громадянська освіта 10 клас

Про матеріал
календарно- тематичне планування 10 клас громадянська освіта 2019-2020 н.р.
Перегляд файлу

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

10 клас (70 год.)

 Календарне планування уроків інтегрованого курсу «Громадянська освіта» для 10-х класів у 2019/2020 н.р.2 години на тиждень

Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту) Підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти // І.Д. Васильків, В.М. Кравчук. – Тернопіль: 2018.

Зміст навчального матеріалу

Дата

При-ка

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

1

Соціальна ідентичність та її види

 

§ 1, 2

 

 

 

§ 3

2

 

Соціалізація особистості

3

Роль сім΄ї та однолітків у процесі соціалізації.

 

§ 4

4

Самореалізація людини

 

§ 5

5

Соцільна мобільність

 

§ 6

6

Практичне заняття «Чи може людина бути творцем свого життя, або як стати успішно людною»

 

есе

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

7

Людська гідність і права людини

 

§ 7

8

Еволюція прав людини

 

§ 8

9

Людина і держава

 

§9

10

Права дитини.  Захист прав дитини.

 

§ 10

11

Механізми захисту прав людини і прав дитини

 

§ 11

12

 Національні механізми захисту прав людини і прав дитини

 

§ 12

13

 Практичне заняття. «Компанія на захист прав людини в нашому місті (селі, школі)»

 

 

14

Практичне заняття. « Європейський суд  прав людини»

 

 

15

Узагальнення

 

 

          РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

16

Соціокультурна багатоманітність.

 

§ 13.14

17

Ефективна комунікація

 

§ 15

18

Стереотипи та упередження. Дискримінація.

 

§ 16

19

Конфлікти. Від конфлікту до порозуміння

 

§ 17

20

Практичне заняття « Розв΄язання конфлікті у нашій школі. Вчимося вирішувати пролему»

 

 

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

21

Демократія.

 

§ 18

22

Вибори як атрибут демкратії

 

§ 19

23

Роль політичних партій в розвитку демократії.

 

§ 20

24

Громадянське суспільство

 

§ 21

25

Громада  Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів.

 

§ 22

26

Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.

 

§ 23

27

Школа – простір демократії

 

§ 24

28

Дитячі й молодіжні громадські об'єднання

 

§ 25

29

Практичне заняття « Оранізація і проведення загальношкільного слухання щодо користування мобільного телефону»

 

 

30

Узагальнення

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 6. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

31

Поняття мас-медіа(медіа).

 

§ 26

32

Інформація

 

§ 27

33

Свобода слова,етика, відповідльнісь

 

§28

34

Медіа і демократія.

 

§ 29

35

Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної позиції людини.

 

§ 30

36

Практичне заняття  «Створюємо шкільні медіа»

 

 

37

Маніпулятивний вплив медіа

 

§ 31

38

Пропоганда в медіапросторі

 

§31

39

Критичне сприймання мас-медія

 

§ 32

40

Практичне заняття  « Аналіз медіатексту»

 

 

41

Комунікації в  Інтернеті: переваги та ризики

 

§ 33

42

 

Узагальнення

 

 

РОЗДІЛ 5. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

43

Соціальні цілі економіки      

 

§ 34

44

Сталий розвиток     

 

§ 35

45

Ринкова економіка      

 

§ 36

46

Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.  

 

§ 37

47

Дежава і ринок.    

 

§ 38

48

Економіка домогосподарства             

 

§ 39

49

Права споживачів

 

§

50

Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження

 

§ 40

51

Практичне заняття  « Родинний бюджет»

 

 

52

Підприємництво

 

§ 41

53

Ринок праці.

 

§ 42

54

Лобіювання. Корупція. Шляхи подолання корупції.

 

§ 43

55

Практичне заняття «Як започаткувати власну справу»

 

 

56

Практичне заняття «Аналіз попиту на ринку праці та складання резюме»

 

 

57

Узагальнення

 

 

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

58

 

Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину.

 

 

 

 

 

59

Витоки та процес європейської інтеграції.

 

 

60

Виклики сучасного світу

 

 

61

Міжнародні відносини та міжнародне право

 

 

62

Європейське і світове співробітництво.

 

 

63

Становище України в Європі і світі

 

 

64

Співпраця з міжнародними організаціями

 

 

65

Європейський вибір України.

 

 

66

Практичне заняття « Глобальні проблеми сучастності»

 

 

67

Практичне заняття «Як волонтерство змінює світ»

 

 

68

Узагальнення

 

 

6970

Підсумковий урок