ІМПЕРСЬКИЙ НАСТУП НА АВТОНОМІЮ УКРАЇНИ

Про матеріал
ПІСЛЯ ЦЬОГО УРОКУ УЧНІ ЗМОЖУТЬ: - характеризувати політику Петра І щодо України ; - визначити мету діяльності та значення Першої Малоросійської колегії; - схарактеризувати гетьманів І.Скоропадського та П.Полуботка як історичних діячів; - наводити приклади заходів козацької старшини Гетьманщини, спрямованих на відновлення української державності; - висловлювати судження щодо діяльності гетьманів І.Скоропадського та П.Полуботка; ТИП УРОКУ : урок засвоєння нових знань та вмінь
Перегляд файлу

                                                             8 КЛАС

                                                    ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА: ІМПЕРСЬКИЙ НАСТУП НА АВТОНОМІЮ УКРАЇНИ

ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ :

              ПІСЛЯ ЦЬОГО УРОКУ УЧНІ ЗМОЖУТЬ:

-         характеризувати політику Петра І щодо України ;

-         визначити мету діяльності та значення Першої Малоросійської колегії;

-         схарактеризувати гетьманів І.Скоропадського та П.Полуботка як історичних діячів;

-         наводити приклади заходів козацької старшини Гетьманщини, спрямованих на відновлення української державності;

-         висловлювати судження щодо діяльності гетьманів І.Скоропадського та П.Полуботка;

ТИП УРОКУ : урок засвоєння нових знань та вмінь

                                                    ХІД  УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

   Завдання: Пригадайте, якою була реакція російського царя Петра І на спробу І.Мазепи здобути незалежність українських земель.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ

    Після переходу І.Мазепи на бік шведів російський цар Петро І вирішив остаточно прибрати Україну до рук. Цар використав цю подію як привід розгортання каральних заходів та терору. Новий гетьман І.Скоропадський звернувся до царя з проханням підтвердити традиційні права та вольності. Відповідь Петра І була однозначною : ,, Українці й так мають з ласки царя стільки вольностей, як жоден народ у світі ‘’.

   Сьогодні , ми спробуємо розібратися -  чи це було так.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Наступ царської влади на автономні права Гетьманщини.
 2. Гетьманство І.Скоропадського
 3. Перша Малоросійська колегія.
 4. Гетьманство П.Полуботка
 1.  У XVIII ст. політика царського уряду змінювалася і пройшла кілька етапів. Розглянемо етапи колоніальної політики російської імперії щодо України(записати на дошці):

1708 – 1728 – форсований наступ на українську автономію

1728 – 1734 – часткове відновлення прав і вольностей

1734 – 1750 – посилення імперського тиску на автономію

1750 – 1764 – тимчасове уповільнення імперської експансії .

                          ,, Золота осінь ‘’ української автономії.

1764 – 1783 – остаточна ліквідація української автономії

Сьогодні розглянемо перший етап колоніальної політики росії. Після Полтавської битви прокотилася хвиля царського терору: від смертних вироків до заборони друкувати книжки українською мовою.  Царський уряд визначив для себе головну мету: позбавити Гетьманщину економічної, політичної та культурної незалежності.

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ

Завдання: 1.Опрацювати п.1 параграфа 27

                     2. Скласти ,,Мапу думок’’

 

 

 

 

                                       НАСТУП  РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

                                          НА ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ

 

 

МЕТОД ,,МІКРОФОН’’

Завдання : Спрогнозуйте подальший розвиток Гетьманщини

 1. В листопаді  1708 році в Глухові відбувається Старшинська рада , на якій обирали нового гетьмана, за вказівкою Петра І.  Були присутні лише чотири полковники :

стародубський – І.Скоропадський

чернігівський – П.Полуботок

ніжинський – Л.Жураківський

переяславський – С.Томара

Новим гетьманом обрали Івана Скоропадського.

1708 – 1722 – гетьманування І.Скоропадського

 

РОБОТА З ІСТОРИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Іван Скоропадський народився в Умані. Переселився на Лівобережжя. Служив у гетьмана І.Самойловича, виконував дипломатичні доручення. Зарекомендував себе людиною

,, тихою, простою, доступною і порядною,розсудливої вдачі ‘’ . Мазепа призначає Скоропадського генеральним бунчужним, тим самим увівши його до еліти українського суспільства. Із 1706 року  Скоропадський – стародубський полковник. У віці 62 роки був обраний гетьманом.

 

РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Продовжуємо складати таблицю ,, Гетьмани України ’’

Гетьман

Період

правління

Внутрішня політика

Зовнішня політика

 

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ

Опрацювати п.2 параграфа 27 і заповнити таблицю ,, Гетьмани України ‘’

 

 

 

 

 1. Після смерті гетьмана І.Скоропадського всю владу в Гетьманщині взяла на себе Малоросійська колегія.

 

РОБОТА З ІСТОРИЧНИМИ ТЕРМІНАМИ

,, Малоросійська колегія ’’ – орган державної структури Російської імперії, заснований для управління Гетьманщини Петром І.

 

РОБОТА З ІСТОРИЧНИМ ДЖЕРЕЛОМ

 Опрацювати текст документу і дати відповіді на запитання.

 

 М.Грушевський про створення Малоросійської колегії

      … Цар у 1722 році приготував новий удар українській автономії. При гетьмані поставлена була рада, так звана ,, малоросійська колегія ’’, з шести великоросійських старших офіцерів, з тих гарнізонів ( залог), що стояли на Україні з бригадиром Вельяміновим у головах. Ся колегія мала пильнувати суддів і приймати скарги на всякі суди та уряди українські – навіть на найвищий військовий суд і військову ( гетьманську) канцелярію. Мала наглядати, щоб від старшини не було кривди і тісноти козакам і посполитим, і за порозуміння з гетьманом робити пртив того всякі заходи. Мала стежити за гетьманською канцелярією і всяким писанням, що туди входять і звідти виходять. Мала пильнувати всяких доходів українських, приймати їх від війтів і урядовників і видавати на військові і всякі інші потреби… Таке небувале розпорядження цар Петро у своїм указі пояснював непорядками гетьманської канцелярії і в суді. І в зборі доходів, і  старшинськими кривдами: що в козаків і посполитих землі забирають, в кріпацтво повертають…’

Запитання :

 1. Коли була створена Перша Малоросійська колегія?
 2. Вкажіть склад колегії і хто її  очолював.
 3. Якими були повноваження Малоросійської колегії?
 4. Чим Петро І пояснював необхідність створення Малоросійської колегії?
 5. Про що свідчить сам факт утворення цього органу влади?

 

 1. В 1722 році  78-річний І.Скоропадський передав ,, правління діл ‘’ наказному гетьману Павлу Полуботку. Невдовзі гетьман помер. Петро І не дозволив обирати нового гетьмана, а доручив наказному гетьману П.Полуботку слухати Малоросійську колегію

1722 – 1723 – правління наказного гетьмана Павла Полуботка

 

РОБОТА З ІСТОРИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

      Павло Полуботок походив з давнього козацького роду. Освіту здобув у Києво – Могилянській академії, знав іноземні мові. Обіймав вищі козацькі посади. З 1706 року – чернігівський полковник. У 1708 році був одним з претендентів на гетьманство і, певно, отримав би булаву, якби вибори відбувалися за давнім козацьким звичаєм. Петро І відхилив кандидатуру Полуботка:

,, надто хитрий, із нього може вийти другий Мазепа ‘’. Під час повстання Мазепи проти Московії Полуботок не підтримав його. З гетьманом І.Скоропадським були гарні відносини, він фактично був другою людиною в Гетьманщині. Після смерті І.Скоропадського  Павло Полуботок – єдиний кандидат на посаду гетьмана.

 РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Продовжуємо складати таблицю ,, Гетьмани України ’’

Гетьман

Роки

правління

Внутрішня політика

Зовнішня політика

 

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ

Опрацювати п.3 параграфа 27 і заповнити таблицю ,, Гетьмани України ’’

 

РОБОТА З ІСТОРИЧНИМ ДОКУМЕНТОМ

Промова Павла Полуботка, виголошена Петру І

    Посилаючись на фальшиві принципи,ви поставили себе над законами, бажаючи знищити привілеї, які ваші попередники й ви самі, Ваше Величносте, урочисто підтвердили. Ви намагаєтеся накласти свавільні податки на народ, чию свободу ви самі визнали. Ви не вагаєтеся використовувати на найтяжчих і найбільш принизливих роботах козаків, силуючи їх, ніби вони є ваші раби, копати канал, який ви наказали зробити у вашій країні. А найприкріше для нас те, що ви хочете позбавити нас найдорогоціннішого нашого права, а саме – вільно самим обирати собі наших гетьманів та проводирів. І замість того, щоб лишити суддям нашого народу можливість чинити правосуддя над їхніми співвітчизниками, ви ставите над нами суддями підданих Великоросії, які не знають або не бажають знати наші права та привілеї, безперестанку порушують їх при будь – якій можливості, пригнічують нас. Невже, відмовляючи нам у правосудді, Ваша Величність зможе засвідчити Богові вдячність за всі успіхи, які Він вам дарував?

 

Запитання :

Проаналізуйте уривок з промови Полуботка і визначте, наскільки точно вона відображала тогочасне становище в Україні.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

           РЕФЛЕКСІЯ

       На уроці  я дізнався( лася)…

       Мені було цікаво дізнатися…

       Я хочу дізнатися ще про…

       У мене виникли труднощі з ….

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

      ЧИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ВИ З ТИМ, ЩО … ЧОМУ?

         Здійснюючи наступ на автономні права Гетьманщини, Петро І мав на меті показати українцям, що все лихо від гетьмана, а не від царя.

      Петро І хотів залякати український народ, примусити його повністю скоритися Російській імперії та припинити мріяти про автономію.

       Заходи російського уряду протягом 1708 – 1723 рр. свідчили про підготовку до широкомасштабного наступу на українську державність.

       Українська козацька еліта доклала зусиль для збереження давніх автономних прав. Проте у своїх діях вона уникала радикальних заходів і не спиралася на народну підтримку.

VІІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

        Опрацювати параграф 27 ( п.1.2.3), підготуйте повідомлення про  Павла Полуботка (легенди та перекази)

 

 

docx
Додано
28 лютого
Переглядів
88
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку