Інноваційна діяльність закладу позашкільної освіти

Про матеріал
З прийняттям нового «Закону про освіту» дитиноцентризм, інтереси дитини стають цінностями освіти і основою організації усіх освітніх процесів. Особистісно-орієнтована модель виховання дитини, призначення якої розширення її можливого життєвого шляху та саморозвитку на засадах гуманізації, посилення уваги до системи її цінностей та інтересів задля формування в неї основ життєвої компетентності.
Перегляд файлу

 

Департамент освіти і науки  виконкому Криворізької міської ради

 

Відділ освіти виконкому Покровської районної в місті ради

 

Комунальний позашкільний навчальний заклад

«Центр дитячої та юнацької  творчості «Дивосвіт»

Криворізької міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Інноваційна діяльність закладу позашкільної освіти»

 

Бойко Світлана Василівна – 

директор

 КПНЗ «ЦДЮТ «Дивосвіт» КМР

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг - 2019

 

                                                 Зміст

 

 

 

 

1.Анотація __________________________________________3

2.Вступ _____________________________________________4

3.Досвід роботи«Інноваційна діяльність закладу

 позашкільної освіти» _____________________________ 5-8

4.Список використаних джерел _________________________9

5.Додатки__________________________________________10-14

6. Фото   ___________________________________________15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Фото\boiko.JPG                                                               Бойко Світлана Василівна –

                                                                                    Директор КПНЗ «ЦДЮТ   «Дивосвіт»КМР

 

 

«Інноваційна діяльність закладу позашкільної освіти»

 

 

      З прийняттям нового «Закону про освіту» дитиноцентризм, інтереси дитини стають цінностями освіти і основою організації усіх освітніх процесів. Особистісно-орієнтована модель виховання дитини, призначення якої розширення її можливого життєвого шляху та саморозвитку на засадах гуманізації, посилення уваги до системи її цінностей та інтересів задля формування в неї основ життєвої компетентності.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Вступ

 

 

 

Сучасна позашкільна освіта знаходиться на етапі реформування, коли сучасність вимагає від педагогів вивчення і впровадження в практику сучасних інноваційних технологій. Загальна мета їх впровадження - підвищення ефективності освітнього процесу.

   Результативність освітнього процесу в закладі позашкільної освіти прямо залежить від компетенції педагога та умілого використання різноманітних форм та методів.

    Інноваційна педагогічна діяльність є основою оновлення навчальних закладів, чинником розвитку освітніх систем. Її результат визначають структурні та змістові зміни в роботі закладу, освітньої системи, а за певних умов — створення якісно нової педагогічної практики — авторського закладу чи радикального реформування усієї освітньої системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис досвіду роботи педагогічного колективу

комунального позашкільного навчального закладу  «Центру дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» Криворізької міської ради з теми

«Інноваційна діяльність закладу позашкільної освіти»

 

 

 

КПНЗ «ЦДЮТ«Дивосвіт» КМР – комплексний позашкільний навчальний заклад, який надає освітні послуги дітям дошкільного та шкільного віку  впродовж 23 років. В ньому здобувають позашкільну освіту більше 1000 вихованців.

За віковим показником :

  20 %  - діти дошкільного віку,

  39 % гуртківців – учні молодшого шкільного віку,

     29% -  учні середнього шкільного віку

            12% - учні старшого шкільного віку.                                                    Освітня діяльність здійснюється на базі окремого приміщення, яке знаходиться на мікрорайоні 5-й Зарічний в Покровському районі м. Кривого Рогу. Центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт»  є координаційно – методичним центром в Покровському районі  з напрямків:художньо –естетичний, робота з обдарованими дітьми, ЗМІ,соціально-реабілітаційний напрямок,розвиток дитячого руху в районі.

 

Адміністрація, педагогічний колектив центру знаходиться в постійному пошуку нового,цікавого досвіду,  постійно оновдюємо зміст, форми роботи,впроваджуємо в освітній процес нестандартні форми та методи. Деякі новації приживаються і досить успішно. А деякі – разові. Розпочинали ми свої нововведення в 2008 році з методики А.Гіна «Конструктор уроку». Ця методика дала змогу педагогам закладу,а на той час   50% з них не мали педагогічної освіти, зануритись у педагогіку,вивчити види гурткових занять,структуру  заняття, ознайомитися з педагогічними прийомами та значно підвищити свій методичний рівень.

    Далі були тренінгові методики, проектна діяльність, інтерактивні форми роботи, оновлення виховної роботи в дитячих колективах, розвиток життєвих компетенцій вихованців та інше.

З 2016 року на методичних заходах ми розпочали впроваджувати методики, які збуджують творчість учнів, створюють атмосферу розкутості, емоційного піднесення, залучають учня до діяльного розв’язання завдань і проблем, ставлять його в позицію причетності до подій ( квест –технології,інтеграція за темами,видами діяльності,складання електронних порт фоліо педагогів закладу.)

      Результативність освітнього процесу в закладі позашкільної освіти прямо залежить від компетенції педагога та умілого використання різноманітних форм та методів.

      З прийняттям нового «Закону про освіту» дитиноцентризм, інтереси дитини стають цінностями освіти і основою організації усіх освітніх процесів. Особистісно-орієнтована модель виховання дитини, призначення якої розширення її можливого життєвого шляху та саморозвитку на засадах гуманізації, посилення уваги до системи її цінностей та інтересів задля формування в неї основ життєвої компетентності.

Самих теоретичних знань не досить. Необхідно, щоб кожен педагог оволодів вміннями і навичками та вмів застосувати їх у своїй практичній діяльності. З цією метою більшість методичних заходів проходять в нетрадиційних формах, нові форми роботи спочатку практикуємо на педагогах закладу.

       На сьогодні у закладі вибудувалась система виховної роботи, яка є складовою всього освітнього процесу. Головною метою системи виховної роботи ЦДЮТ «Дивосвіт» є створення умов для формування творчої, гармонійно розвиненої, освіченої та вихованої особистості, здатної до самореалізації, самовдосконалення та активних дій. Навчити вчитись, навчити жити (культура побуту, здоровий спосіб життя), навчити жити разом (культура людських взаємостосунків), практична направленість,соціалізація дитини – основне завдання освітнього процесу  ЦДЮТ «Дивосвіт».

       Працюючи над створенням виховної системи центру дитячої та юнацької творчості  «Дивосвіт», ми намагалися якнайповніше враховувати конкретні територіальні та соціальні умови, інтереси і потреби всіх учасників освітнього процесу : вихованців, їх батьків, педагогічного колективу центру. Також не останню роль зіграло дослідження системи виховної роботи в школах району, адже виховний вплив на особистість дитини має бути послідовним, взаємопов’язаним, взаємодоповнюючим.

   Дуже  хотілось  би,  щоб дитина   не  готувалася  до  життя,  а  жила сьогодні.  Виховання  в дитячому колективі  повинно виходити  з  необхідності розвитку у  дітей  рис,  які допоможуть  реалізувати  себе  як члена  суспільства,  як  неповторну  індивідуальність  зі  своїми  специфічними  запитами,  індивідуальними  планами самореалізації.

   Для  цього  нам,педагогам, потрібно  працювати  над  створенням  життєтворчого  простору,  в  якому  виховна  система  охоплює  весь  педагогічний  процес,  інтегруючи  навчальні  заняття в закладі позашкільної освіти,  шкільне  життя  дітей,  різноманітну діяльність  соціального,  природного, предметно – естетичного,  виховного  середовища,  яке  безперервно  розширюється.

Сфера виховання є відкритою для пошуку альтернативних способів виховання. Мудрі слова В.О. Сухомлинського звучать як порада освітянам: «У дитинстві закладається людський корінь. Жодної людської рисочки природа не відшліфовує – вона закладає, а відшліфовувати нам – батькам, педагогам, суспільству».

Отже,  педагогіка  закладу позашкільної освіти   повинна  допомагати  входженню  дитини  в контекст  сучасної  культури,  становленню  особистості  як  суб’єкта  і  стратега  життя.

 

           Аналізуючи виховний вплив певних форм і методів організації виховної діяльності в закладі, ми прийшли до висновку, що більшу ефективність на вихованців має не поодинокий захід певного спрямування, а система заходів, що об’єднана спільною тематикою та напрямком діяльності.

Творчою групою в 2016-2017 н. р була розроблена форма плану виховної роботи на півріччя. Форма зручна тим,що вона малооб’ємна,заходи систематизовані за напрямками діяльності: години спілкування,тематичні заходи в колективах, загальношкільні заходи, національно-патріотичне виховання,виховання ціннісного ставлення до себе, до  суспільства і держави,до сім’ї,родини, людей,до праці,до природи.

Педагоги можуть розширити коло виховних заходів. Форма зручна тим,що знаходиться в журналі гурткової роботи та завжди під рукою у керівника гуртка. В плані чітко видно хто відповідальний за той чи інший вид діяльності та в які строки потрібно  провести захід. А вже в якій формі його провести, як залучити гуртківців до активної взаємодії – це творче завдання для педагогів центру.

 

      Сучасні технології (Інтернет,соціальні мережі) спонукають педагогів йти в ногу з часом. Сторінка «Дивосвіт Дивосвіт» у соціальній мережі «Фейсбук» користується великою популярністю. Всі колективи центру приймають участь у її наповненні : цікаві  події, виховні заходи,відкриті заняття,участь у конкурсах та фестивалях – це неповний перелік цієї сторінки. І всі учасники освітнього процесу  мають змогу бути в курсі подій. В цьому році нами оновлений сайт закладу,але його популяризація, з різних причин, ще знаходиться на недостатньому рівні. Використання медіа- технологій при проведенні методичних та виховних  заходів,гурткових занять  також  стають традиційними. Створення електронних порт фоліо керівників гуртків – актуальне сьогодні.

Набув поширення у закладі моніторинг освітніх потреб вихованців, який передбачає вивчення актуальності функціонування гуртків, вибір тематики організаційно-масових заходів. Серед методів вивчення – анкетування, опитування, інтерв’ю, спостереження тощо.

Науково-методичний супровід інноваційної діяльності включає використання інтерактивних форм методичної роботи – тренінгів, майстер-класів для професійного розвитку педагогічних працівників, вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи керівників гуртків, підготовка методичних рекомендацій, збірників, посібників тощо. Впродовж 2018- 2019 навчального року були підготовлені збірки: «Робота з дітьми з особливими потребами» (Совенко Л.В.), «Розвиток дитячо-юнацького руху в районі» (Совенко Л.В.), збірка розробок фрагментів занять керівників гуртків художньо – естетичного напряму«Від STEM  до  STEAM освіти»(Сидорова І.А.), узагальнено досвід роботи керівника гуртка Лісової М.І.«Створення умов для різнобічного розвитку особистості у процесі вокально-ансамблевої діяльності».В роботі ще 3 посібника.

Інноваційна діяльність педагогічного колективу ЦДЮТ «Дивосвіт» постійно розвивається, розширюється, збагачується новими ідеями. В основі інноваційної діяльності закладу педагогічний досвід кожного окремого педагога, який постійно поповнюється новими педагогічними знахідками. Педагогічні прийоми, форми роботи це лише цеглинки великої споруди педагогічного досвіду, який будується все життя і тільки від педагога залежить, що будувати: казковий палац чи благеньку хатинку.

 

 

 

Література

 1. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання. – К.; ІЗМН, 1998.
 2. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. – Луганськ, 2004. – 84 с.
 3. Кондратюк В.Л., Волос М.М., Бабин І.І. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці. // Відкритий урок. – 2002. –№5-6.
 4. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - №5/6.
 5. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. К, 2000. – 368 с.
 6. Освітні технології. / За ред. О.М.Пєхоти. – К. – 2002. – 255 с.
 7. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136.
 8. Совенко Л. Впровадження в систему роботи керівників гуртків позашкільних навчальних закладів методичних інновацій. [WWWдокумент]. URL http://osvita.ua/school/out_edu.
 9. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : у 5-ти т. / В.О. Сухомлинський – К.: Рад. Школа. – 1976-1977 – Т. 4. – С. 40; 402.
 10. Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному позашкільному навчально-виховному мікросоціумі. З досвіду роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю / Бондар Л.М., Перепелиця Н.В., Сидоренко Н.Ю. [за ред. Л.В. Тихенко] – Суми : Нота-бене – 2008 р. – 68 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток 1.

 

Благодійні акції 2018-2019 н.р.

Вересень

 • Акція «Добра справа»

17.09-29.09

 

Жовтень

 • Благодійна акція «Ми –не байдужі» 

01.10 - 30.10

 

Листопад                            

 • Акція «Поділись своєю добротою» (до дня толерантності)

  10.11- 30.11

 

Грудень

- Акція «З дідом Морозом у кожен дім»  (для дітей облікових  категорій, дітей з обмеженими можливостями,ветеранів війни, воїнів АТО.)

                                                                            18.12- 15.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

 

«Шляхи формування та вдосконалення

професійної компетентності  педагога»    

 

  Бойко С.В. – директор

КПНЗ «ЦДЮТ «Дивосвіт» КМР

 

У XXI столітті освіта перетворюється на одне з основних джерел

стратегічних ресурсів людського капіталу та знань, що визначають загальний рівень розвитку суспільства. Освіта, яка вчить жити успішно в сучасному світі, має велику цінність.

Одним із завдань, які вирішує сучасна школа, є формування духовно, інтелектуально, психологічно підготовленого до самостійного життя випускника. Сьогодення диктує, що суспільству потрібна професійно-компетентна молодь, яка вміє швидко адаптуватися в нестабільних умовах, здатна до ризику, самостійного вибору сфер діяльності, поведінки, орієнтованої на успіх, саморегуляцію. Життєвий успіх особистості – це результат стратегії й тактики, він твориться на основі системи цінностей, мотиваційної сфери та сформованого ідеалу свого майбутнього.

Тому сьогодні головне завдання освітньої установи – не вчити, а навчати вчитися, підготувати учня до неперервного навчання. Тому мають змінитися функції учня і функції педагога. Перший повинен буде разом із засвоєнням відповідних знань розвивати в собі здатність, навички, уміння самостійно їх шукати, тобто оволодівати науковим методом пізнання. Другий же відповідно – допомогти першому навчитися вчитись.

Педагог – представник однієї із найбільш соціально значущих людських професій, робота якого орієнтована на розвиток і формування людини.

У системі професійної підготовки педагога важливим є процес формування професійної культури й компетентності.

Ознаки компетентності  педагога:

 • готовність до інноваційної діяльності;
 •  здатність до подальшого само проектування, самовдосконалення.

Чинники, від яких залежить професіоналізм:

 • Особисті здібності;
 • Мотивація до роботи;
 • Зміст роботи;
 • Умови життя;
 • Вплив колективу тощо.

Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу з розвитку професійної компетентності, поглиблення його теоретичних знань і практичних умінь. Водночас актуальною є і проблема підпорядкування індивідуальних творчих інтересів загальній творчій проблемі, над якою працює колектив. Тому одним із головних завдань своєї діяльності адміністрація центру вважає розвиток професійних компетентностей педагогів:

 • самоосвітня компетентність;
 • методологічна компетентність;
 • продуктивна компетентність;
 • інформаційна компетентність;
 • функціональна компетентність;
 • соціальна компетентність.

Шляхи формування та вдосконалення професійної компетентності  педагога:

 • самоосвітня діяльність;
 • вивчення, апробація та впровадження інноваційних освітніх технологій;
 • науково-методична робота.

Освітні (педагогічні) інновації – це результат пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Продуктом творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми і методи виховання, нестандартні підходи в управлінні. Продуктом інновацій як процесу творчої діяльності є зростання педагогічної майстерності керівника гуртка, рівняння його культури, мислення, світогляду. Творчий пошук також суттєво впливає й на особистість учня: вони працюють активніше, у них пробуджується бажання випробувати й власні можливості в інноваційній діяльності. Сьогодні нереально дати знання дитині на весь вік, навчити її на все життя, забезпечивши при цьому її активну, професійну та життєву позицію. Тому перед будь-яким сучасним навчальним закладом стоять завдання:

 • Навчити учня вчитися самостійно впродовж усього життя;
 • Ефективно використовувати отримані знання в практичному житті (професійному, громадському, власному);
 • Постійно відчувати потребу в самовираженні та самовдосконаленні.

Природно, що, бажаючи досягти окреслених завдань швидко й без помилок, організатори та учасники освітнього процесу обирають найефективніші способи: системне впровадження передового педагогічного досвіду, використання інноваційних технологій навчання.

 

В цьому навчальному році ми розглядаємо такі технології навчання:

 

1.Електронне порт фоліо .

 Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності педагога. Однією з таких форм може стати Портфоліо педагога, популярне в різних  системах освіти.

 

2.Квест –технологія,

Квест (від англ. Quest – «пошук») – інтерактивна гра з сюжетною лінією, ceнс якої полягає у поетапному вирішенні різних головоломок і логічних завдань. Ця інтелектуальна розвага з кожним роком завойовує все більшу популярність у нашій країні. Її полюбляють і діти, і дорослі. Тому квест в межах заняття з будь-якого навчального предмету точно сподобається школярам, головне вдало дібрати сюжет, який би відповідав віковим особливостям учнів.

Будь-який тип квесту можна провести як у приміщенні, в коридорах закладу, так і на  подвір'ї.

3.Інтегровані заняття.

Використання інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, практичного засвоєння набутих знань.
Інтегровані заняття є ефективними під час опанування гуртківцями навчальної програми з багатьох предметів. Інтегровані заняття роблять навчальний процес по-справжньому цікавим, а їх проведення є необхідним для цілісного сприйняття світу та осмислення явищ навколишньої дійсності учнями.
Інтегроване навчання надзвичайно актуальне. Воно передбачає створення нової навчальної інформації відповідно до нових технологій. Суть полягає в тому, що дитина сприймає предмети та явища цілісно, системно, емоційно.

 

 

 

Виховні заходи  в колективах

C:\Documents and Settings\Mufasa\Рабочий стол\Крамбергер\Новая папка\47178363_2047394848885665_1581927169121058816_n.jpg

C:\Documents and Settings\Mufasa\Рабочий стол\Крамбергер\Новая папка\45035680_2028779387413878_6251646377630105600_n.jpg

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Рабочий стол\портфоліо педагогів\Лілія\Фото\Мы на отдыхе\100_5965.JPG

 

 

 

 

 

 

 

D:\2018-2019 НВП\ветерани\ц.jpgD:\2018-2019 НВП\Новая папка\DSC_1173.JPG

1

 

docx
Додав(-ла)
Бойко Світлана
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
1639
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку