4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Ігнатенко В.М. КЗО «Водянська СЗШ» (Матеріали для контролю знань з географії у 11 класі до підручника Г.Довгань, О.Стадник Географія 11 клас. Рівень стандарту) ВСТУП §1. Географі

Про матеріал
Матеріали для контролю знань з географії у 11 класі до підручника Г.Довгань, О.Стадник Географія 11 клас. Рівень стандарту ВСТУП §1. Географія як система наук У поданому матеріалі представлені тести та запитання для контролю знань учнів.
Перегляд файлу

Ігнатенко В.М.

КЗО «Водянська СЗШ»

(Матеріали для контролю знань з географії у 11 класі до підручника Г.Довгань, О.Стадник Географія 11 клас. Рівень стандарту)

 

 

ВСТУП

§1. Географія як система наук

Завдання 1.  «Продовж»

1.Об’єктом дослідження географії є (географічна оболонка, окремі її компоненти, територіальне розміщення і розвиток господарства, населення Землі, окремих її регіонів і країн).

2.Геосистема це…(сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих природних і природно-суспільних систем, які існують у географічній оболонці.)

3.Природно-територіальний комплекс (ПТК) складається  із…(взаємоповязаних між собою частин: повітря, гірських порід, рельєфу, води, грунтів, рослинного та тваринного світу.)

4.Геосистеми розглядають на трьох рівнях:…(планетарному, регіональному, локальному (місцевому))

 

Тести. (з однією правильною відповіддю)

1.Землезнавство це:

А)наука про атмосферу, процеси та явища, що відбуваються в ній

Б)вивчає питання походження клімату й механізми його формування, описує й класифікує клімат різних обласей Землі, досліджує клімат минулого й прогнозує майбутні зміни клімату.

В)вивчає закономірності формування, організації та розвитку географічної оболонки Землі.

Г)вивчає закономірності формування й просторове поширення грунтів.

2.Метеорологія –

А)наука, що досліджує будову, функціонування та розвиток ландшафтів як частин географічної оболонки Землі.

Б) наука про атмосферу, процеси та явища, що відбуваються в ній

В) вивчає питання походження клімату й механізми його формування, описує й класифікує клімат різних обласей Землі, досліджує клімат минулого й прогнозує майбутні зміни клімату.

3.Геоморфологія –

А)вивчає природні води в межах гідросфери Землі.

Б)досліджує рельєф, його зовнішній вигляд, походження, історію розвитку, сучасну динаміку та закономірності географічного поширення.

В)вивчає закономірності формування й просторове поширення грунтів.

4.Ландшафтознавство –

А)вивчає закономірності формування й просторове поширення грунтів.

Б)наука, що досліджує будову, функціонування та розвиток ландшафтів, як частин географічної оболонки Землі.

В)вивчає географічну оболонку  та її компоненти.

5.Суспільно-географічні науки:

А)досліджують територіальне розміщення й розвиток господарства, населення Землі, окремих її регіонів і країн.

Б)вивчають географічну оболонку та її компоненти.

6.Економічна географія:

А)досліджує територіальну організацію життя людей із точки зору умов життя, праці, побуту, відпочинку, обслуговування, відтворення життя.

Б)вивчає територіальні особливості формування та розвитку населення й населених пунктів у різних соціальних, економічних і природних умовах.

В)вивчає закономірності територіальної організації господарства, умови й особливості його розвитку та розміщення як у світі, так і в різних країнах і районах.

7.Геополітика:

А)вивчає взаємодію країн у масштабі всієї планети, а також вплив їх географічного положення та інших фізико- та суспільно-географічних особливостей на внутрішню й особливо зовнішню політику.

Б)вивчає зміни геосистем різного рівня та їх компоненти, обумовлені природними й антропогенними чинниками.

В)досліджує територіальну організацію політичного життя суспільства.

 

Відповіді: (1-в, 2-б, 3-б, 4-б, 5-а, 6-в, 7-а)

 

Завдання.  «Вірю не вірю»

1.Геосистеми розглядають на двох рівнях: регіональному і локальному.

2.Сучасна географія виконує пізнавальну та конструктивну роль.

3.Об’єктом дослідження географії є географічна оболонка, окремі її компоненти, територіальне розміщення й розвиток господарства, населення Землі, окремих її регіонів і країн.

4.Географічні науки обєднують в одну групу – фізико-суспільно-географічну.

5.Картографія посідає особливе місце у системі географічних наук.

6.Сучасні географічні дослідження мають регулярний характер.

7.Геоекологія є міждисциплінарною наукою.

8.В Україні над розв’язанням нагальних проблем працюють колективи науково-дослідних інститутів національної Академії наук України.

9.До економічної географії відносять: географію праці, географію культури, географію способу життя.

10.До фізико-географічних наук відносять: гідрологію, геоморфологію, кліматологію.

 

Відповіді: (ТАК – 2,3,5,6,7,8,10;     НІ – 1,4,9)

 

Завдання «Співвіднесіть»

(впишіть у клітинки цифри під якими знаходяться відповідні науки)

 

Фізико-географічні науки

Соціально-географічні науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ландшафтознавство

2.Географія культури

3.Географія способу життя

4.Географія грунтів

5.Кліматологія

6.Динамічна метеорологія

7.Географія праці

8.Географія населення

9.Геоморфологія

10.Біогеографія

 

Відповіді: 1.фізико-географічні науки – 1,4,5,6,9,10;  

                  2.соціально-географічні науки – 2,3,7,8;

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
670
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку