2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

«Матеріали до уроків "Професійне спрямування учнів на уроках фізики"».

Про матеріал

У своїй роботі я намагалась систематизувати професії, для яких необхідні знання з фізики та вміння розв`язувати різні типи задач, пов`язанних з професіямі за темамі шкільного курсу фізики 7-8 класів, а також відокремити необхідні фізичні поняття (явища, закони тощо) для засвоєння програмного матеріалу.

Перегляд файлу

 

Професійне спрямування учнів

на уроках фізики.

  Казбан Т.Л., учитель вищої  категорії, старший учитель, комунальна установа  Сумська гімназія №1

 

 

           Профорієнтація учнів - один із провідних напрямів профорієнтації школярів. При викладання навчальних дисциплін повинні виконуватися завдання трудової підготовки школярів, ознайомлення їх з основами сучасного промислового та сільськогосподарського виробництва, будівництва, транспорту, сфери обслуговування; формування в них трудових умінь і навичок, спонукання до свідомого вибору професії. Кожний навчальний предмет сприяє вирішенню завдань профорієнтації різними засобами.

             Для вибору майбутньої професії школярі повинні мати загальне уявлення про народне господарство України, про основні перспективи розвитку. Випускники середніх шкіл повинні мати уявлення про техніку і технологію, вживану в тій або іншій області виробництва, про певні спеціальності і професії, про умови роботи і можливості, які надає ця професія в області раціоналізаціїі та винахідництва, і цілий ряд інших спеціальних відомостей. Багато завдань професійної орієнтації школярів можуть бути успішно вирішені в процесі викладання фізики як на уроках, так і в позаурочний час: при проведенні виробничих екскурсій, на вечорах і конференціях, турнірах,при виконанні проектів і т. д. В той же час цілеспрямована профорієнтація работа дає вчителю змогу привити учням  інтерес до фізики і техніки, є важливим засобом зв'язку фізики з життям.

Роботу по професійній орієнтації учнів на уроках фізики слід починати з VIІ класу і цілеспрямовано проводити впродовж усіх років навчання фізиці.
Матеріал профорієнтації може бути використаний учителем на уроках фізики в найрізноманітніших формах: як ілюстрація при поясненні нового матеріалу, при розв`язуванні задач,в процесі закріплення пройденного матеріалу, як завдання проекту або якісне питання, в  лабораторних роботах, фізичних практикумах і т. д.           

            Розв`язування задач на уроках фізики є однією з форм включення матеріалу профорієнтації в учбовий процес. Факти, що містять певну інформацію про місцеве виробництво, характеристики тих або інших сучасних машин, інформація про професії і ін., використовувані взмісті завдань, завжди викликають особливий інтерес у учнів.

                      У своїй роботі я намагалась систематизувати професії, для яких необхідні знання з фізики та вміння розв`язувати різні типи задач, пов`язанних  з професіямі за темамі шкільного курсу фізики 7-8 класів, а також   відокремити необхідні фізичні поняття (явища, закони тощо) для

засвоєння програмного  матеріалу. Цю таблицю можна доповнювати іншими задачами будь-якого типу.

 

 

Тема

Галузь, професія

Необхідні фізичні

Поняття

(явища,

закони  тощо)

для засвоєння

матеріалу

                           Задача

7

Механічний рух,

Сили,взаємодія тіл, сила тертя, опору.

Автослюсарь.

 

Механічний рух,

материальна точка,

векторні величини,

швидкість, час, шлях, сили, взаємодія тіл.

1. Розгляньте руль, педаль і передачу велосипеда. У якому із цих механізмів досягають виграшу в силі, а в якому - у швидкості? Поясніть

2. Легковий автомобіль долає відстань 144 км за 2 год. Визначте швидкість руху автомобіля, вважаючи його рух рівномірним.

 3.Пасажир сидить уавтобусі, що рухається. Відносно яких тіл пасажир перебуває у спокої: а)автобуса; б) Землі; в) колісавтобуса; г) інших пасажирів, які сидять нерухомо у ?

4.Зі Львова у напрямі Києва виїхав вантажний автомобіль зі швидкістю 90 км/год, а легковий - 120 км/год. Побудуйте графіки залежності пройденого ними шляху від часу і швидкості руху від часу, якщо авто рухалися протягом 5 год.

7

Тиск у твердих тілах. Сила.

Прості механізми

Верстатник деревообробних та металообробних

верстатів

Тиск,густина речовин, сила тертя.

1.Яку силу тиску і тиск створює на опору площею 4000 см2 верстат ,маса якого дорівнює 120 кг?

2.За допомогою гострозубців перекушують цвях. Відстань від осі обертання гострозубців до цвяха дорівнює 2 см, а до точки прикладання сили руки - 16 см. Рука стискує гострозубці із силою 200 Н. Визначте силу, що діє на цвях.

3.Гвинт для металу відрізняється від гвинта для дерева різцями. Для металу вони менші, ніж для дерева, оскільки гвинт — також похила площина і чим менші її розміри, тим більше зусиль необхідно прикласти.

4.Навіщо заточують ріжучи частини пристроїв?

 

7

Тиск у твердих тілах.Сила

Столяр-тесляр.

Інерція, рух тіл по інерції, сила тертя,

взаємодія тіл

1. Брусок масою 2 кг тягнуть по горизонтальномустолу, прикладаючи горизонтальну силу 6Н. При цьому брусок рухається з постійною швидкістю. Який коефіцієнт тертя між бруском і столом?

2. Брусок тягнуть по столу, прикладаючи горизонтальну силу 1Н. Яка маса бруска, якщо він рухається рівномірно й коефіцієнт тертя між бруском і столом дорівнює 0,2?

3. Для того щоб рівномірно рухати книгу по столу, необхідно прикласти горизонтальну силу 2 Н. Визначте коефіцієнт тертя ковзання між книгою й столом, якщо маса книги 1 кг.

 4.У яких слюсарних і столярних інструментах використовують властивості клина? Запишіть назви цих інструментів і вкажіть, яка частина інструмента є клином.

7

Механічний рух. Інерція.

Прості механізми.

Водій

Механічний рух,

материальна точка,

різні рухи тіл,

векторні величини, швидкість, час, шлях, сили, взаємодія тіл.

Важіль, блок.

1.Чому не можна перебігати дорогу перед транспортом, що близько йде?
2.Що таке гальмівний шлях?
3.Коли вигідніше заправити машину: у ранці чи днем?

 4.Навіщо у сільськогосподарських машин роблять  колеса з широкими ободами?
5.Як повинен рухається автомобіль впродовж

 деякого проміжку часу, щоб по  спідометру можна було визначити модуль переміщення, здійсненого

автомобілем за цей проміжок часу?
6.Навіщо при повороті водій уповільнює хід машини?
7.Гідравлічний домкрат приводиться в дію за допомогою важеля, плечі якого дорівнюють 10 см і 50 см. Площа більшого поршня в 160 разів перевищує площу меншого поршня. Який вантаж можна підняти цим домкратом, діючи на рукоятку із силою 200 Н?
 

7,8

Густина тіл. Взаємодія тіл. Тиск.

Теплові явища.

Теплоізолятор

Густина тіл, взаємодія тіл, тиск. Теплопровідність

1.У жарких країнах напої поміщають в посудини з

пористими стінками. Навіщо це роблять?
2.Альпіністи на великій висоті готували їжу. Після

покладеного за звичайних умов часу кип'ячення вони виявили, що продукти не зварилися. Які причини  цього явища?

 

7,8

Будова речовини.

Теплові явища

Маляр-штукатур

Агрегатні стани речовини, пароутворення, види теплопередачи Змочування, капілярність.

 

 

1.Підмітаючи підлогу, щітку тримають двома руками. Яка рука більше працює?

7

Тиск у твердих тілах.Сила.

Муляр, плиточник

Тиск,густина речовин, сила тертя.

1. Визначити густину цементного розчину, що міститься в цистерні, якщо відомо, що його маса 80 т, а об’єм 50 .

 2. З граніту виготовили колону об’ємом 6 м3. Яка маса цієї колони? (густина граніту становить 2600кг/

 3.Визначте масу керамічної плитки об'ємом 125 см3.

4. Що має більшу густину: одна грудка крейди чи чи 10 таких самих?

6.Яка маса суцільної залізної конструкції об'єм 6 м3 ?

 

8

Електричні явища

Электрик,

Електромонтер.

Сила струму, напруга, опір.

Види з`єднання провідників.

Джерела струму.

Потужність, робота струму.

Електролічільник.

1.Обчисліть опір кола, яке складається із трьох резисторів, опори яких дорівнюють 540 Ом, 270 Ом, 135 Ом, якщо вони з’єднані паралельно.

2.Резистори, опори яких 30 Ом і 60 Ом, з’єднані послідовно і підключені до батарейки. Напруга на першому резисторі 3 В. Яка напруга на другому резисторі?

3.Електропаяльник має опір 500 Ом і працює при напрузі 220 В. Знайти, на яку силу струму він розрахований.

4.Який питомий опір речовини, з якої виготовлено дротину довжиною 1 км і площею поперечного перерізу 0,2 мм2, якщо при напрузі 550 В сила струму в ній 0,1 А? Що це за речовина?

 

7,8

Будова речовини

Струм у різних середовищах.

 

Зварювальник

Густина. Маса. Об`ем. Дифузія. Взаємодія молекул різних речовин.

Дуговий газовий розряд.

1.Як називають частинки, з яких складаються речовини?

2.Як показати, що ці частинки дуже малі?

3.Чи однаково швидко відбувається дифузія в газах, рідинах і твердих тілах?

4.Від яких чинників залежить швидкість дифузії?

5.За який час заряд в 110 Кл проходить через мідну дротину довжиною 50 м і площею поперечного

перерізу 0,2 мм2, якщо напруга між кінцями дротини 20 В?

6.Чи можна застосовувати електричну дугу для зварювання металів під водою?

 

7

Закон Архімеда.

Умови плавання тіл

Прості механизми

Рибалка

Судобудівельник

Закон Архімеда.

Умови плавання тіл

Густина речовин.

Важіль. Блок.

1. При переході з прісного озера у море осадка  судна зменшується або збільшується?
2.Яка властивість світла допомагає підводникам користуватися перископом?
3.На однаковій відстані від берега знаходяться човен звантажем і такий же човен без вантажу. З

якого човна легше стрибнути на берег?
4.У якій воді і чому легше плавати: в морській або річковій?

  5.Поясніть дію весла як важеля.

7,8

Будова речовини.

Теплові          явища

Тиск

Лікар,

ветеринар

 

Тепловий рух. Температура. Термометри.

Манометри

(тонометри) Змочування, капілярність

 

1.Навіщо в процедурному кабінеті, операційному  блоці часто використовують ультрафіолетові лампи?

 2.Для чого хворим з високою температурою призначають потогінний засіб?
3.Яке фізичне явище застосовують при вимірі температури тіла?. 4.Чому крапельки води на тілі людини можуть в літню жару завдати шкоди?

5.Чому не можна довгий час знаходиться у мокрому одязі?

7,8

Будова речовини.

Теплові          явища

Агроном

Садівник

Агрегатні стани речовини, пароутворення, види теплопередачі Змочування, капілярність.

Дифузія

1.Чому в парниках температура помітно вище, ніж унавколишнього повітря, навіть у відсутність опалювання?
2. Чому городні культури поливають увечері?
3.Чому агрономи дуже сильно переживають за озиміпосіви, якщо в грудні довго не випадає сніг і коштують лютіморози?
4.Для чого у косарки, соломорізки і іншихсільськогосподарських машин різальні частини маютьбути гостро наточені?

 

7,8

Будова речовини.

Теплові          явища

Кухар

Агрегатні стани речовини, пароутворення, види теплопередачі Змочування, капілярність.

Дифузія

1.Для чого під час варки картоплі каструлю накривають кришкою?

2. Якщо оселедець дуже солоний, що треба з ним зробити?

3.На якому фізичному явищі базується процес засолки і консервації  овочів  і фруктів?

4.Поясніть на яких фізичних явищах заснована робота термоса.

5. Чому приправи треба зберігати у щільно закритих посудинах?

 

7

Тиск

Будова речовини.

 

Нафтовик

Агрегатні стани речовини,

Змочування, капілярність.

Тиск у рідинах.

1.Зі свердловини глибиною 300 м і поперечним перерізом 0,63 щомиті виходить на поверхню

20 л нафти ізшвидкістю 15 м/с. Визначте силу тиску і тиск усерединінафтового пласта.
2.  У скільки разів зміниться тиск рідини на дно циліндричної посудини, якщо туди замість води налити: а) таку саму массу нафти; б) такий самий об'єм нафти?

3. Через який час після початку роботи компресорної станції зросте тиск у трубі газопроводу в місці, що знаходиться на віддалі 660 км від станції? Швидкість звуку в газі 330 м/с.

 

7

Прості механізми

Артист цирку

 

Важіль, блок, похила площина, умови рівноваги тіл.

1.На кінцях важеля діють сили 40 Н і 240 Н, відстань від точки опори до меншої сили 6 см. Визначте довжину важеля, якщо важіль перебуває в рівновазі.

2.Гімнастку масою 40 кг піднімають за допомогою одного рухомого блоку, прикладаючи силу 205 Н. Яка маса блоку?.

3. Определи, с какой силой давит на землю  строитель массой 80 кг,

равномерно поднимая на неподвижном блоке мешок с цементом массой 40 кг.

4.Чому зігнутою в лікті рукою можна підняти більший вантаж, аніж витягнутою?

5.У цирку для натягування розтяжок використано комбінацію з трьох рухомих і трьох нерухомих блоків. Який виграш у силі дає цей механізм?

 

7

Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

Робітник водоканалу,

сантехнік

 

Сполучені посудини.

 

1.У U-подібній трубці рівень води на 25 см нижчий за краї трубки. В одне з колін трубки потроху доливають олію. На скільки будуть відрізнятися рівні рідин у колінах, коли в одному з них рідина дійде до краю?

2.  Чому резервуар із водою в системі водопроводу намагаються встановити якнайвище?

 

7

Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

Метеоролог

Синоптик

Тиск газів.

Барометр.

Теплові явища.

Кристалізація,плавлення, пароутворення, конденсація.

1.При атмосферному тиску, що дорівнює 750 мм рт. ст., манометр показує тиск у шинах автомобіля в 3,4 рази більший за атмосферний. Яка сила діє на кожні 100 см2 поверхні шини?

2. У чому переваги барометра-анероїда порівняно з ртутним барометром?

3. Що спільного і чим відрізняються барометр та альтиметр?

4. Для чого служить барограф?

5.Виберіть найбільше значення тиску: 1) 750 мм рт.ст.; 2) 1атм; 3) 1 ∙ 105 Па.

  1. 6.У межах Львівської області Українські Карпати мають найвищі вершини - гора Пікуй (1406 м) та Магура (1365 м). Найбільш мальовничі в Карпатах хребти Парашки (1271 м), Зелеміну (1167 м), Тростяну (1235 м), Явірника (1123 м). Що покаже барометр на вершині цих гір, якщо біля підніжжя гір він показує 760 мм рт. ст.?

 

7

Маса тіл

Сили.

Види сил

Продавець

Маса. Вага.

Густина.

1.Один літр деякої рідини має масу 830 г. а) Яка густина рідини? б) Що це за рідина?

2.Чи має тіло масу у космосі?

3.Що вигідніше купувати 1літр олії або 1 кг олії?

4.На шальки терезів поставили та зрівноважили однакові склянки з холодною водою та гарячим чаєм. Чому рівновага швидко порушилася?

5.Чому черствий хліб має меншу масу, ніж свіжоспечений?

6.У кондитерському виробництві воду з розчину цукру випаровують при температурі значно нижчій, ніж 100°С. Як цього досягти?

 

8

Електричний струм у різних середовищахТеплові явища.

Хімік-технолог.

Фахівець з гальванопластика.

Електроліз. Застосування електролізу.

Згоряння палива.

1.Яку сіль треба розчинити у воді і з якого металу доцільно взяти другий електрод, щоб покрити нікелем залізний виріб?

2. Торкаючись кінчиком язика до контактів справної батарейки для кишенькового ліхтарика, ми відчуваємо легке поколювання і кислуватий присмак. Як це пояснити?

3. До посудини з електролітом прикладено сталу напругу. Чи залежить сила струму в ній від температури?

4. Чи можна сказати, що збільшення в k раз витрат електроенергії призведе до такого самого збільшення кількості речовин, які виділяються на електродах посудини з розчину електроліту?

5. Чи в усякому повітрі залізні деталі зазнають інтенсивної корозії?

6. З якою метою металеві труби водопроводів приєднують до негативного полюса джерела струму?

7. Чи можна різко підвищити продуктивність гальванічного відділу підприємства, підвищивши напругу, прикладену до ванн, де стальні вироби покривають шаром нікелю?

 

7.

Сили.

Прости механізми.

Будівельник

Сили. Дія сил.

ККД механізму. Важіль, блоки.

 1Ящик із цвяхами, маса якого дорівнює 54 кг, піднімають на п’ятий поверх споруджуваного будинку за допомогою рухомого блока, діючи на мотузку силою 360 Н. Обчисліть ККД установки.

2.  Ломом піднімають вантаж так, що точка опори проходить якраз посередині лома. Який виграш у силі при цьому отримаємо?

 

 

 

І все ж таки найголовніша професія – це шкільний вчитель фізики, який дає основи знань, прививає любов і інтерес до інших професій.

 

 

 

Література:

1.Збірник Фізика 7 клас Гельфгат І.М..2015Харків, Ранок

2.Збірник задач Фізика 8 клас Гельфгат І.М..2016, Харків, Ранок

3. Збірник задач Фізика 9 клас Ненашев І.Ю. 2013, Харків, Ранок

4.Наказ Міністерства праці України Про затвердження Положення про організацію професійної орієнтації населення від 31 травня 1995 року N 27/169/79.

4. Пшенічка П.Ф.  Фізика 7 клас. 2015 Тернопіль.

5. М.А.Новосельський, В.Г.Паламарчук ЯКІСНІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ Черкаси 2013.

6.Бондарчук К. Стан та напрямки вдосконалення профорієнтаційного обслуговування громадян в Державній службі зайнятості//Україна: аспекти праці. - 2004. - № 1.

7.Мельник Т. Профорієнтаційна робота зі школярами у гімназії //Рідна школа. - 2004. - № 10.

8.Яскал Л. Профорієнтація та професійна підготовка дітей //Україна: аспекти праці. - 2003. - № 8.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
9 січня 2018
Переглядів
1276
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку