29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

"Ігрові методи навчання на уроках біології"

Про матеріал

Одним із методів, який доцільно використовувати на уроках біології є ігрові методи навчання.

Ігрові методи, з метою активізації та інтенсифікації навчального процесу, можна застосовувати як на уроці так і в позаурочний час. Використання ігрових моментів на уроці сприяє

розширенню кругозору учнів,

стимулює пізнавальну активність учнів

учні використовують знання, вміння і навички на практиці;

розвиває пам'ять, мислення, уяву, фантазію, творчі здібності
Перегляд файлу

 

…Поставити справу так, щоб усе, що підлягало

вивченню, вивчалося: легко, швидко, ґрунтовно.

Я. А. Коменський

 

   Ви тримаєте в руках посібник, який стане вашим добрим помічником і товаришем. На його сторінках ви ознайомитесь з педагогічними методиками та формами навчання на уроках біології.

   В наш час існує більше 250 освітніх технологій, які передбачають використання сукупності наукових прийомів, методів, що дозволяють учителю застосовувати свої знання і вміння для організації цілеспрямованої, творчої, захоплюючої роботи учнів. Добре продуманий і правильно побудований урок дає добрі результати. Завдання вчителя біології – використовуючи весь свій запас знань, умінь та життєвий досвід, прищеплювати учням інтерес до предмета. При вивченні біології важливо навчитись використовувати елементарні теоретичні знання в життєвих ситуаціях.

   Протягом останніх років в характері біологічної освіти відбулися суттєві зміни. На сам перед це орієнтація на активне засвоєння учнями способів пізнавальної діяльності, адаптація освітнього процесу до запитів

і потреб особистості, інноваційність навчання.

   Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Вибір методів навчання зумовлений цілями навчання, змістом навчального матеріалу та специфікою предметної області, темпом та терміном процесу навчання, стилем навчання та рівнем підготовки та педагогічної майстерності вчителя, дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання, рівнем підготовки учнів. Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Учитель повинен самостійно прийняти рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

   Можна сформулювати кредо інтерактивного навчання, дещо змінивши слова великого китайського педагога Конфуція :

        Те, що я чую, я забуваю.

        Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.

        Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

        Коли я чую, бачу обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

        Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

   Даний посібник слугуватиме напрацюванню навчальних навичок педагогів, які приділяють серйозну увагу вивченню біології.


 

 

 

Одним із методів, який доцільно використовувати на уроках біології є ігрові методи навчання.

Ігрові методи,  з метою активізації  та інтенсифікації навчального процесу, можна застосовувати як на уроці так і в позаурочний час. Використання ігрових моментів на уроці сприяє

 •             розширенню кругозору учнів,
 •             стимулює пізнавальну активність учнів
 •             учні використовують знання, вміння і навички на практиці;
 •             розвиває пам’ять, мислення, уяву, фантазію, творчі здібності       тощо;

Гра на уроці має і виховну функцію. Адже ігри виховують самостійність, комунікабельність, формують вміння співпрацювати в колективі, брати на себе відповідальність за прийняті рішення.

Дехто може зауважити, що  більшість ігор входить до сфери репродуктивного навчання. Але ж навчання не може уникнути репродуктивності, проте вона має бути оптимальною, підвищувати активність учнів на уроці. Тому, використання на уроках дидактичних ігор краще комбінувати з традиційними формами організації навчання. Складний для розуміння матеріал краще викладати звичайними методами, а менш складний, який учні можуть опанувати самостійно, але для цього їм потрібен додатковий стимул, вивчається у формі ігрових вправ, як правило, закріплення, узагальнення та перевірка засвоєння матеріалу доцільно проводити за ігровими технологіями.

Особливість використання на уроках ігрових вправ полягає в тому, що вони не потребують тривалої підготовки і займають значно менше часу  в межах урочного навчання.

Ігри-вправи можна проводити на уроках, вони можуть бути частиною домашнього завдання, позакласних занять, а також можуть використовуватись у вільний від навчання час.

Ігри-вправи дають можливість виділити з усього фактичного матеріалу, що пропонується дітям у навчальному плані, ті явища і факти, які можуть бути збережені пам’яттю як найбільш життєво важливі й захопливі у плані пізнання.

 

Вправа “Концентрація”

Клас об’єднується в групи. Кожна група отримує текст на аркушах. Аркуші перевернуті текстом униз. За сигналом учителя учні перевертають аркуші, читають протягом визначеного часу (1-2хв) текст, а потім знову перевертають аркуші та віддають їх учителю. Після цього кожен учень записує в зошиті те, що запам’ятав з тексту. Далі група записує спільний текст на окремому аркуші. Виграє та команда, що найбільш повно відтворить текст.

Вправа ” Розгадай  кросворд”

7 клас. Тема: ”Збільшувальні прилади”

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

1

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.                Найпростіший збільшувальний прилад.(Лупа)
 2.                Об’єкт, виготовлений для дослідження під мікроскопом. (Препарат)
 3.                Частина мікроскопа, яка поєднує тубус і столик.(Штатив)
 4.                Пристрій мікроскопа для вловлювання світла.(Дзеркало)
 5.                Збільшувальне скло.(Лінза)
 6.                Пристрій мікроскопа для наближення тубуса д столика.(Гвинт)
 7.                Спеціальна трубка, в якій закріплені збільшувальні лінзи.(Тубус)
 8.                Збільшувальні лінзи верхньої частини тубуса.(Окуляр)

Розгадавши кросворд, знайдіть ключове слово – прізвище вченого який вдосконалив будову мікроскопа (Левенгук)

 

 

 

Вправа “Доповни речення”

8 клас. Тема “ Молюски”

Доповніть загальну характеристику типу Молюски, вставляючи пропущені букви:

Багатоклітинні, несегментовані тварини. У більшості молюсків зовні тіло захищене .......................... Тіло складається з відділів .................................................................. З боків тулуб оточений складкою шкіри ......................, між якою і тілом є проміжок - .................................... порожнина. Травна система починається  ........................................., а закінчується ..................... Кровоносна система ..........................., серце поділене на ....................................... Органами виділення слугують ...................... Нервова система ................................................. типу.

 

Вправа  “Біологічна естафета”

8 клас. Тема: “Різноманітність земноводних”

Учні по черзі називають представників земноводних. Той, хто не може назвати або повторює назву, вибуває з гри. Той, хто залишиться, приносить команді бали.

 

Вправа  ”Біологічний бій”

8 клас. Тема: “Земноводні”

Усі учні слухають інформацію вчителя. Перша команда вибирає ознаки, характерні для ряду Хвостаті Земноводні, а інша -  для ряду Безхвості земноводні. Відповіді записуються у формі цифрового шифру. Якщо учень припускається хоча б однієї помилки, він “убитий” і не приносить команді балів. Кожен учень, який правильно відповість на всі запитання, приносить команді додаткові бали.

 

 1. Передні та задні кінцівки розвинені однаково.
 2. Тіло коротке.
 3. Задні кінцівки розвинені набагато краще за передні.
 4. Хвостовий відділ добре виражений.
 5. Хвостовий відділ хребта перетворений на єдину хвостову кістку.
 6. Серед представників ряду трапляється яйце живородіння.
 7. Найбільш високоорганізовані земноводні, поширені на всіх континентах (за винятком Антарктиди).
 8. Деякі земноводні цього ряду не завершують метаморфоз

і набувають здатності до розмноження на личинковій стадії.

 1. Лише на період розмноження переходять до водойм.
 2.            Видовжене тіло.
 3.            Квакша, піпа, філомедуза, ропуха, належать до ряду ......
 4.            саламандра, тритон, сирени, протей належать до ряду ......

Відповіді.

Ознаки хвостатих земноводних: 1,4, 6, 8, 10, 12.

Ознаки безхвостих земноводних: 2, 3,5,7,9,11

Вправа “Хто зайвий?”

8 клас Тема: “Плазуни”

З переліку тварин вибрати зайвих. Відповідь аргументувати.

 1. Вуж, варан, кобра, удав.
 2. Хамелеон, крокодил, тритон, черепаха.
 3. Варан, гекон, хамелеон, черепаха.

 

Вправа  “Розгадай головоломку”

7 клас. Тема: “Різноманітність покритонасінних”

Н – на початку

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Рослина, назва якої пов’язана з ім’ям давньогрецького юнака, який закохався сам у себе.
 2. Декоративна і лікарська рослина родини Айстрові.
 3. Декоративна рослина з блакитними квітами й опушеними листками, яка хоче, щоб її пам’ятали.
 4. Лікарська рослина серцевої дії, квітки якої подібні до наперстка.

 

Вправа  “Вгадай тварину”

Учитель пропонує перелік тварин. Гравцю дозволяється ставити до п’яти запитань. Учитель відповідає на запитання “так” або “ні”. У запитаннях повинна міститись інформація про систематичне положення тварини.  Гравець, послідовно використовуючи класифікацію тваринного світу, поетапно виключає певних тварин і доходить до правильної відповіді. Останнє запитання може спрямовуватись на особливості зовнішньої та внутрішньої будови.

Наприклад. Перелік тварин.

 1. Евглена зелена.
 2. Річковий рак.
 3. Аскарида.
 4. Інфузорія –туфелька.
 5. Капустянка.
 6. Коник.
 7. Сонечко.

Пропоновані запитання з використанням систематики тварин.

 1. Це представник підцарства Одноклітинні? (Ні)
 2. Ця тварина належить до типу Членистоногі? (Так)
 3. Це представник класу ракоподібні? (Ні)
 4. Це представник ряду Прямокрилі? (Так)
 5. Ця тварина має копальні передні ноги? (Так)

 

Вправа  “Знайди біологічні помилки”

Оповідання – містифікація до теми “Земноводні”

Яскраве сонячне проміння збудило крихітну кумку, що солодко спала на зеленій травичці. “Ой, як хочеться їсти, - подумала вона. І почала роззиратись навкруги. Вона з надією повертала голову то вліво, то вправо сподіваючись угледіти здобич.  Аж ось побачила комара, що сів перепочити на листок очерету та ненароком заснув. Хитра кумка підкралась до комара, стрімко підстрибнула на своїх довгих ногах і... яка невдача – комар виявився спритнішим, і в боротьбі за існування переміг кумку. Від такого конфузу кумка засумувала, та і в животі бурчало. “А що як спробувати ряску? Он мій знайомий Карась їсть і нічого, та і фігуру слід підправити – кажуть ряска дуже поживна. Голод не тітка – довелось кумкі поснідати ряскою . А може це і на краще – продумала жабка – буду струнка, гарна. А то люди мене не люблять – бояться, що від мене у них гуски з’являться. Аж ось в траві щось зашурхотіло. Кумка злякано визирнула із своєї схованки “А хто це пробіг повз мене в таку рань? А та це ж тритон. Мабуть на побачення. Бач як гребінь червоно – блакитним перламутром виблискує. А може і мені закохатись, що я гірша? І кумка замріяно відкинулась У траві споглядаючи синє небо.

Які біологічні неточності є в оповіданні?

Вправа  “Біологічний марафон”

 1. Хто може піднімати вагу, що втричі перевищує масу власного тіла? (Мурашка)
 2. Який із представників Членистоногі змінює свій покрив? (Рак)
 3. Велика кількість представників якого ряду не їсть у продовж усього життя? (Метелики)
 4. Збудник небезпечних захворювань: тиф, піроплазмоза, енцефаліт. (Кліщ)
 5. Скільки пар ходильних ніг має рак? (5)
 6. Як називається американський вид павука, в якого самка після запліднення з’їдає самця? (Чорна вдова)
 7. Який жук на території України найбільший? (Жук-олень)
 8. Хто швидше махає крилами – джміль чи комар? (Комар)
 9. В якій частині тіла рака розміщені протоки видільних залоз? (На голові)
 10.            Якого кольору кров у павука? (Безбарвна)
 11.            Чи розрізняють комахи кольори? (Так)
 12.            Скільки рухів крилами робить муха за 1хв? (330)

 

Вправа „Знайди відповідність”

 

1. Плід, який розкривається по верхньому та нижньому швах від верхівки до основи, а насінини прикріплені до обох половин оплодня.

2.Плід, у якого середній та внутрішній шари соковиті, а зовнішній, забарвлений, твердий.

3.Плід, який розкривається по двох швах, а насі­нини розташовані на перетинці всередині плоду.

4.Соковитий багатонасінний плід, м'якуш якого утворений розрослим квітколожем і т.д.

 

 

 

Вправа  “Хто я?”

Впізнати комаху за описом.

 1. Дуже полюбляю рослини з родини Капустяні, від їх запаху просто втрачаю розум.
 2. За це мене не любить людина.
 3. Усе намагається знищити кладки яєць та моїх личинок – гусениць.

(Капустяна білянка)

 1. Я – красень! Та ще й лікарський. У давнину з мене готували чудовий сечогінний засіб.
 2. У ті добрі старі часи мене часто можна було бачити в цирку: ще б пак, адже я найкмітливіший і чудово піддаюсь дресируванню.
 3. Навіть якщо ви не запросите мене на обід – я не забарюся з’явитись, мені досить трішки хлібних крихт або погано вимитих тарілок, на лихий кінець обійдуся і папером.

(Тарган)

 1. Я живу 3-4 роки.
 2. Я найсильніша тварина на Землі!
 3. От тільки крила в мене не збереглися, та то не біда, вони мені лише заважали б трудитися.

(Мурашка)

 

Вправа « Так-ні»

Учитель зачитує твердження, а учні відмічають правильне воно чи ні, записуючи відповіді “так” чи “ні”.

Наприклад 8клас Тема “Найпростіші”

 1.                Одноклітинні здатні до подразнень.
 2.                Інфузорія – гетеротроф.
 3.                Війки – орган руху евглени.
 4.                Амеба здатна утворювати цисту.
 5.                Деякі одноклітинні – паразити.
 6.                Кишковопорожнинні  мають  різні типи клітин.
 7.                Тіло кишковопорожнинних утворене трьома шарами клітин
 8.                Коралові поліпи  – одноклітинна тварина.
 9.                Кишковопорожнинні розмножуються брунькуванням.
 10.            У кишковопорожнинних запліднення внутрішнє.
 11.            Кишковопорожнинні здатні до регенерації.
 12.            Стигма у  евглени здатна відповідати на подразнення.

 

Вправа “Світлофор”

Учитель висловлює 12 тверджень, частина яких містить помилки. Після кожного твердження учні піднімають зелені ( погоджуюсь), червоні ( не погоджуюсь), жовті ( можу доповнити) жетони. Учні, що підняли правильний жетон , ставлять собі 1 бал, за додаткове пояснення неправильного твердження – 2бали.

 

Вправа “ Біологічне доміно”

Доміно складається з прямокутників, розділених на дві частини, схожих на кісточки доміно. На одній половині може бути написане поняття, термін, слова. На другій – визначення терміну, розкриття поняття, запитання. Грати в доміно можуть 2,3, 4учні. Прямокутники діляться між ними порівну. Починає грати той учень, у кого є прямокутник зі словом “Початок”. На другій половині є запитання, визначення. Всі інші шукають серед своїх прямокутників правильну відповідь . Коли покласти правильну відповідь до запитання. Твердження, то на другій половині прямокутника висвітлиться нове запитання і т.д. Грають діти  доти, поки на останньому прямокутнику не буде написано слово “Кінець”.

Вправа “Слабка ланка”

Учитель пропонує пригадати всі нові терміни уроку. Перший учень називає один термін, другий попередній і свій, третій -  два попередні і свій

 і т.д. Порядок слів зберігається. Якщо учень помилився, то наступний не виправляє його, а говорить: 2Слабка ланка”. На узагальнюючих уроках такі ланцюжки можуть доходити до 20 і більше слів.

Вправа ”Бачено-небачено”

Вправа використовується під час вивчення термінів.

Учитель вивішує на дошці заздалегідь виготовлений плакат, на ньому різними кольорами великим і дрібним шрифтом, уздовж і поперек написано терміни (кількість  варіюється відповідно до теми). Після закінчення наперед обумовленого часу плакат знімається, а команди записують усі слова, що запам’яталися.

Потім команди обмінюються своїми записами для перевірки. Перевіряючи виправляють помилки, описки, і вписують “не побачені іншою командою слова”. Аркуші повертаються колишній команді – тепер уже для перевірки перевіряючи.

 

Вправа “Морський бій”

Учитель повідомляє, що на ігровому полі заховано слово, букви якого знаходяться у певних секторах. Щоб відгадати термін учні по черзі “стріляють”. Якщо влучив – відкривається буква, якщо ні – потрібно дати відповідь на запитання. Виграє команда , яка швидше відгадає термін і дасть його визначення. Учитель заздалегідь повинен приготувати питання, кількість яких відповідає кількості вільних секторів.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

Вправа “Алфавіт”

Учні команди до кожної букви алфавіту повинні придумати слово з теми та скласти до нього запитання. Після виконання завдання команди обмінюються запитаннями і дають відповідь на них.

Наприклад: 7 клас Тема “Вегетативні органи”

А- Рослина, у якої стебло має видозміну – колючки ( акація)

Б- Росла, що має видозміну кореня коренеплід ( Буряк)

В-Зона кореня, в якій відбувається поглинання води ( Всисна)

Г- Рослина, що має чіпке стебло (Гарбуз)

Д- Внутрішня частина стебла (Деревина)

Е – Рослина з мутовчастим листкорозміщенням (Елодея) і т.д.

Вправа “Мім”

Учні читають запропонований текст. Учасники однієї команди мають зобразити будь – яке речення чи абзац пантомімою, а інша команда – здогадатися і пояснити, про що саме йдеться. Потім інша команда відтворює текст, а друга вгадує.

 

Вправа “Шпаргалка

Учням пропонується прочитати текст. Необхідно передати його зміст за допомогою малюнків, умовних позначень або схем. Ці шпаргалки (підписані) віддаються вчителю. За бажанням учні підходять до вчителя і витягують шпаргалку. За цією шпаргалкою потрібно відтворити текст. Відзначаються найкращі шпаргалки та доповідачі.

doc
Пов’язані теми
Біологія, Матеріали до уроків
Інкл
Додано
27 червня 2018
Переглядів
986
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку