2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності.

Про матеріал
Розробка уроку(презентація) "Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності." до 3 параграфа підручник Коберник М. О.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності. Основні поняття: інформація, інформаційні джерела, веб-каталоги, книги.

Номер слайду 2

Зміст:1234Інформація як основний ресурс проекту. Основні джерела інформаціїПрактичні рекомендації щодо роботи з книгою. Технологія пошуку інформації засобами мережі Інтернет

Номер слайду 3

Інформація як основний ресурс проекту

Номер слайду 4

Інформація. Розглянемо інформацію як провідний ресурс проекту, відповідні джерела інформації та засоби і прийоми їх пошуку. Вміле опрацювання інформації дає змогу проектувальникові чіткіше і ясніше визначити проблему (окреслити суть протиріччя, що лежить в основі проблеми, з'ясувати вже відомі на даний момент способи її вирішення і т. д.), швидко віднайти власні способи для розв'язання поставлених завдань і, відповідно, ґрунтовніше розробити банк ідей та пропозицій. Термін Інформація в середині XX століття ввів К. Шеннон

Номер слайду 5

(від лат. informatio — «повідомляти»ТермінІнформація визначають як будь-яке повідомлення про будь-що, теоретичні відомості, значення певних показників, що є об'єктами збереження, обробки і передавання й використовуються в процесі аналізу певних (економічних, технологічних, політичних та ін.) процесів, об'єктів чи явищ.

Номер слайду 6

Основні джерела інформації

Номер слайду 7

Людина. Документ. Предметно- речове середовище. Джерело інформації — об'єкт , що ідентифікує її походження. Усе інформаційне середовище поділяють на три типи джерел інформації

Номер слайду 8

документ — матеріальний носій запису із зафіксова-ною на ньому інформа- цією для передавання її в часі і просторі; 1 значення є ключовою ланкою в системі інформаційних джерел. Використання цих знань на практиці може розкрити велику за обсягом та цікаву інформацію з галузі знань і власного досвіду. Людинадокумент — юридично закріплений папір, що засвідчує за його власником право на що-небудь, засвідчує будь-який факт.2 значення. Поняття «документ» використовують нині у двох значеннях: Документ. Під предметно-речовим середовищем розуміють наше з вами оточення. Предмети та речі інколи можуть розповісти не менше, ніж людина Предметно-речове середовище

Номер слайду 9

Найпоширеніші способи пошуку інформації

Номер слайду 10

Сьогодні в нашій країні сис-тема науково-технічної інформації включає бібліо- теки, Український інститут науково-технічної та економічної інформації, Книжкову палату України, Інститут проблем реєстраці інформації НАН України, служби науково-технічної інформації міністерств і відомств, а також деяких наукових установ. Найдоступнішими для дослідників є, звичайно, бібліотечні каталоги. Систематичний каталог як інформаційно-пошукова система дає змогу швидко зорієнтуватися, чи є в бібліотеці книги з тієї галузі знань, яка цікавить дослідника.

Номер слайду 11

Практичні рекомендації щодо роботи з книгою

Номер слайду 12

Практичні рекомендації щодо роботи з книгою. 01020304 Уважно вивчіть титульну сторінку, де вказано основні відомості про книгу: назву, автора, місце та рік видання, назву видавництва. Це важливо, оскільки трапляються випадки, коли консультант бібліотечного каталогу, знаючи хоча б одну з наведених характеристик книги, допоможе вам швидко її знайти. Ретельно ознайомтесь із заголовками обраної книги, намагаючись зрозуміти, з яких розділів вона складається, в якій послідовності викладається матеріал; окремо зверніть увагу на те, чи подано матеріал, представлений графічними зображеннями, схемами, зведеними таблицями. Уважно прочитайте анотацію, передмову чи вступ до книги або висновки, що дасть змогу скласти загальне уявлення про зміст, зрозуміти основне призначення книги. Ознайомтесь безпосередньо з основним текстом книги. Для цього необхідно прочитати кілька сторінок, абзаців, уривків із тих розділів, що за назвою найбільше підходять до теми вашого проекту чи проблеми.

Номер слайду 13

Визначення План тексту — це сукупність назв основних думок, викладених у тексті. Пункти плану можуть мати вигляд заголовків або питань-тем, у яких читач може деталізувати заголовки тексту, пропоновані автором. Якщо текст не містить визначених питань, то план можна скласти самостійно. Тези — це основні положення (думки) тексту, які обґрунтовуються, пояснюються автором. Тези, зазвичай, містять більше інформації, ніж пункти плану.

Номер слайду 14

Вивчення навчальної, наукової та іншої літератури потребує уважного й докладного обмірковування та обов'язкового конспектування. 01020304 Текстуальний конспектвид запису, що складається з цитат, які відбивають основний зміст книги, ідеї та положення певного параграфа чи книги загалом. Вільний конспектце вид запису книги, що об'єднує у своєму змісті переказ прочитаного з цитатами з окремих розділів чи параграфів книги. Плановий конспектце вид запису книги за її змістом: заголовками, розділами, параграфами. Такий конспект повністю відбиває структуру книги. Тематичний конспект це вид запису, в якому цитати з різних джерел або переказ авторських думок групуються за рубриками, що розкривають зміст тем, з яких складається книга.

Номер слайду 15

Технологія пошуку інформації засобами Інтернет

Номер слайду 16

Усі пошукові системи Інтернету реалізують кілька алгоритмів пошуку. До них відносять: Під час цього пошуку в поле запиту вводиться одне або кілька слів, які можуть характеризувати зміст документа. Із введенням одного слова машина видає, зазвичай, достатньо велику кількість посилань. Простий пошук. Такий пошук завжди включає запит із групи слів. Під час розширеного пошуку рекомендують зв'язувати ключові слова логічними операторами and (і), or (або), not (ні) тощо. Розширений пошук. Пошукові машини, що підтримують цей вид пошуку, видають інформацію, яка точно відповідає ключовим словам у пошуковому вікніКонтекстний пошук.

Номер слайду 17

Виконайте завдання. Робочий зошит. Сторінка 9 – 11

pptx
Додано
11 вересня 2019
Переглядів
1244
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку