Indirect Speech. Непряма мова

Про матеріал
При перетворенні прямої мови на непряму утворюється складнопідрядне речення з прийменником that або без нього. Час дієслова при цьому змінюється відповідно до правил узгодження часів: “He is working”. She said that he was working.
Перегляд файлу

Indirect Speech. Непряма мова

Changes from direct into indirect speech (tense forms). Зміни у непрямій мові (часові форми)

При перетворенні прямої мови на непряму утворюється складнопідрядне речення з прийменником that або без нього. Час дієслова при цьому змінюється відповідно до правил узгодження часів:
“He is working”. She said that he was working.
(«Він працює».) (Вона сказала, що він працює.)
“I have done my homework”.— Tom said he had done his homework. («Я зробив домашню роботу».— Том сказав, що він зробив домашню роботу.)
“It has been snowing”.— We thought it had been snowing. («Випав сніг».— Ми думали, що випав сніг.)
“We had won the game”.— Jim said they had won the game. («Ми виграли гру».— Джим сказав, що вони виграли гру.)
“You can use the dictionaries”.— The teacher said we could use the dictionaries. («Ви можете користуватися словниками».— Учитель сказав, що ми можемо користуватися словниками.)
“You may go to the library”.— Mother said I might go to the library. («Ти можеш йти до бібліотеки».— Мама сказала, що я можу йти до бібліотеки.)
“You would love our party”.— Ann told I would love their party. («Тобі сподобається вечірка».— Аня сказала, що мені сподобається вечірка.)
“You must finish the test”.— The teacher said we must/had to finish the test. («Ви повинні закінчити тест».— Учитель сказав, що ми повинні закінчити тест.)
“Have you written a dictation yet?” — The teacher askeed if/wether we had written the dictation yet. («Ви вже написали диктант?»— Учитель запитав, чи ми написали диктант.)