­милися очі, значить, утомився й організм: йому може не вистачити сили для виконання екзаменаційного завдання. Необхідно дати змогу очам відпочити. Отже, виконайте такі вправи:

 1. Подивіться поперемінно вгору-вниз (15 с), вліво-вправо (15 с):
 2. Намалюйте очима своє ім'я, пріз­вище.
 3. Фіксуйте поперемінно погляд на від­даленому предметі (20 с), потім на аркуші паперу перед собою (20 с).

 

Як психологічно підготуватися до екзаменів?

Щоб у критичній ситуації не втратити голови, необхідно, готуючись до неї, не ста­вити перед собою надзвичайних завдань. Не варто чекати, доки ситуація стане ката- строфічною. Готуватися до неї треба заздале­гідь у стані відносного спокою. Розпочинай­те готуватися до екзаменів завчасно, части­нами. Якщо важко зосередитися, зібратися з думками — починайте з простого.

Дихальні вправи також допомагають зня­ти напруження, спробуйте опанувати декіль­ка способів.

Сядьте зручно:

 •     1-ша фаза (4—6 с): глибокий вдих че­рез ніс;
 •     2-га фаза (2—3 с): затримка дихання;
 •     3-тя фаза (4—6 с): повільний плавний видих через ніс;
 •     4-та фаза (2—3 с): затримка дихання тощо.

Не забудьте: перед екзаменом необхідно гарно виспатися!

 

Який вигляд має бути на екзамені?

Намагайтеся в одязі уникати занадто яскравих кольорів, щоб не дратувати тих, із ким доведеться спілкуватися під час екзаме­ну. Не забувайте про необхідність дотриму­ватися відчуття міри. Нічого зайвого!

 

Як поводитися під час екзамену?

Я готовий! Я зібраний!

Упевнений в успіху!

Пам'ятайте: віра в успіх — це половина успіху!

Не поспішайте відповідати чи здавати свою роботу. Відкладіть її вбік. Заплющіть очі й зосередьтеся. Ви нічого не хочете до­дати до своєї відповіді? Пам'ятайте: важли­ві думки з'являються після того, як аркуш заклеєно. Якщо більше нічого не згадали, можете йти відповідати.

 

 А якщо провал?

Запам'ятайте: сильні особистості, поми­ляючись, мають мужність визнати свої по­милки. Визнання помилок— не стверджен­ня безпорадності. Просто спроба була невда­лою. А кожна невдала помилка — ще один крок до успіху. Навіть невпевнений рух кра­ще, ніж бездіяльність.

Немає нічого страшного в тому, що вам треба ще попрацювати. Це буде завтра, а сьогодні — відпочиньте. Потім, проана­лізувавши причини невдач, намітьте шляхи їх подолання.

Пам'ятайте: не помиляється той, хто ні­чого не робить!

 

 

doc
Пов’язані теми
Психологія, Майстер-класи
Додано
13 травня 2020
Переглядів
330
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку