Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Ігрові технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології!

Про матеріал
В даній статті коротко описані деякі ігрові методичні прийоми, що стимулюють пізнавально - творчу діяльність учнів під час навчального процесу та сприяють їх інтелектуальному розвитку, допитливості, формуванню пізнавального інтересу, критичності й гнучкості розуму, самостійності мислення і можуть бути використані на всіх етапах вивчення даного навчального матеріалу.
Перегляд файлу

Пізнавальні ігри як засіб розвитку пізнавального інтересу до шкільного предмету біології!

  Великі діячі педагогічної науки усвідомлювали і стверджували, що гра має «унікальне» значення в житті та розвитку дитини. «Під час гри перед дітьми розкривається весь світ, виявляються творчі здібності особистості. Без гри нема і не може бути повноцінного розумового розвитку» - писав В. Сухомлинський.

  Існують певні психологічні вимоги до гри:

→Як і будь – яка діяльність, ігрова діяльність повинна мати мотивацію, а учням необхідно відчути потребу в ній;

→ Важливо, щоб школярі були психологічно і інтелектуально готові до участі в іграх;

→ Для створення чудового настрою, взаєморозуміння, взаємоповаги й дружньої атмосфери, учителю необхідно враховувати характер, темперамент, організованість, рухову активність, стан здоров'я кожного учасника гри;

→ Зміст гри повинен бути цікавим і значущим для її учасників; гра завершується отриманням певних результатів, що мають цінність для учнів;

→ Ігрові дії обумовлюються тими знаннями, вміннями і навичками, які учні здобули на заняттях; вони надають їм можливість приймати раціональні, ефективні рішення, критично оцінювати себе і оточуючих;

→ Застосовуючи гру як форму навчання, учитель повинен бути впевненим в результативності її використання.

   Навчальна гра виконує декілька функцій:

Навчально - виховна

Орієнтаційна

Мотиваційно - стимулююча

Здійснює вплив на особистість учня, розвиваючи його мислення, розширяючи світогляд

Вчить орієнтуватися в конкретній ситуації і застосовувати свої знання для вирішення нестандартного навчального завдання

Мотивує і стимулює пізнавальну діяльність учнів, сприяє розвитку пізнавального інтересу

   Наведемо декілька прикладів пізнавальної гри, які можна застосувати на практиці:

1.Ігри – вправи

  Ігрова діяльність може бути організована в колективних і групових формах, але все ж таки більш індивідуалізована. Їх використовують під час закріплення навчального матеріалу, перевірці знань учнів, в позакласній роботі. Наприклад:

Вправа «П'ятий зайвий!»

Учням пропонується в даному списку назв (рослини однієї родини, тварини одного ряду) знайти зайву назву.

► Вправа «Знайди пару!»

Учні (в парах) пригадують рослини своєї місцевості різних середовищ існування: один учень називає середовище, інший – рослину цього середовища. Найкращі пари записують у зошит.

Наприклад

Мішаний ліс – підсніжник звичайний;

Болото – аїр тростинний;

Ставок – латаття біле;

Пагорб – кульбаба звичайна;

Хвойний ліс – сосна звичайна.

► Вправа «Юні систематики!»

 Учні з допомогою вчителя знаходять систематичне положення ромашки лікарської.

Царство Рослини

Відділ Покритонасінні (Квіткові)

Клас Дводольні

Порядок Складноцвіті

Родина Складноцвіті (Айстрові)

Рід Ромашка

Вид Ромашка лікарська.

► Гра «Плутанина!»

З окремих частин слів зберіть терміни, які використовувалися сьогодні на уроці та поясніть їх значення:

Бен -, ниж -, - логія, - ли, сла -, альго -, - чі, рос -, - тон, - синтез, - ни, - нь, фото -, - тос, планк -.

2. Гра - пошук

 Для проведення такої гри не потрібно спеціальних знарядь, вона займає мало часу, але дає дуже позитивний результат. Наприклад:

→ Вчитель веде бесіду про рослини з родини Айстрові, називаючи їх – редиска, малина, кульбаба, пижмо, горох, хрін, пшениця, будяк, деревій, лілія, цибуля, хризантеми тощо. Учням по ходу бесіди вчителя пропонується знайти назви рослин лише тієї родини про яку розповідає вчитель.

► Гра «Науково – дослідницька лабораторія!»

У світі існує дуже багато професій і кожен з вас у майбутньому повинен обрати фах. Та сьогодні ви всі спробуєте стати вченими, які досліджують будову і життєдіяльність водоростей. Професія ця незвичайна й має особливу назву – альголог, а розділ біології, що вивчає водорості – альгологія.

Завдання.

Оскільки ви – молоді вчені – альгологи, доповніть характеристику водоростей – вставте у тексті пропущені слова.

Текст.

Водорості – досить велика група рослин, які населяють  переважно ….. середовище. Водорості належать до ….. рослин, оскільки їхнє тіло ….. на органи. Тіло водоростей називають ….. Серед водоростей є ….., колоніальні та ….. види. Подібно до більшості рослин, водоростям властивий ….. тип живлення. Тому в їхніх клітинах  наявний ….., що забезпечує здатність до фотосинтезу. Клітини водоростей можуть містити й інші ….., що надають їх клітинам червоного, бурого, жовто – зеленого забарвлення. Водоростям властиві різні способи …., а саме …..!

► Гра « Увага! Помилка!» (робота в групах).

За 1 хв. діти повинні знайти помилку у таблиці, виправити її та сигнальною карткою повідомити про готовність відповідати. Наприклад:

Знайдіть помилку в таблиці «Сенсорні системи». (Для різних груп – таблиці з різними помилками.)

Види чуттів

Орган сприйняття

Аналізатор

Хімічне відчуття.

Нюх – сприйняття запахів

Слизова оболонка верхньої частини носових ходів

Нюхові рецептори – нюховий нерв – нюхова зона кори головного мозку

Смакові відчуття.

Смак – сприйняття смакових властивостей речовин

Слизова оболонка язика

Смакові рецептори – смаковий нерв – смакова зона кори головного мозку

Шкірно - м'язове чуття.

Дотик – сприйняття механічної дії

Слизові оболонки, шкіра

Рецептори дотику – нерви – зона шкірно - м'язового чуття кори головного мозку

Зорові відчуття.

Зір – сприйняття форми, розмірів, кольорів

Око (сітківка)

Вухо

Звукові відчуття.

Слух – сприйняття звукових коливань

Зорові рецептори – зоровий нерв – зорова зона кори головного мозку

Слухові рецептори – слуховий нерв – слухова зона кори головного мозку

(При вивченні зорової сенсорної системи, її будови та значення)

3.Ігри – змагання

Сюди відносять конкурси, вікторини, імітації TV – конкурсів, КВК тощо. Дані ігри можна проводити як на уроці, так і в позакласній роботі.

4.Сюжетно – рольові ігри

 Їх особливість в тому, що учні виконують ролі, а саме ігри насичені глибоким і цікавим змістом, що відповідає меті, яку поставив учитель. Це «Прес – конференція», «Круглий стіл», «Урок – суд», «Урок – диспут», «Урок – казка», семінари, різноманітні рольові ігри. Учні можуть виконувати ролі різних спеціалістів – археологів, орнітологів, журналістів, лікарів різних профілів, вчених тощо. Ролі, які ставлять учня в позицію дослідника, визначають не лише пізнавальні цілі, але й професійну орієнтацію. В процесі такої гри створюються сприятливі умови для реалізації широкого кола інтересів, бажань, творчих прагнень учнів.

5.Пізнавальні ігри – подорожі

 Такі ігри дозволяють учням здійснювати мандрівки на континенти, в різні географічні пояси, кліматичні зони. Під час гри учні здобувають нові знання, а також узагальнюють, систематизують вже відомі учням знання. Окрім того учитель має можливість перевіряти рівень знань, вмінь і навичок учнів з тої чи іншої теми на момент гри. Ігри – мандрівки в більшості випадків проводять після вивчення теми або цілого тематичного блоку з метою виявлення рівня освітньої компетентності учнів.

 Використання в навчальному процесі пізнавальних ігрових технологій сприяє розкриттю творчого потенціалу, активізації розумової діяльності дитини. Будь – яка гра – це пізнання, творчість, винахідництво, особлива форма активної діяльності, спрямована на пізнання навколишнього світу та вплив на нього.

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
7 серпня 2019
Переглядів
241
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку