Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення. Поняття про оксиди.

Про матеріал
Урок присвячений хімічним властивостям кисню та реакції сполучення. З використанням хмарних технологій.
Перегляд файлу

Урок 24                                                                                                                                                                             

Клас:  7  клас

Тема: Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення. Поняття про оксиди.

Мета уроку: Показати значення всебічного вивчення  життєво важливої речовини - кисню. Вивчити хімічні властивості кисню.

Завдання:

Освітні: сприяти формуванню знань учнів про кисень, його хімічні властивості; забезпечити умови для засвоєння учнями понять: реакція окиснення, реакція горіння, повільне окиснення, оксиди; сформувати вміння записувати рівняння хімічних реакцій горіння простих і складних речовин в кисні, давати назви отриманим речовинам; сприяти осмисленню учнями ролі кисню на землі і в житті людини.

Виховні: сприяти вихованню сумлінного ставлення до праці, позитивного ставлення до знань, ініціативності, наполегливості, здатності долати труднощі для досягнення мети. сприяти вихованню в учнів бережливого ставлення до атмосфери, розвитку в учнів інтересу до проблем, пов'язаних із забрудненням повітря, дбайливого ставлення з вогнем.

Розвивальні: сприяти формуванню: умінь виділяти загальні і істотні ознаки і властивості; умінь побачити проблему і знайти шляхи її рішення; умінь застосовувати отримані знання на практиці і оцінювати результати виконаних дій; продовжити розвиток самостійності, вміння працювати в парах і групах. Створити умови для розвитку вмінь записи рівнянь хімічних реакцій, розвивати логічне мислення в напрямку все більшої самостійності суджень, формування умінь робити узагальнення на основі хімічного експерименту.

Методи: Словесні, інтерактивні, частково-пошукові, практичні, методи контролю та корекції.

Тип уроку: комбінований.  Основна частина - формування нових знань і умінь.

Заплановані результати навчання:

Знати: фізичні та хімічні властивості кисню, значення в природі, житті і діяльності людини. Способи отримання кисню в лабораторії. Основні класи неорганічних речовин - оксиди. Вміти: Збирати з готових деталей прилад для збирання кисню, наповнювати їм судини витісненням повітря і води. Дотримуватися правил техніки безпеки. складати формули оксидів. Записувати рівняння реакцій окиснення. розпізнавати за хімічною формулою оксиди. Визначати тип реакції. Навчальні: ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню на прикладі його взаємодії з вуглецем, сіркою, фосфором; закріпити й розширити знання учнів про хімічні реакції, уміння складати рівняння хімічних реакцій; сформувати поняття  про реакції сполучення та оксиди як  бінарні сполуки;

 Обладнання: сухе пальне, спиртівка, ложка для спалювання речовин, сірка, вугілля, відеоролики «Горіння фосфору»,  « Горіння заліза» (УоuТube), інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер, гаджети,  презентація«Хімічні властивості кисню. Оксиди», тести на 2 варіанти з використанням Google Form:

1 варіант https://docs.google.com/forms/d/17Cj2jgqizjeAbHcaj4r5wGqpID2e0iT1Q7iRLQqZ0oo/viewform

2 варіант https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmEaktEubpt84FWBQsJ4n3ZILtCxVYVOimVpVAM-qjFScW_Q/viewform

 

Структура уроку

Діяльність  вчителя

Діяльність учнів

Використання

обладнання

I. Організаційний момент

Привітання

 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

Що на попередньому уроці ми вивчали?

Зараз ці знання ми перевіримо у вигляді  тестування на Google - Формах.

Фізичні властивості кисню та його добування у лабораторії та промисловості

Здобувачі  виконують  тести на 2 варіанти з використанням Google- Form, перевірка онлайн.

 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

 

Кисень - це речовина, навколо якого обертається земна хімія.

 Берцеліус

   Як ви розумієте ці слова?

   На цьому уроці ми познайомимося з хімічними властивостями кисню, реакціями сполучення та оксидами

Здобувачі пояснюють свої версії

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

Без молекул кислорода 
Не возникла бы природа! 
Всех веществ круговорот 
Обусловил кислород: 
Синтез и распад едины, 
Окисленье - их причина!

 Однією із активних речовин у природі є кисень, стихія вогню неможлива без кисню. Кисень реагує з простими і складними речовинами.

  1. а) з неметалами

- Згорянням якої речовини зумовлені перші двигуни

( згадайте фільм «Титанік»)?

Давайте ж запишемо це рівняння реакції:

Вуглекислий  газ виявляють  за допомогою вапняної води (вона каламутніє):

Са(ОН)2 + СО2  → СаСО3 + Н2О

 Екологічно чистим паливом є водень. Напишіть рівняння горіння водню:

Ми запалюємо сірник. Яка речовина згоряє?

 S+ О2→ SО2

 Кисень внаслідок нагрівання енергійно взаємодіє з деякими речовинами, при цьому виділяється тепло і світло.

Такі реакції називаються реакціями окиснення.

Окиснення — це хімічна реакція взаємодії речовин (простих і складних) з киснем.

Знайдіть у підручнику визначення реакції горіння.

У більшості випадків у результаті цих реакцій утворюються оксиди.

Оксиди —  це бінарні сполуки з Оксигеном. Наприклад  СО2   -

Карбон(ІV) оксид

Під час горіння сірника горить також і фосфор . Це також використовується у димових шашках

Р + О2→ Р2О5

Що це за речовина?

При температурі більше 2000 °С азот починає реагувати з киснем:

N2 + О2→ NО

 Розставте коефіцієнти в цих хімічних рівняннях.

Б) кисень реагує з металами.

  Наприклад, магній згорає сліпучо-білим полум’ям.

Mg + О2→ MgО

Що це за речовина?

 

Залізо також горить у чистому кисні

Fe + О2→ Fe3О4

Утворюється залізна окалина.

— До якого типу можна віднести реакції горіння?

Реакції сполучення — це реакції, в результаті яких із двох речовин утворюється одна складна.

Висновок: кисень взаємодіє з металами і неметалами.

А як згорають складні речовини, наприклад газ метан, який використовується як пальне

СН4+ 2О2→ СО2 + 2Н2О

Де цю реакцію ми проводимо вдома?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вугілля

С + О2→ СО2 

2 + О2→ 2Н2О

Горіння — це хімічна реакція, за якої відбувається окиснення речовин з виділенням тепла і світла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Р +5О2→ 2Р2О5

    Фосфор (V) оксид

 

 

N2 + О2→ 2NО

                  Нітроген (ІІ)     оксид

 

 

 

2Mg + О2→ 2MgО

              Магній оксид

 

 

 

 

 

3Fe + 2О2→ Fe3О4

 

До реакцій сполучення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли запалюємо газову плиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрація досліду горіння вугілля та виявлення  вуглекислого газу за допомогою вапняної води (хімічне обладнання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрація досліду горіння сірки   (хімічне обладнання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відеоролик « Горіння фосфору»

інтерактивна дошка

https://www.youtube.com/watch?v=uWQxfrxzTNs

 

 

 

 

 

 

Демонстрація досліду горіння магнію   (хімічне обладнання)

 

 

Відеоролик « Горіння заліза»

інтерактивна дошка, мультимедійний проектор

https://www.youtube.com/watch?v=ePFd70GeqCk

 

 

 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

 

Н2S+ О2 

 

 Назвіть оксиди , формули на картках: СаО, Р2О3

К2О, Сl2О7  2

 

 

 2Н2S+ 3О2  → 2Н2О+ 2SО2

 

 

 

Учні називають оксиди

 

 

 

 

 

 

 

VI. Підсумок уроку

 

1.З якими речовинами реагує кисень?

2. Що таке реакція окиснення?

 

 

Рефлексія

 

Примерно века два назад
Открыт он был случайно.
Сейчас знаком с ним стар и млад,
И он для вас не тайна.
Известно, что горят отлично
В нём сера, фосфор, углерод,
Железо, магний. Энергично
Сгорает также водород.
Без газа этого на свете
Не жили б звери и народ.
Его назвать могли бы дети,
Теперь и вам известно – это…

( пауза)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислород!

 

 

VII  Домашнє завдання

 

§ 18 опрацювати, виконати  
ІІ рівень   впр. 1,2 стор.135,

ІІІ рівень   впр. 2,3,4 стор.135 -136,

ІV рівень   впр.  4,5,6 стор.136

Усім підготуватися до практичної роботи №4

додатковий матеріал та схема на  блозі http://98zp.blogspot.com/

на сторінці «Опорный конспект "Кислород"»,

«Кто открыл кислород?»

 

 

Григорович А.В. Химия:

 учебник для 7 класса  общеобразоват. учебн. заведений с обучением на русском языке/

А. В. Григорович. – Харьков : Ранок, 2015 – 192с. : ил.

 

 


docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
31 травня 2019
Переглядів
2169
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку