Стаття "Використання технології «Лепбук» - як осучаснення ідей В.Сухомлинського

Про матеріал
У даній статті розкрито сутність того, що новітні технології сучасної школи повторюють шлях педагогічного пошуку В.Сухомлинського.
Перегляд файлу

Використання технології «Лепбук» - як  осучаснення ідей В.Сухомлинського

        В.Сухомлинський наголошував, що  складання книжок про природу, подорожі в природу, проведення уроків мислення серед природи, написання дітьми оповідань, казок, віршів та інші знахідки сприяють розумовому розвитку дітей, засвоєнню духовних цінностей свого народу.

 Сьогодні система освіти зазнає суттєвих змін. Важливим аспектом  є формування у дитини «навчити вчитися самому». Перед педагогом стоїть завдання навчити дитину ставити перед собою мету і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації.

Сучасній дитині необхідно не стільки багато знати, скільки послідовно і доказово мислити, проявляти розумову активність. Зміст і методи навчання учнів молодшого шкільного віку спрямовані на розвиток уваги, пам'яті, творчої уяви, на вироблення вміння порівнювати, виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною ознакою, отримувати задоволення від знайденого рішення. Коли дитина сама діє з об'єктами, вона краще пізнає навколишній світ, тому пріоритет в роботі з дітьми слід віддавати практичним методам навчання.

У зв'язку з цим перед нами, педагогами, стоїть завдання пошуку нових нестандартних форм взаємодії з вихованцями. На зміну традиційному приходить продуктивне навчання, яке спрямоване на розвиток творчих здібностей, формування в учнів інтересу до творчої діяльності. Але в той же час, не можна забувати про поради великих педагогів, бо їхні знахідки безцінні і на них не впливає час. Кажуть, що «нове – то давно забуте старе». І це, насправді, саме так.

Зустрівши вперше термін «lapbook», я навіть не здогадувалась, наскільки цікавим виявиться процес дослідження цього поняття, яким багатогранним та оригінальним воно виявиться насправді, як зацікавить мене та моїх учнів і як міцно увійде у нашу повсякденну діяльність.

Виготовивши одного разу лепбук зі своїми учнями, я зрозуміла, що можливості його використання як в школі, так і вдома, необмежені. Він відкриває двері у світ творчості дитини, для вираження власної неповторності, креативності. А педагогів стимулює до постійного пошуку та самовдосконалення.

Я вважаю, що «закордонний» «лепбук», це наші давно забуті «книжки-саморобки», про які наголошував В.Сухомлинський, але дещо осучаснені.

Що ж це ? Лепбук - це книга або папка будь-якої форми та з будь-якої теми, з вкладеними у неї оформленими у оригінальний спосіб різноманітними міні книжками, віконечками, малюнками, іграми. Як і інші цікаві інновації, він був підхоплений матусями, вихователями, вчителями всього світу та досить вдало ними використовується під час навчання у звичайних та домашніх школах.

Навряд чи серед нас знайдуться ті, хто ніколи не писав конспектів чи шпаргалок при підготовці до контрольної, екзамену, виступу. Це і зрозуміло, так як кожна людина індивідуальна і неповторна, так само по-своєму сприймає інформацію. Так, наприклад, візуали сприймають краще зорову, візуальну інформацію, аудіали відмінно запам'ятовують на слух, кінестетам краще вдається запам'ятати, відчувши дотиком, а дискети систематизують матеріал і запам'ятовують, опираючись на логіку. Вченими науково доведено, що при сприйманні інформації на слух, ми запам'ятовуємо лише 10% від почутого. Записування, занотовування допомагає нашому мозку серйозно сприймати та систематизувати отриману інформацію. Так звані «шпаргалки» сприяють запам'ятовуванню інформації, а під час навчання функцію «шпаргалок» може виконувати лепбук.

Лепбук відповідає всім вимогам до предметно-розвиваючого середовища. Він інформативний, багатофункціональний, сприяє розвитку творчості, уяви, може використовуватись одночасно групою дітей (в тому числі за участю дорослого як партнера), має дидактичні властивості. Крім того є засобом художньо-естетичного розвитку дитини, залучає його до світу мистецтва. Структура і зміст лепбука доступні дітям молодшого шкільного віку, він забезпечує ігрову, пізнавальну, дослідницьку та творчу активність всіх учнів. Процес створення лепбука дозволяє дитині бути учасником всього процесу, на будь якому з його етапів.

В.Сухомлинський казав, що школа повинна будувати свою життєдіяльність на філософії родинності. Саме такою філософією просякнута спадщина видатного педагога. Він наголошував, що в школах, усіх установах, де перебувають діти, потрібно створювати філософію родинності.

Сьогодні, одним з головних напрямів роботи сучасного навчального закладу є активне залучення родини до навчального процесу. А це, в свою чергу, спонукає до пошуку, урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи школи та сім'ї. Класичні форми роботи відомі всім і дають певний результат, але для плідної та ефективної взаємодії школи та родини, потрібно відходити від традиційних форм роботи, не обмежуватись бесідами, консультаціями, батьківськими зборами  тощо. Система взаємодії з батьками, що має інтерактивний характер, забезпечує кращий зворотній зв'язок. Батьків необхідно залучати до безпосередньої участі у навчальному процесі, до активної взаємодії з вчителями і дітьми. Залучення батьків та інших членів сім'ї до освітньо-виховного процесу є необхідним, передусім для дітей. Створення лепбука є однією з цікавих форм роботи, що об'єднала батьків, дітей та вчителів в одну велику дружну родину, яка зацікавлена у створенні спільного результату, продукуванні та відтворення оригінальних ідей.

Для формування співробітництва між дорослими й дітьми важливим є процес «включення батьків» в діяльність шкільного закладу, тому розпочинаючи роботу над створенням лепбука я ставила перед собою такі завдання:

  •  презентувати педагогічний досвід використання сучасних педагогічних технологій у навчанні школярів;
  •  мотивувати батьків до використання у спільній діяльності з дитиною методів, прийомів розробки та виготовлення лепбука;
  •  надати батькам можливість виявити творчі здібності;
  •    спонукати батьків до спільної творчої діяльності з дітьми; сприяти згуртованості батьківського колективу.

Створення такої інтерактивної книги дозволяє зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу, надавши їм можливість збирати матеріал для книги, пропонувати ідеї створення різних книг, виготовляти частини книги спільно

з дітьми.

           Виготовляючи колективний лепбук, допомога батьків потребувалась мінімальна. Я могла залучити батьків до збору необхідного матеріалу - яскравого паперу для міні книжок, листівок, малюнків, фломастерів тощо. Але працюючи над індивідуальним, власним лепбуком, дитина потребувала більшої допомоги з боку батьків. Тут, крім допомоги у матеріалах, я залучала батьків до безпосередньої участі у створенні книжки. Разом батьки і діти працювали над створенням лепбуків «Турбота про птахів узимку»,

« Як готуються до зими тварини».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час такої роботи діти разом з батьками могли проявити свою творчість, оригінальність і, разом з тим, дізнатись нову цікаву інформацію. Така співпраця наближає сім'ю до школи, сприяє кращому розумінню потреб дитини дорослим. Підсумковий етап роботи над створенням лепбука включає демонстрацію дітей з батьками своїх здобутків, результатів роботи у школі та вдома.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Таким чином, ми встановили не лише партнерські відносини колективу класу з батьками, а й створили передумови для спільної творчої діяльності батьків і дітей вдома.

           Лепбук - це спосіб закріпити знання дітей з певної теми, осмислити зміст всієї папки, провести дослідницьку роботу, в процесі якої дитина бере участь в пошуку, аналізі та сортуванні інформації. Він допомагає дитині краще зрозуміти і запам'ятати матеріал. Це чудовий спосіб для закріплення пройденої теми. У будь-який зручний час дитина просто відкриває лепбук і повторює пройдене, розглядаючи зроблену своїми ж руками книжку. Дитина самостійно збирає і організовує інформацію, формуючи навички шкільного навчання. Також лепбук можна на час дати дитині додому або в будь-який інший клас.

       Важливим є й те, що завдання можна обирати під силу кожній дитині (одним - намалювати сюжет, іншим-зібрати книжку-гармошку, а третім - завдання, що розвивають логічне мислення) і зробити колективну книжку. І основне - при створенні лепбука діти здобувають знання самі, а не отримують їх у готовому вигляді.

     Створюючи власноруч різноманітні речі, дитина відчуває радість. На думку В.Сухомлинського,  дитина повинна бути щасливою, і в усьому їй має допомогти школа. Духовне життя школи і її вихованців не повинне обмежуватися самими успіхами тільки в оволодінні навчальною програмою.

     Отже, підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що новітні технології сучасної школи повторюють шлях педагогічного пошуку В.Сухомлинського.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Корюківської міської ради Чернігівської обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання технології «Лепбук» - як  осучаснення ідей В.Сухомлинського

 

 

                                                                             Вчитель початкових класів

                                                                             Титенко Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    2018р.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
536
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку