Громадянська освіта, 10 клас

Про матеріал
Календарне планування з громадянської освіти із диференційованим домашнім завданням. За підручником Гсема
Перегляд файлу

Клас

Тема уроку

Домашнє завдання

Прим.

10-А

10-Б

10-В

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

(8 годин)

1.

 

 

 

Що таке ідентичність?

Прочитати тему 1, розділ 1. Виконати №1-4 (на 6б.) або №9 (на 12б.), с.8.

 

2.

 

 

 

Що означає бути громадянином України?

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

3.

 

 

 

Самореалізація людини.

Прочитати тему 2, розділ 1. Виконати №1-6 (на 6б.) або №11, с.11.

 

4.

 

 

 

Соціалізація особистості.

Прочитати тему 3, розділ 1. Виконати №9, с.17.

 

5.

 

 

 

Ціннісні орієнтири – основа життєвого вибору.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

6.

 

 

 

Практичне заняття №1. Як стати успішною людиною?

Повторити розділ 1.

 

7.

 

 

 

Практичне заняття №2. Як ідентифікувати наше середовище?

Повторити розділ 1.

 

8.

 

 

 

Узагальнення з теми. Тестування.

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

(11 годин)

9.

 

 

 

Людська гідність та права людини.

Прочитати тему 1, розділ 2. Виконати №7, с.23.

 

10.

 

 

 

Історія прав людини.

Прочитати тему 2, розділ 2. Виконати №1-4 (на 6 б.) або №7, с.29.

 

11.

 

 

 

Які права як люди ми маємо?

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

12.

 

 

 

Людина і держава.

Прочитати тему 3, розділ 2. Виконати №7, с.31.

 

13.

 

 

 

Хто відповідає за дотримання та забезпечення прав людини?

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

14.

 

 

 

Права дитини.

Прочитати тему 4, розділ 2. Виконати №1-6 (на 6 б.) або №10, с.36.

 

15.

 

 

 

Механізми захисту прав людини.

Прочитати тему №5, розділ 2. Виконати №6, с.42.

 

16.

 

 

 

Як діти можуть захищати свої права?

Вивчити конспект. Повторити розділ 2.

 

17.

 

 

 

Практичне заняття №3. Чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох.

 

 

18.

 

 

 

Практичне заняття №4. Як захистити свої права в Європейському суді з прав людини?

Повторити розділ 2.

 

19.

 

 

 

Узагальнення з теми. Тестування та розгорнуті відповіді.

 

 

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

(11 годин)

20.

 

 

 

Що таке суспільство та як воно виражає себе через культуру?

Прочитати тему 1, розділ 3. Виконати №10, с.51.

 

21.

 

 

 

Стереотипи та дискримінація.

Прочитати тему 3, пункти 1-2, розділ 3. Виконати №1-2, с.59.

 

22.

 

 

 

Толерантність та інклюзія.

Прочитати тему 3, пункти 3-4, розділ 3. Виконати №10, с.59.

 

23.

 

 

 

Конфлікти у нашому житті.

Прочитати тему 2, пункт 2, розділ 3. Вивчити конспект.  Виконати завдання на картках.

 

24.

 

 

 

Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння?

Прочитати тему 2, пункт 3, розділ 3. Вивчити конспект. Виконати №7, с.55.

 

25.

 

 

 

Сутність та особливості комунікації у житті людини.

Прочитати тему 2, пункт 1, розділ 3. Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

26.

 

 

 

Невербальна комунікація в соціокультурному просторі.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

27.

 

 

 

Мистецтво спілкуватися.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

28.

 

 

 

Практичне заняття №5. Перемовини і розв’язання конфліктів.

 

 

29.

 

 

 

Практичне заняття №6. Публічний виступ.

Повторити розділ 3.

 

30.

 

 

 

Узагальнення з теми. Тестування.

 

 

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

(13 годин)

31.

 

 

 

Що таке демократія.

Прочитати тему 1, пункти 1-2, розділ 4. Виконати завдання на картках.

 

32.

 

 

 

Як демократичні процедури забезпечують народовладдя у суспільстві.

Прочитати тему 1, пункти 3-6, розділ 4. Виконати завдання на картках.

 

33.

 

 

 

Політичні партії та громадські організації.

Прочитати тему 1, пункти 7, розділ 4. Виконати №1-5, с.73.

 

34.

 

 

 

Громадянське суспільство.

Прочитати тему 2, розділ 4. Виконати №1-4 (на 6б.) або №10, с.78.

 

35.

 

 

 

Громада.

Прочитати тему 3, розділ 4. Виконати №7, с.82.

 

36.

 

 

 

Громадянська участь у житті суспільства.

Прочитати тему 4, розділ 4. Виконати завдання на картках.

 

37.

 

 

 

Як громада реалізує та захищає свої законні права та інтереси.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

38.

 

 

 

Як захищати власні інтереси. Адвокація. Лобізм.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

39.

 

 

 

Школа – простір демократії.

Прочитати тему 5, розділ 4. Виконати №8, с.88.

 

40.

 

 

 

Дитячі й молодіжні громадські об’єднання.

Прочитати тему 6, розділ 4. Виконати №10, с.93.

 

41.

 

 

 

Практичне заняття №7. Як молодь може дослідити проблеми в житті громаді.

Повторити розділ 4.

 

42.

 

 

 

Практичне заняття №8. Вибори до шкільного парламенту.

Повторити розділ 4.

 

43.

 

 

 

Узагальнення знань з теми. Тестування.

 

 

РОЗДІЛ 5. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

(13 годин)

44.

 

 

 

Що таке мас-медіа.

Прочитати тему 1, розділ 5. Виконати №1-6 (на 6б.) або №7, с.102

 

45.

 

 

 

Медіа і демократія.

Прочитати тему 2, розділ 5. Виконати №11, с.109.

 

46.

 

 

 

Як медіа впливають на людину і суспільство.

Прочитати тему 3, розділ 5. Виконати завдання на картках.

 

47.

 

 

 

Права і відповідальність медіа.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

48.

 

 

 

Медіаринок і медіа власність.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

49.

 

 

 

Як медіа маніпюлють аудиторіями.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

50.

 

 

 

Як медіа провокують конфлікти.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

51.

 

 

 

Стандарти подання інформації.

Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

52.

 

 

 

Критичне мислення та медіаграмотність.

Прочитати тему 4, розділ 5. Виконати №8, с.116.

 

53.

 

 

 

Цифрова ідентичність в інтернеті.

Прочитати тему 5, пункт №1 розділ 5.

 

54.

 

 

 

Як убезпечити себе у віртуальному світі.

Прочитати тему 3, розділ 5. Повторити розділ 5.

 

55.

 

 

 

Практичне заняття №9. Аналіз медіатексту.

Повторити розділ 5.

 

56.

 

 

 

Узагальнення знань з теми. Тестування.

 

 

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ У ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

(7 годин)

57.

 

 

 

Що таке економіка.

Прочитати тему 1, розділ 6. Виконати №1-6 (на 6 б.) або №11, с.129.

 

58.

 

 

 

Сталий розвиток та ринкова економіка.

Прочитати тему 2-3, розділ 6. Виконати завдання на картках.

 

59.

 

 

 

Домашнє господарство.

Прочитати тему 4, розділ 6. Виконати завдання на картках.

 

60.

 

 

 

Підприємництво.

Прочитати тему 5, розділ 6. Виконати №9, с.148.

 

61.

 

 

 

Ринок праці.

Прочитати тему 6, розділ 6. Виконати №1-6 (на 6 б.) або №11, с.151.

 

62.

 

 

 

Корупція.

Прочитати тему 7, розділ 6. Виконати №9, с.155. Повторити теми 1-4.

 

63.

 

 

 

Практичне заняття №10. Родинний бюджет.

 

 

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

(7 годин)

64.

 

 

 

Глобалізація та її впливи.

Прочитати тему 1, пункт 1, розділ 7. Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

65.

 

 

 

Проблеми сучасного світу.

Прочитати тему 1, пункт 4, розділ 7. Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

66.

 

 

 

Міжнародні відносини.

Прочитати тему 2, розділ 7.. Виконати №1-6 (на 6б.) або №12 (на 12б.), с.178.

 

67.

 

 

 

Співпраця в Європі та світі. Європейська інтеграція.

Прочитати тему 1, пункт 2-3, розділ 7. Вивчити конспект. Виконати завдання на картках.

 

68.

 

 

 

Україна – член європейського співтовариства.

Прочитати тему 3, розділ 7. Виконати №5, с.183.

 

69.

 

 

 

Практичне заняття №11. Глобальні проблеми сучасності.

Повторити розділи 6-7.

 

70.

 

 

 

Узагальнення знань з розділів №6-7. Тестування.

 

 

 

docx
Додано
2 вересня 2020
Переглядів
2888
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку