"Інфляція як макроекономічне явище"

Про матеріал

Пояснювальна записка

Урок розроблено згідно Програми «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) розроблена за формою, запропонованою Міністерством освіти та науки України, і має на меті реалізацію «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Особливості формування навчальної компетенції з економіки в учнів ВПТНЗ.

Враховуючи мету вивчення курсу «Економіки» - сформувати загальні уявлення та озброїти первинними вміннями економічного аналізу - при визначенні оцінки доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті учнем навички. Формами перевірки теоретичних знань можуть бути:

усні відповіді за заданою темою,

реферати за заданою або обраною учнем темою,

відповіді на тестові завдання різних рівнів складності,

обговорення власної думки в процесі обговорень актуальних економічних проблем

Перевірка набутих навичок може здійснюватися у процесі:

вирішення задач різних рівнів складності,

розрахунків окремих економічних показників за фактичними даними.

Слід зазначити прикладну спрямованість предмету, а оскільки ринкова трансформація економічної системи України об'єктивно потребує підготовки спеціалістів, які володіють ґрунтовними знаннями сучасної ринкової економіки, законів її розвитку і функціонування. Рівень економічних знань, економічної культури громадян завжди був і залишається важливим чинником економічного прогресу суспільства. Запропоновані завдання допоможе учням навчального закладу сформувати сучасне економічне мислення, навчитися логічно обґрунтовувати та аналізувати реальні економічні процеси, зіставляти точки зору, зрозуміти, як функ­ціонує економічна система, зорієнтуватися у виборі ефективного управ­ління господарською організацією, адже рівень економічних знань у су­спільстві є одним із чинників його економічного розвитку.

Урок розрахований для застосування викладачами при проведенні занять з економіки зі учнями професійно – технічного училища .

Мета: з'ясувати в чому полягає суть інфляції , які її причини виникнення та соціальні і економічні наслідки; навчити характеризувати види інфляції; розраховувати рівень інфляції.

Розвивати вміння застосовувати практично набуті знання, свідомо сприймати інформацію сьогодення про динаміку цін в країні та аналізувати дії уряду щодо певних змін в економіці держави, пов'язаних зі змінами цін. Працювати над формуванням дисциплінованості думки, над удосконаленням обчислювальних навичок учнів.

Сформувати економічне мислення, поглибити систему знань в учнів про економіку як прикладну науку, формувати творчий потенціал, точність, стислість і ясність словесного вираження думки.

Методи: словесний, науковий, практичний, проблемного викладання, частково, пошуковий, евристичний.

Обладнання: магнітна дошка, картки, проектор, таблиці

Перегляд файлу

 

 

Державний навчальний заклад

Запорізьке вище професійне училище

« Моторобудівник»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка уроку з економіки

 

за темою: «Інфляція як макроекономічне явище»

 

(тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок)

                  Розроблено: Король Оленою Володимирівною – викладачем економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 2017


     Пояснювальна записка

Урок розроблено згідно Програми «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) розроблена за формою, запропонованою Міністерством освіти та науки України, і має на меті реалізацію «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Особливості формування навчальної компетенції з економіки в учнів ВПТНЗ.

Враховуючи мету вивчення курсу «Економіки» - сформувати загальні уявлення та озброїти первинними вміннями економічного аналізу - при визначенні оцінки доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті учнем навички. Формами перевірки теоретичних знань можуть бути:

  •    усні відповіді за заданою темою,
  •    реферати за заданою або обраною учнем темою,
  •    відповіді на тестові завдання різних рівнів складності,
  •    обговорення власної думки в процесі обговорень актуальних економічних проблем

Перевірка набутих навичок може здійснюватися у процесі:

  •    вирішення задач різних рівнів складності,
  •    розрахунків окремих економічних показників за фактичними даними.

Слід зазначити прикладну спрямованість предмету, а оскільки ринкова трансформація економічної системи України об’єктивно потребує підготовки спеціалістів, які володіють ґрунтовними знаннями сучасної ринкової економіки, законів її розвитку і функціонування. Рівень економічних знань, економічної культури громадян завжди був і залишається важливим чинником економічного прогресу суспільства. Запропоновані завдання допоможе учням навчального закладу сформувати сучасне економічне мислення, навчитися логічно обґрунтовувати та аналізувати реальні економічні процеси, зіставляти точки зору,  зрозуміти, як функ­ціонує економічна система, зорієнтуватися у виборі ефективного управ­ління господарською організацією, адже рівень економічних знань у су­спільстві є одним із чинників його економічного розвитку.

Урок розрахований для застосування викладачами при проведенні занять з економіки зі учнями професійно – технічного училища .

Мета: з’ясувати в чому полягає суть інфляції , які її причини виникнення та соціальні і економічні наслідки; навчити характеризувати види інфляції; розраховувати рівень інфляції.

Розвивати вміння застосовувати практично набуті знання, свідомо сприймати інформацію сьогодення про динаміку цін в країні та аналізувати дії уряду щодо певних змін в економіці держави, пов’язаних зі змінами цін. Працювати над формуванням дисциплінованості думки, над удосконаленням обчислювальних навичок учнів.

Сформувати економічне мислення, поглибити систему знань в учнів про економіку як прикладну науку, формувати творчий потенціал, точність, стислість і ясність словесного вираження думки.

Методи: словесний, науковий, практичний, проблемного викладання, частково, пошуковий, евристичний.

Обладнання: магнітна дошка, картки, проектор, таблиці.

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний момент.

1. Повідомлення теми та мети уроку.( Вступне слово вчителя, вітання до студентів, націлення їх на продуктивну, активну співпрацю в ході уроку).

ІІ. Актуалізація знань і вмінь.

Фронтальне опитування основних понять.

1.Що називають циклічними коливаннями в економіці?

2.Які причини та наслідки економічних коливань

Пояснити поняття:економічний цикл, економічне зростання, зайнятість, безробіття, інфляція, рецесія, криза, депресія, пожвавлення, піднесення. ( Основні думки учнів можна записати на дошці).

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Якщо проаналізувати історію людства, то вона вся складається з бунтів, повстань, війн, некомпетентних правителів різних країн і інших потрясінь. Насправді за останнє тисячоліття, прикладів повного розвалу фінансової системи накопичилося досить багато. Найбільш відомі широким масам - Громадянська війна в Америці та Велика Французька революція. Однак ще були і більш ранні «нещастя» - безконтрольна емісія паперових грошей у Китаї, сталася в XII столітті і інфляція в державі Хулагуїдів, яка була у XIII ст. 
Минуле століття було особливо багате різними потрясіннями. Саме тому ХХ століття значно збагатив всі рекордні «інфляційні показники. Наприклад, у Німеччині в 1923 році, приблизно кожні 49 годин відбувалося подвоєння цін1944 рік став невтішним для Греції (кожні 28 годин - подвоєння цін). У 1946 році інфляція пройшлася по Угорщині. Подвоєння цін у цій країні спостерігалося кожні 15 годин). З жовтня 1993 року по січень 1994 року Югославія пережила гіперінфляцію - ціни подвоювалися кожні 16 годин.

ІV. Розповідь вчителя.

У разі порушення макрорівноваги виникає інфляція.

Інфляція- масове підвищення цін.

                          Основні види інфляції:

-структурна;

- інфляція попиту;

- інфляція пропозиції;

- грошей;

-імпортна;

-кредитна ;

- бюджетна.(Коротко надається характеристика кожного виду)

Основні види інфляції( за темпами):

- помірна ( не перевищує 5 % на рік);

-галапуюча ( 20- 200 % на рік);

- гіперінфляція( 500- 1000% на рік).

Показники інфляції: рівень інфляції ( індекс цін)  та темп інфляції.

Інфляція негативно впливає на економіку будь - якої країни, знижує економічну ефективність породжує соціально - економічні проблеми. « Інфляція - єдина форма покарання без законної підстави».( Мілтон Фрідман)

 

Завдання 1.( Разом з учнями за результатами обговорення)

 Заповнити схему наслідків інфляції .

                                      Наслідки інфляції

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

Уряди розвинутих країн світу для боротьби з інфляцією регулюють попит споживання, встановлюють контроль за заробітною платою та цінами, здійснюють індексацію.

Завдання 2.

Використовуючи інтернетреси заповнити схему антиінфляційних заходів.

 

                                  Антиінфляційні заходи держави

                      Стратегічні

         Тактичні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники інфляції: рівень інфляції ( індекс цін) та темп інфляції.

Рівеь інфляції визначається за формулою:

 

Індекс цін = Ціна споживчого кошика певного року  * 100%      

              Ціна відповідного споживчого кошика базового року

 

Характерезує  зростання цін поточного року( місяці, кварталі) порівняно з цінами базового року ( місяця, кварталу), у %.

 

Темп інфляції= (Індекс цін  певного року - Індекс базового року) * 100%      

                             (Індекс базового року)

 

Темп інфляції – швидкість зростання цін у країні в поточному періоді в порівнянні з базовим, у %.

  V. Закріплення нових знань і вмінь.

   Розв’язуємо задачі.

Задача 1.

У таблиці наведено середній споживчий кошик сім’ї.(Зміст таблиці довільний, варто надати можливість учням самостійного заповнення,відповідно можна вносити зміни по рокам, кількості товару і т. д. з урахуванням обчислювальних навичок учнів та резерву навчального часу)

 

№ п/п

Товар

Кількість

2014 р.

2015р.

2016 р.

1.

М’ясопродукти

54 кг

 

 

 

2.

Хлібобулочні вироби

152 шт.

 

 

 

3.

Молочні продукти

38 кг

 

 

 

4.

Засоби гігієни, побутова хімія

29 шт.

 

 

 

5.

Одяг

18 од.

 

 

 

Визначити:

1) Вартість споживчого кошика в 2014 , 2015, 2016 рр.

2) Індекс споживчих цін у 2015  р. відносно до 2014 р. та 2016 р.,відносно до 2015 р.

3) Темп інфляції в 2016 р.

Розв’язання

 

 

 

 

 

 

Відповідь:

Задача 2.

У вересні 2017 року номінальна  заробітна плата верстатника Петрова О.М. , цеху № 13   ВАМ « Мотор Січ» склала 12 362 грн., а індекс споживчих цін – 121%. Визначити реальну середньомісячну заробітну плату робітника .

Розв’язання

12 362 : 121 * 100= 10216,53 ( грн.)

Відповідь: 10216,53 ( грн.)

NA01607_

VІ.  Підсумок уроку.

Ситуаційні завдання. Міркуємо, аналізуємо та обговорюємо проблеми.

 

 Нормальна («повзуча») інфляція передбачає повільне підвищення загального рівня цін, яке не перевищує 5% на рік. При такій невисокій нормі інфляція, як правило, робить сприятливий вплив на економіку. «При слабкій інфляції — вважав лауреат Нобелівської премії П. Самуельсон, - колеса промисловості добре змащені і випуск продукції близький до виробничих можливостей. Приватні інвестиції вельми жваві і роботи багато. Тому багато бізнесменів і профспілкові діячі говорять, що невелика інфляція краще за невелику дефляцію». Чи згодні ви з таким твердженням? Відповідь обґрунтуйте.

VІІ.  Домашнє завдання.

1. Проаналізуйте особливості проведення антиінфляційної політики в Україні на сучасному етапі.

2.Опрацювати навчальний матеріал за конспектом.

3. Індекс споживчих цін у 2016 р. відносно до 2014 р.

Резерв навчального часу.  Відеосюжет.

         Економічний ребус. Можна використати цей приклад для кмітливих в домашній роботі).

 

 

docx
Додав(-ла)
Король Олена
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
20 червня 2018
Переглядів
1243
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку