20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Інформаційно-змістовні матеріали до уроку "Використання пошукових серверів"

Про матеріал

Сучасна людина повинна вільно володіти питаннями інформаційної компетентності та навичками роботи з обчислювальною та офісною технікою в мережі Інтернет.

При роботі в мережі Інтернет досить часто «виплаває» інформація англійською мовою. Пошукові програми повідомляють, що більше інформації по запиту розміщено на англомовних сайтах. Назви практично всіх комп'ютерних термінів - абревіатури англійських слів. Отже, володіння англійською надає нові можливості при роботі в комп'ютерних мережах. Що, в свою чергу підвищує конкуренто спроможність кваліфікованого робітника.

Урок передбачає вирішення таких задач:

 • відпрацювання навичок роботи з пошуковими серверами;
 • сприяти розвитку вмінь формування англомовних запитів при пошуку інформації;
 • спонукати учнів до вивчення сучасних технологій та англійської мови;
 • розвивати вміння мислити логічно, аналізувати ситуацію;
 • виховувати професійну культуру;
 • виявлення значущості знання англійської мови у сучасному світі ІТ-технологій;
 • усвідомлення учнями навчальної діяльності як соціально та професійно значущої.

Головною метою такого уроку є розвиток творчої особистості учнів, яка має міцні знання, уміє самостійно ними оволодівати та застосовувати в життєвій ситуації.

Перегляд файлу

Характеристика і навчально-виховні задачі уроку

Як відомо, в професійно-технічних навчальних закладах навчання із загальноосвітніх предметів здійснюється одночасно з навчанням загальнотехнічних, спеціальних предметів та виробничим навчанням. І тому дуже важливо, щоб ці два напрямки навчання – загальноосвітнє і професійне – не протистояли один одному не поєднувалися механічно, а зближалися, взаємодоповнювали один одного, поєднували свої цілі і завдання.

Методичною є дослідження доцільності проведення бінарних уроків при підготовці кваліфікованих робітників за професією «Оператор комп’ютерного набору».

Бінарний урок  з предметів «Комп’ютерні системи та мережі» та «Англійська мова» «Робота з пошуковими серверами» - урок застосування знань. Програмою передбачено виконання лабораторно-практичної роботи.

Сучасна людина повинна вільно володіти питаннями інформаційної компетентності та навичками роботи з обчислювальною та офісною технікою в мережі Інтернет.

При роботі в мережі Інтернет досить часто «виплаває» інформація англійською мовою. Пошукові програми повідомляють, що більше інформації по запиту розміщено на англомовних сайтах. Назви практично всіх комп’ютерних термінів -  абревіатури англійських слів.  Отже, володіння англійською надає нові можливості при роботі в комп’ютерних мережах. Що, в свою чергу підвищує конкуренто спроможність кваліфікованого робітника. 

Урок передбачає вирішення таких задач:

 • відпрацювання навичок роботи з пошуковими серверами;
 • сприяти розвитку вмінь формування англомовних запитів при пошуку інформації; 
 • спонукати учнів до вивчення сучасних технологій та англійської мови;
 • розвивати вміння мислити логічно, аналізувати ситуацію;
 • виховувати професійну культуру;
 • виявлення значущості знання англійської мови у сучасному світі ІТ-технологій;
 • усвідомлення учнями навчальної діяльності як соціально та професійно значущої.

Головною метою такого уроку є розвиток творчої особистості учнів, яка має міцні знання, уміє самостійно ними оволодівати та застосовувати в життєвій ситуації.


Методичні рекомендації щодо проведення уроку

 

Готуючи урок необхідно враховувати різний рівень учнів володіння матеріалом, що вивчається практичними навичками роботи в мережі Інтернет та з метою організації роботи учнів на уроці обираємо наступні методи проведення уроку:

 • словесні: розповідь з елементам бесіди, пояснення.
 • наочні:  презентація, ілюстрації, вправа «Комп’ютерна мозаїка».
 • практичні: виконання лабораторно-практичної роботи, робота з картками,  робота за комп’ютером.

Для організації самостійної роботи учнів на уроці підготовлені: комп’ютерні тестові завдання, завдання для виконання ЛПР, аркуші самооцінки, таблиці результатів пошуку.

Успіх уроку певним чином залежить від мотивації учбової діяльності.  На початку уроку  учням  пропонується вправа «Комп’ютерна мозаїка» проведена викладачем англійської мови. 

З метою демонстрації зв’язку навчального матеріалу з реаліями життя та його практичного значення, використовуємо проблемне питання:  «Як ви гадаєте, чи може володіння англійською мовою підвищити ваш шанс знайти більш престижну роботу на ринку праці?»

При підборі завдань до лабораторно-практичної роботи врахований диференційований підхід: різний рівень навичок роботи з пошуковими системами та рівень володіння англійською мовою. Питання для пошуку підібрані таким чином, щоб максимально зацікавити учнів до виконання роботи.

Перед зміною форми роботи, переході від практичної частини до закріплення матеріалу, використаний відеоролик «Фізкультхвилинка». Цей прийом дозволив зняти фізичне та емоційне напруження з учнів.

Моделювання ігрової ситуації «Бліц диспут», фрагмент технології «критичне мислення»,   підвело до логічного підсумку роботи виконаної на уроці.

Всі етапи запропонованого уроку відтворені на презентації, що дає змогу учням  візуально сприймати матеріал та узагальнити інформацію з якою вони працюють на уроці.

Для проведення рефлексії пропонується проблемне питання:  «Як ви гадаєте, чи може володіння англійською мовою підвищити ваш шанс знайти більш престижну роботу на ринку праці?», поставлене на початку уроку.

Протягом уроку всі дії, що виконували учні, коментувалися українською та англійською мовами.


Інформаційно-змістовні матеріали

План уроку

Дата 

Для груп  

Тема уроку Використання пошукових серверів.

Кількість годин   1

Мета уроку:

Відпрацювання навичок роботи з пошуковими серверами. Сприяти розвитку вмінь формування англомовних запитів при пошуку інформації. 

Спонукати учнів до вивчення сучасних технологій та англійської мови,розвивати вміння мислити логічно, аналізувати ситуацію.

Виховувати професійну культуру, усвідомлення учнями навчальної діяльності як соціально та професійно значущої.

Тип уроку  застосування знань.

Вид уроку бінарний урок

Методи проведення:

Словесні: розповідь з елементам бесіди, пояснення.

Наочні:  демонстрація на ПК, картки-завдання, інструкції.

Практичні: виконання лабораторно-практичної роботи.

Обладнання уроку: мультимедійне обладнання,  тестові завдання, інструкції з ОП, завдання для виконання ЛПР, аркуші самооцінки, таблиці результатів пошуку, презентація до уроку.

Міжпредметні зв’язки: інформатика «Служби Інтернету», англійська мова «Комунікаційні технології».

Словник термінів: паук, кроулер, робот (bot), WWW, http, URL

Хід уроку

І. Організаційний момент (1-2)

 

ІІ. Оголошення теми, мети уроку; постановка задач (2-3)

Продовжуємо вивчати тему «Робота в мережі Інтернет».

Сьогодні  на уроці ми спробуємо з’ясувати, наскільки розширить наші можливості вміння правильно формувати та застосовувати англомовні запити при пошуку інформації в мережі Інтернет та наскільки ці вміння будуть корисними в подальшій професійній діяльності.

В ході виконання лабораторно-практичної роботи ви зможете продемонструвати  не тільки свої навички шукати необхідну інформацію, а й вміння складати запити англійською мовою.

  Протягом уроку ви працюватимете з Аркушами результатів, за допомогою якого ви зможете  оцінити свої навчальні досягнення за кожне виконане завдання.

ІІІ. Мотивація теми уроку. (8)

 

Розглянемо зв'язок англійської мови з сучасними ІТ-технологіями.

Вправа «Комп’ютерна мозаїка»  (англійською мовою)

Що об’єднує  елементи нашої мозаїки?  - (відносяться до Інтернету)

Як ви гадаєте, чи може володіння англійською мовою підвищити ваш шанс знайти більш престижну роботу на ринку праці?

 

ІV.  Перевірка готовності до уроку. (10-12)

Випереджаюче д/з:

1. Вірші про Інтернет.

2. Повідомлення про пошуковий сервер Google.

Інструктаж з БЖД.

Виконання тестового завдання.

Оцінку за тест занесіть до Аркуша результатів.

V. Виконання лабораторно практичної роботи.(15)

Інструктування учнів.

Перед вами на робочих місцях знаходяться інструкційні картки  та таблиці результатів пошуку. Виконуючи кожне  завдання результати заносьте до таблиці.

На роботу Вам відводиться 12-15 хв.

Робота за інструкцією.

Аналіз результатів пошуку

 

(фізкульт хвилинка)

 

VI. Закріплення матеріалу

Моделювання ігрової ситуації «Бліц диспут» (10)

 

   VII. Підсумок уроку

 

Як ви гадаєте, чи підвищує конкурентну спроможність оператора комп’ютерного набору  володіння англійською мовою?

 

Аналіз роботи  учнів на уроці

IX. Домашнє завдання.

Дайте відповіді на контрольні запитання.

Знайдіть відомі вислови про Інтернет сервіси.

Вдалого пошуку, і ми бажаємо вам, щоб ви були завжди в курсі того,

що вам потрібно знати! 

 


Додаток 1.

 

Інструкційна карта до лабораторно-практичної роботи

 

Завдання

Умови виконання

Бал

1

Завантажте програму браузер, встановлену на комп’ютері.

http://pcsecrets.com.ua/c/4-category_default/brauzery.jpg

 

2

Введіть в адресний рядок URL пошукового серверу Google.

http://www.google.com

3

Введіть у рядок пошуку запит та визначте кількість знайдених варіантів відповідей

Запит українською мовою

1

Запит англійською мовою

 

1

Запит російською мовою

1

4

Знайдіть відповідь на запропоноване запитання:

 

 

Українською мовою

 

1

Англійською мовою

 

1

Російською мовою

 

 

1

5

Знайдіть продовження запропонованого речення:

 

 

Українською мовою

 

1

Англійською мовою

 

1

Російською мовою

 

2

6

Заповніть таблицю результатів

 

 

7

Закрийте програму браузер

 

 

Максимальний бал за роботу

10б

 

 


Додаток 2

 

 

Таблиця результатів пошуку

 

Завдання

Виконання завдання

Запит українською

Запит англійською

Запит російською

1

Визначити кількість джерел, що містять інформацію про

 Стіва Джобса

 

 

 

Кількість знайдених результатів

 

 

 

2

Яку назву мала перша програма браузер

 

 

 

Назва

 

 

 

Адреса сайту:

 

 

 

3

Знайдіть продовження відомої приказки

Надвоє баба ворожила

Maybe rain or maybe snow…

Бабушка  гадала, надвое сказала:...

Назва джерела

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 3.

 

 

 

 

Аркуш результатів

 

Етап уроку

Бали за виконане завдання (БВЗ)

Кількість балів за завдання

Власна оцінка

1

«Комп’ютерна мозаїка»

(1-4)

(БВЗ*0,1)

 

2

Тест

(1-12)

(БВЗ*0,1)

 

3

Лабораторно-практична робота

 

 

 

Завдання 1

(1-3)

 

 

Завдання 2

(1-3)

 

 

Завдання 3

(1-4)

 

4

Бліц-дипут

(1-4)

(БВЗ*0,1)

 

 

Всього балів

12

 

 


Додаток 4.

Вправа  „Бліц-диспут”:

Учням роздається по одній картці з хибним або істинним твердженням. Кожен з них почергово звертається до свого сусіда праворуч, просить його бути йому „опонентом” та оголошує своє твердження з картки. „Опонент” повинен висловитися з приводу існиності твердження: „Так, дійсно.... ” або „Ні, це неправильно....”. свою думку „опонент” висловлює за методом  ПРЕС: „Я вважаю, що...”; „Тому що ...”; „Наприклад,....”.

Зміст карток

Картка 1. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що найпопулярнішою пошуковою системою  є «Мета»

Картка 2. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що для пошуку інформації достатньо ввести запит у адресний рядок браузера.

Картка 3. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що при запиті записаному англійською мовою, отримана інформація буде більш достовірною

Картка 4. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що працювати з англомовними пошуковими системами простіше.

Картка 5. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую,  при перекладі інформації іншою мовою може втратитися зміст.

Картка 6. Прошу бути моїм опонентом _____________________

Я стверджую, що при введенні запиту потрібно дотримуватися граматичних правил.

 


Додаток 5.

Випереджаюче домашнє завдання

 

GOOGLE - http://www.google.com

З невеликої компанії, яка заснована у вересні 1998 року Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном, Google перетворилася на найбільший галузевий концерн, що пропонує послуги простого і швидкого пошуку інформації в Інтернеті по більш ніж 8 млрд. мережних адрес, плюс множина інших, не менш цікавих сервісів.

Бренд Google було введено як співзвуччя математичному терміну Googol (гугол), придуманому Мілтоном Сироттой, племінником американського математика Едварда Каснера. Він позначає одиницю з сотнею нулів і чудово ілюструє невичерпні можливості Інтернету, які компанія Google постійно систематизує і організовує, полегшуючи доступ до різних даних.

Спочатку була поставлена мета по організації всієї світової інформації, щоб зробити її максимально доступною і корисною для кожного відвідувача Інтернету. Для цього засновники компанії Леррі Пейдж і Сергій Брін розробили новий алгоритм пошуку. Ідея створення універсального пошуковика і стала запорукою нинішнього успіху компанії. Більш того, в нинішньому своєму втіленні пошуковий движок доступний не лише з головної сторінки Google: можна вести пошук через панель інструментів Google, через Google Deskbar в панелі завдань Windows без відкривання браузера, а також з різних мобільних платформ, включаючи телефони в режимах WAP та І-mode.

Пошуковий движок Google проводить серії одночасних розрахунків тривалістю частки секунди і використовує технологію PageRank для вивчення всієї структури посилань Інтернету та об'єктивного визначення найважливіших сторінок шляхом розрахунку рівняння з більше як 500 змінними і 2 мільярдами термінів. Пошуковик Google аналізує якісний зміст сторінок - шрифти, підрозділи, точне місцеположення кожного слова, плюс зміст сусідніх сторінок для забезпечення максимальної релевантності результатів пошуку.

В компанії Google створено технологію пошуку для бездротових пристроїв з моментальним перетворенням HTML у формати для режимів WAP, І-mode, J-SKY і EZWeb.

Результатом багаторічного розвитку пошукової системи Google стала поява національних пошукових сервісів: підтримується різномовний інтерфейс і алгоритму пошуку адаптуються до локальних особливостей. Коли пошуковий сервіс Google стартував в Китаї, то, не дивлячись на численні складнощі, пов'язані з своєрідним трактуванням свободи слова китайськими властями (Google.com не доступний китайським користувачам приблизно 10% часу; Google News зовсім не працює, Google Images доступний лише час від часу), сервіс працює і набирає популярність.

Google забезпечує пошук по гіпертекстових документах, що знаходяться в різних мовних зонах - українською, російською, англійською, німецькою і ін. Пошукова система Google має власні піддомени для більшості країн, наприклад, для України - google.com.ua, для Росії - google.ru. Це одна з найбільших пошукових баз в світі.

ПЕРЕВАГИ

 •               Використання механізму PageRank, який відображає "важливість" сайту і впливає на видачу результатів пошуку. PageRank схожий на індекс цитування у Яндекса (теж залежить від кількості і якості посилань на ресурс). Але на відміну від Яндекса, вплив PageRank у Google не настільки значний, тому люди в Google знаходять саме те, що і шукають.
 •               Google шукає не лише гіпертекстові файли (html), але і файли у форматі PDF, DOC, PostScript, Corel Word Perfect і ін.
 •               Пошукова система Google має можливість пошуку зображень. При цьому у запиті можна вказати бажаний розмір, глибину кольору, формат файлу.
 •               На відміну від багатьох пошуковиків, роботи Google індексують всі сторінки, а не лише найголовніші.
 •               Всі сторінки Google кешує (заносить в свою базу), і дозволяє користувачеві переглядати документ у кеші Google, не відкриваючи його в першоджерелі (що зазвичай є набагато швидше).
 •               Google дозволяє обрати мову інтерфейсу, мовні зони для пошуку, кількість повідомлень при видачі результатів та ін.
 •               Користувачі Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox і Opera можуть встановити собі програму Google Toolbar, яка створює нову панель інструментів, що дозволяє шукати в Google, не заходивши на сам сайт.
 •               Рядок пошуку в Google можна використати і як калькулятор. Якщо ввести (48-26)*21, Google видасть правильний результат.

 

 

 


Додаток 6.

Випереджаюче домашнє завдання

         

Я узнал, что у меня,

есть огромная семья —

монитор, системный блок,

в сеть воткнул я проводок,

виндовс небо голубое,

это всё моё, родное,

без инета жить нельзя,

это родина моя!

            

                        

Ночь. Компьютер. Интернет.

 Три часа — а сна всё нет.

 Стук по клавишам и ввод.

 Из окна в окно проход.

 Слово. Фраза. И совет.

 Был вопрос – и есть ответ.

 ICQ, e-mail’ы сайт,

 Память в сотни гигабайт.

 Диалог. Письмо. Рассылка.

 Форум. Чат. Запрос. И ссылка.

 Слово. Поиск. Сохранить.

 Напечатать. Удалить.

 Ввод. Запрос. Ответ системы.

 Ящик. Список. Файл «Без темы».

                     

                     

Мир виртуальная сетка окутала

Судьбы связала, сплела, перепутала.

Сети электронной большое сплетение

Двинемся мы на его покорение.

Мысли уверенных станут движением

Всюду, всегда будем в ногу со временем

Компьютер для всех и компьютер всегда!

Хорошая истина очень проста.

                     

 


Технологічна карта уроку

Навчальний предмет  «Основи роботи в Інтернет»

Тема уроку Електронна пошта. Інтерфейс програми.

Мета уроку Ознайомити з електронною поштою та інтерфейсом поштової програми . Навчити  користуватись основними засобами поштових програм.

Розвивати навички образного та логічного мислення .

Виховувати інтерес до предмету.

Тип уроку ­ комбінований.

Завдання уроку: ввести початкові поняття про електронну пошту, засоби роботи з поштовою скринькою

Викладач Рожкова Тетяна Дмитрівна

Дата

Група ОС-

 

Етап уроку

Час

Дидактичне завдання етапу

Методи, прийоми

Зміст

1

Організаційний

1020-1023

Підготувати учнів до роботи на уроці в цілому і на кожному конкретному етапі уроку

 

 

2

Перевірка ступеня засвоєння змісту навчального матеріалу

1023-1030

Перевірити загальний рівень готовності учнів до уроку; стимулювати окремих учнів та всю групу до оволодіння раціональними прийомами учіння та самоосвіти

Самостійна робота

Учні виконують вправу «Так» обо «Ні»

4

Підготовка учнів до активного й усвідомленого засвоєння навчального матеріалу

1030- 1033

Організувати і спрямувати навчально-пізнавальну діяльність учнів до досягнення основної мети (мотивація, актуалізація рані­ше засвоєних знань та вмінь, Їх об'єктивізація), Активізація навчально-­пізнавальної діяльності учнів

Проблемна ситуація

Порівняння адрес

5

Засвоєння  нового матеріалу

1033-

1048

Дати учням конкретне уявлення про службу Інтернет «Електронна пошта». Розібрати значення термінів: поштовий клієнт, поштовий сервер, поштова скринька, електронний лист, e- mail.

Виробити уміння практичного характеру при роботі з поштовими програмами. Закріпити в системі, спеціально організованої діяльності інтелек­туального і практичного характеру ті знання і вміння, які необхідні для самостійної роботи над новим матеріалом

Бесіда з елементами демонстрації

Виклад нового матеріалу на основі побудованого діалогу з учнями.

6

Закріплення нового матеріалу

1048-1058

Перевірити засвоєння учнями суттєвих ознак, елементів знань, що засвоюються, шляхом самостійного виконання завдань за комп’ютером

Практична робота за комп’ютером

Робота з інтерфейсом програми

7

Підбиття підсумків уроку

1058 - 1103

Узагальнити засвоєні знання у вигляді певної цілісності. Оцінити рівень засвоєння знань і способів діяльності всієї групи та окремих учнів

Опитування учнів

Вправа «Закінчи речення»

8

Інформація про домашнє завдання, інструктаж про його виконання

1105

Повідомити учням зміст д/з, пояснити методику його виконання. Звернути увагу учнів на важливі помилки, способи їх усунення, норми часу для виконання домашнього завдання

Самостійна робота учнів

Заповнення таблиці порівнянь


doc
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
3 липня 2018
Переглядів
257
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку