Індивідуальна навчальна програма з математики для 2 класу

Про матеріал
Індивідуальна навчальна програма з математики для 2 класу для дітей із ЗПР
Перегляд файлу

Індивідуальна навчальна програма на вересень 2018-2019 н.р.

2 клас

Навчальний предмет: математика.

Тема: узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас.

Довгострокова мета: вправлятися у складання виразів, розв’язування задач. Формувати вміння додавати і віднімати в межах 100 без переходу через розряд. Розвивати математичне мовлення.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

03.09 – 07.09 

Удосконалювати навички лічби в межах 100, порівняння чисел, запису та обчислення виразів. Формувати вміння складати скорочений запис задачі та розв’язувати задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Вправлятися у правильному читанні арифметичних виразів, розуміти їх зміст. Розвивати операції мислення з використанням малюнків, схем.

Спостереження

 

Зразки робіт

10.09 – 14.09

Формувати навички різного способу додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Вчити складати та розв’язувати задачі за малюнком або запитанням. Закріпити навички побудови відрізків заданої довжини та їх позначення.

Спостереження

 

Зразки робіт

17.09 – 21.09

Розвивати навички розуміння значень опорних слів, що визначають алгоритм розв’язування задачі. Розвивати слухове сприймання через повторне мовлення, голосне читання. Закріпити навички розрізнення геометричних фігур.

Спостереження

 

Самостійна робота

24.09 – 28.09

Удосконалювати навички лічби в межах 100, порівняння чисел. Формувати вміння складати скорочений запис задачі та розв’язувати задачі. Розвивати обсяг математичної пам’яті.

Спостереження

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на жовтень 2018-2019 н.р.

2 клас

Навчальний предмет: математика.

Тема: табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд.

Довгострокова мета: Формувати вміння додавати і віднімати з переходом  через розряд. Вправлятися у складання та розв’язуванні  виразів. Вчити розв’язувати задачі. Розвивати математичне мовлення.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

01.10 – 05.10

Формувати навички додавання і віднімання чисел 2, 3 і 4  з переходом через розряд. Засвоєння знання про вирази зі змінними та вправлятися в їх обчисленні. Закріплення навичок у побудові кутів.

Спостереження

 

Зразки робіт

08.10 – 12.10

Формувати навички додавання і віднімання чисел 5,6 і 7  з переходом через розряд. Розвивати навички розв’язування задач. Закріплювати вміння будувати та підписувати многокутники.

Спостереження

 

Зразки робіт

16.10 – 19.10

Формувати навички додавання і віднімання чисел 8 і 9  з переходом через розряд. Формувати уявлення про периметр многокутника, вчити обчислювати його. Формувати навички розв’язування складених задач.

Спостереження

 

Зразки робіт

22.10 – 26.10

Формувати вміння обчислювати приклади, у яких є дужки. Засвоїти порядок виконання дій у виразах з дужками та без дужок. Формувати вміння розв’язувати задачі з двома запитаннями.

Спостереження

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на листопад 2018-2019 н.р.

2 клас

Навчальний предмет: математика.

Тема: Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

Довгострокова мета: формувати вміння використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач; формувати вміння знаходити значення виразів;  формувати навички обчислень, використовуючи набуті знання;  розвивати мислення.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

12.11-16.11

Удосконалювати навички лічби в межах 100, порівняння чисел, запису та обчислення виразів. Формувати навички різного способу додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд.  Формувати вміння складати скорочений запис задачі та розв’язувати задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Розвивати операції мислення з використанням малюнків, схем.

Спостереження

 

Контрольна робота

19.11-23.11

Вчити розв’язувати задачі різними способами. Формувати вміння складати скорочений запис задачі та розв’язувати задачі. Формувати навички додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Розвивати обсяг математичної пам’яті.

Спостереження

 

Зразки робіт

26.11-30.11

Розвивати навички розуміння значень опорних слів, що визначають алгоритм розв’язування задачі. Розвивати слухове сприймання через повторне мовлення, голосне читання.  Формувати вміння розв’язувати задачі на пряме або непряме збільшення (зменшення) на кілька одиниць. Формувати навички додавання і віднімання чисел з переходом через розряд.

Самостійна робота

 

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на грудень 2018-2019 н.р.

2 клас

Навчальний предмет: математика.

Тема: Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

Довгострокова мета: формувати вміння використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач; формувати вміння знаходити значення виразів;  формувати навички обчислень, використовуючи набуті знання;  розвивати мислення.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

03.12-07.12

Удосконалювати навички лічби в межах 100, порівняння чисел, запису та обчислення виразів. Формувати вміння розв’язувати задачі на пряме або непряме збільшення (зменшення) на кілька одиниць. Формувати навички додавання і віднімання чисел з переходом через розряд.

Спостереження

 

Зразки робіт

10.12-14.12

Формувати уявлення про одиниці маси. Вчити перетворювати, додавати і віднімати іменовані числа. Конструювання геометричних фігур. Вчити розв’язувати задачі.

Спостереження

 

Зразки робіт

17.12-21.12

Формувати уявлення про коло, круг та їх елементи. Вчити розв’язувати задачі на дві дії. Формувати навички додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Розвивати обсяг математичної пам’яті.

Спостереження

 

Самостійна робота

24.12-28.12

Удосконалювати навички додавання і віднімання  в межах 100. Формувати вміння складати скорочений запис задачі та розв’язувати задачі. Знайомство з арифметичною дією – множення. Розвивати обсяг математичної пам’яті.

Спостереження

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на січень 2018-2019 н.р.

2 клас

Навчальний предмет: математика.

Тема: Таблиці множення і ділення.

Довгострокова мета: формувати вміння складати таблиці множення і ділення; вчити знаходити результат множення числа 2 і відповідних випадків ділення зручним способом; використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач; формувати вміння знаходити значення виразів;  формувати навички обчислень, використовуючи набуті знання;  розвивати мислення.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

14.01-18.01

Вчити назви компонентів та результату дії множення, складати вирази на множення. Формувати вміння розв’язувати задачі на розкриття змісту множення та знаходження невідомого. Закріплення табличних випадків множення числа 2.

Спостереження

 

Зразки робіт

21.01-25.01

Вчити назви компонентів та результату дії ділення. Формувати уявлення про взаємозв’язок між множенням і діленням. Вчити складати рівності на ділення з рівностей на множення. Вчити розв’язувати задачі на ділення.

Спостереження

 

Зразки робіт

28.01-31.01

Вчити розв’язувати прості задачі та задачі на дві дії на ділення. Формувати навички множення та ділення числа 2. Розв’язування виразів. Розвивати обсяг математичної пам’яті.

Спостереження

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на лютий 2018-2019 н.р.

2 клас

Навчальний предмет: математика.

Тема: Таблиці множення і ділення. Сюжетні задачі. Математичні вирази.

Довгострокова мета: формувати вміння складати таблиці множення і ділення; вчити знаходити результат множення чисел 3, 4, 5 і відповідних випадків ділення зручним способом; використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач; формувати вміння знаходити значення виразів;  формувати навички обчислень, використовуючи набуті знання;  розвивати мислення.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

01.02-08.02

Удосконалювати навички множення та ділення числа 2. Формувати вміння розв’язувати задачі на ділення. Складання таблиці множення на 3. Формувати вміння розв’язувати вирази на множення та ділення, встановлювати порядок дій у прикладі.

Спостереження

 

Контрольна робота

11.02-15.02

Складання таблиці ділення на 3. Вчити обчислювати значення виразів зі змінними. Вчити складати та розв’язувати задачі за малюнком чи заданим розв’язанням. Удосконалювати навички множення та ділення чисел 2 та 3.

Спостереження

 

Зразки робіт

18.02-22.02

Складання таблиці множення та ділення числа 4. Удосконалювати вміння розв’язувати задачі на дві дії , які є компонентами простих задач вивчених видів. Вчити розв’язувати задачі на знаходження невідомого множника. Формувати вміння розв’язувати рівняння.

Спостереження

 

Зразки робіт

25.02-28.02

Закріплення вивчення табличного множення і ділення. Удосконалювати навички розв’язування прикладів, рівнянь та задач різної складності. Складання таблиці множення та ділення на  5.  Розвивати обсяг математичної пам’яті.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на березень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: математика.

Тема: Таблиці множення і ділення. Величини. Сюжетні задачі. Математичні вирази.

Довгострокова мета: формувати вміння складати таблиці множення і ділення; вчити знаходити результат множення чисел 6, 7 і відповідних випадків ділення зручним способом; використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач; формувати вміння знаходити значення виразів;  формувати навички обчислень, використовуючи набуті знання;  розвивати логічне мислення.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

01.03-07.03

Удосконалювати навички розв’язування виразів табличного множення та ділення чисел 4 та 5. Формувати вміння розв’язувати задачі на застосування табличного множення та ділення.

Спостереження

 

Самостійна робота

Контрольна робота

11.03-15.03

Формувати уявлення про одиниці часу, співвідношення між одиницями часу. Вчити визначати час за годинником. Ознайомлення з табличними множенням та діленням числа 6. Вчити розв’язувати задачі. Удосконалювати вміння розв’язувати приклади.

Спостереження

 

Зразки робіт

18.03-22.03

Ознайомлення з кратним порівнянням чисел. Вчити розв’язувати задачі, числові вирази, рівняння. Ознайомлення з таблицею множення та ділення на 7.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на квітень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: математика.

Тема: Таблиці множення і ділення. Математичні вирази та задачі. Додавання і віднімання чисел у межах 100 .

Довгострокова мета: формувати вміння складати таблиці множення і ділення; вчити знаходити результат множення чисел 8, 9, 10 і відповідних випадків ділення зручним способом; використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач; формувати вміння знаходити значення виразів;  формувати навички обчислень, використовуючи набуті знання;  розвивати логічне мислення.

.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

01.04-05.04

Удосконалювати навички розв’язувати вправи і задачі з опорою на вивчені таблиці множення та ділення. Ознайомлення з таблицею множення числа 8. Формувати вміння розв’язувати задачі, числові вирази та рівняння.

Спостереження

 

Зразки робіт

08.04-12.04

Удосконалювати навички розв’язувати вправи і задачі з опорою на вивчені таблиці множення та ділення. Ознайомлення з таблицею множення числа 9. Формувати вміння розв’язувати задачі, числові вирази та рівняння, задачі з буквеними виразами.

Спостереження

 

Контрольна робота

15.04-19.04

Удосконалювати навички розв’язувати вправи і задачі з опорою на вивчені таблиці множення та ділення. Формувати вміння розв’язувати вправи та задачі на застосування вивчених таблиць множення і ділення. Ознайомлення з таблицею множення та ділення на 10.

Спостереження

 

Самостійна робота

22.04-30.04

Формувати вміння розв’язувати вправи та задачі на застосування вивчених таблиць множення і ділення. Удосконалювати навички додавання і віднімання  двоцифрових чисел. Формувати вміння складати скорочений запис задачі та розв’язувати задачі на 2- 3 дії різних ступенів.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на травень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: математика.

Тема: Повторення вивченого за рік.

Довгострокова мета: закріплення прийомів додавання, віднімання, множення і ділення чисел у межах 100; формувати вміння використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач на 2 – 3 дії різних ступенів; формувати вміння знаходити значення виразів;  формувати навички обчислень, використовуючи набуті знання;  розвивати мислення.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

02.05-10.05

Удосконалювати навички додавання та віднімання в межах 100, обчислення виразів, розв’язування рівнянь. Формувати вміння розв’язувати задачі на 2 – 3 дії різних ступенів. Формувати навички додавання і віднімання чисел з переходом через розряд.

Спостереження

 

Зразки робіт

13.05-17.05

Удосконалювати навички множення та ділення, обчислення математичних  виразів, розв’язування рівнянь. Формувати вміння розв’язувати задачі на 2 – 3 дії різних ступенів.

Спостереження

 

Контрольна робота

20.05-24.05

Удосконалювати навички додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Розвивати обсяг математичної пам’яті.

Спостереження

 

Зразки робіт

27.05-31.05

Удосконалювати навички додавання і віднімання, множення та ділення  в межах 100. Формувати вміння складати скорочений запис задачі та розв’язувати задачі. Розвивати обсяг математичної пам’яті, логічне мислення.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гордовська Ольга
  Дякуємо за допомогу!Чудово!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Планування
Інкл
Додано
9 травня
Переглядів
666
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку